De Badhuizen

From Wikicarpedia
Revision as of 21:07, 16 May 2024 by Petul (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Met deze mini-uitbreiding kun je je meeples naar het badhuis sturen. Badhuizen waren multifunctioneel in de middeleeuwen. Je kon er baden en de laatste roddels delen of een professionele medische behandeling ondergaan. Uiteraard zal ook jouw meeple een geweldige tijd hebben in het badhuis, en dus kan hij je niet meer helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden om hem weer terug te krijgen...

Algemene informatie en opmerkingen

Stanstableau
Markering

Oorspronkelijk in 2018 uitgegeven door Hans im Glück tijdens Essen Spiel.

Deze uitbreiding bestaat niet in de 1e editie (kortweg C1).

Deze uitbreiding is ontworpen voor het basisspel van Carcassonne. Alle standaard spelregels zijn van kracht, aangevuld met de spelregels voor deze uitbreiding. Je kunt deze uitbreiding - op eigen risico - ook met andere uitbreidingen combineren, er zijn namelijk geen officiële regels voor die combinaties.

Speelmateriaal

 • 6 nieuwe landtegels met badhuizen, gemarkeerd.
Eén van de nieuwe gebouwen.

Spelregels

Voorbereiding

Schud de 6 badhuisetegels en kies er zoveel als nodig is op grond van het aantal spelers.

Aantal spelers  2 3 4 en meer
Badhuizen  4 5 6

Schud nu het benodigde aantal badhuistegels door de rest van de landtegels. Doe de resterend badhuistegels terug in de doos.

Badhuispunten tellen

1. Landtegel leggen

Als je een badhuistegel trekt, leg je die volgens de gebruikelijke regels aan het speelveld.

2. Een meeple zetten

Nadat je een badhuistegel hebt gelegd, mag je volgens de gebruikelijke regels een meeple zetten, d.w.z. je mag hem op weg, in een stad of op een weide zetten. Je mag je meeple niet op het badhuis zelf zetten.

Voorbeeldː Jij legt de tegel met het badhuis aan en zet een meeple op de stad.
3. Puntentelling afhandelen

Als je een stad met een badhuis afbouwt, krijg je de gebruikelijke bunten. Daar bovenop krijgt de eigenaar van de stad het aantal punten wat op de vlag staat (3, 4 of 5). Zijn er meerdere badhuizen in de stad, tel dan alle badhuispunten bij elkaar op.

Hetzelfde geldt voor wegen met badhuizen.

Voorbeeldː Jij bouwt de stad af en telt de punten. Je krijgt in totaal 9 punten (6 punten voor de stad en 3 punten voor het badhuis).
Eindtelling

Je krijgt geen bonuspunten van badhuizen voor projecten die aan het einde van het spel geteld worden. [1]

Een badhuis bezoeken na de puntentelling

3. Na het tellen van het project

Als er slechts één meeple betrokken is bij de telling van een project [2] en er tenminste één vrij badhuis is, moet je de meeple direct na de puntentelling op z'n zij op een willekeurig vrij badhuis zetten in plaats van de meeple terug te nemen in voorraad. [3] Eerst krijg je zoals gebruikelijk de punten.

Voorbeeldː Na het tellen van de kleine stad, zet je je meeple op het badhuis.

Pas de volgende spelregels toe:

 • Een badhuis is vrij als er geen meeple op staat.
 • Als er meer vrije badhuizen zijn, mag je zelf kiezen waar je je meeple zet.
 • Als er meer meeples betrokken zijn bij de puntentelling van een project, gaan alle meeples terug naar de voorraad van de eigenaren (zelfs als alle meeples van dezelfde speler zijn) - er wordt geen meeple op een badhuis gezet.
 • Als er geen vrij badhuis is, krijg je je meeple terug.
 • Vindt er een puntentelling plaats voor meerdere projecten (door het leggen van één landtegel) dan hangt het af van de volgorde waarin de punten voor de projecten geteld worden - de speler die de landtegel gelegd heeft bepaalt in welke volgorde de punten geteld worden aangezien dit gevolgen heeft voor welke meeples (indien van toepassing) op vrije badhuizen gezet moeten worden.
Eindtelling

Bij de eindtelling worden er geen meeples meer verplaatst naar vrije badhuizen. [4]

Het badhuis verlaten

Er zijn twee manieren om een meeple die op een badhuis staat weer terug te krijgen.

1. Een badhuis afbouwen

Een meeple gratis terugkrijgen uit een badhuis.

Als een speler de laatste landtegel legt die een badhuis omringt (zoals je ook kloosters afbouwt), mag de meeple die op het badhuis staat direct gratis teruggenomen worden. Je krijgt hier geen punten voor.

Voorbeeldː Blauw bouwt het badhuis af met zijn landtegel. Jij mag je meeple terugnemen.

Let op!

 • Als je een meeple op een badhuis zet dat al door 8 landtegels omringd wordt, kun je hem niet gratis terugkrijgen.
 • Als je er later achter komt dat er nog een meeple op een badhuis staat dat in een eerdere speelronde volledig omringd werd, mag je hem niet meer gratis terugnemen.
2. Je meeple terugkopen

Om je meeple terug te krijgen, kun je deze ook terugkopen met punten. Het aantal punten wat dit kost is afhankelijk het getal op de vlag bij het betreffende badhuis (3, 4 of 5). Zet je scorepion dit aantal vakjes achteruit op het scoretableau. Het is niet toegestaan minder dan 0 punten te hebben.

Voorbeeldː Jij neemt je meeple terug in voorraad nadat je 4 punten betaald hebt (als aangegeven op de badhuistegel). Je zet je scorepion 4 vakjes achteruit.

Je kunt een meeple terugkopen na het leggen van een landtegel. Je mag deze meeple dezelfde beurt opnieuw inzetten.

Als een meeple het badhuis verlaat, is het badhuis weer vrij en kan weer een nieuwe meeple ontvangen. [5]

Verduidelijking van de nieuwe landschaps tegels

Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg
De brug is geen onderbreking van de wegen die hier afgebeeld staan en voegt ze ook niet samen; de weg met het badhuis loopt van links naar rechts door terwijl de andere weg van boven naar onderen doorloopt. De wegen splitsen de weide ter vorming van vier afzonderlijke weiden.

Andere uitbreidingen

Dit gedeelte bevat aanvullende informatie over combinaties met andere Carcassone-uitbreidingen.

Algemene opmerkingen

Interpretatie uit de gemeenschap Als er slechts één meeple bij een puntentelling betrokken is, kan het zijn dat die ook naar een badhuis moet als deze 0 of negatieve punten opleverde:

Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de JonkvrouwUitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw

Interpretatie uit de gemeenschap De fee kan bij een meeple gezet worden die in een badhuis vastzit. De speler ontvangt aan het begin van zijn beurt de fee-bonus van 1 punt, maar krijgt geen fee-bonus van 3 punten voor een puntentelling als de meeple voor niks teruggenomen wordt of door zijn eigenaar wordt vrijgekocht. In dit geval voorkomt de fee dat de draak de badhuistegel bezoekt.
Interpretatie uit de gemeenschap De draak kan een meeple die vastzit in het badhuis opvreten.
Interpretatie uit de gemeenschap Als een meeple naar een badhuis wordt gestuurd op een tegel waar de draak staat, wordt deze automatisch opgevreten.
Interpretatie uit de gemeenschap Een meeple mag niet via een magische poort naar een badhuis gestuurd worden.

Uitbr. 5 - Burgemeesters & AbdijenUitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen

Interpretatie uit de gemeenschap Als een transportwagen in z'n eentje op een project staat en geteld wordt, gaat deze, indien beschikbaar, naar een leeg badhuis. Als dat niet mogelijk is, mag de transportwagen als de eigenaar dat wil naar een ander geldig project.
Opmerking: Als de transportwagen na de puntentelling vanwege een badhuis niet kunt verwijderen, mag je hem ook niet verplaatsen.
Interpretatie uit de gemeenschap Een transportwagen mag na een telling niet van een afgebouwd project naar een leeg badhuis verplaatst worden. Badhuizen kunnen niet bezet worden zoals normale projecten.
Interpretatie uit de gemeenschap Een transportwagen die vastzit in een badhuis mag niet naar een naastgelegen project verplaatst worden als het badhuis volledig omringd wordt. De transportwagen gaat alleen (voor niks op dit moment) terug naar de eigenaar, als de speler eraan denkt hem terug te nemen. Aan een volledig omringd badhuis is geen normale puntentelling verbonden.

Mini #1 - De VliegtuigenMini #1 - De Vliegtuigen

Interpretatie uit de gemeenschap Een meeple mag niet met een vliegtuig naar een badhuis gestuurd worden.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 6
Barber-Surgeons C2 Tile 01.jpg ×1
Barber-Surgeons C2 Tile 02.jpg ×1
Barber-Surgeons C2 Tile 03.jpg ×1
Barber-Surgeons C2 Tile 04.jpg ×1
Barber-Surgeons C2 Tile 05.jpg ×1
Barber-Surgeons C2 Tile 06.jpg ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De spelregels vermelden de badhuis bonus alleen bij het tellen van punten voor een afgebouwde weg of stad. Onafgebouwde projecten krijgen geen badhuis bonuspunten.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Deze spelregel gelt alleen voor "meeples": gewone meeple, grote meeple, abt, transportwagen, burgemeester, circusdirecteur, bewakingsmeeples en fantoom. Andere speelstukken op het speelveld tellen niet mee: varken, bouwmeester, herenboerderij of herder.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat deze actie van invloed is op het tellen van projecten van elke speler (niet alleen de speler die aan de beurt is) met één meeple die in fase 3. Puntentelling afhandelen plaatsvinden -de puntentellingen waar meeples na het tellen van een afgebouwd project of een weide tijdens het spel naar hun eigenaars terugkeren. Het zou echter geen invloed hebben op het scoren van bonussen of op de scores die in andere fasen plaatsvinden (of waarbij geen meeples worden weggehaald). Een paar voorbeelden:
  • Een boer die vanwege een herenboerderij zijn veld scoort tijdens het spel mag naar een badhuis gaan.
  • Een meeple die een wachttorenbonus ontvangt, gaat niet naar een badhuis voor de bonus zelf (deze mag alleen daar heen gaan als gevolg van de score van de weg of stad die hij bezet).
  • Een teruggetrokken abt die gescoord word in fase 2. Een meeple plaatsen gaat niet naar een badhuis.
  • Het scoren van een project bij het ontvangen van bericht #8 zal de gekozen meeple niet naar een badhuis sturen, aangezien het geen normale score is die plaatsvindt in fase 3. Puntentelling afhandelen.
  • Het tellen van de circustent met slechts één naburige meeple stuurt die niet naar een leeg badhuis.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Volgens de spelregels is deze actie van toepassing bij de puntentelling van afgebouwde projecten tijdens het spel na het leggen van een tegel.
 5. Interpretatie uit de gemeenschap Deze andere meeple kan elke meeple zijn van elke speler, zelfs dezelfde meeple als die het badhuis zojuist verlaten heeft.