De Stadspoorten (1e editie)

From Wikicarpedia
Revision as of 10:32, 12 April 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search

In De Stadspoorten mogen spelers een stadspoort aan de rand van een tegel naar een andere stadspoort aanleggen maar ook aan een weg of een weide aan de rand van een tegel, en omgekeerd. Spelers kunnen hun steden gemakkelijker afbouwen, ook als een tegel met de gewenste configuratie niet bestaat. De vorm van de steden maakt het ook mogelijk om weiden te scheiden.

Symbol CityGates C1.png

In De Stadspoorten mogen spelers een stadspoort aan de rand van een tegel naar een andere stadspoort aanleggen maar ook aan een weg of een weide aan de rand van een tegel, en omgekeerd. Spelers kunnen hun steden gemakkelijker afbouwen, ook als een tegel met de gewenste configuratie niet bestaat. De vorm van de steden maakt het ook mogelijk om weiden te scheiden.

General info and comments

Algemene informatie en opmerkingen

Tegelvel
Markering

De Stadspoorten werd in 2015 uitgegeven door HiG. Het was de tweede officiële P&S-uitbreiding.
Oorspronkelijk ontwerp van de hand van PresetM (CarcF).

De tegels en spelregels zoals uitgebracht door HiG zijn hier beschikbaar:

  • Duitse versie en Engelse vertaling op Carcassonne Central (registratie noodzakelijk):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=477
  • Duitse versie op Carcassonne Forum (registratie noodzakelijk):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=415

De oorspronkelijke fan-uitbreiding bestanden zijn hier te vinden:

  • Duitse versies (spelregels en tegels) op Carcassonne Forum (registratie noodzakelijk):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=2630
  • Engelse versie (vertaling spelregels) op Carcassonne Central (registratie noodzakelijk):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=290

Contents

Speelmateriaal

  • 24 nieuwe landtegels
Stadspoort

Spelregels

Preparation

Voorbereiding

Schud aan het begin van het spel de nieuwe landtegels door de rest van de tegels.

Spelverloop

1. Landtegel leggen

De tegels worden volgens de basisspelregels van Carcassonne aangelegd. Let daarbij op de volgende speciale projecten:
Aan de zijde van een tegel waar een stadspoort staat, mag zowel een weide als een weg aangelegd worden.
Het is ook toegestaan om er een andere stadspoort aan te leggen. In dat geval worden de twee steden niet door de stadspoorten met elkaar verbonden.

Voorbeeld: Op deze tegel met 3 stadspoorten worden alle mogelijkheden voor aanleggen getoond
1 Aan de linker poort is een andere stadspoort aangelegd, maar beide stadsdelen zijn gescheiden
2 De onderste poort grenst aan een weide
3 De rechter poort grenst aan een weg
2. Een horige zetten

De spelregels voor het zetten van horigen uit het basisspel van Carcassonne zijn van toepassing. Je mag geen horigen op stadspoorten of de kleine boerderijen naast de stadspoorten zetten, maar je mag horigen wel als boeren inzetten.

3. Puntentelling afhandelen

De spelregels van het basisspel van Carcassonne zijn van toepassing voor de puntentelling tijdens het spel. Het is belangrijk om te weten dat een weg ook afgesloten wordt door een stadspoort. Dat kan ertoe leiden dat je een afgebouwde weg van slechts één wegdeel hebt.

Voorbeeld: Aan de linkerzijde wordt een stadspoort aangelegd aan de weg. De weg is nu afgebouwd en rood krijgt er 1 punt voor.
CityGates C1 TileExplain 01.png Voor deze landtegel met 4 stadspoorten geldt de volgende afwijkende puntentelling: als de speler na het aanleggen van de tegel een horige in de stad zet, vindt er onmiddellijk een puntentelling plaats, aangezien de stad afgebouwd is. De speler krijgt 4 punten en neemt zijn horige onmiddellijk terug in voorraad.

Eindtelling

De spelregels van het basisspel van Carcassonne zijn van toepassing op de eindtelling.

The rules of the Carcassonne basic game apply to the final scoring.

Nieuwe landtegels

CityGates C1 TileExplain 02.png

Tunnelweg: De weg is op deze tegel niet onderbroken. Aan de bovenzijde is de weide gescheiden, onderaan niet. [1]

CityGates C1 TileExplain 03.png CityGates C1 TileExplain 04.png

Op deze twee tegels, lopen de stadsdelen onder de bruggen door. Er is dus slechts één stadsdeel onder de brug.

CityGates C1 TileExplain 05.png

Stadsbrugviaduct: Ook op deze tegel loopt het stadsdeel onder de brug door. Er is dus altijd slechts één stadsdeel onder de brug.

Het stadsdeel met het wapen eindigt bij de twee weiden aan de onderzijde, die door de weg van elkaar worden gescheiden. Dit is vooral belangrijk voor de telling van boeren aan het einde van het spel.

CityGates C1 TileExplain 06.png

Deze tegel wordt als de normale landtegel met een klooster in de stad behandeld. [2]
CityGates C1 TileExplain 01.png

Kleine stad: De stad op deze tegel heeft tijdens het spel een bijzondere puntentelling (zie onder). [3]

Andere uitbreidingen

This section contains additional information about the interactions with other Carcassonne expansions.

Als een speler één van beide uiteinden van een weg afsluit met een stadspoort en zijn bouwmeester staat op de weg, dan wordt de weg niet door de stadspoort “uitgebreid” en krijgt dus geen dubbele beurt. [4]

De abdij mag ook aan een stadspoort worden aangelegd. Verder mag een transportwagen door de stadspoort rijden bij het verplaatsen, tenzij er een weide aan de stadspoort grenst.

Interpretatie uit de gemeenschap De bruggen uit deze uitbreiding mogen ook in combinatie met stadspoorten worden gebruikt. De stadspoorten gelden als een stukje weg. Onderstaande voorbeelden illustreren dit:

Voorbeeld 1: Blauw legt de lantegel met de stadspoort en zet een horige op de stad. Hij mag nu een brug op de weiden van de naastgelegen landtegel bouwen die bij de stadspoort begint en over de stad leidt.
Rechts van deze brug kan een weg of nog een stadspoort gelegd worden, of er kan een weide worden gelegd met nog een brug.
Voorbeeld 2: Rood heeft zojuist de gemarkeerde landtegel aangelegd en bouwt er nu een brug op. De brug loopt over de weide en rood verbindt hiermee de stadspoort met zijn weg op de tegel rechts. De weg is nu afgebouwd en rood krijgt 2 punten.

De herder mag ook op de kleine weiden naast de stadspoorten gezet worden.

Nieuwe tegels

Als je met de tunnelfiches uit De Tunnel speelt, dan is de weg op de tegel met een tunnel wel degelijk onderbroken en kan het zijn dat beide delen nooit bij elkaar komen.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 24
CityGates C1 Tile 01.png ×1
CityGates C1 Tile 04.png ×1
CityGates C1 Tile 05.png ×1
CityGates C1 Tile 06.png ×1
CityGates C1 Tile 07.png ×1
CityGates C1 Tile 08.png ×1
CityGates C1 Tile 09.png ×1
CityGates C1 Tile 10.png ×1
CityGates C1 Tile 11.png ×1
CityGates C1 Tile 12.png ×1
CityGates C1 Tile 13.png ×1
CityGates C1 Tile 14.png ×1
CityGates C1 Tile 16.png ×1
CityGates C1 Tile 17.png ×1
CityGates C1 Tile 18.png ×1
CityGates C1 Tile 19.png ×1
CityGates C1 Tile 20.png ×1
CityGates C1 Tile 21.png ×1
CityGates C1 Tile 22.png ×1
CityGates C1 Tile 23.png ×1
CityGates C1 Tile 24.png ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

  1. Officiële verheldering van de uitgever Het gebruik van De Tunnel heeft gevolgen voor de weg die op deze tegel staat (Zie Overige uitbreidingen voor meer informatie).
  2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze verheldering uit de oorspronkelijke spelregels werd door HiG weggelaten, mogelijk vanwege ruimtegebrek.
  3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze verheldering uit de oorspronkelijke spelregels werd door HiG weggelaten. De bijzondere puntentelling van deze tegel wordt echter uitgebreid uitgelegd in fase 3. Puntentelling afhandelen.
  4. Interpretatie uit de gemeenschap