Ținut nou: Jocul de bază

From Wikicarpedia
Revision as of 22:20, 27 May 2024 by NGC 54 (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:
Discovery Tile 05.jpg Citești regulile pentru acest design al cartonașelor. Discovery Tile 44.jpg
Dacă cartonașele arată astfel, atunci ai cartonașe de Carcassonne obișnuit.Base Game C3 Tile M.png
Dacă cartonașele tale au un design diferit, atunci alege un joc din Spin-off-uri.Rule selection by design Spin-offs.png


Oamenii regiunii Carcassonne au decis să extindă în ținuturi îndepărtate. Jucătorii explorează și descoperă geografiei zone înconjurătoare, înfruntând pericolele mării și munților și explorând vastele pajiști. Iscusința și strategia jucătorilor care explorează aceste teritorii noi și abordarea acestora de a la controla plasându-și supușii drept briganzi, navigatori și exploratori va determina cine este victorios.

Informații generale și comentarii

Ținut nou a fost lansat de Hans im Glück în 2005. Este un joc de plasare a cartonașelor pentru 2 până la 5 jucători, cu vârste de 10 ani în sus. A fost proiectat de Leo Colovini, bazat pe sistemul Carcassonne de Klaus-Jürgen Wrede.

Conținut

 • 84 de cartonașe de teren (incluzând un singur cartonaș de pornire) care includ segmente de munte, pajiște și mare. Pe țărmurile câtorva segmente de munte și pajiște, există orașe portuare.
Verso de cartonaș obișnuit

Versoul cartonașului de start
A. Pajiște
B. Munte
C. Orașe portuare
D. Mare
 • 1 tablă de punctaj
Discovery Scoretrack.jpg
 • 5 cărți cu rezumat
Discovery SummaryCard.jpg
 • 25 de supuși în 5 culori. Fiecare supus poate fi folosit drept brigand (în munți), navigator (pe mări) sau drept explorator (pe pajiști). Câte unul singur dintre supușii fiecărui jucător este folosit drept marcatorul de scor al jucătorului.
Discovery Followers.jpg

Prezentare generală

Jucătorii plasează cartonașe de teren tură după tură. Pe măsură ce fac asta, munții, pajiștile și mările se ivesc și cresc. Pe acestea, jucătorii își pot plasa supușii pentru a încasa puncte deopotrivă în timpul jocului și la sfârșit. Jucătorul cu cele mai multe puncte după evaluarea finală este câștigătorul.

Pregătire

Fața cartonașului de start

Plasează cartonașul de pornire cu fața în sus în mijlocul mesei. Amestecă cartonașele de teren rămase cu fața în jos și stivuiește-le în mai multe teancuri cu fața în jos astfel încât toți jucătorii să le aibă la îndemână. Plasează tabla de punctaj lângă o margine a mesei pentru a lăsa spațiu jucătorilor să plaseze cartonașe de teren în mijlocul mesei.

Fiecare jucător ia o carte cu rezumat și ia cei 5 supuși de o singură culoare și plasează unul singur drept marcator de scor pe spațiul 0 al tablei de scor. Fiecare jucător plasează cei patru supuși rămași în fața sa pe masă, drept rezerva jucătorului. Cel mai tânăr jucător determină cine începe jocul.[1]

Desfășurarea jocului

Jucătorii efectuează ture, în ordinea acelor de ceasornic, începând cu jucătorul de pornire. În tura unui jucător, jucătorul execută următoarele acțiuni în ordinea arătată:

 • 1. Jucătorul trebuie să tragă și să plaseze un nou cartonaș de teren.
 • 2. Jucătorul are posibilitatea fie de a
  • plasa un singur supus pe cartonașul de teren tocmai plasate, fie de a
  • evalua un teritoriu îndepărtând un singur supus plasat anterior.

Notă: un jucător nu are niciodată posibilitatea de a plasa, cât și îndepărta un supus în aceeași tură.

Atunci când un jucător nici nu plasează, nici nu retrage un supus, jucătorul are posibilitatea de a pur și simplu plasa cartonașul de teren și să își sfârșească tura.

1. Atașarea cartonașelor de teren

Mai întâi, un jucător trebuie să tragă un cartonaș de teren dintr-una din stivele cu fața în jos. Jucătorul se poate uita la el, apoi să îl arate celorlalți jucători (încât să poată da sfaturi pentru „cea mai bună” plasare a cartonașului), și apoi îl plasează pe masă folosind următoarele reguli:

 • Noul cartonaș (cu muchii roșii în exemple) trebuie plasat cu cel puțin o singură latură vizavi cu un singur cartonaș plasat anterior. Noul cartonaș nu poate să fie pur și simplu plasat colț la colț cu un cartonaș anterior.
 • Noul cartonaș trebuie plasat astfel încât toate segmentele de pe noul cartonaș continuă orice segmente de munte, pajiște și mare de pe toate laturile vizavi.
Pajiștea continuă.


Muntele continuă.
Pe o latură, marea continuă; pe cealaltă parte continuă muntele.
Aceasta nu este o plasare legală.

În rara circumstanță în care un cartonaș tras nu are nicio plasare legală (și toți jucătorii sunt de acord), jucătorul respinge cartonașul din joc (în cutie) și trage alt cartonaș.

2 Plasarea supușilor

După ce jucătorul plasează un cartonaș de teren, jucătorul are posibilitatea de a plasa unul singur dintre supușii săi, folosind următoarele reguli:

 • Jucătorul are posibilitatea de a plasa numai 1 supus într-o tură.
 • Jucătorul trebuie să îl ia din rezerva sa.
 • Jucătorii au posibilitatea de a îl plasa numai pe cartonașul tocmai plasat.
 • Jucătorul trebuie să aleagă unde să plaseze supusul pe cartonaș, după cum urmează.
Explorator Brigand Navigator
Discovery Ex05 Explorer.jpg
sau
Discovery Ex05 Brigand.jpg
sau
Discovery Ex05 Navigator.jpg
pe pajiști în munți pe mare
 • Jucătorul nu are posibilitatea de a plasa un supus pe un segment de munte, pajiște sau mare dacă acel segment se conectează de alt segment de pe alt cartonaș care are deja un supus (de la oricare jucători) pe el (nu contează cât de departe). Vezi următoarele exemple.
Jucătorul roșu poate plasa numai un navigator, căci există deja un brigand pe un segment conectat de munte.
Jucătorul roșu poate plasa un supus drept brigand sau drept explorator, dar nu drept navigator, căci există deja un navigator pe un segment conectat de mare.

3. Evaluarea unui teritoriu

În loc de a plasa un supus, un jucător poate îndepărta un supus deja plasat și încasa puncte pentru teritoriu în care se afla acesta. Jucătorul mută marcatorul său de scor înainte pe tabla de punctaj un număr de spații egal cu punctele câștigate și plasează supusul îndepărtat înapoi în rezerva sa. Jucătorul are posibilitatea de a plasa un supus în următoarea sa tură, dacă alege.

Un jucător are posibilitatea de a îndepărta un supus și evalua orice teritoriu unde jucătorul are un singur sau mai mulți supuși, indiferent dacă teritoriul este finalizat sau nu și indiferent dacă supusul îndepărtat împărtășește teritoriul cu supuși de-ai altor jucători sau nu.

Valorile teritoriilor sunt după cum urmează.

Pajiștile

Dacă pajiștea este nefinalizată, aceasta valorează 1 punct pentru fiecare segment al pajiștii (socotește numărul de cartonașe). Remarcă că o pajiște nefinalizată poate crește și să fie finalizată mai târziu.

Dacă pajiștea este finalizată (adică înconjurată complet de munți sau mări), acesta valorează 2 puncte pentru fiecare segment al pajiștii (socotește numărul de cartonașe). Remarcă că o pajiște finalizată nu poate crește nici în mărime, nici în valoare. În ambele cazuri, prezența orașelor nu afectează valoarea pajiștii.

Excepție: atunci când o pajiște finalizată are doar 2 cartonașe, aceasta valorează numai 2 puncte (în loc de 4).

O pajiște nefinalizată: aceasta are 4 cartonașe și jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 4 puncte.
O pajiște finalizată cu numai 2 cartonașe: jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează numai 2 puncte.
O pajiște finalizată: aceasta are 5 cartonașe și jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 5x2=10 puncte.

Munții

Dacă muntele este nefinalizat, acesta valorează 1 punct pentru fiecare oraș situat pe acel munte și pe toate pajiștile adiacente. Remarcă că un munte nefinalizat poate crește și să fie finalizat mai târziu.

Dacă muntele este finalizat (adică înconjurat complet de pajiști sau mări), acesta valorează 2 puncte pentru fiecare oraș situat pe acel munte și pe toate pajiștile adiacente. Remarcă că un munte finalizat nu poate crește în mărime, dar valoarea sa poate crește, pe măsură ce sunt adăugate orașe noi pajiștilor adiacente.

Excepție: atunci când un munte finalizat are doar 2 cartonașe, acesta valorează numai câte 1 punct (în loc de 2) pentru fiecare oraș.

Un munte nefinalizat: există 4 orașe (1 în același teritoriu și 3 pe pajiști adiacente) și jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 4 puncte.
Un munte finalizat: în exemplul de aici există 5 orașe, dar doar 4 (1 pe munte teritoriu și 3 pe pajiști adiacente) aduc puncte; al cincilea nu este pe o pajiște adiacentă. Jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 4x2=8 puncte.
Un munte finalizat cu numai 2 cartonașe: jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează numai 4 puncte, câte 1 pentru fiecare oraș (nu contează dacă pajiștea adiacentă este finalizată sau nu, nici cât de departe de munte se află pe pajiște un oraș - un oraș poate să se afle la câteva segmente distanță câtă vreme poate fi trasată o cale conectată de-a lungul pajiștii până la munte).

Mările

Dacă marea este nefinalizată, aceasta valorează 1 punct pentru fiecare oraș situat pe țărmurile sale. Remarcă că o mare nefinalizată poate crește și să fie finalizată mai târziu.

Dacă marea este finalizată (adică înconjurată complet de pajiști sau munți), aceasta valorează 1 puncte pentru fiecare oraș situat pe țărmurile sale, plus 1 punct pentru fiecare segment al mării (numără cartonașele). Remarcă că o mare finalizată nu poate crește nici în mărime, nici în valoare.

Excepție: atunci când o mare finalizată are doar 2 cartonașe, aceasta valorează numai 1 punct pentru fiecare oraș situat pe țărmurile sale.

O mare nefinalizată: pe țărmurile sale, există 2 orașe și jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 2 puncte.
O mare finalizată: există 3 orașe pe țărmurile sale și are 4 cartonașe, iar jucătorul roșu, îndepărtând supusul, încasează 3+4=7 puncte.
O mare finalizată cu numai 2 cartonașe: jucătorul roșu, îndepărtând un supus, încasează numai 1 punct, căci există 1 oraș pe țărmurile sale.

Un teritoriu cu mai mult de un singur supus

Este posibil, prin plasarea isteață a cartonașelor de teren, să se afle mai mult de un singur explorator pe o pajiște, mai mult de un singur brigand pe un segment de munte sau mai mult de un singur navigator pe o zonă de mare.

Atunci când se petrece asta, fiecare supus este luat separat în considerare, ca și cum ar fi fost singur. Nu există majorități și minorități. Fiecare singur supus poate încasa punctele pentru teritoriu.

De exemplu, dacă un jucător are mai mulți supuși pe un teritoriu, aceștia pot fi îndepărtați în ture diferite, încasând valoarea teritoriului atunci când sunt îndepărtați (Notă: Jucătorul nu are posibilitatea de a îi îndepărta pe toți în aceeași tură).

Jucătorul roșu adaugă cartonașul cu muchii roși și plasează un supus pe mare; acest lucru poate fi făcut deoarece marea, până acum, nu este conectată de marea cu supusul galben.
Mai târziu, este adăugat un nou cartonaș pentru a conecta cele 2 mări. Acum, deopotrivă jucătorul roșu și galben au un navigator pe aceeași mare și pot încasa puncte pentru această nouă mare mai mare (până acum numai 4 puncte pentru orașe, căci marea este încă nefinalizată, dar se poate ca valoarea să devină mult mai mare).

După îndepărtarea de pe un teritoriu nefinalizat

Atunci când un jucător îndepărtează un supus de pe un teritoriu nefinalizat, acest teritoriu (dacă nu are niciun alt supus) devine gol și este posibil ca un jucător, plasând un cartonaș nou care mărește teritoriul, să plaseze un supus pe acesta.[2]

Sfârșitul jocului

La sfârșitul turei jucătorului în care este plasat ultimul cartonaș de teren, jocul se sfârșește. După aceea, urmează evaluarea finală.

Evaluarea finală

Fiecare jucător încasează puncte pentru oricare dintre supușii săi care nu au fost încă îndepărtați de pe suprafața de joc.

Notă: Pentru a calcula punctele pentru fiecare , toate teritoriile implicate în evaluarea finală sunt considerate nefinalizate, chiar dacă sunt deja finalizate.

Jucătorul cu cele mai multe puncte este câștigătorul!

Variante

Cartonaș dublu

La începutul jocului, fiecare jucător ia 2 cartonașe, la întâmplare, care sunt păstrate, cu fața în jos, în fața lor.

În tura sa, fiecare jucător alege unul singur dintre cele 2 cartonașe, îl plasează, apoi trage alt cartonaș, pentru a avea 2 cartonașe disponibile pentru tura următoare.

Număr egal de ture

Pentru a vă asigura că toți jucătorii au aceleași numere de ture, jucătorii au posibilitatea de a alege să îndepărteze câteva cartonașe din joc, în funcție de numărul de jucători. Ar trebui îndepărtate cartonașe la întâmplare la începutul jocului și plasate, cu fața în sus, lângă tabla de punctaj.

 • dacă sunt 2 sau 5 jucători, îndepărtează 1 cartonaș.
 • dacă sunt 3 jucători, îndepărtează 2 cartonașe.
 • dacă sunt 4 jucători, îndepărtează 3 cartonașe.

Ansamblul cartonașelor

Notă: se poate ca stilul grafic să difere acolo unde este disponibil mai mult de 1 cartonaș pentru o configurație particulară; cartonașul de start este conturat cu roșu.

Cartonașe totale: 84
Discovery Tile 01.jpg ×1
Discovery Tile 02.jpg ×2
Discovery Tile 03.jpg ×2
Discovery Tile 04.jpg ×1
Discovery Tile 05.jpg ×1
Discovery Tile 06.jpg ×1
Discovery Tile 07.jpg ×1
Discovery Tile 08.jpg ×1
Discovery Tile 09.jpg ×2
Discovery Tile 10.jpg ×1
Discovery Tile 11.jpg ×1
Discovery Tile 12.jpg ×1
Discovery Tile 13.jpg ×2
Discovery Tile 14.jpg ×2
Discovery Tile 15.jpg ×3
Discovery Tile 16.jpg ×1
Discovery Tile 17.jpg ×1
Discovery Tile 18.jpg ×1
Discovery Tile 19.jpg ×3
Discovery Tile 20.jpg ×2
Discovery Tile 21.jpg ×2
Discovery Tile 22.jpg ×1
Discovery Tile 23.jpg ×1
Discovery Tile 25.jpg ×1
Discovery Tile 26.jpg ×1
Discovery Tile 27.jpg ×1
Discovery Tile 28.jpg ×1
Discovery Tile 29.jpg ×1
Discovery Tile 30.jpg ×1
Discovery Tile 31.jpg ×1
Discovery Tile 32.jpg ×1
Discovery Tile 33.jpg ×1
Discovery Tile 34.jpg ×1
Discovery Tile 35.jpg ×1
Discovery Tile 36.jpg ×2
Discovery Tile 37.jpg ×1
Discovery Tile 38.jpg ×1
Discovery Tile 39.jpg ×1
Discovery Tile 40.jpg ×1
Discovery Tile 41.jpg ×2
Discovery Tile 42.jpg ×2
Discovery Tile 43.jpg ×1
Discovery Tile 44.jpg ×1
Discovery Tile 45.jpg ×1
Discovery Tile 46.jpg ×1
Discovery Tile 47.jpg ×1
Discovery Tile 48.jpg ×1
Discovery Tile 49.jpg ×1
Discovery Tile 50.jpg ×1
Discovery Tile 51.jpg ×1
Discovery Tile 52.jpg ×1
Discovery Tile 53.jpg ×1
Discovery Tile 54.jpg ×1
Discovery Tile 55.jpg ×1
Discovery Tile 56.jpg ×1
Discovery Tile 57.jpg ×2
Discovery Tile 58.jpg ×1
Discovery Tile 59.jpg ×2
Discovery Tile 60.jpg ×2
Discovery Tile 61.jpg ×1
Discovery Tile 62.jpg ×1
Discovery Tile 63.jpg ×1
Discovery Tile 64.jpg ×1
Discovery Tile 65.jpg ×1
Discovery Tile 66.jpg ×1
Discovery Tile Start.jpg ×1
Cartonaș de start

Note de subsol

Pentru licențierea și semnificația pictogramelor te rugăm să vizitezi Pagina pictogramelor.

 1. Diferențe notorii la reguli între ediții sau publicatori Am actualizat această propoziție în concordanță cu regulile în germană. În regulile RGG scria „Jucătorii aleg un jucător de pornire folosind orice metodă vor.” („The players choose a starting player using any method they want.”).
 2. Diferențe notorii la reguli între ediții sau publicatori Acesta ar putea fi același jucător care a îndepărtat un supus de pe același teritoriu într-o tură anterioară.