Dárky

From Wikicarpedia
Revision as of 21:08, 7 April 2024 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Carcassonne Dárky - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Other languages:


V tomto minirozšíření k 20. výročí hry Carcassonne můžete získat odměny za pomoc protihráčům.

Úvod

Gifts C2 Expansion Symbol.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Dárky v edici C3, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Poznámka: Rozšíření neobsahuje tištěná pravidla. Můžete si je stáhnout z oficiálních stránek Mindoku:

https://mindok.cz/hra/carcassonne-jubilejni-edice-20-let

Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Dárky můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 25 karet „dárků“
Po pěti kusech: koncil, vyklizení cesty, změna postoje, vyplacení, výběr ze dvou
Gifts C2 Deck Of Cards.png
Vlevo je zadní strana a vpravo přední strana s pěti tipy karet.

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte 25 karet dárků a položte je v balíčku lícem dolů na stůl.

Dárky  

Gifts C2 cards stacked piece.png

Toto rozšíření mění pouze průběh kroku 1. Přiložení kartičky.
Kroky 2. Umístění družiníka a 3. Započítání bodů zůstávají beze změny.

1. Přiložení kartičky
Obdržení dárku

Pokud přiložíte kartičku tak, že rozšíří cestu nebo město protihráče, obdržíte za to dárek.

To znamená, že:

 • Vámi právě rozšířené cesty a města musejí patřit někomu jinému než vám (po přiložení kartičky – platí pravidla převahy). [1]
 • Pokud přiložená kartička rozšíří více cest nebo měst, stále obdržíte pouze 1 dárek.

Doberte si vrchní kartu z balíčku dárků, prohlédněte si ji (neukazujte ji protihráčům) a položte před sebe lícem dolů.

Vzácný případ: Pokud byly všechny karty dárků rozdány a v balíčku nezbývají žádné, zamíchejte odkládací hromádku a utvořte z ní nový balíček. V mimořádném případě, kdy všechny karty dárků leží „neotevřené“ před hráči, neobdržíte žádný dárek.

Gifts C2 Example 01.png
Příklad 1: Červený přiloží kartičku, rozšíří cestu modrého a obdrží za to dárek. Za rozšíření města žádný dárek nezíská, protože v něm nemá zelený soupeř převahu – a i kdyby měl, lze získat jen 1 kartu dárku za tah.
Otevření dárku

Po dobrání kartičky z hromádky, ale před jejím přiložením, můžete otevřít přesně 1 dárek. [2] [3]

Otočte lícem vzhůru jednu ze svých karet dárků, proveďte její akci a poté ji odložte lícem vzhůru na odkládací hromádku.

Ve hře je 5 různých dárků:

Gifts C2 Card 01.png
Koncil

Umístěte družiníka ze své zásoby na libovolný neuzavřený klášter (je-li to možné).

Ve vybraném klášteře se již může nacházet jeden či více družiníků – vaše nebo protihráčů.

Klášter také může být prázdný.

Gifts C2 Example 02.png
Příklad 2: Červený otevře dárek „Koncil“ a umístí svého družiníka na klášter 1, který je již obsazený modrým, zeleným a dalším červeným družiníkem.

Poté červený přiloží kartičku 2 a uzavře klášter. červený získá 9 bodů, modrý a zelený nezískají žádné body.

Kdyby na klášteře stálo po jedné figurce modrého, zeleného i červeného (tj. nikdo by neměl převahu), získají po 9 bodech všichni zúčastnění hráči.

Gifts C2 Card 02.png
Vyklizení cesty

Ihned započítejte body za jednu libovolnou neuzavřenou cestu – všem zúčastněným hráčům, jako by byla právě uzavřena. [4]

Nemusí to být cesta s vašim družiníkem.

Jakmile jsou za cestu započítány body, vraťte z ní všechny figurky do zásoby příslušných hráčů. [5] [6]

Gifts C2 Example 03.png
Příklad 3: Červený si započítá 4 body za cestu a vezme si družiníka zpátky do zásoby 1. Poté přiložením kartičky 2 rozšíří cestu a znovu na ni umístí družiníka 3.

Gifts C2 Card 03.png
Vyplacení

Vezměte svého družiníka z libovolného území (město, cesta, klášter nebo louka), vraťte ho do své zásoby a započítejte si za jeho stažení body.

Získáte 2 body za každého družiníka, který stál (nebo ležel) na tomto území, včetně právě odebraného družiníka. V tuto chvíli však nezískáváte body za území jako takové (dle obvyklých pravidel hodnocení).

Gifts C2 Example 04.png
Příklad 4: Červený si vrátí do zásoby družiníka z města a získá 6 bodů.

Gifts C2 Card 04.png
Změna postoje

Změňte pozici jednoho svého družiníka na kartičce.

Pokud družiník stojí na cestě, v klášteře nebo ve městě, položte ho na louku na stejné kartičce. Pokud družiník leží na louce, postavte ho na cestu, města nebo klášter na stejné kartičce.

Družiníka můžete položit nebo postavit na již obsazené části krajiny.

Můžete pouze položit stojícího družiníka, nebo postavit ležícího družiníka. Pouhé přesunutí družiníka na jinou část krajiny není povoleno. Není povoleno ani přesunout družiníka na jinou kartičku (ať už při tom pozici změní či ne). [7]

Gifts C2 Example 05.png
Příklad 5: Červený změní pozici svého družiníka a položí ho na louku u téhož města, která je již obsazená zeleným.

Gifts C2 Card 05.png
Výběr ze 2

Navíc k právě dobrané kartičce doberte ještě jednu navíc. [8] [9]

Vyberte si jednu z nich a přiložte ji dle obvyklých pravidel. Druhou kartičku poté zamíchejte lícem dolů do jedné z dobíracích hromádek.
2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky můžete běžným způsobem umístit družiníka.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

3. Započítání bodů

Pokud dokončíte jedno nebo více území (např. klášter, cestu atd.), získáte body podle obvyklých pravidel.

Poznámka: Rozšíření nemá vliv na tento úkon.

Závěrečné vyhodnocení dárků

Za každý neotevřený dárek, který na konci hry stále leží před vámi, získáte po 2 bodech.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu LZE použít k umístění družiníka na libovolnou náboženskou stavbu:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu NELZE použít k umístění družiníka na zahradu (Opat) nebo německou katedrálu ( Německé katedrály).

Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud umístíte mnicha do kláštera kde stojí víla, není víla automaticky přiřazena k družiníkovi a to ani v případě kdyby byla sama.

Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery / Japonské budovy

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu můžete použít pro umístění družiníka jako převora na speciální klášter.

Rolnická vzpoura

Výklad pravidel komunitou Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Touto kartou LZE vyhodnotit jakoukoli nedokončenou cestu a nechat ji neobsazenou. Cesta je hodnocena jako na konci hry. S tím je třeba počítat, pokud hrajete s dalšími rozšířeními které mají vliv na cestu.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu LZE použít pouze na území, které je možné dokončit či vyhodnotit:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu NELZE použít na části krajiny, které není možné dokončit či vyhodnotit:

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu LZE použít na družiníky kteří jsou umístění na konkrétní kartičce s vyobrazeným územím - které je možné dokončit či vyhodnotit:

 • Cesta
 • Město
 • Náboženská stavba (viz výše u karty Koncil)
 • Louka
 • Německý hrad ( Německé hrady)
 • Německá katedrála ( Německé katedrály)
 • Chaloupka baby Jagy ( Ruské pohádky).
 • Cvičiště artistů (10. rozšíření  Cirkus):
  • Artistu můžete proměnit v sedláka bez ohledu na to, zda je pyramida dokončená či nikoli.
  • Sedláka můžete proměnit v artistu, pouze ale v případě že pyramida není dokončena.

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu NELZE použít na části krajiny, která se nenacházejí na dané kartičce nebo které nelze dokončit či vyhodnotit:

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu LZE použít pouze na družiníky, kteří mohou vzít roly sedláka:

Výklad pravidel komunitou Kartu NELZE použít na družiníky, kteří nemohou být sedlákem:

Výklad pravidel komunitou A také ji NELZE použít na speciální figurky:

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud je z území se stavitelem přesunut na louku jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se stavitel svému majiteli zpět do zásoby.
Výklad pravidel komunitou Pokud je z louky s prasátkem přesunut na jiné území jeho poslední podpůrný družiník, vrátí se prasátko svému majiteli zpět do zásoby.
Výklad pravidel komunitou Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku, můžete poté v kroku 2. Umístění družiníka na tuto louku umístit své prasátko.

Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Po přesunutí družiníka na území kde stojí víla, není víla automaticky přiřazena k družiníkovi a to ani v případě kdyby stála sama.

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Pokud tuto kartu použijete k umístění sedláka na louku se statkem, bude sedlák v kroku 3. Započítání bodů vyhodnocen.

Německé kláštery / Holandsko-belgické kláštery / Japonské budovy

Výklad pravidel komunitou Tuto kartu můžete použít pro umístění družiníka na speciální klášter jako opata/představeného.

Rolnická vzpoura

Výklad pravidel komunitou Družiníka umístěného pomocí této karty můžete, po zaplacení 4 bodů, ochránit.

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit opatství ze své zásoby.

Půlky

Výklad pravidel komunitou Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit kartičku půlku ze své zásoby.

Německé hrady

Výklad pravidel komunitou Tato karta nebude mít žádný účinek, pokud se rozhodnete umístit hrad ze své zásoby.

Věštkyně

Výklad pravidel komunitou Pokud se rozhodnete použít věštkyni, nebude mít tato karta žádný účinek.
Domácí pravidla nebo varianty Pokud se rozhodnete použít věštkyni, může vám tato karta přidat na výběr další kartičku.

Seznam karet

Celkem karet: 25
Gifts C2 Card 01.png 5×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Po přiložení kartičky (na konci kroku 1. Přiložení kartičky) musíte zahrnout také pravidlo poučení převahy. Poté můžou nastat situace, že cestu nebo město pouze rozšíříte, nebo dříve rozdělená území spojíte. Původní obsazení území, může tak být tímto okamžikem změněno.
  • Dárek LZE vzít v případě, že:
   • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky se v něm však ocitne družiník jiného hráče.
   • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s ostatními hráči, ale po přiložení kartičky nemáte na území převahu družiníků.
  • Dárek NELZE vzít v případě, že:
   • Rozšíříte území, kde nemáte družiníka. Po přiložení kartičky ovšem získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
   • Rozšíříte území, které můžete nebo nemusíte vlastnit s jinými hráči, ale po přiložení kartičky získáte (nebo máte rovnocennou) početní převahu.
  Uvědomte si že pravidla nepočítají s tím zda je přiložená kartička pro vaše soupeře výhodná: Za rozšíření území můžete získat dar, můžete tím ale také vytvořit situaci, kdy území nebude možné dokončit nebo bude pro vás v dalších tazích snazší získat početní převahu. A konečně není také důležité zda rozšířené území dokončíte.
 2. Výklad pravidel komunitou Tento úkon je volitelný. Dárek můžete použít kdykoli vás zajímá jeho výsledek.
  Pokud použijete dárek, který v daném bodě hry nemá žádný účinek. Bude karta jen odložen na odhazovací hromádku.
 3. Výklad pravidel komunitou Pokud si doberete kartičku kterou nelze přiložit, odložíte ji stranou a doberete si další, dokud nebude kartička platná. V tomto okamžiku můžete před přiložením kartičky použít dárek. Pokud je v důsledku toho, poslední kartička hry neumístitelná, nemůžete již žádný dárek použít.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co se stane pokud si doberu kartičku kterou nelze přiložit a chci použít dárek?

  Odpověď: Dárek můžete použít pouze tehdy, když si vylosujete kartičku kterou lze přiložit. (4/2022)

 4. Výklad pravidel komunitou Cesta se hodnotí jako nedokončená cesta na konci hry a také podle početní převahy.
 5. Výklad pravidel komunitou Pokud na cestu použijete dárek „Vyklizení cesty“, cesta se vyhodnotí a všechny figurky které se na ni nacházejí se vrátí zpět do zásoby jejich hráčům. Protože je po přiložení kartičky cesta neobsazená, můžete na ni během svého tahu (pokud je to možné) znovu umístit družiníka.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jaké družiníky můžeme odstranit, pokud je na cestu použita karta „Vyklizení cesty“?

  Odpověď: Stejně jako při jiných hodnoceních jsou po započítání bodů vráceni všichni družiníci svým hráčům, i ti kteří jsou v menšině, nebo ti, kteří byly během hodnocení rovnocenní. Poté můžete na tuto neobsazenou cestu opět umístit družiníka, (např. přiložením kartičky k této cestě). (12/2021)

 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V angličtině je tato věta oproti návodu přeformulována. Nová věta lépe odpovídá poskytnutým upřesněním. Původní znění bylo zavádějící a předpokládalo, že hráč na tahu musí odstranit pouze jednoho družiníka (pokud se na vybrané cestě nějaký nachází):
  „After the road has been scored, the player's meeple is put back into their supply.“
 7. Výklad pravidel komunitou Jinými slovy: družiníka můžete přesunout na jinou část krajiny pouze pokud je splněna podmínka změny polohy. Družiník stojící na cestě, ve městě nebo na klášteře se může stát družiníkem ležícím na louce stejné kartičky a naopak. Přesun družiníka na jinou část krajiny bez změny polohy není povolen (např. družiník stojící ve městě nemůže změnit svou pozici přímo na stojícího na cestě nebo družiník ležící na louce se nemůže přesunout na jinou louku).
  Toto znění pravidel vychází ze základní hry, kde se družiníci umisťují pouze vleže na louku, ale na jiných částech krajiny vždy stojí. Obecně tedy počítejte s tím, že změna postoje znamená, že družiník který není na louce se stane sedlákem na téže kartičce, nebo že se sedlák přesune na jinou část krajiny na téže kartičce. To je důležité při hře s některými rozšířeními, která umožňují umístit družiníka na nepolní prvek ve zvláštní pozici (umístěný na boku nebo dokonce vleže).
 8. Výklad pravidel komunitou Pokud již nezbývají žádné kartičky, abyste si mohli dobrat druhou kartičku, nemá tento dárek žádný účinek a zahrajete pouze kartičku, kterou máte již vytaženou, jako obvykle.
 9. Výklad pravidel komunitou Pokud chcete použít kartu „Výběr ze 2“ a taženou kartičku nelze přiložit, odložíte ji stranou a táhněte novou - dokud nemáte dvě platné kartičky. Následně jednu z nich zahrajete a druhou odhodíte. Pokud již k dobrání nezbývají žádné další kartičky, nemá tato karta žádný účinek a zahrajete kartičku, kterou máte již vytaženou, jako obvykle.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jestliže použijeme kartu „Výběr ze 2“ a dobereme si kartičku kterou nelze přiložit, jak máme dál postupovat?

  Odpověď: Kartičku, kterou nelze přiložit, v podstatě „ignorujete“, dokud nemáte dvě platné. (4/2022)