Morová schémata (původní edice)

From Wikicarpedia
Revision as of 10:05, 26 April 2024 by Petul (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:


Úvod

Následující česká pravidla pro morová schémata v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovala WICA Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Vysvětlující schémata

V této části jsou shrnuty všechny akce popsané v pravidlech. Ukazují, jak se k sobě hodí během normálního a dvojitého tahu - kdy se některé úkony mohou uskutečnit pouze jednou. Následující tabulka shrnuje všechny úkony a dále níže je několik schémat, které vysvětlují hlavní úkony podrobněji.

Fáze tahu Morové akce
(spojené s kroky)
Morové akce
(spojené s dobráním)
1. Přiložení kartičky Krok 1A. Začátek tahu. (C) Vymýcení morového hejna
Šíření moru není povoleno před přiložením kartičky. Pokud se na právě přiložené kartičce nenachází morové hejno, může hráč na tahu šířit mor kdykoli během zbytku svého tahu [pozn. 1]
Krok 1B. Dobrání kartičky
Krok 1C. Přikládání kartičky. (A) Přidání morového hejna (morové hejno zruší úkon šíření moru)
Kdykoli (jednou během tahu):
  • (B) Šíření moru (pokud nebylo umístěno žádné morové hejno) [pozn. 2]
  • Útěk před morem [pozn. 3] (výběr družiníka nebo speciální figurky - stavitele, prasátka nebo pastýře a jeho žetonů ovcí - umístěných na kartičce)
2. Umístění družiníka
(Přesun dřeva)
...
Krok 2B-1. Umístění dřevěného družiníka (nelze ho umístit na kartičku s morovým hejnem)
Krok 2B-2. Umístění fantoma (nelze ho umístit na kartičku s morovým hejnem)
...
3. Započítání bodů ...

Poznámky:

  1. Aby se předešlo konfliktům s pravidly, není dovoleno šířit mor dříve, než se dozvíte, zda jste si nevytáhli kartičku s morovým doktorem kterou lze umístit; jinak byste mohli umístit blechu a poté ve stejném tahu umístit kartičku s morovým hejnem (upřesnění poskytl Christwart Conrad). (8/2021)
  2. Podle upřesnění od Georga Wilda se tak může stát jednou během dvojitého tahu hráče (11/2013). Podle upřesnění od Christwarta Conrada, se tak může stát v první nebo druhé části dvojitého tahu, pokud není přiložena kartička s morovým doktorem (8/2021). Hráč může tento úkon odložit až do druhé části svého dvojitého tahu, pokud jako první přiložil kartičku bez morového doktora, ovšem pokud si jako druhou kartičku vytáhl morovou, nastane situace že ve svém tahu nešíří mor vůbec.
  3. Jednou během dvojitého tahu hráče podle vysvětlení Georga Wilda (11/2013). Potvrzeno také Christwartem Conradem (8/2021)

Schéma (A) - Přidání morového hejna  

Plague C1 Clarification Diagram 01 CZ.png
Schéma (A) - Přidání morového hejna: V každém tahu, pokud je ve fázi 1. Přiložení kartičky (krok 1C) přiložena kartička s morovým doktorem.

Schéma (B) - Šíření moru  

Plague C1 Clarification Diagram 02 CZ.png
Schéma (B) - Šíření moru: Mor se šíří v každém tahu s výjimkou přiložení kartičky s morovým doktorem. Mor se může šířit v kterékoli části tahu po kroku 1. Přiložení kartičky. Na kartičkách s morovým hejnem, uvnitř města Carcassonne a města Lipsko nebo na kole osudu nejsou blechy povoleny.

Schéma (C) - Vymýcení morového hejna  

Plague C1 Clarification Diagram 03 CZ.png
Schéma (C) - Vymýcení morového hejna: Každý tah na samém začátku ve fázi 1. Přiložení kartičky (krok 1A), když je mor aktivní (jednou ve dvojím tahu).