Kouzelné kruhy

From Wikicarpedia
Revision as of 14:16, 15 June 2024 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Kouzelné kruhy přidávají nový prvek do mlhy. Kouzelné kruhy přitahují duchy a při houstnutí nebo rozptýlení mlhy dochází k navýšení počtu duchů, kteří se přidají k družiníkům.


Spell Circles C3 Expansion Symbol.png

Kouzelné kruhy přidávají nový prvek do mlhy. Kouzelné kruhy přitahují duchy a při houstnutí nebo rozptýlení mlhy dochází k navýšení počtu duchů, kteří se přidají k družiníkům.

V mlze se objevily kouzelné kruhy, které přitahují duchy. Houstnutí nebo rozptýlení mlhy s kouzelnými kruhy zvýší počet duchů, kteří se přidají k družiníkům.

Úvod

Spell Circles C3 Expansion Symbol.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Kouzelné kruhy Kouzelné kruhy v edici C3 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Kouzelné kruhy je malé rozšíření pro spin-off hru Duchové Carcassonne, lze jej navíc použít i s originální základní hrou Carcassonne, a to jako malé rozšíření k 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy.

Toto rozšíření nebylo vydané v původní edici (zkráceně C1) ani v nové edici (zkráceně C2).

Herní materiál

  • 9 nových kartiček krajiny s mlhou a kouzelnými kruhy
Spell Circles C3 Feature Example 01.png
kartičky s mlhou a kouzelnými kruhy

Pravidla

Příprava hry  

Všech 9 kartiček s kouzelnými kruhy zamíchejte mezi kartičky ze základní hry a 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy. Tímto máte připravenou vaši zásobu kartiček.

Spell Circles C3 Token Cat.png
Kočka Elois stejně jako psi, nemá ráda soutěživé hry, raději se mazlí s pejsky v krabici.

Kouzelné kruhy  

Feature C3 Sell Circle.png

Pravidla základní hry a 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy zůstávají stejná.

1. Přiložení kartičky

Pokud si doberete kartičku s kouzelným kruhem, přiložte ji podle obvyklých pravidel.

Pokud kartičku s kouzelnými kruhy přiložíte tak, že alespoň jedna hrana s mlhou sousedí s hranou bez mlhy (rozptýlíte mlhu), musíte na kartičku s vlastním družiníkem umístit tolik duchů, kolik je kouzelných kruhů na právě přiložené kartičce. Duchy můžete libovolně rozdělit mezi své družiníky.

Příklad 1: Zelený přiloží kartičku se třemi kouzelnými kruhy tak, že mlha navazuje na louku (rozptýlí mlhu). Musí tak ke svému družiníkovi umístit 3 duchy z banku. (Tři duchové v tomto případě přidáni k jednomu družiníkovi, jej následně odstraní z herního plánu.)
2a. Vynoření duchů

Právě přiložená kartička s kouzelný kruh nasává duchy z 8 okolních kartiček. [1] Pokud jich není dostatek, musíte vzít zbývající duchy z banku - tak abyste všechny kouzelné kruhy zaplnily.

Zvláštní případ: Pokud není v banku dostatek duchů, zůstanou zbývající kouzelné kruhy prázdné.

Poznámka: Stejně jako v případě velkého rozšíření, musíte v případě houstnutí nebo rozptýlení mlhy přidávat duchy k družiníkům (viz 11. rozšíření Duchové, zámky a hřbitovy Duchové, zámky a hřbitovy).


Více duchů!

Pokud později přiložíte kartičku k mlze, ve které je alespoň 1 kouzelný kruh obsazený duchem, musíte jich v takové případě rozdělit ještě více. I zde záleží na tom, zda mlha houstne nebo je rozptýlena. [2]

Mlha houstne

Pokud kartičku s mlhou přiložíte tak, že alespoň 1 její hrana rozšíří mlhu, musíte umístit 1 ducha (z banku) jako obvykle k libovolnému družiníkovi soupeře na herním plánu.
Pokud je v mlze, kterou jste rozšířily, alespoň jeden obsazený kouzelný kruh, musíte umístit dalšího ducha. Vezmete si 1 ducha z jednoho z těchto kouzelných kruhů a umístěte ho družiníkovi soupeře podle svého výběru.
Duchy můžete libovolně rozdělit mezi různé družiníky.

Příklad 2: Zelený přiloží kartičku tak že rozšíří mlhu (mlha houstne). Následně umístí 1 ducha z banku k modrému družiníkovi. Jelikož je v mlze obsazený kouzelný kruh, vezme 1 ducha z jednoho kouzelného kruhu a umístí ho ke žlutému družiníkovi.

Pokud mlhou s kouzelnými kruhy dokončíte, přesuňte všechny zbývající duchy z kouzelných kruhů této mlhy k družiníkům jiného hráče dle vašeho výběru. I zde můžete duchy libovolně rozdělit.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Podle pravidel to vypadá, že duchy umístění na právě přiloženou kartičku s kouzelnými kruhy nelze přidat k družiníkům až do pozdějšího tahu, bez ohledu na to, zda je mlha v tomto tahu dokončena nebo ne. Je to tak správně?

Odpověď: Ne, jedná se o zvláštní případ. Duchové z kouzelných kruhů se nepřidávají přímo, při přiložení kartičky s kouzelnými kruhy. Pokud však dokončíte mlhu pomocí kartičky s kouzelnými kruhy, přesunete všechny duchy v mlze, včetně těch, které jste právě umístili na kartičku s kouzelnými kruhy. (3/2024)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Červený a modrý hrají hru. Pokud červený dokončí mlhu kartičkou s kouzelnými kruhy, přidá hráč duchy z ní k modrému družiníkovi?

Odpověď: Ano, přidá všechny 3 duchy, jak je znázorněno na obrázku (1 ducha ze zásoby a 2 duchy z kouzelných kruhů v mlze, protože mlha byla právě dokončena). (3/2024)

Spell Circles C3 Clarification Example 01.png
Příklad: Duchové v kouzelných kruzích budou v tomto případě přidáni k modrému družiníkovi, protože červený mlhu dokončil. Kdyby červený mlhu nedokončil, byl by k modrému družiníkovi přidán pouze jeden z duchů na kouzelných kruzích.


Rozptýlení mlhy

Pokud kartičku přiložíte tak, že alespoň 1 její hrana s mlhou sousedí s hranou bez mlhy, musíte jako obvykle umístit 1 ducha k jednomu ze svých družiníků.
Pokud je v této mlze nějaký kouzelný kruh obsazený duchem, musíte vzít všechny duchy z těchto kruhů a umístit je k jednomu ze svých družiníků. Duchy můžete opět libovolně rozdělit mezi více svých družiníků.

Pozor: K jednomu družiníkovi lze umístit maximálně 3 duchy. Poté družiníka okamžitě vrátíte do zásoby (a duchy do banku). Pokud máte více duchů, které potřebujete k družiníkovi umístit, musíte zbývající duchy umístit k jinému svému družiníkovi. V případě že na herním plánu žádného dalšího družiníka nemáte, platnost duchů vyprší a místo toho se vrátí zpět do banku.

Příklad 3: Zelený přiloží kartičku tak že přeruší mlhu (mlha je rozptýlena). Následně umístí 1 ducha z banku ke sému zelenému družiníkovi. Jelikož je v mlze obsazený kouzelný kruh, vezme navíc 1 ducha a umístí ho ke svému družiníkovi.
2b. Umístění družiníka

Na kartičku s kouzelnými kruhy, můžete běžným způsobem umístit družiníka. Družiník nemůže být umístěn na kouzelný kruh.

3. Započítání bodů

Pokud jste dokončili území obsahující jednu nebo více kartiček s kouzelnými kruhy, vyhodnotí se jako obvykle. Kouzelné kruhy nemají na bodování žádný vliv.

Závěrečné vyhodnocení

Kouzelné kruhy nemají vliv na závěrečné vyhodnocení.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 9
Spell Circles C3 Tile 01.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 02.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 03.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 04.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 05.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 06.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 07.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 08.png 1×
 +  
Spell Circles C3 Tile 09.png 1×
 +  
Vysvětlivky
  •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature C3 Sell Circle.png | kouzelný kruh
  • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

  1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že pravidla vám nebrání brát duchy ze sousedních kartiček s kouzelnými kruhy.
  2. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že přiložení jedné kartičky může jednu mlhu přerušit a zároveň jinou mlhu rozšířit. V takovém případě proběhnou obě akce a kouzelné kruhy ovlivní také obě akce.