De Spreukencirkels

From Wikicarpedia
Revision as of 12:45, 25 February 2024 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search

De Spreukencirkels voegt spreukencirkels toe aan de mist. Deze trekken spoken aan, en het uitbreiden of beperken van mist met spreukencirkels verhoogt het aantal spoken dat bij meeples moet worden gezet.

Other languages:
Exclamation2.png

Deze pagina is
Werk in uitvoering!
Spelregels, teksten, afbeeldingen en andere zaken kunnen gewijzigd worden.

Spell Circles C3 Expansion Symbol.png

De Spreukencirkels voegt spreukencirkels toe aan de mist. Deze trekken spoken aan, en het uitbreiden of beperken van mist met spreukencirkels verhoogt het aantal spoken dat bij meeples moet worden gezet.

In de mist zijn spreukencirkels verschenen die spoken aantrekken. Uitbreiden of beperken van mist met spreukencirkels verhoogt het aantal spoken dat bij meeples gezet moet worden.

Algemene informatie en opmerkingen

Envelop
Stanstableau
Uitbreidingsmarkering

De Spreukencirkels werd in 2023 uitgegeven door Hans im Glück. Het is een mini-uitbreiding voor Carcassonne: De Mist die ook met het basisspel van Carcassonne gebruikt kan worden als mini-uitbreiding op Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven.

It is a mini for Carcassonne: De Mist that can also be used with the Carcassonne base game, as a mini expansion to Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven.

This expansion doesn't exist for the 1st edition (C1 for short) or the 2nd edition (C2 for short).

Deze uitbreiding heeft steden met afgesneden gebouwen.

Speelmateriaal

  • 9 nieuwe landschapstegels met mist en spreukencirkels
Tegels met mist en spreukencirkels

Spelregels

Voorbereiding

Schud de 9 tegels met de spreukencirkels door de tegels van het basisspel en die van Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven. Dit vormt zoals gebruikelijk de voorraad tegels.

Kat Eloïse die bij de uitbreiding zit houdt, net als de honden, niet van competitieve spellen. Ze nestelt zich liever tegen de honden aan in de doos.

Spelverloop

De spelregels van het basisspel en die van Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven zijn onverkort van kracht.

1. Landtegel leggen

Trek je een tegel met een spreukencirkel, leg die dan volgens de normale gebruikelijke spelregels aan.

Als je een tegel met een spreukencirkel zo aanlegt dat die de mist beperkt (tenminste 1 zijde van de mist grenst aan een zijde zonder mist), dan moet je zoveel spoken als er spreukencirkels op de tegel staan bij jouw eigen meeples zetten. Je mag de spoken over verschillende meeples op het speelveld verdelen.

Voorbeeld 1: Jij legt deze tegel met een spreukencirkel aan waardoor de mist erop beperkt wordt. Daardoor moet je nu 3 spoken uit de voorraad bij jouw meeples op het speelveld zetten. (In dit geval zouden de 3 spoken jouw meeple verwijderen als je ze niet over meerdere meeples verdeelt.)
2a. Spoken zetten

Als je een tegel met spreukencirkels hebt aangelegd, trekken die spoken van de 8 omliggende tegels aan. Zijn er niet genoeg, dan moet je de ontbrekende uit de voorraad pakken om alle spreukencirkels op de tegel te vullen.

Bijzondere situatie: Als er niet genoeg spoken in voorraad zijn, blijven de overgebleven spreukencirkels leeg.

Opmerking: Net als bij de uitbreiding, moet je spoken bij meeples zetten als je de mist uitbreidt of beperkt (zie Uitbr. 11 - Spoken, Spookslotten & Kerkhoven).


Meer spoken!

Als je, op een later moment, een tegel aan een andere tegel met mist aanlegt met tenminste 1 bezette spreukencirkel, moet je nog meer spoken zetten. Nogmaals, het hangt ervan af of je de mist uitbreidt of beperkt. [1]

>> De mist uitbreiden

Als je een misttegel zo aanlegt dat tenminste 1 van de zijden een bestaande mist uitbreidt, moet je zoals gebruikelijk 1 spook (uit de voorraad) bij een meeple van een andere speler op het speelveld zetten.
Is er tenminste één bezette spreukencirkel in de mist die je hebt uitgebried, dan moet je nog een spook zetten. Je neemt 1 spook van één van deze spreukencirkels en zet die bij een meeple naar keuze van een tegenspeler.
Je mag de spoken over meerdere meeples verdelen.

Als je een mist met spreukencirkels afsluit, zet je alle spoken die op spreukencirkels in deze mist staan bij meeples van tegenspelers. Ook nu mag je de spoken over meerdere meeples verdelen.

Voorbeeld 2: Jij legt deze tegel aan en breidt de mist daarmee uit. Dus zet je 1 spook uit de voorraad bij de blauwe meeple. Aangezien er een bezette spreukencirkel in de mist ligt, neem je ook 1 spook van één van de spreukencirkels en zet die bij de gele meeple.

>> Mist beperken

Als je een tegel zo aanlegt dat tenminste 1 zijde van de mist aan een zijde zonder mist grenst moet je, zoals gebruikelijk, 1 spook bij één van jouw meeples zetten.
Als er tenminste 1 bezette spreukencirkel in deze mist ligt, moet je alle spoken van deze spreukencirkels nemen en ze bij jouw eigen meeples zetten. Je mag de spoken ook over jouw meeples verdelen.

Belangrijk: Er mogen maximaal 3 spoken bij een meeple staan. In dat geval neem je die meeple onmiddellijk terug in voorrad. Als je nog meer spoken bij jouw meeples moet zetten, moet je de resterende spoken bij een andere van jouw meeples zetten. Heb je geen meeples meer op het speelveld, dan worden de resterende spoken verbeurd verklaard en gaan ze terug naar de voorraad.

Voorbeeld 3: Jij legt deze tegel aan en beperkt daarmee de mist. Dus zet je 1 spook uit de voorraad bij jouw meeple. Aangezien er een bezette spreukencirkel in de mist aanwezig is, neem je daarnaast 1 spook van de spreukencirkel en zet die bij jouw meeple.
2b. Een meeple zetten

Als je een tegel met spreukencirkels hebt aangelegd, mag je daar zoals gebruikelijk ook een meeple op zetten. Een meeple mag niet op een spreukencirkel gezet worden.

3. Puntentelling afhandelen

Als je een project afbouwt dat uit één of meer tegels met spreukencirkels bestaat, krijg je de gebruikelijke punten. De spreukencirkel heeft geen effect op de puntentelling.

Eindtelling

De spreukencirkels hebben geen gevolgen voor de eindtelling.

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 9
Spell Circles C3 Tile 01.png ×1
Spell Circles C3 Tile 02.png ×1
Spell Circles C3 Tile 03.png ×1
Spell Circles C3 Tile 04.png ×1
Spell Circles C3 Tile 05.png ×1
Spell Circles C3 Tile 06.png ×1
Spell Circles C3 Tile 07.png ×1
Spell Circles C3 Tile 08.png ×1
Spell Circles C3 Tile 09.png ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.


  1. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat het aanleggen van een tegel tegelijkertijd een mistbank kan beperken en een andere kan uitbreiden. In dat geval vinden beide acties plaats en hebben de spreukencirkels ook effect op beide acties.