Divy lidstva

From Wikicarpedia
Revision as of 21:24, 7 April 2024 by Petul (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Rozšíření Divy lidstva obsahuje mega kartičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Na každé kartičce je vyobrazen jeden div, který je postaven lidmi z různého období. Každý z divů vám přináší individuální výhodu. Hráč však může v průběhu jedné hry použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Wonders of Humanity C3 Tile 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Wonders Of Humanity C3.png

Rozšíření Divy lidstva obsahuje mega kartičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Na každé kartičce je vyobrazen jeden div, který je postaven lidmi z různého období. Každý z divů vám přináší individuální výhodu. Hráč však může v průběhu jedné hry použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!

Divy lidstva jsou součástí krajiny Carcassonne. Každý div přináší jedinečnou výhodu. Hráč však může v jedné hře využít pouze jednu. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využít co nejlépe!

Úvod

Symbol Wonders Of Humanity C3.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Divy lidstva v edici C3, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla roku 2023 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření obsahuje mega kartičky v různých tvarech zabírající 5 polí. Každá kartička obsahuje jeden div lidstva, postavený v různém období. První sada obsahuje následující divy:

 • Stonehenge, prehistorická památka poblíž Amesbury v jižní Anglii (Velká Británie).
 • Circus Maximus, starořímský stadion pro závody vozatajů a místo masové zábavy v Římě (Itálie).
 • Notre-Dame, středověká gotická katedrála postavená v Paříži (Francie).
 • Alhambra, palácový a pevnostní komplex ze 13. století, který se nachází v Granadě (Španělsko).
Toto rozšíření bylo vyvinuto pro základní hru Carcassonne, jejíž pravidla zůstávají beze změny. Divy lidstva můžete hrát zároveň s jinými rozšířeními, pro jejich různé kombinace ovšem nenajdete žádná oficiální upřesnění pravidel.

Herní materiál

 • 4 mega kartičky s divy lidstva (každá o velikosti 5 kartiček krajiny)
Wonders of Humanity C3 Tile 04.png
Jeden z divů lidstva: Cirkus Maximus.

Pravidla

Příprava hry  

Doporučujeme hrát minimálně s 90 kartičkami a jedním dalším družiníkem (např. základní hra + 1. rozšíření). [1] Jakákoli další pravidla přidaného rozšíření pak ignorujte.

Wonders Of Humanity C3 Example 01.png
Příklad: Ukázka přípravy pro 4 hráče, kdy jsou dva družiníci každého hráče umístěni vedle políčka 10 na počítadle bodů.
 • Každý hráč obdrží 9 družiníků jedné barvy a 2 z nich umístí k políčku 10 vedle počítadla bodů.
Poznámka: Jeden z těchto dvou družiníků slouží pouze k označení divu. Můžete tak použít velkého družiníka z 1. rozšíření nebo jakoukoli jinou figurku ve vaší barvě.
Počítacího družiníka umístěte jako obvykle na políčko 0 počítadla bodů. Všichni hráči začínají hru se 6 družiníky ve své zásobě.
 • Každý hráč vybere 1 div a umístí jej lícem nahoru vedle počítadla bodů. Divy které zbyly odložte zpět do krabice, pro hru již nebudou potřeba.
Poznámka: V první sadě jsou pouze 4 divy lidstva. Můžete tedy hrát maximálně ve 4 hráčích. K dispozici však budou další sady, které vám pak umožní vybrat si z více divů a/nebo hrát ve více hráčích.


Umístění mega kartičky s divem  

Feature Wonders of Humanity Symbols C3.png

Pro každého hráče je k dispozici jeden div. Abyste destičku s divem získali, musíte splnit podmínku. Ta spadá do kroku 3. Započítání bodů popsaného dále:

3. Započítání bodů a div lidstva

Pro každého hráče je k dispozici pouze 1 div. Div lze tedy získat jen jednou.

Pokud váš počítací družiník dosáhne nebo překročí políčko s dvojicemi družiníků (poprvé je to políčko 10), pokračujte kroky v následujícím pořadí:

 1. Vyberte si jednu z dostupných divů a položte jej před sebe. Na herní plán ho zatím neumisťujete (viz 1. Přiložení divu lidstva).
 2. Vezměte dva své družiníky vedle počítadla bodů a přidejte je do své zásoby.
 3. Přesuňte všechny zbývající družiníky umístěné vedle počítadla bodů o 5 políček dopředu (nejprve vedle políčka 15, poté vedle políčka 20 a nakonec vedle políčka 25).
Pozor: Nikdy nesmíte dvojice družiníků posunout za políčko 25, ani pokud hrajete ve více jak 4 hráčích. Družiníci zůstávají vedle políčka 25, dokud na ně všichni ostatní počítací družiníci nedosáhnou.
Wonders Of Humanity C3 Example 02.png
Příklad: Červený jako první získá 10 bodů, jako první si tedy vybere div. Poté vezme své družiníky, stojící vedle počítadla bodů a umístí je do své zásoby. Nakonec přesune družiníky ostatních hráčů k políčku 15.

Zvláštní případ: Pokud v jednom tahu dosáhne políčka s dvojicemi družiníků více hráčů, rozhodne hráč na tahu, kdo si vybere div a poté posune dvojice družiníků o 5 políček dopředu. Jsou-li na políčku s dvojicemi družiníků nebo za ním ještě další počítací družiníci (od jiných hráčů kteří si ještě nevzali div), rozhodne opět hráč na tahu, kdo si vybere další div, a tak dále.

1. Přiložení divu lidstva

Pokud máte před sebou mega kartičku s divem, neberete si běžnou kartičku krajiny, ale umístěte div podle obvyklých pravidel. [2] Po umístění musíte svůj div označit jedním z dvou družiníků, získaných spolu s divem. Družiníka umístěte doprostřed divu (ne na město, cestu nebo louku). Družiník zůstává na divu až do konce hry. Pro lepší odlišení od ostatních družiníků můžete družiníka umístit vzhůru nohama.

Poznámka: Ve velmi vzácném případě nemusí jít div přiložit, doberte si běžnou kartičku krajiny, ihned ji přiložte a poté k ní přiložte div. Pokud ani poté není možné div přiložit, vyřaďte kartičku ze hry (i když by šla přiložit) a doberete si další kartičku, dokud div nepůjde přiložit. Na tyto dodatečné kartičky nelze umístit žádné družiníky.

2. Umístění družiníka na mega kartičku s divem

Na mega kartičku s divem můžete umístit až 2 družiníky na různé neobsazené části krajiny (město, cestu, klášter nebo louku) na této kartičce s divem. Můžete také umístit pouze jednoho nebo žádného družiníka. Umístění družiníci, mohou být umístěni v různých územích v rámci jedné standartní kartičky krajiny. [3]

Příklad: Červený umístí div Alhambra a označí ho družiníkem vzhůru nohama. Poté na mega kartičce obsadí jedním družiníkem město a druhým družiníkem cestu.
3. Zípočítání bodů za div

Každý div má svou vlastní mechaniku pro získání bodů. Některý přináší body v průběhu hry, jiný na konci hry. [4]

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 01.png
Notre-Dame

Pokud během hry (nikoli v tahu, kdy přikládáte div Notre-Dame), umístíte družiníka na jednu z 8 kartiček obklopujících klášter, okamžitě získáte 3 body. Nezáleží na tom, zda má klášter mnicha nebo ne. Pokud se kolem kartičky na kterou jste umístily družiníka nachází více klášterů, stále získáte pouze 3 body.

Příklad: Červený umístění družiníka na právě přiloženou kartičku která sousedící s klášterem. Okamžitě získá 3 body.

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 02.png
Stonehenge

Pokud během svého tahu dokončíte jednu nebo více obsazených cest (nikoli v tahu, kdy přikládáte div Stonehenge), získáte okamžitě 3 body za každou dokončenou cestu (i když na ní nemáte svého družiníka). [5]

Příklad: Červený dokončí cestu na které se nachází lupič. Okamžitě získá 3 body. Po započítání bonusových bodů proběhne obvyklé vyhodnocení a žlutý získá za cestu 4 body (4 kartičky x 1 bod).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Získáme bonus za Stonehenge, pokud dokončíme neobsazenou cestu a pak k ní přidáme družiníka na právě přiloženou kartičku?

Odpověď: Ano, je to možné. Umístíte-li družiníka ve fázi 2. Umístění družiníka těsně před krokem 3. Zípočítání bodů za div. (3/2024)Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 03.png
Cirkus Maximus

Na konci hry získáte v závislosti na počtu hráčů body za každého družiníka jiné barvy v (dosud nedokončených) městech:

2 hráči:4 body
3-4 hráči:3 body
5+ hráčů:2 body
Příklad - Detailní pohled na konec hry: Ve hře se třemi hráči získá červený 6 bodů za žlutého rytíře (2 družiníci x 3 body) a 3 body za modrého rytíře (1 družiník x 3 body). Za vlastního družiníka nedostane červený žádné body.

Wonders Of Humanity C3 Wonder Symbol 04.png
Alhambra

Na konci hry získáte 4 body za každého svého sedláka bez ohledu na to, zda jste získali nějaké další body.

Příklad - Detailní pohled na konec hry: Červený za své sedláky na herním plánu získá 8 bodů (2 sedláci x 4 body).

Důležité!

 • Každá mega kartička s divem se počítá jako 5 běžných kartiček krajiny. V s tím souvísí že cesty a města vyobrazená na těchto kartičkách se mohou skládat z více než jedné kartičky. Při hodnocení je dobé na to brát ohled.
  • Stonehenge a Notre-Dame mají každý cestu, která prochází přes 2 kartičky.
  • Alhambra má město rozprostírající se přes 3 kartičky, Cirkus Maximus má město rozprostírající se přes 4 kartičky a Notre-Dame má město rozprostírající se přes 2 kartičky. [6]
Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry vždy nejprve vyhodnoťte divy s hodnocením na konci hry a teprve poté pokračujte s běžným závěrečným vyhodnocením. [7]

Korekce pravidel podle šmouly a Chmury

Další vysvětlení  

Cesty, města a louky na kartičkách s divem

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Některé mega kartičky s divem obsahují město rozprostírající se přes několik čtvercových polí. Každá část města v jednom čtvercovém poli by se měla počítat jako samostatná kartička. Následující obrázky znázorňují počet kartiček s cestami a městy, které je třeba na každé mega kartičce s divem započítat, a také ukazují zamýšlené propojení luk. Modré kroužky představují propojenou louku a červené kroužky představují oddělené louky.

Poznámky:

 • Špinavé skvrny vedle některých divů jsou součástí divů, nikoliv přilehlého města.
 • Tvar kartiček s divy může mít vliv na propojení luk v důsledku výrobních odchylek. Pokud hrajete s divy které se liší od zamýšleného propojení luk, měli byste se dohodnout, jaké propojení luk použijete.
Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 01.png
Stonehenge
 • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje na dva otevřené konce (vlevo nahoře a uprostřed).
 • Jedno město v 1 poli (vpravo nahoře)
 • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)
Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 02.png
Notre-Dame
 • Jedna cesta ze 2 úseků, která se rozvětvuje a končí u kláštera, u divu a jeden otevřený konec (nahoře a uprostřed).
 • Jedno město ze 2 částí (vlevo dole a uprostřed)
 • Jedna cesta s 1 úsekem (vpravo dole)
Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 03.png
Cirkus Maximus
 • Jedno město ze 4 částí v horní a dolní část je spojeno malým pásem města (vlevo shora dolů, uprostřed a uprostřed dole).
 • Dvě cesty po 1 úseku (uprostřed a vpravo dole)
Wonders Of Humanity C3 Grid Tile 04.png
Alhambra
 • Jedno město ze 3 částí (zleva shora dolů)
 • Dvě cesty po 1 úseku (dole uprostřed a vpravo)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Má město na kartičce s divem Notre-Dame rozlohu přes 2 nebo 4 čtvercová pole? Hlína obklopující Notre-Dame zasahuje do 2 sousedních polí (nahoře a vpravo). Vizuálně je to trochu nejednoznačné, protože město neuzavírá žádná skutečná zeď, ale pole s hlínou bez domečků s Notre-Dame ohraničující louku.

Odpověď: Město se rozkládá pouze na 2 polích. Hlína kolem Notre-Dame je graficky nutná k uzavření tamních cest. (3/2024)

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Vnější kamenný kruh ohraničuje okolní louky, takže na kartičce s divem Stonehenge jsou 4 louky. Je to správně?

Odpověď: Je to přesně tak. (3/2024)


Výklad pravidel komunitou Sedlák umístěný na louce, která pouze hraničí s divem, ale ne s městem, které s divem sousedí, nezíská za toto město body. To se může stát u některých luk na kartičkách s divy:

 • Louka obklopující klášter na kartičce s divem Notre-Dame (vpravo nahoře).
 • Louka mezi cestami na kartičce s divem Cirkus Maximus (uprostřed vpravo)
 • Louka mezi cestami na kartičce s divem Alhambra (uprostřed vpravo)

Všimněte si, že divy (včetně polí s hlínou vedle nich) jsou oddělené prvky od měst. Divy omezují města, ale nejsou jejich součástí.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: K některým divům (jako Notre-Dame, Cirkus Maximus nebo Alhambra), přiléhají mezi dvěma cestami louky. Je tato část považováno za louku, která se dotýká města, nebo pouze divu (a tedy žádné město)?

Odpověď: Louka se dotýká pouze divu. Div je vždy neutrální a není součástí města. (3/2024)

Popis jednotlivých divů

Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 01.png     Notre-Dame

Cathédrale Notre-Dame v Paříži je římskokatolický kostel. Byl postaven v letech 1163 až 1345 a je jednou z nejstarších gotických církevních staveb ve Francii. Stojí v historickém centru Paříže na ostrově Île de la Cité na Seině. Dne 15. dubna 2019 byl vážně poškozen rozsáhlým požárem. Krátce poté francouzský parlament rozhodl o jeho rekonstrukci podle původního vzhledu.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 02.png     Stonehenge

Jedná se o megalitickou stavbu z období neolitu. Nachází se poblíž řeky Avon nedaleko Amesbury v jižní Anglii a byl postupně stavěn v několika obdobích (v průběhu několika set let) počínaje nejméně rokem 3000 př. n. l.. Existují různé hypotézy o příležitosti a účelu této velmi propracované památky. Stonehenge je od roku 1986 zapsán na seznamu světového dědictví UNESCO.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 03.png     Cirkus Maximus

Byl jako první postaven z kamene jako trvalé zařízení a jeho stavba začala kolem roku 31 př. n. l. S celkovou délkou přibližně 600 metrů a šířkou 140 metrů byl Cirkus Maximus největším cirkem ve starověkém Římě. Byl tedy ještě větší než Koloseum a až do moderní doby největší stadion na světě. Až do 6. století se na něm konaly závody vozatajů. Jeho kapacita prý v té době dosahovala až 250 000 míst, i když se to zakládá pouze na vyprávění. Pravděpodobnější je - stále velmi působivých - 150 000 míst.


Wonders Of Humanity C3 Wonder Image 04.png     Alhambra

Na kopci Sabikah v Granadě ve španělské Andalusii stojí městský hrad Alhambra. Hradní komplex v maurském stylu islámského umění je asi 740 metrů dlouhý a 220 metrů široký. Pro dnešní Alhambru jsou významné zejména nasridské paláce se zahradami, medina a renesanční palác Karla V.. Je jednou z nejnavštěvovanějších turistických atrakcí v Evropě a v roce 1984 byla zapsána na seznam světového kulturního dědictví.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 4
Wonders of Humanity C3 Tile 01.png 1×
 / K + Symbol CarcassonneC.png 
Wonders of Humanity C3 Tile 03.png 1×
 / S
Wonders of Humanity C3 Tile 04.png 1×
 / M
Wonders of Humanity C3 Tile 02.png 1×
 / B
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Původní verze pravidel od HiG doporučovala partii hrát s více než jen základními kartičkami (nejlépe více jak 90) přidáním libovolných kartiček (z další základní hry nebo z (mini)rozšíření, aniž by se hrálo s jejich pravidly).
 2. Výklad pravidel komunitou Kartičku s divem lze umístit vedle jiného kartičky s divem. K jejich umístění se nevztahují žádná omezení nad rámec obvyklých pravidel.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme kartičku s divem umístit vedle jiné kartičky s divem (od kraje ke kraji nebo od rohu k rohu)?

  Odpověď: Ano, je to možné. (10/2023)

 3. Výklad pravidel komunitou To znamená, že na kartičce s divem můžete obsadit dvě libovolné části krajiny, i když se nacházejí ve stejném poli čtvercové mřížky.
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta nebyla součástí prvních revidovaných pravidel, vlastnosti divů tak začínají až ve vašem dalším tahu po jejich umístění:
  Počínaje tahem, ve kterém přiložíte a označíte svůj div, jej můžete použít k získání bodů.
 5. Výklad pravidel komunitou Tento odstavec byl aktualizován v prvních revidovaných pravidlech vydaných 10/2023.
 6. Výklad pravidel komunitou Tato věta byla v zájmu úplnosti a srozumitelnosti aktualizována podle vysvětlení uvedených v dokumentu 03/2024.
 7. Výklad pravidel komunitou Tato věta byla v zájmu úplnosti a srozumitelnosti přesunuta do samostatného oddílu.