Divy lidstva

Redirect page

Redirect to:


Rozšíření Divy lidstva obsahuje destičky v různých tvarech o velikosti 5 polí. Každá destička představuje div, který člověk postavil v různých dobách. Každý z nich vám přináší individuální výhody. Každý však může v jedné hře použít pouze jeden. Získejte odpovídající div rychle, abyste jej mohli využívat co nejčastěji!