User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale/lt

This page is a translated version of the page User:Bumsakalaka/JCloisterZoneLocale and the translation is 100% complete.

Translations of locales for JCZ in Lithuanian

{

 "@author": "Stepukiss",
 "@jcz-version": "5.11.0",
 "@version": "0.4.1",
 "about": {
  "configuration-file": "Nustatymų aplankas",
  "jcloisterzone-game-engine": "JCloisterZone Žaidimo variklis",
  "system-java-version": "Sistemos Java Versija",
  "version": "versija"
 },
 "bookmarks": {
  "description-end": "mygtukas apžvalgos šoninėje juostoje",
  "description-start": "Neturite žaidimo sąrankos mėgstamiausių sąraše. Norėdami čia pridėti sąranką, pirmiausia sukurkite žaidimą ir tada naudokite",
  "nothing-saved": "Nėra ką išsaugoti",
  "setups-saved-to-file": "Nustatymai išsaugoti aplanke",
  "title": "Mano mėgstami"
 },
 "button": {
  "add": "Pridėti",
  "add-to-favorites": "Pridėti prie mėgstamų",
  "as-a-abbot": "Kaip Abatą",
  "as-a-monk": "Kaip Vienuolį",
  "buy": "Pirkti",
  "cancel": "Atšaukti",
  "change": "Pakeisti",
  "clear-list": "Išvalyti sąrašą",
  "close": "Uždaryti",
  "confirm": "Patvirtinti",
  "connect": "Prisijungti",
  "create": "Sukurti",
  "create-game": "Sukurti žaidimą",
  "disconnect": "Atsijungti",
  "grow-the-flock": "Užauginti Kaimene",
  "hide-stats": "Paslėpti statistiką",
  "join-game": "Prisijungti prie žaidimo",
  "load": "Užkrauti",
  "load-setup-from-file": "Užkrauti nustatymus iš aplanko",
  "may-deploy": "Gali padėti",
  "must-remove": "Turi pašalinti",
  "pass": "Praleisti",
  "play-again": "Žaisti dar",
  "play-online": "Žaisti internete",
  "plus-description": "Pridėkite kelis atvejus",
  "raise": "Kelti",
  "remove": "Pašalinti",
  "remove-from-favorites": "Pašalinti iš Mėgstamų",
  "reset": "Ištrinti",
  "resume": "Pratęsti",
  "rules": "Taisyklės",
  "rules-1st-edition": "Taisyklės (1-mo leidimo)",
  "save-to-file": "Išsaugoti į Aplanką",
  "score-the-sheep": "Gauti taškus už Avis",
  "select": "Pasirinkti",
  "sell": "Parduoti",
  "set": "Nustatyti",
  "show-stats": "Rodyti statistiką",
  "start": "Pradėti",
  "undo": "Atšaukti"
 },
 "core-messages": {
  "choose": "Rinktis",
  "done": "Atlikta",
  "game-engine-not-available": "Žaidimo variklis nėra prieinamas",
  "incomplete-features": "Nepabaigti objektai",
  "no-core-set": "Nepasirinktas pagrindas",
  "offline": "Neprisijungęs",
  "penalties": "Nuobaudos",
  "show-available-only": "Rodyti tik prieinamus",
  "the-biggest-city": "Didžiausias Miestas",
  "the-longest-road": "Ilgiausias kelias",
  "tiles": "Kortelės",
  "used-time": "Pasirinktas laikas"
 },
 "expansion": {
  "abbey-and-mayor": "Abatija ir Meras",
  "basic": "Pagrindinis žaidimas",
  "besiegers": "Apgultis",
  "bridges-castles-and-bazaars": "Tiltai, Pilys ir Turgūs",
  "cathars": "Katarai",
  "corn-circles": "Ratai pasėliuose",
  "crop-circles-I": "Ratai pasėliuose I",
  "crop-circles-II": "Ratai pasėliuose II",
  "count": "Karkasonės Grafas",
  "cult": "Kultas",
  "cult-places": "Kulto vietos",
  "darmstadt": "Darmštatas",
  "ferries": "Prieplaukos",
  "festival": "Festivalis",
  "flier": "Skraidančios mašinos",
  "goldmines": "Aukso kasyklos",
  "gq11": "Mini papildymas (GQ11)",
  "heretics-and-shrines": "Eretikai ir Šventovės",
  "hills-and-sheep": "Kalvos ir Avys",
  "inns-and-cathedrals": "Užeigos ir Katedros",
  "king-and-robber": "Karalius ir Vagis",
  "labyrinth": "Labirintas",
  "mage-and-witch": "Burtininkas ir Ragana",
  "monasteries": "Vienuolynai",
  "princess-and-dragon": "Princesė ir Drakonas",
  "river": "Upė",
  "river-I": "Upė I",
  "river-II": "Upė II",
  "russian-promos": "rusijos Reklaminės",
  "siege": "Apgultis",
  "spiel-doch": "Spiel Doch!",
  "tower": "Bokštas",
  "traders-and-builders": "Prekiautojai ir statybininkai",
  "tunnel": "Tunelis",
  "under-the-big-top": "Po dideliu stogu",
  "watchtowers": "Sargybos bokštai",
  "wind-roses": "Vėjų Rožės",
  "winter": "Žiema"
 },
 "game": {
  "action": {
   "bazaar-buy-sell-the-tile-from-to": "Pirkti/Parduoti kortelę nuo/kam",
   "bazaar-choose-a-tile": "Pasirink kortelę",
   "bazaar-choose-a-tile-and-your-bid": "Pasirink kortelę ir atlik statymą",
   "bazaar-player-must-buy-sell-the-tile-from-to": "Žaidėjas turi Pirkti/Parduoti kortelę nuo/kam",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile": "Žaidėjas turi pasirinkti kortelę",
   "bazaar-player-must-choose-a-tile-and-bid": "Žaidėjas turi pasirinkti kortelę ir atlikti statymą",
   "bazaar-player-must-raise-bid-or-pass": "Žaidėjas turi padidinti statymą arba pasuoti",
   "bazaar-raise-bid-or-pass": "Padidinti statymą arba pasuoti",
   "castle-player-is-allowed-to-place": "Žaidėjui leista padėti",
   "castle-you-are-allowed-to-place": "Jums leidžiama padėti",
   "coc-player-can-move-the-count": "Žaidėjas gali perkelti Grafą",
   "coc-you-can-move-the-count": "Jūs galite perkelti Grafą",
   "crop-circles-choose-city": "Miesto",
   "crop-circles-choose-field": "Kelio",
   "crop-circles-choose-one": "Pasirinkti vieną. Kiekvienas žaidėjas {deploy} arba {remove} Miplą ant/nuo {feature}.",
   "crop-circles-choose-road": "Pievos",
   "crop-circles-player-must-choose": "Žaidėjas tui pasirinkti: Kiekvienas žaidėjas gali padėti arba turi pašalinti Melpą ant/nuo {feature}.",
   "crop-circles-player-must-return-meeple": "Žaidėjas turi gražinti Miplą",
   "crop-circles-you-must-return-meeple": "Jūs turite gražinti vieną ir jūsų Miplų",
   "draw-a-tile": "Traukti kortelę",
   "ferries-place-a-ferry": "Padėkite Keltą",
   "ferries-player-can-move-ferries": "Žaidėjas gali judinti keltus",
   "ferries-player-must-place-a-ferry": "Žaidėjas turi padėti fėją",
   "ferries-you-can-move-ferries": "Jūs galite perkelti Fėją",
   "goldmines-place-a-gold-ingot": "Padėkite aukso luitą",
   "goldmines-player-must-place-a-gold-ingot": "Žaidėjas turi padėti aukso luitą",
   "hills-and-player-must-choose-grow-or-score-plural": "Žaidėjas turi pasirinkti ar auginti avių bandą ar gauti {points} tašk. už avis. | Žaidėjas turi pasirinkti ar auginti avių bandą ar gauti {points} tašk. už avis.",
   "hills-and-receive-points-plural": "gaunate 0 taškų | gaunate 1 tašką | gaunate {points} tašk.",
   "hills-and-sheep-shepherd-fields-was-expanded": "Aviganio laukas prasiplėtė",
   "hills-and-sheep-tokens-left-plural": "Neliko žymeklių | 1 žymeklis liko | liko {tokens} žymekl.",
   "mage-and-witch-player-must-remove-mage-or-witch": "Žaidėjas turi pašalinti Magą arba Raganą",
   "mage-and-witch-remove-mage-or-witch": "Pašalinkite Magą arba Raganą",
   "monasteries-how-do-you-want-place-follower": "Kaip jūs norite padėti Miplą ant specialaus Vienuolyno?",
   "or": "arba",
   "place-the-tile": "Padėti kortelę",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Žaidėjas gali perkelti Miplą iš miesto rajono",
   "player-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Žaidėjas gali perkelti Miplą iš miesto rajono prieš galutinį taškų skaičiavimą",
   "player-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Žaidėjas gali perkelti Miplą iš turgaus rajono prieš galutinį taškų skaičiavimą",
   "player-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Žaidėjas gali padėti Miplą miesto rajone",
   "player-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Tu gali padėti dar vieną Miplą prie jau padėto Miplo.",
   "player-may-place-an-abbey": "Žaidėjas gali padėti Abatiją",
   "player-must-place-the-tile": "Žaidėjas turi padėti kortelę",
   "siege-player-can-escape-a-besieged-city": "Žaidėjas gali pabėgti iš apgulto miesto",
   "siege-you-can-escape-a-besieged-city": "Jūs galite pabėgti iš apgulto miesto",
   "skip-action": "Praleisti veiksmą",
   "tower-player-can-take-a-prisoner": "ŽAidėjas gali paimti kalinį",
   "tower-player-must-select-follower-for-exchange": "Žaidėjas turi pasirinkti Miplą apsikeitimui",
   "tower-select-follower-for-exchange": "PAsirinkite Miplą apsikeitimui",
   "tower-you-can-take-a-prisoner": "Jūs galite paimti kalinį",
   "waiting-for-player-confirmation": "Laukiama žaidėjo patvirtinimo",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district": "Jūs galite perkelti Miplą iš miesto rajono",
   "you-may-move-a-meeple-from-a-city-district-before-final-scoring": "Jūs galite perkelti Miplą iš miesto rajono prieš galutinį taškų skaičiavimą",
   "you-may-move-a-meeple-from-the-market-district-before-final-scoring": "Jūs galite perkelti Miplą iš turgaus rajono prieš galutinį taškų skaičiavimą",
   "you-may-place-a-meeple-in-a-city-district": "Jūs galite padėti Miplą miesto rajone",
   "you-may-place-a-meeple-next-to-already-present-one": "Tu gali padėti dar vieną Miplą prie jau padėto Miplo.",
   "you-may-place-an-abbey": "Jūs galite padėti Abatiją",
   "your-action": "Jūsų veiksmas"
  },
  "element": {
   "abbey": "Abatija",
   "abbot": "Abotas",
   "barn": "Tvartas",
   "big-follower": "Didelis Miplas",
   "big-top": "Šapito",
   "bridge": "Tiltas",
   "builder": "Statybininkas",
   "castle": "Pilis",
   "count": "Grafas",
   "dragon": "Drakonas",
   "fairy": "Fėja",
   "ferry": "Keltas",
   "gold": "Auksas",
   "king": "Karalius",
   "little-buildings": "Maži pastatai",
   "mage": "Burtininkas",
   "mayor": "Meras",
   "phantom": "Fantomas",
   "pig": "Kiaulė",
   "obelisk": "Obelisk",
   "ringmaster": "Ringmeisteris",
   "robber": "Vagių Baronas",
   "shepherd": "Aviganis",
   "small-follower": "Mažasis Miplas",
   "tower": "Bokštas",
   "traders": "Vynas, Grūdai ir Medžiaga",
   "tunnel": "Tunelis",
   "wagon": "Vežimas",
   "witch": "Ragana"
  },
  "feature": {
   "acrobats": "Akrobatai",
   "bazaar": "Turgus",
   "big-top": "Šapito",
   "castle": "Pilis",
   "castles": "Pilys",
   "cathedral": "Katedra",
   "church-bonus": "Bažnyčios bonusas",
   "cities": "Miestai",
   "city": "Miestas",
   "city-small": "Mažas miestas",
   "coat-of-arms": "Skydo žymeklis",
   "crop-circle": "Ratai pasėliuose",
   "escape": "Pabėgimas",
   "fairy": "Fėja",
   "farmers": "Fermeris",
   "festival": "Festivalis",
   "field": "Laukas",
   "fields": "Laukai",
   "flock": "Banda",
   "garden": "Sodas",
   "gardens": "Sodai",
   "gold": "Auksas",
   "gold-ingots": "Aukso luitai",
   "hill": "Kalva",
   "inn": "Užeiga",
   "king": "Karalius",
   "king-and-robber": "Karalius ir Plėšikas",
   "monasteries": "Vienuolynai",
   "monastery": "Vienuolynas",
   "pig-herd": "Kiaulių kaimenė",
   "portal": "Magiškasis portalas",
   "princess": "Princesė",
   "ringmaster": "Ringmeisteris",
   "road": "Kelias",
   "roads": "Keliai",
   "robber": "Plėšikų Baronas",
   "sheep": "Avis",
   "shrine": "Šventovė",
   "shrines": "Šventyklos",
   "siege": "Apgultis",
   "special-monasteries": "Specialūs Vienuolynai",
   "special-monastery": "Specialus Vienuolynas",
   "tower": "Bokštas",
   "towers": "Bokštai",
   "trade-goods": "Prekiauti prekėmis",
   "vineyard": "Vynuogynas",
   "vodyanoy": "Vodyanoy",
   "watchtower": "Sargybos bokštas",
   "watchtowers": "Sargybos bokštai",
   "wind-rose": "Vėjo rožė",
   "wind-roses": "Vėjo Rožės",
   "yaga-hut": "Yagos trobelė"
  },
  "scoring": {
   "barn-connected": "tvartas sujungtas",
   "barn-placed": "tvartas pastatytas",
   "challenged": "mesti iššūkį",
   "empty": "tuščias",
   "feature-scored": "gauti taškus",
   "incomplete": "Nepabaigtas",
   "turn-start": "prasideda ėjimas"
  },
  "tile-pack-dialog": {
   "disabled-show-remaining": "Žaidimas buvo sukurtas naudojant parinktį, kuri neleidžia rodyti likusių kortelių skaičiaus",
   "game-tiles": "Žaidimo kortelės",
   "hidden-tiles-under-hill-plural": "Nepamirškite, kad {count} nežinomas {tiles} iš sąrašo kas paslįpta po kalva",
   "remaining-tiles": "Likusios kortelės",
   "tiles": "Kortelės",
   "tiles-plural": "kortelės | kortelė | kortelės"
  }
 },
 "game-setup": {
  "additional-elements": "Papildomi elementai",
  "altered-gameplay": "Alternatyvi žaidimo eiga",
  "altered-scoring": "Alternatyvus taškų skaičiavimas",
  "components": {
   "followers": "Miplai",
   "neutral-figures": "Neutralios figūrėlės",
   "rewards": "Atlygis",
   "tokens": "Žymekliai"
  },
  "create": {
   "click-to-assign": "paspausti čia",
   "local-player": "vietinis žaidėjas",
   "name": "Vardas",
   "open-slot": "Pridėti",
   "remote-player": "nuotolinis žaidėjas",
   "rename-player": "Pervadinti"
  },
  "game-element-box": {
   "mandatory-for-selected-tiles": "Privaloma pasirinktoms kortelėms",
   "related-tiles-not-selected": "Nepasirinktos susijusios kortelės"
  },
  "header": {
   "components": "Komponentai",
   "rules": "Taisyklės",
   "tiles": "Kortelės",
   "timer": "Laikmatis"
  },
  "open-game": {
   "assign-all-players-to-start": "Pradėti žaidimą",
   "hide-remaining-tiles-cheat-sheet": "Paslėpti likusių kortelių sąrašą (špargalkę)",
   "name": "Vardas",
   "no-player-in-game": "Žaidimė nėra žaidėjų",
   "options": "Nustatymai",
   "randomize-seating-order": "Atsitiktinė žaidėjų tvarka",
   "set-game-title": "Žaidimo pavadinimas",
   "share-the-key": "Pasidalykite raktu su kitais žaidėjais, kad jie galėtų prisijungti prie žaidimo.",
   "untitled-game": "Nepavadintas žaidimas",
   "waiting-for-host-to-start-the-game": "Laukiama, kol šeimininkas pradės žaidimą."
  },
  "removed-elements": "Pašalinti elementai",
  "rules": {
   "acrobats-description": "Miplo dėjimas kaip Akrobato į Akrobato erdvę",
   "acrobats-disabled": "Kortelių su Akrobatų erdve nėra šiame žaidime",
   "bazaar-description": "Kortelės parduodamos aukcione, kai ištraukiama turgaus kortelė",
   "bazaar-disabled": "Kortelių su Turgumi nėra šiame žaidime",
   "cathedral-description": "Užbaigtas miestas su Katedra ×3 instead of ×2, 0 taškų galutiniame taškų skaičiavime.",
   "cathedral-disabled": "Kortelių su Katedra nėra šiame žaidime",
   "escape-description": "Galima pabėgti per šalia esantį vienuolyną",
   "escape-disabled": "Kortelių su Apgultimi nėra šiame žaidime",
   "farmers-description": "Žaidėjams leidžiama Miplą dėti ant laukų",
   "festival-description": "Naudodami festivalio kortelę galite susigrąžinti vieną iš savo figūrėlių, jei nededate ant kortelės figurėlės",
   "festival-disabled": "Kortelių su Festivaliu nėra šiame žaidime",
   "gameplay-variants": "Žaidimo pasirinkimai",
   "garden-description": "Gali būti užimtas Abato",
   "garden-disabled": "Abatas yra nepasirinktas",
   "hill-description": "Lygiosioms panaikinti. Paslepia atsitiktinę kortelę po savimi.",
   "hill-disabled": "Kortelių su Kalva nėra šiame žaidime",
   "inn-description": "Užbaigtas kelias su Užeiga ×2, 0 taškų galutiniame taškų skaičiavime.",
   "inn-disabled": "Kortelių su Užeiga nėra šiame žaidime",
   "optional-game-mechanics": "Neprivaloma žaidimų mechanika",
   "pig-herd-description": "Skaičiuojamas, kaip papildomas Paršelis pievoje (Valstietis surenka papildomai taškų)",
   "pig-herd-disabled": "Kortelių su Kiaulių kaimene nėra šiame žaidime",
   "portal-description": "Magiško portalo dėka Miplas gali būti padėtas ant bet kurios kortelės",
   "portal-disabled": "Kortelių su Magišku Portalu nėra šiame žaidime",
   "princess-description": "Princesė gali pašalinti riterį iš miesto.",
   "princess-disabled": "Kortelių su Princese nėra šiame žaidime",
   "scoring-variants": "Taškų skaičiavimo pasirinkimai",
   "shrine-description": "Šventykla pastatyta šalia Vienuolyno varžosi, kas pirmas užbaigs objektą. (antrasis užbaigęs negauna taškų)",
   "shrine-disabled": "Kortelių su Šventykla nėra šiame žaidime",
   "siege-description": "Apgulti miestai mažiau vertingi",
   "siege-disabled": "Kortelių su Apgultimi nėra šiame žaidime",
   "starting-tiles-configuration": "Pradžios kortelės(ių) pasirinkimas",
   "starting-tiles-different-configuration": "Kai kurie papildymai suteikia alternatyvias pradžios konfigūracijas",
   "vineyard-description": "Papildomi taškai už šalia esančius vienuolynus",
   "vineyard-disabled": "Kortelių su Vynuogynu nėra šiame žaidime"
  },
  "selected-tiles": "Pasirinktos kortelės",
  "tiles": {
   "core-sets": "Pagrindiniai rinkiniai",
   "fan-expansions": "Fanų papildymai",
   "major-expansions": "Didieji papildymai",
   "minor-expansions": "Mažieji papildymai",
   "promos": "Reklaminiai"
  },
  "timer": {
   "at-game-start-set-timer-to": "Žaidimo pradžioje nustatyti laikmatį",
   "disable-limits": "išjungti limitą",
   "do-nothing": "nieko nedaryti",
   "each-turn-increase-timer-by": "Kiekvieną ėjimą padidinti laikmatį",
   "enable-limits": "įjungti limitą",
   "player-time-limit": "Žaidėjo laiko limitas",
   "unlimited-time": "neribotas laikas",
   "when-time-is-over": "Kai laikas baigiasi"
  },
  "title": "Žaidimo nustatymas",
  "variant": {
   "barn-placement": {
    "description": "Tvartas {} būti padėtas ant užimto lauko kuriame jau stovi tvartas.",
    "not-occupied": "negali",
    "occupied": "gali"
   },
   "bazaar-no-auction": {
    "description": "Nėra Turgaus aukciono. Kiekvienas žaidėjas tiesiog pasirenka kortelę"
   },
   "coc-final-scoring": {
    "any-district": "nėra apribojimų (C1)",
    "description": "Perkelti Miplus iš Karkasonės miesto prieš galutinį taškų skaičiavimą {}",
    "market-only": "galima tik iš turgaus rajono (C2)"
   },
   "count-move": {
    "by-player": "žaidėjo į kitą rajoną",
    "clockwise": "pagal laikrodžio rodyklę į kitą rajoną",
    "description": "Kai Miplas yra padėtas į Karkasonės miestą, tada Grafas yra perkeliamas {}.",
    "follow-meeple": "į tą patį rajoną kaip ir Miplas"
   },
   "dragon-move": {
    "after-scoring": "po",
    "before-scoring": "prieš",
    "description": "Drakono judėjimas prasideda {} taškų skaičiavimą / skaičiavimo"
   },
   "espace-variant": {
    "any-tile": "bet kurios apgulto miesto kortelės",
    "description": "Pabėgimui iš apgulto miesto Vienuolynas turi būti pastatytas šalia {}",
    "siege-tile": "apgulties kortelės"
   },
   "fairy-placement": {
    "description": "Fėja yra padėta {}.",
    "next-follower": "prie Miplo",
    "on-tile": "ant kortelės"
   },
   "festival-return": {
    "description": "Žaidėjas gali gražinti vieną iš savo {}.",
    "follower": "miplai",
    "meeple": "Figūrėlių"
   },
   "gq11-pig-herd": {
    "description": "Pievos kortelė iš Games Quarterly 11 papildymo {}",
    "nothing": "Tuščia pieva",
    "pig": "Su Kiaulių kaimene"
   },
   "hill-tiebreaker": {
    "at-least-one-follower": "nors vienas Miplas",
    "description": "Lygiųjų panaikinimo metodas:{} ant kalvos.",
    "number-of-followers": "Miplų skaičius"
   },
   "keep-monasteries": {
    "description": "Specialieji Vienuolynai {}.",
    "keep": "papildomai prisideda",
    "replace": "pakeičia originalius Vienuolynus"
   },
   "king-and-robber-scoring": {
    "10/20": "10 taškų už kiekvieną kortelę žaidimo pabaigoje",
    "15/40": "15/40 taškų turint vieną/dvi korteles žaidimo pabaigoje",
    "continuously": "1 taškas už kiekvieną pabaigtą objektą žaidimo metu",
    "default": "1 taškas už kiekvieną pabaigtą objektą žaidimo pabaigoje",
    "description": "Taškų skaičiavimas: {}."
   },
   "labyrinth-variant": {
    "advanced": "pažengusį",
    "basic": "įprastą",
    "description": "Žaisti {} Labirinto variantą"
   },
   "little-buildings-scoring": {
    "1/1/1": "1/1/1",
    "3/2/1": "3/2/1",
    "description": "Skiriama {} taškų už bokštą/namą/pašiūrę"
   },
   "more-tunnel-tokens": {
    "1/1": "1/1",
    "2/1": "2/1",
    "3/2": "3/2",
    "description": "Išdalinti {} žymeklių rinkinius kiekvienam žaidėjui, dviejų/trijų žaidėjų žaidime"
   },
   "princess-action": {
    "description": "Princesė {} pašalina Riterį iš miesto.",
    "may": "gali",
    "must": "turi"
   },
   "tiny-city-scoring": {
    "2": "2 taškai",
    "4": "4 taškai",
    "description": "Taškai už mažus miestus: {}."
   },
   "tunnelize-other-expansions": {
    "description": "Taikykiti tunelio taisyklę kortelėms iš kitų papildymų su pavaizduotais tuneliais."
   },
   "wagon-move": {
    "C1": "neužimtą kelią, ar miestą/vienuolyną į kurį veda kelias (1st ed.)",
    "C2": "neužimtą kelią, ar miestą/vienuolyną, kuris yra ant tos pačops arba šalia esančios kortelės (2nd ed.)",
    "description": "Po taškų skaičiavimo Vežimas gali būti perkeltas į kitą šalia esantį neužimtą, nepabaigtą objektą. Į kitą reiškia: {}"
   }
  }
 },
 "index": {
  "automatic-updates-linux-only": "Šiuo metu automatiniai atnaujinimai palaikomi tik Linux platformoje. Atsisiųskite naują versiją tiesiogiai ir atnaujinkite rankiniu būdu.",
  "local": {
   "continue-with-recently-saved-games": "Tęsti iš neseniai išsaugotų žaidimų",
   "create-directly-from": "Sukurti žaidimą tiesiai iš",
   "load-game": "Užkrauti Žaidimą",
   "my-favorites": "mano mėgstamiausi",
   "new-game": "Naujas žaidimas",
   "title": "Žaidėjui priklausantys žaidimai"
  },
  "new-version-available": "Nauja JCloisterZone versija yra prieinama",
  "online": {
   "abandon-game": "Palieka žaidimą",
   "connected-to": "Prisijungia prie {0}",
   "game-id": "Žaidimo ID",
   "games-in-progress": "Žaidimas jau vyksta",
   "join-game": "Prisijungti prie žaidimo",
   "no-random-discovery": "Tai reiškia jokių atsitiktinių žaidėjų",
   "online-storage-description": "Išėję iš internetinio žaidimo, nebaigtą žaidimą laikykite fone. Galite vėl prisijungti prie jo iš šio sąrašo, kai tik norėsite.",
   "paste-a-game-key": "Įveskite žaidimo šeimininko pateiktą žaidimo raktą",
   "private-games-only": "Tik privatūs žaidimai dabar yra palaikomi",
   "remove-unfinished-game-confirmation": "Ar norite visam laikui pašalinti nepabeigtą žaidimą iš sąrašo?",
   "title": "Viešo serverio sukurti žaidimai",
   "you-have-no-game-in-progress": "Jūs neturite vykstančio žaidimo"
  },
  "release-notes": "Pastabos",
  "update-to": "Atnaujinti į {version}"
 },
 "join-game": {
  "connect-to-remote-host": "Prisijunkite nuotoliniu būdu prie sukurto žaidimo.
Nuotolinis Žaidimas turi būti spalvų pasirinkimo fazėje", "description": "Žaidimas nuotolinio šeimininko yra spalvos pasirinkimo fazėje.", "host": "Šeimininkas", "title": "Prisijungti prie nuotolinio žaidimo" }, "menu": { "about": "Apie", "exit": "Išeiti", "farm-hints": "Parodyti Laukus", "game": "Žaidimas", "help": "Pagalba", "join-game": "Prisijungti prie Žaidimo", "leave-game": "Palikti Žaidimą", "load-game": "Užkrauti Žaidimą / Nustatyti", "new-game": "Naujas Žaidimas", "playonline-connect": "Žaisti Internete", "playonline-disconnect": "Atsijungti", "rotate": "Pasukti", "rules": "Taisyklės", "save-game": "Išsaugoti Žaidimą", "session": "Sesija", "settings": "Nustatymai", "show-game-setup": "Parodyti Žaidimo Nustatymus", "tiles": "Kortelės", "toggle-history": "Parodyti istoriją", "undo": "Atšaukti", "zoom-in": "Artyn", "zoom-out": "Tolyn" }, "settings": { "add-ons": { "add-on-already-installed": "Toks papildymas (add-on) {id} yra jau įrašytas. Jei jūs norite perrašyti papildymą, pradžioje pašalinkite", "add-on-url": "Papildymo (add-on) nuoroda", "artwork-not-found-internet-connection-is-needed": "Nepavyko rasti arba atsisiųsti priedo su numatytuoju stiliumi. Norint jį atsisiųsti, būtinas interneto ryšys.", "drag-add-on-here-or-click-here": "Tempkite priedą (add-on .jca filą) arba paspauskite čia ir pasirinkite jį", "finish-or-leave-game-to-make-changes": "Prašome pirma pabaigti arba palikti žaidimą jei norite atlikti pakeitimus čia.", "install-add-on": "Įrašyti priedą (add-on)", "installation-is-not-allowed-during-game": "Įdiegimas yra negalimas žaidimo metu.", "installed-add-ons": "Įrašyti priedai (add-ons)", "invalid-add-on-multiple-folders-in-root": "Neteisingas papildymas (add-on): pakete turi būti tik vienas šakninis aplankas", "look-at-jcz-for-add-ons": "Pažiūrėti {link} galimiems papildymams (add-ons)", "please-check-connectivity-and-restart-app": "Patikrinkite ryšį ir iš naujo paleiskite programą, kad pabandytumėte dar kartą", "title": "Priedai(Add-ons)" }, "appearance": { "artworks": "Stilius", "artworks-description": "Papildomas stilius gali būti papildytas per priedus (add-ons)", "illustrated-by": "(iliustruota {0})", "theme": "Tema", "theme-dark": "Tamsi", "theme-light": "Šviesi", "title": "Išvaizda" }, "engine": { "engine-path-not-exists": "Negalime aptikti žaidimo variklio (aplankas {path} neegzistuoja arba nenuskaitomas)", "unable-to-spawn-game-engine": "Negalime sukurti žaidimo variklio. Išsami informacija:" }, "game-interface": { "active-player-indication": "Aktyvaus Žaidėjo indikatorius", "always-enabled": "visada įjungtas", "beep": "Pypt", "beep-description": "Pypt kai Jūsų ėjimas (Arba kai reikai Jūsų veiksmų priešininko ėjimo metu).", "colored-background-in-right-sidebar": "spalvotas fonas dešinėje šoninėje juostoje", "enable-beep": "Įjungti Pyptelėjimą", "language": "Kalba", "multiple-indicators-are-allowed": "Daugybiniai indikatoriai yra leidžiami", "only-when-meeple-was-deployed-on-a-field": "tik kai Miplas buvo padėtas ant lauko", "only-when-meeple-was-deployed-on-a-tower": "tik kai Miplas buvo padėtas ant bokšto", "player-list": "Žaidėjų sąrašas", "player-list-active-on-top": "Rodyti aktyvų žaidėją visada viršuje", "player-list-description": "Jūs galite įjungti žaidėjų sąrašo rotaciją (dėšinėje juostoje)", "player-list-local-on-top": "Rodyti vietinį žaidėją visada viršuje", "player-list-no-rotate": "Nerotuoti", "title": "Žaidimo sąsaja", "triangle-in-top-bar": "trikampis viršutinėje juostoje", "turn-confirmation": "Atlikto ėjimo patvirinimas", "turn-confirmation-description": "Patvirtinimas leidžia žaidėjui anuliuoti atliktus veiksmus prieš perduodant ėjimą kitam žaidėjui. Tai atsitinka prieš taškų skaičiavimą arba pvz. oponento ėjimo metu, kai perkeliate vežimą ir pan. Įgalinti aiškų patvirtinimą" }, "java": { "change-in-settings": "Pakeisti tai {settings}.", "description": "Taip patJCloisterZone klientas yra gryna vietinė programa, žaidimo varikliui paleisti reikalinga Java. Kitaip tariant, žaisti žaidimą", "download-java": "Atsisisti Java", "java-executable": "Java vykdomasis", "java-is-not-installed": "Java nėra įrašyta", "java-is-outdated": "Java galiojimas baigėsi", "java-is-required": "Java reikalinga paleisti žaidimui", "java-path-is-not-valid": "Jūsų nurodytas kelias į Java nėra teisingas", "java-version-found": "Java 11 ar naujesnė versija yra privaloma (rasta {version}) pradėti žaidimą", "select-manually": "Arba pasirkinkite tinkamą Java rankiniu būdu {settings}.", "selected": "Pasirinkta {0}", "title": "Java", "unable-to-find-java": "Nepavyko aptikti Java Jūsų sitemoje", "using-system-default": "Naudojant sistemos numatytuosius nustatymus", "verify": "Jei Java jau įdiegta, patikrinkite, ar Java įtraukta į jūsų sistemos kelią, arba rankiniu būdu pasirinkite Java dvejetainį failą {settings}", "version": "Java versija {0}", "warning-file-is-not-java-binary": "Failas neatrodo kaip „Java“ dvejetainis failas.", "warning-java-not-found": "Java nerasta", "you-may-set-path": "Jūs galite rankiniu būdu nurodyti kelia į {0}" }, "player": { "nickname": "Slapyvardis", "nickname-description": "Slapyvardis naudojamas, kai žaidėjas priskiriamas žaidimui", "none": "nė viena", "preferred-color": "Pageidaujama Spalva", "preferred-color-description": "Automatiškai pasirinkti spalvą prisijungus prie žaidimo", "title": "Žaidėjas" }, "title": "Nustatymai" }, "tile-set": { "abbey-and-mayor-description": "Kiekvienas žaidėjas taip pat gali padėti Abatijos kortelę iš savo atsargų", "abbey-and-mayor-release": "Penktasis didelis papildymas išleistas 2007.", "base-game-description": "Galite žaisti kortelėmis pagal 1-ojo leidimo arba naujojo leidimo taisykles (pvz., sodai). Tai galima pasirinkti antrajame žaidimo nustatymų etape.", "bridges-castles-and-bazaars-release": "Aštuntas didelis papildymas išleistas 2010. (Šeštasis didelis papildymas Grafas, Karalius ir Vagis yra padalintas į kelis mažus papildymus. Septintasis, Katapulta, yra dėl aiškių pirežasčių praleistas).", "darmstadt-release": "Originaliai išleistas 2014", "gq11-release": "Originaliai išleistas Game Quarterly žurnale 2006.", "hills-and-sheep-release": "Devintasis didelis papildymas išleistas 2014", "inns-and-cathedrals-release": "Pirmasis didelis papildymas Carcassonne žaidimui, išleistas 2002.", "king-and-robber-release": "Originaliai išleistas 2003 kaip dalis Karaliaus ir Žvalgo. Vėliau įtrauktas į šeštajį didelį papildymą: Grafas, Karalius ir Vagis (2007)", "labyrinth-release": "Originaliai išleistas 2016", "princess-and-dragon-release": "Trečiasis didelis papildymas išleistas 2005.", "river-I-release": "Upė I yra mini papildymas išleistas 2001.", "river-II-release": "Upė II buvo išleista 2006 ir dabar yra šeštojo papildymo Grafas, Karalius ir Vagis dalis.", "russian-promos-2013-title": "Kortelės iš 2013", "russian-promos-2016-title": "Kortelės iš 2016", "tower-release": "Ketvirtasis didysis papildymas išleistas 2006", "traders-and-builders-release": "Antrasis didysis papildymas išleistas 2003", "winter-edition-description": "Pagrindinis komplektas iš Žiemos versijos praplėtimo yra pagrindinis žaidimas, papildytas papildomomis 12 kortelių" }

}