Ikony

From Wikicarpedia
Revision as of 06:58, 1 November 2023 by FuzzyBot (talk | contribs) (Updating to match new version of source page)
Jump to navigation Jump to search
  • Icon Locked Red.png - Na te pytanie nie ma oficjalnej odpowiedzi (ani żadnych podejrzeń).
  • Icon House Black.png - Popularne "house rule" lub warianty.
  • Icon Double Arrow Black.png - Różnice w różnych zestawach zasad pomiędzy wydawcami (np. z powodu tłumaczeń) lub zmiany historyczne.
  • Icon World Black.png - Interpretacje zasad społeczności CarcassonneCentral lub autorów CAR, lub WICA.
  • Icon Open Book.png - Oficjalne wyjaśnienia zasad pochodzące od Hans im Glück (HiG), oryginalnego wydawcy Carcassonne.

Ikony stworzone przez FreePik ze strony www.flaticon.com