Basisspel Overzee

This page is a translated version of the page The Discovery Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:
Discovery Tile 05.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp. Discovery Tile 44.jpg
Als jouw tegels er zo uitzien, dan heb je de gewone Carcassonne tegels.Base Game C3 Tile M.png
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Het volk uit het gebied van Carcassonne heeft besloten om naar verre landen te gaan. De spelers verkennen en ontdekken de wijde wereld, worden geconfronteerd met de gevaren van de zee en de bergen, verkennen uitgestrekte graslanden. De vaardigheden en strategie van de spelers bij het verkennen van nieuwe gebieden en hun keuzes bij het inzetten van hun horigen als rovers, navigators en ontdekkers in te zetten bepalen wie als winnaar uit de bus komt.

Algemene informatie en opmerkingen

Overzee werd in 2005 uitgegeven door Hans im Glück. Het is een tegellegspel voor 2 tot 5 spelers vanaf 10 jaar. Het werd ontworpen door Leo Colovini en is gebaseerd op Carcassonne van Klaus Jürgen Wrede.

Speelmateriaal

 • 84 landtegels (waaronder 1 starttegel) waarop bergen, laaglanden en zee afgebeeld staan. Aan de kust van sommige berg- en laaglanddelen bevinden zich havensteden.
 
Achterzijde gewone tegel

 
Achterzijde starttegel
 
A. Laagland
B. Bergen
C. Havensteden
D. Zee
 • 1 scoretableau
 • 5 overzichtskaarten
 • 25 horigen in 5 kleuren. Elke horige kan als rover (in de bergen), navigators (op zee), of ontdekker (in het laagland) gebruikt worden. Eén van de horigen van elke speler wordt als scorepion gebruikt.

Overzicht

De spelers leggen om de beurt landtegels aan. Daarmee ontstaan bergen, laaglanden en zeeën die groeien. Hierop mogen de spelers hun horigen zetten om zowel tijdens het spel als aan het einde van het spel punten te verkrijge. De speler die na de eindtelling de meeste punten heeft is de winnaar.

Voorbereiding

 
Voorkant van de starttegel

Leg de starttegel open in het midden van de tafel. Schud de overige landtegels gedekt en leg ze in meerdere gedekte stapels zodat alle spelers er gemakkelijk bij kunnen. Leg het scoretableau aan de rand van de tafel zodat de spelers de ruimte hebben om landtegels aan de starttegel aan te gaan leggen.

Elke speler krijgt een overzichtskaart en vijf horigen van één kleur en zet er één van op veld 0 van het scoretableau. De resterende horigen leggen de spelers voor zich neer op tafel als voorraad. De jongste speler bepaalt wie mag beginnen. [1].

Spelverloop

Er wordt met de klok mee gespeeld. Wie aan de beurt is voert de hierna genoemde acties in de aangegeven volgorde uit :-

 • 1. De speler moet een nieuwe landtegel trekken en die aanleggen
 • 2. De speler mag nu
  • een horige uit diens voorraad op de zojuist aangelegde tegel zetten, of
  • punten tellen voor een gebied door een eerder daar geplaatste horige terug te nemen

Opmerking: een speler mag nooit in dezelfde beurt zowel een horige zetten als verwijderen.

Als een speler geen horige zet en ook niet verwijdert, mag de speler na het aanleggen van de landtegel ook passen en zijn beurt beëindigen.

1. Landtegel leggen

Eerst moet een speler een landtegel trekken van één van de gedekte stapels. Hij bekijkt de tegel en laat hem dan aan alle spelers zien (die hem daardoor kunnen en mogen "adviseren"). Daarna legt hij de tegel aan het speelveld, rekening houdend met de volgende spelregels:

 • De nieuwe tegel (in de voorbeelden met een rode rand aangeduid) moet zo aangelegd worden dat tenminste één zijde aan een eerder gelegde tegel grenst. De nieuwe tegel mag niet zo worden gelegd dat alleen de hoeken elkaar raken.
 • De nieuwe tegel moet zo aangelegd worden dat alle delen op de nieuwe tegel die van aangrenzende tegels voortzetten.
 
Het laagland loopt door


 
Het berglandschap loopt door
 
Aan de ene zijde loopt de zee door, aan de andere zijde het bergland
 
Dit is geen geldige manier van aanleggen

In het zeldzame geval dat een getrokken tegel nergens op een geldige manier kan worden aangelegd (en alle spelers het daarover eens zijn), wordt deze uit het spel verwijderd (in de doos gelegd) en trekt de speler een nieuwe tegel.

2. Het zetten van horigen

Nadat de speler zijn landtegel heeft aangelegd, mag hij een van zijn horigen zetten. Daarbij gelden de volgende spelregels :-

 • De speler mag per beurt slechts 1 horige zetten
 • De speler moet die horige uit zijn voorraad pakken
 • De speler mag de horige alleen op de zojuist aangelegd tegel zeten
 • De speler bepaalt waar hij de horige op de tegel neer wil zetten, en wel als volgt
Ontdekker Rover Navigator
of of
in het laagland in in de bergen op zee
 • De speler mag geen horige op een berg-, laagland- of zeedeel zetten als dat deel verbonden is met een deel op een andere tegel waar al een horige (van gelijk welke speler) staat (ongeacht hoe ver weg). Zie onderstaande voorbeelden.
 
Rood mag alleen een navigator zetten omdat er al een rover op het berggebied staat.
 
Rood mag een horige als rover of ontdekker zetten, maar niet als navigator omdat er op het zeegebied al een een navigator staat.

3. Gebied tellen

In plaats van het zetten van een horige, mag een speler een reeds ingezette horige terugnemen en punten krijgen voor het gebied waar deze stond. De speler verplaatst zijn scorepion net zoveel velden vooruit op het scoretableau als hij punten heeft gekregen en legt de teruggenomen horige bij zijn voorraad. Bij zijn volgende beurt kan hij de horige, indien gewenst, opnieuw inzetten.

Een speler mag een horige verwijderen en de punten voor een willekeurig gebied waar hij één of meer horigen heeft tellen, ongeacht of dat gebied afgebouwd is of niet, en ongeacht of de verwijderde horige dat gebied met horigen van andere spelers deelde.

De puntenwaarde van de gebieden is als volgt.

Laagland

Als het laagland onafgebouwd is, is het 1 punt voor elk deel waaruit het laagland bestaat waard (tel het aantal tegels). Merk op dat een onafgebouwd laagland later nog uitgebreid kan worden en kan worden afgebouwd.

Als het laagland afgebouwd is (dat wil zeggen, volledig omringd door bergen of zee), dan is het 2 punten voor elk deel waaruit het laagland bestaat (tel het aantal tegels) waard. Merk op dat een afgebouwd laagland niet meer uitgebreid kan worden in grootte of waarde. In beide gevallen heeft de aanwezigheid van steden geen effect op de waarde van het laagland.

Uitzondering: als een afgebouwd laagland uit slechts 2 tegels bestaat, is het slechts 2 punten waard (in plaats van 4).

 
Een onafgebouwd laagland: het bestaat uit 4 tegels, rood verwijdert zijn horige en krijgt 4 punten.
 
Een afgebouwd laagland met slechts 2 tegels: Rood verwijdert de horige en krijgt slechts 2 punten.
 
Een afgebouwd laagland: het bestaat uit 5 tegels, rood verwijdert zijn horige en krijgt 5x2=10 punten.

Bergen

Als de berg onafgebouwd is, is hij 1 punt waard voor elke stad die op die berg of op aangrenzende laaglanden ligt. Merk op dat een onafgebouwde berg later nog uitgebreid en afgebouwd kan worden.

Als de berg afgebouwd is (dat wil zeggen, volledig omringd door laagland of zee), is hij 2 punten waard voor elke stad die op die berg of op aangrenzende laaglanden ligt. Merk op dat een afgebouwde berg niet meer uitgebreid kan worden, maar dat de waarde ervan nog wel kan stijgen als er aangrenzende laaglanden met steden worden aangelegd.

Uitzondering: als een afgebouwde berg uit slechts 2 tegels bestaat is die slechts 1 punt (in plaats van 2) per stad waard.

 
Een onafgebouwde berg: er zijn 4 steden (1 in hetzelfde gebied en 3 in aangrenzende laaglanden), rood verwijdert de horige en krijgt 4 punten.
 
Een afgebouwde berg: er komen 5 steden voor in het voorbeeld, maar slechts 4 ervan (1 op de berg en 3 op aangrenzende laaglanden) leveren punten op; de vijfde ligt niet in een aangrenzend laagland. Rood verwijdert de horige en krijgt 4x2=8 punten.
 
Een afgebouwde berg van slechts 2 tegels: Rood verwijdert de horige en krijgt slechts 4 punten, 1 per stad (het maakt niet uit of het aangrenzende laagland afgebouwd is of niet, of hoe ver van de berg een stad op het laagland ligt - een stad kan verschillende tegels van de berg verwijderd zijn als die maar via het laagland met de berg verbonden is).

Zee

Als de zee onafgebouwd is, is die 1 punt per havenstad aan de kust waard. Merk op dat een onafgebouwde zee later nog uitgebreid en afgebouwd kan worden.

Als de zee afgebouwd is (dat wil zeggen, volledig omringd door laaglanden of bergen), is deze 1 punt waard voor elke havenstad aan de kust, plus 1 punt voor elk zeedeel (tel de tegels). Merk op dat een afgebouwde zee niet meer in grootte of waarde kan stijgen.

Uitzondering: als een afgebouwde zee uit slechts 2 tegels bestaat krijg je alleen 1 punt voor elke havenstad aan de kust ervan.

 
Een onafgebouwde zee: met 2 havensteden aan de kust, rood verwijdert de horige en krijgt 2 punten.
 
Een afgebouwde zee: er liggen 3 havensteden aan de kust ervan en ze bestaat uit 4 tegels; rood verwijdert de horige en krijgt 3+4=7 punten.
 
Een afgebouwde zee van slechts 2 tegels: Rood verwijdert de horige en krijgt slechts 1 punt aangezien er maar 1 havenstad aan de kust ervan ligt.

Een gebied met meer dan één horige

Door het slim aanleggen van landtegels kan de situatie ontstaan dat er meer dan één ontdekker op een laagland, meer dan één rover op een berg of meer dan één navigator op een zee staat.

Als dit gebeurt, wordt elke horige apart gezien alsof hij alleen was. Er zijn geen meerderheden of minderheden. Elke horige kan punten voor een gebied krijgen.

Bijvoorbeeld, als een speler meerdere horigen op een gebied heeft, mogen die in verschillende beurten verwijderd worden en het aantal punten krijgen gelijk aan de waarde op het moment van verwijderen. (Opmerking: De speler mag ze niet allemaal in dezelfde beurt verwijderen).

 
Rood legt de tegel met de rode rand aan en zet een horige op de zee; dit mag omdat die zee, tot nu toe, niet verbonden is met de zee met de horige van geel.
 
Later wordt een nieuwe tegel aangelegd waarmee de twee zeeën verbonden worden. Nu hebben zowel rood als geel een navigator in dezelfde zee en kunnen ze allebei punten krijgen voor de nu grotere zee (tot nu toe slechts 4 punten voor de havensteden, aangezien de zee nog onafgebouwd is, maar de waarde kan nog flink toenemen).

Na het verwijderen uit een onafgebouwd gebied

Als een speler een horige uit een onafgebouwd gebied verwijdert, raakt dit gebied (als er geen andere horigen op staan) onbezet en is het mogelijk dat een speler, door een tegel aan te leggen waarmee dat gebied wordt uitgebreid, er weer een horige op zet. [2]

Einde van het spel

Aan het einde van de beurt van de speler die de laatste landtegel heeft aangelegd, is het spel afgelopen. Nu vindt de eindtelling plaats.

De eindtelling

Elke speler krijgt punten voor eventuele horigen die nog niet van het speelgebied verwijderd zijn.

Opmerking: Bij het bepalen van de puntenwaarde worden alle gebieden die bij de puntentelling betrokken zijn als onafgebouwd beschouwd, ook als ze feitelijk afgebouwd zijn.

De speler met de meeste punten is de winnaar!

Varianten

Dubbele tegel

Aan het begin van het spel neemt elke speler 2 willekeurige tegels die hij gedekt voor zich houdt.

Als hij aan de beurt is, kiest elke speler één van deze 2 tegels en legt die aan. Daarna trekt hij een nieuwe tegel zodat hij bij de volgende beurt weer 2 tegels ter beschikking heeft.

Gelijk aantal beurten

Om er zeker van te zijn dat alle spelers tijdens het spel evenveel beurten krijgen, kunnen de spelers ervoor kiezen, afhankelijk van het aantal spelers, enkele tegels uit het spel te verwijderen. De tegels dienen willekeurig aan het begin van het spel verwijderd te worden en open naast het scorebord gelegd te worden.

 • bij 2 of 5 spelers, verwijder 1 tegel
 • bij 3 spelers, verwijder 2 tegels
 • bij 4 spelers, verwijder 3 tegels

Tegelverdeling

Opmerking: de illustraties op de tegel kunnen verschillen als er meer dan 1 tegel is met dezelfde opzet; de starttegel is rood omlijnd.

Totaal aantal tegels: 84
  ×1
  ×2
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×2
  ×2
  ×3
  ×1
  ×1
  ×1
  ×3
  ×2
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×2
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×2
  ×1
  ×2
  ×2
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
Start Tile

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1.   We hebben deze zin bijgewerkt naar de Duitse spelregels. In de spelregels van RGG staat: "De spelers kiezen volgens een methode naar keuze de startspeler."
 2.   Dat kan dezelfde speler zijn die in een eerdere beurt een horige uit datzelfde gebied verwijderd heeft.