Objevitelé (základní hra)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Discovery Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:
Discovery Tile 05.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Discovery Tile 44.jpg
Pokud mají vaše kartičky tento vzhled, pak máte originální základní hru Carcassonne.Base Game C3 Tile M.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Obyvatelé Carcassonne vyrážejí k novým břehům a vzdáleným zemím. Hráči prozkoumávají okolní území a vydávají se zdolávat nebezpečí mořských vln i horstev, aby objevili nové země. Strategická předvídavost společně se schopnostmi jejich družin složených z námořníků, lupičů a objevitelů dává hráčům naději na úspěch.

Úvod

Discovery TileBack.jpg
rub kartiček

Následující česká pravidla pro spin-off hru Objevitelé publikovalo vydavatelství Albi roku 2005. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 84 kartiček s motivem krajiny (včetně startovní kartičky s bleděmodrým rubem). Na kartách jsou nížiny, hory a vodní plochy. Na březích se nacházejí města.
Discovery TileFeatures.jpg
A: nížiny
B: hory
C: města
D: vodní plochy
Discovery TileBackStart.jpg
zadní strana startovní kartičky
 • 1 bodovací tabulka
Discovery Scoretrack.jpg
 • 5 karet s přehledem
Discovery SummaryCard.jpg
 • 25 figurek v 5 barvách: Každá figurka může být ve hře dle umístění objevitelem - v nížině, lupičem - v horách nebo námořníkem - na vodní ploše.
Discovery Followers.jpg

Cíl hry

Hráči vykládají jeden po druhém kartičky s motivem krajiny. Vznikají nížiny, hory a vodní plochy, na které mohou hráči umístit své figurky, aby sbírali body. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po konečném sčítání.

Příprava hry

Discovery Tile 24.jpg
startovní kartička

Startovní kartičku položte doprostřed stolu obrázkem nahoru. Od této kartičky se bude během hry tvořit krajina. Ostatní kartičky zamíchejte a položte lícem dolů na několik hromádek tak, aby na ně všichni dobře dosáhli. Počítadlo bodů umístěte tak, aby bylo po ruce.

Každý hráč si vybere barvu a dostane 5 figurek této barvy. Jednu z nich postaví na pole 0 na bodovací tabulce, ostatní má k dispozici ve hře.

Každý hráč si může vzít jednu přehledovou kartu, která barvou svého okraje odpovídá barvě jeho figurek.

Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne.

Průběh hry

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na tahu, provádí následující úkony, a to v tomto pořadí:

 • 1. Hráč si musí vzít kartičku a přiložit ji do krajiny.
 • 2. Hráč může buď umístit svou figurku na právě přiloženou kartičku nebo si vzít zpět jednu z figurek, kterou do krajiny umístil dříve a započíst si body za území, na kterém tato figurka stála.

Pozor: není přípustné, aby hráč umístil figurku a ve stejném tahu si vzal některou svou figurku zpět.

Tím končí jeho tah a na řadě je další hráč.

1. Přiložení kartičky do krajiny  

Když je hráč na tahu, musí si vzít kartičku z některé hromádky. Prohlédne si ji a ukáže ostatním (to proto, aby mu mohli při vykládání dobře radit). Pak kartičku přiloží do krajiny. Při tom musí dodržet tato pravidla:

 • Nová kartička (u příkladů červeně orámovaná) musí být jednou nebo více stranami přiložena k dříve položeným kartičkám (první položená kartička ke startovní kartičce). Nelze přikládat kartičky pouze rohem k sobě.
 • Nová kartička musí být přiložena tak, aby zobrazené druhy krajiny na sebe navazovaly (nížina k nížině, hory k horám, voda k vodě).
Discovery Ex01.jpg
Takto navazuje nížina.


Discovery Ex02.jpg
Takto navazují hory.
Discovery Ex03.jpg
Takto navazují na jedné straně hory a na druhé straně vodní plocha.
Discovery Ex04.jpg
Takto přikládat není přípustné.

Pokud výjimečně nelze kartičku nikam přiložit, odstraní se tato kartička ze hry a hráč si místo ní vezme novou kartičku.

2. Umístění figurky  

Poté, co hráč přiloží kartičku, může umístit svoji figurku. Musí však dodržet tato pravidla:

 • umístit smí vždy jen jednu figurku
 • může použít pouze figurku, kterou má u sebe v zásobě
 • figurku lze umístit pouze na právě vyloženou kartičku
 • musí se rozhodnout, na kterou část kartičky figurku umístí. Tedy jako...
objevitele lupiče námořníka
Discovery Ex05 Explorer.jpg nebo Discovery Ex05 Brigand.jpg nebo Discovery Ex05 Navigator.jpg
do nížiny do hor na vodní plochu
 • na území, na které hráč figurku umisťuje, nesmí stát žádná figurka, ani vlastní. Pokud již na území nějaká figurka stojí, další figurku tam umístit nelze. Přitom není podstatné, jak daleko je první figurka od místa umístění další figurky vzdálena. Pro ilustraci viz příklady:
Discovery Ex06.jpg
Červený může umístit figurku jen jako námořníka, hory jsou již obsazeny modrým lupičem.
Discovery Ex07.jpg
Červený může umístit figurku jako objevitele nebo lupiče, ale nikoliv námořníka, protože o kus dál už na této vodní ploše stojí modrý námořník.

3. Bodování území  

Namísto umístění figurky na právě přiloženou kartičku si hráč může vzít zpět do zásoby jednu z již dříve umístěných figurek. Za území, na kterém tato figurka stála si hráč ihned započítá body - posune svoji figurku na počítadle bodů o příslušný počet políček. Figurku, kterou si hráč vzal zpět do své zásoby, může od příštího tahu znovu ve hře použít.

Hráč si může vzít svou figurku zpět bez ohledu na to, zda je území, na kterém figurka stojí uzavřené či nikoliv.

POZOR: To, že se území uzavře, neznamená, že se figurky z něj vracejí hráčům zpět do zásoby. Naopak, figurky na uzavřeném území zůstávají dokud hráči nevyužijí možnosti vzít si je zpět.

Nížiny

Neuzavřená nížina přinese hráči po 1 bodu za každou kartičku, která je součástí této nížiny. Neuzavřené nížiny mohou být v průběhu hry rozšiřovány a uzavírány.

Uzavřená nížina přinese hráči 2 body za každou kartičku, která je součástí této nížiny. Nížina je uzavřená ve chvíli, kdy je zcela ohraničena horami a/nebo vodami. Uzavřené nížiny již dále nemohou růst.
V obou případech nemají na bodovou hodnotu nížin vliv případná města.

Výjimka: Uzavřená nížina složená pouze ze dvou kartiček přináší jen 2 body!

Discovery Ex08.jpg
Neuzavřená nížina: Skládá se ze 4 kartiček. Červený si bere svou figurku objevitele zpět a získává 4 body.
Discovery Ex09.jpg
Uzavřená nížina pouze ze dvou kartiček: Červený si bere zpět svého objevitele a získává 2 body.
Discovery Ex10.jpg
Uzavřená nížina: Skládá se z 5 kartiček. Červený si bere zpět svého objevitele a získá 10 bodů.

Hory

Neuzavřené hory přinesou hráči 1 bod za každé město, které leží v těchto horách a v přilehlých nížinách. Neuzavřené hory mohou v průběhu hry co do rozlohy dále růst a být uzavřené hráčem.

Uzavřené hory (hory zcela ohraničené nížinami a/nebo vodami) přinesou 2 body za každé město, které leží v těchto horách a v přilehlých nížinách.
Uzavřené hory již nemohou růst co do rozlohy, hodnota území však může stoupnout o nová města v přilehlých nížinách.

Výjimka: Uzavřené hory složené pouze ze dvou kartiček přinesou jen 1 bod za každé město, které leží v těchto horách a v přilehlých nížinách.

Discovery Ex11.jpg
Neuzavřené hory: Nacházejí se zde 4 města (1 v horách, 3 v přilehlých nížinách). Červený si bere zpět svého lupiče a dostane 4 body.
Discovery Ex12.jpg
Uzavřené hory: Jsou zde 4 města (1 v horách, 3 v přilehlých nížinách). Červený si bere zpět lupiče a dostane 8 bodů.
Discovery Ex13.jpg
Uzavřené hory pouze ze dvou kartiček: Červený si bere zpět lupiče a dostane 4 body, po 1 za každé město. [1]

Vodní plochy

Neuzavřená vodní plocha přinese hráči 1 bod za každé město na svém břehu. V průběhu hry může neuzavřená vodní plocha dále růst a uzavřít se.

Uzavřená vodní plocha (tj. zcela ohraničená nížinami a/nebo horami) přinese 1 bod za každé město na svém břehu plus 1 bod za každou kartičku, která je součástí této vodní plochy.
Uzavřená vodní plocha již nemůže růst ani co do velikosti, ani co do hodnoty.

Výjimka: Uzavřená vodní plocha, která se skládá pouze ze dvou kartiček, přinese jen 1 bod za každé město na svém břehu.

Discovery Ex14.jpg
Neuzavřená vodní plocha: Na přilehlých březích jsou 2 města. Červený si bere zpět námořníka a dostane 2 body.
Discovery Ex15.jpg
Uzavřená vodní plocha: Na přilehlých březích jsou 3 města a vodní plocha se skládá ze 4 kartiček. Červený si bere zpět námořníka a dostane 7 bodů.
Discovery Ex16.jpg
Uzavřená vodní plocha pouze ze dvou kartiček: Červený si bere zpět námořníka a dostane 1 bod.

Území s více než jednou figurkou

Díky šikovnému přikládání kartiček může být časem v nížině více objevitelů, v horách více lupičů a na vodě více námořníků.

Pokud k takové situaci dojde, hodnocení bude probíhat stejně, jako by na území byla jen jediná figurka, a to pro všechny figurky na témže území. Není podstatné, zda má někdo na daném území více figurek než jiný hráč. Za každou figurku dostane hráč body ve chvíli, kdy si ji bere zpět do zásoby tak, jak bylo specifikováno výše (viz bodování území).

Má-li hráč na jednom území více figurek, může si je, ne zároveň, ale v jednom tahu vždy jen jednu, vzít zpět tak, jak bylo výše popsáno. Za každou figurku dostane ve chvíli, kdy si ji bere zpět, body.
Stejně tak, pokud jsou na území figurky více hráčů, mohou si je hráči nezávisle na sobě podle výše zmíněných pravidel vzít zpět a v tu chvíli za ně dostanou body.

Discovery Ex17.jpg
Červený přikládá kartičku a umístí na ni svého námořníka. Toto je přípustné, protože vodní plocha, na níž stojí žlutý námořník není s tou novou prozatím spojena.
Discovery Ex18.jpg
V některém příštím tahu dojde ke spojení dvou vodních ploch. Červený i žlutý mohou oba dvou tuto novou, větší plochu zhodnotit pro sebe. V tomto okamžiku by dostali každý 4 body za město na přilehlých březích, protože území ještě není uzavřené. V budoucnosti však může hodnota této vodní plochy ještě růst.

Odstranění figurky z neuzavřeného území

Vezme-li hráč svou figurku z neuzavřeného území, stává se toto území opět neobsazené. Pokud jakýkoliv hráč přiloží k území novou kartičku, může na ni umístit svou figurku. [2]

Konec hry

Hra končí tahem hráče, který do krajiny přiložil poslední kartičku. Nyní následuje závěrečné bodování.

Závěrečné bodování

Na konci hry každý hráč dostane body za figurky, které mu zůstaly v krajině.

Pozor: Při závěrečném bodování jsou všechna území považována za neuzavřená!

Území složené ze dvou karet se hodnotí tak, jak bylo popsáno výše (viz bodování území).

Vítězem se stane hráč, který má po závěrečném bodování nejvíce bodů.

Varianta pro zkušené

Dvě kartičky  

Na začátku hry si každý hráč vytáhne 2 kartičky a lícem nahoru je vyloží před sebe.

Na začátku každého tahu může hráč zvolit jednu ze svých vyložených kartiček a přiložit ji do krajiny (Místo náhodně tažené kartičky, tak má hráč vždy volbu ze dvou kartiček). Pak si opět vytáhne z hromádky novou kartičku, kterou vyloží před sebe.

Stejný počet tahů  

Dále se mohou hráči na začátku hry domluvit a odstranit ze hry určitý počet kartiček tak, aby ve výsledku hráli všichni hráči stejný počet tahů. Tyto kartičky položte lícem nahoru stranou, například vedle počítadla bodů.

 • Při počtu 2 nebo 5 hráčů se odstraní 1 kartička
 • Při počtu 3 hráčů se odstraní 2 kartičky
 • Při počtu 4 hráčů se odstraní 3 kartičky

Seznam kartiček

Poznámka: Obrázky kartiček se mohou lišit, pokud je pro určité rozložení k dispozici více než 1 kartička; startovní kartička je označena červeně.

Celkem kartiček: 84
Discovery Tile 01.jpg 1×
Discovery Tile 02.jpg 2×
Discovery Tile 03.jpg 2×
Discovery Tile 04.jpg 1×
Discovery Tile 05.jpg 1×
Discovery Tile 06.jpg 1×
Discovery Tile 07.jpg 1×
Discovery Tile 08.jpg 1×
Discovery Tile 09.jpg 2×
Discovery Tile 10.jpg 1×
Discovery Tile 11.jpg 1×
Discovery Tile 12.jpg 1×
Discovery Tile 13.jpg 2×
Discovery Tile 14.jpg 2×
Discovery Tile 15.jpg 3×
Discovery Tile 16.jpg 1×
Discovery Tile 17.jpg 1×
Discovery Tile 18.jpg 1×
Discovery Tile 19.jpg 3×
Discovery Tile 20.jpg 2×
Discovery Tile 21.jpg 2×
Discovery Tile 22.jpg 1×
Discovery Tile 23.jpg 1×
Discovery Tile 25.jpg 1×
Discovery Tile 26.jpg 1×
Discovery Tile 27.jpg 1×
Discovery Tile 28.jpg 1×
Discovery Tile 29.jpg 1×
Discovery Tile 30.jpg 1×
Discovery Tile 31.jpg 1×
Discovery Tile 32.jpg 1×
Discovery Tile 33.jpg 1×
Discovery Tile 34.jpg 1×
Discovery Tile 35.jpg 1×
Discovery Tile 36.jpg 2×
Discovery Tile 37.jpg 1×
Discovery Tile 38.jpg 1×
Discovery Tile 39.jpg 1×
Discovery Tile 40.jpg 1×
Discovery Tile 41.jpg 2×
Discovery Tile 42.jpg 2×
Discovery Tile 43.jpg 1×
Discovery Tile 44.jpg 1×
Discovery Tile 45.jpg 1×
Discovery Tile 46.jpg 1×
Discovery Tile 47.jpg 1×
Discovery Tile 48.jpg 1×
Discovery Tile 49.jpg 1×
Discovery Tile 50.jpg 1×
Discovery Tile 51.jpg 1×
Discovery Tile 52.jpg 1×
Discovery Tile 53.jpg 1×
Discovery Tile 54.jpg 1×
Discovery Tile 55.jpg 1×
Discovery Tile 56.jpg 1×
Discovery Tile 57.jpg 2×
Discovery Tile 58.jpg 1×
Discovery Tile 59.jpg 2×
Discovery Tile 60.jpg 2×
Discovery Tile 61.jpg 1×
Discovery Tile 62.jpg 1×
Discovery Tile 63.jpg 1×
Discovery Tile 64.jpg 1×
Discovery Tile 65.jpg 1×
Discovery Tile 66.jpg 1×
Discovery Tile Start.jpg 1×
Startovní kartička

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nezáleží na tom, zda je přilehlá nížina kompletní, ani na tom, jak daleko od hory se město na nížině nachází - město může být vzdáleno i několik polí, pokud lze přes nížinu vysledovat spojitou cestu k hoře.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Může se jednat o stejného hráče, který v předchozím tahu figurku ze stejného území odstranil.