Mayflower Basisspel

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page New World Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box NewWorld 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk in 2008 uitgebracht door Hans im Glück als Mayflower; toen het in het Engels werd uitgegeven door Rio Grande Games, werd de naam veranderd in New World. De Nederlandse editie handhaaft de naam Mayflower.

Het spel gebruikt veel van de standaard Carcassonne spelconcepten, maar verplaatst het van middeleeuws Frankrijk naar de vroege nederzettingen aan de Noord-Amerikaanse oostkust.

De spelers ontwikkelen de Nieuwe Wereld vanuit een voorstelling van de oostkust tussen Jamestown in het zuiden, dat zich uitstrekt tot Plymouth in het noorden. De kust achter zich latend, steeds verder westwaarts verkennend, zetten de spelers hun kolonisten in op de wegen, dorpen, boerderijen en velden. De vaardigheden van de spelers om het gebied te ontwikkelen en hun kolonisten als sheriff, outlaw, pelsjager of boer in te zetten, zullen bepalen wie de overwinning behaalt.

De spelers leggen om de beurt landtegels aan. Daarmee ontstaan paden, steden, velden en boerderijen die groeien. Tijdens hun beurt kunnen de spelers hun kolonisten inzetten op deze projecten om punten te verdienen. Spelers krijgen zowel tijdens als aan het einde van het spel punten. De speler die na de eindtelling de meeste punten verzameld heeft, is de winnaar.

Het spel introduceert het concept van grootgrondbezitters die de kolonisten westwaarts volgen. Als jouw kolonisten er niet in slagen ten westen van de grootgrondbezitters te blijven, kunnen ze de kans om punten te verdienen kwijtraken.

Speelmateriaal

 • 95 landtegels
 • 30 kolonisten in 5 verschillende kleuren (6 van elk, waarvan er één als scoresteen wordt gebruikt)
Figure Settlers.png
 • 2 grootgrondbezitters in het wit
Figure Surveyor.png
 • Speelbord met scorespoor en startposities aan de oostkust
NewWorld Start.png

Voorbereiding

Leg het speelbord aan de rand van de tafel zodat de startvelden richting het midden van de tafel wijzen. Schud alle landtegels gedekt en vorm gedekte stapels zodat alle spelers er gemakkelijk bij kunnen. [1]

Iedere speler krijgt de 6 kolonisten in een kleur naar keuze en zet er één als scoresteen rechtsboven op het grote veld "0" van het scorespoor. De overige 5 kolonisten legt elke speler als voorraad voor zich neer op tafel.

Zet de twee grootgrondbezitters op de startvelden aan de uiteinden van het speelbord. [2]

De jongste speler mag zeggen wie er begint.[3]

Spelverloop

Er wordt met de klok mee gespeeld. Wie aan de beurt is voert de hierna genoemde acties in de aangegeven volgorde uit:

 • De speler moet een nieuwe landtegel trekken en passend aanleggen
 • De speler mag daarna als hij/zij dat wil één van zijn/haar kolonisten uit zijn/haar voorraad op de zojuist aangelegde landtegel leggen
 • Als door het aanleggen van de landtegel, wegen, steden of boerderijen afgebouwd worden, worden die direct geteld
 • De beurt van de speler is nu voorbij en is de volgende speler aan de beurt

Deze acties worden in de secties hieronder nader beschreven.

NewWorld features1.png NewWorld features2.png

Landtegel leggen

Eerst moet een speler een landtegel trekken van één van de gedekte stapels. Deze toont hij aan alle spelers, die hem daardoor kunnen en mogen "adviseren". Daarna legt hij de tegel aan het speelveld, rekening houdend met de volgende spelregels:

 • De nieuwe tegel (in de voorbeelden rood omrand) moet met tenminste één zijde aan één of meer eerder gelegde landtegels of aan een startpositie op he speelveld gelegd worden. [4] [5] Men mag géén tegels diagonaal uitsluitend met de hoeken tegen elkaar aanleggen.
 • De nieuwe tegel moet zo aangelegd worden dat alle velden, wegen en stadsdelen op de nieuwe tegel alle aangrenzende velden, wegen en stadsdelen voortzetten.
De weg en de velden worden uitgebreid
De stad wordt uitgebreid
Aan één kant wordt een stad en aan de andere kant wordt een veld uitgebreid
Zo mogen tegels niet aangelegd worden

In het zeldzame geval dat een getrokken tegel nergens op een geldige manier kan worden aangelegd (en alle spelers het daarover eens zijn), wordt deze in de doos gelegd en trekt de speler een nieuwe tegel.

Een kolonist zetten

Nadat de speler zijn landtegel heeft aangelegd, mag hij/zij een kolonist inzetten. Daarbij gelden de volgende spelregels:

 • De speler mag per beurt slechts 1 kolonist zetten
 • De speler moet die uit zijn voorraad nemen
 • De speler mag hem alleen op de zojuist aangelegde tegel zetten
 • De speler moet kiezen waar hij de kolonist op de tegel wil inzetten: als
sheriff in een stad
outlaw op een weg
pelsjager op een veld - één van de getoonde locaties - leg een pelsjager plat neer
boer op een boerderij
 • De speler mag geen kolonist zetten op een veld, stad of weg waar al een andere (evt. eigen) kolonist staat. Het speelt daarbij geen rol hoe ver weg de andere kolonist staat. Zie de voorbeelden hieronder.
Blauw kan een kolonist uitsluitend als pelsjager inzetten. Op de verbonden stadsdelen staat al een sheriff.
Blauw kan zijn kolonist als sheriff of outlaw inzetten, als pelsjager alleen op het kleine veld waar de rode pijl naar wijst. In het grote veld ligt al een pelsjager van rood.


Als een speler alle kolonisten heeft ingezet, gaat hij/zij verder door elke beurt landtegels aan te leggen. Hoewel kolonisten niet teruggehaald mogen worden, keren ze wel terug wanneer boerderijen, wegen en steden geteld worden.

Nu is de beurt van de speler voorbij en is de volgende speler met de klok mee aan de beurt, enzovoort.

Bedenk: als door het aanleggen van de tegel een weg, stad of boerderij afgebouwd wordt, worden die geteld voordat doorgegaan wordt met de volgende speler.

Puntentelling afhandelen

Een afgebouwde weg

Handelspost

Een weg is afgebouwd als de wegdelen aan beide kanten eindigen bij een splitsing, een stadspoort of een boerderij met een weg, of als de weg een lus vormt. [6] De weg kan vele delen hebben tussen de eindpunten.

De speler die een outlaw op een afgebouwde weg heeft, krijgt één punt voor elke tegel waaruit de afgebouwde weg bestaat (tel het aantal tegels; afzonderlijke delen op dezelfde tegel tellen maar één keer mee) en 2 punten voor elke handelspost aan die weg.

De speler verplaatst zijn scoresteen zoveel plaatsen vooruit op het scorespoor als dat er punten verkregen zijn. Passeer je je de 50 op het scorespoor, leg je scorepion dan plat neer om aan te geven dat je meer dan 50 punten hebt en ga verder op het scorespoor.

Rood krijgt 3 punten
Rood krijgt 8 punten - 4 voor de weg en 4 extra voor de 2 handelsposten

Een afgebouwde stad

Vlag in de stad

Een stad is afgebouwd wanneer de stad volledig omringd wordt door een stadsmuur en er binnen de muren geen gaten zijn. [7] A stad mag uit een onbeperkt aantal landtegels bestaan.

De speler die een sheriff in de afgebouwde stad heeft krijgt twee punten voor elke tegel waaruit de stad bestaat (tel de tegels, niet de stadsdelen). Elke vlag op een stadsdeel waaruit de stad bestaat levert de speler nog eens 2 punten op.

Rood krijgt 8 punten - 3 stadstegels en 1 vlag.
Rood krijgt 8 punten - 4 stadsdelen, geen vlag.
Als er 2 stadsdelen op een
tegel staan, telt die nog
steeds voor slechts 2 punten
(1 tegel).

 
 
 

Wat als er meer dan één kolonist op een afgebouwde stad of weg staat? Door het slim aanleggen van landtegels is het mogelijk dat er meer dan één outlaw op een weg staan of meer dan één sheriff in een stad. De speler met de meeste outlaws (op een afgebouwde weg) of sheriffs (in een afgebouwde stad) krijgt alle punten.

Als twee of meer spelers evenveel outlaws of sheriffs hebben, krijgen al die spelers het volle aantal punten.

Een afgebouwde boerderij

Boerderij

Een boerderij is afgebouwd als de tegel waar die op staat geheel door landtegels omgeven is. De speler die een boer op een boerderij heeft krijgt 9 punten (1 voor de tegel met de boerderij en 1 voor elke tegel eromheen).

Rood krijgt 9 punten.

Na de telling

Nadat een weg, stad of boerderij geteld is (en alleen dan), keren de betrokken kolonisten terug naar de voorraad van de respectievelijke spelers. De spelers mogen de kolonisten in een latere beurt opnieuw inzetten in een rol naar keuze (outlaw, sherrif, pelsjager of boer).

Het is mogelijk dat een speler in dezelfde beurt een kolonist inzet, een weg, stad of boerderij afbouwt en telt en de kolonist weer terugkrijgt (altijd in die volgorde):

 1. Met een nieuwe landtegel een stad, een weg of een boerderij afbouwen
 2. Een sheriff, outlaw of boer inzetten
 3. De afgebouwde stad, weg of boerderij tellen
 4. De sheriff, outlaw of boer weer in voorraad nemen
Rood krijgt 4 punten.
Rood krijgt 3 punten.

Grootgrondbezitters: Hun bonussen en de beperkingen die ze opleggen

Nadat elk project geteld is (dat kunnen er meerdere per beurt zijn), verplaatst de speler die aan de beurt is één van de grootgrondbezitters één kolom naar het westen (van de kust af). Het maakt niet uit op welke tegel de speler de grootgrondbezitter zet, zolang het maar in de juiste kolom is. Als de grootgrondbezitters in verschillende kolommen staan, moet de speler de grootgrondbezitter die het dichtst bij de kust staat verplaatsen. Dat betekent dat de twee grootgrondbezitters altijd in dezelfde of in naast elkaar liggende kolommen staan. Als beide grootgrondbezitters op tegels in de meest westelijke kolom van tegels staan (er zijn ten westen geen tegels), worden ze geen van beide verplaatst. Ze blijven staan totdat er een project geteld wordt en er zich ten westen tegels bevinden. Als een project afgebouwd wordt, maar niet wordt geteld, verplaatst de speler de grootgrondbezitter niet. Als er maar één tegel in de meest westelijke kolom ligt, mogen beide grootgrondbezitters die delen.

Tellingsbonus

Als een kolonist die geteld wordt in dezelfde kolom staat als één (of twee) grootgrondbezitter(s), krijgt de speler voor die kolonist +4 punten per grootgrondbezitter. (opmerking: de grootgrondbezitter wordt verplaatst nadat de kolonist geteld is!)

Langzame kolonisten verwijderen

Verwijder, als een grootgrondbezitter naar het westen is verplaatst alle staande kolonisten (geen pelsjagers - zij blijven tot het einde van het spel liggen) van alle kolommen ten "oosten" van de meest oostelijke grootgrondbezitter en geef ze aan hun eigenaar terug zonder ze te tellen. [8] Een speler mag een kolonist op een zojuist aangelegde tegel ten oosten van de grootgrondbezitters zetten, maar dit is gevaarlijk omdat deze kolonist (als het geen pelsjager is) bij de eerstvolgende telling onmiddellijk weer verwijderd wordt! [9]

In de eerste beurten hebben de spelers de kolonisten gespeeld zoals in de afbeelding aangegeven en de weg van twee tegels in het noorden geteld, waarna de kolonist die er stond verwijderd is en de bovenste grootgrondbezitter verplaatst is. Geel legt (1) nu de rood-omrandde tegel aan zet (2) haar kolonist op de weg die naar het zuiden loopt. Ze telt haar afgebouwde weg en krijgt 10 punten (4 tegels + 1 handelspost + 1 grootgrondbezitter), verwijdert (3) haar kolonist van die weg en verplaatst (4) de onderste grootgrondbezitter één tegel naar het westen.
Vervolgens, speelt blauw (1) de rood-omrandde tegel en zet (2) zijn kolonist op de kleine stad, waarmee drie projecten worden afgebouwd:
* De stad van rood in het noorden
* De boerderij van blauw, en
* De kleine stad van blauw
Blauw telt zijn boerderij en krijgt 17 punten (9 + 2 grootgrondbezitters), verwijdert (3) zijn kolonist van de boerderij en verplaatst (4) de bovenste grootgrondbezitter. Daarna telt hij zijn kleine stad waar hij 8 punten voor krijgt (2 tegels + 1 grootgrondbezitter). Hij neemt (5) zijn kolonist terug in voorraad en verplaatst (6) de onderste grootgrondbezitter. (7) De groene en rode kolonisten staan nu ten oosten van beide grootgrondbezitters en gaan terug naar hun eigenaars. De stad "van rood" wordt nu niet meer geteld aangezien de rode kolonist er niet meer staat!

De velden

Medere aan elkaar grenzende veldtegels worden velden genoemd. Velden worden niet geteld als ze tijdens het spel worden afgebouwd. Spelers mogen pelsjagers op veldsegmenten inzetten, maar die worden pas aan het einde van het spel geteld. Pelsjagers blijven het hele spel op het veld waarop ze zijn ingezet liggen en worden nooit terug in voorraad genomen! Om dit te benadrukken worden pelsjagers plat neergelegd. Velden worden door wegen, steden en de rand van het speelveld van andere velden gescheiden.

Einde van het spel

Aan het einde van de beurt waarin de laatste landtegel gelegd wordt, is het spel afgelopen. Als de speler één of meer projecten afbouwt, worden die zoals gebruikelijk geteld. Hierna volgt de eindtelling.

Eindtelling: Onafgebouwde wegen, steden en boerderijen

Voor elke onafgebouwde weg, stad en boerderij krijgt de speler die een outlaw op de weg of een sheriff in de stad had één punt voor elk weg- of stadsdeel (in plaats van 2 punten). Vlaggen (in steden) zijn elk 1 punt waard (in plaats van 2 punten), maar handelsposten (bij wegen) zijn nog steeds 2 punten waard. [10]

Gebruik voor onafgebouwde wegen en steden waar meer dan één kolonist op staat de spelregels voor afgebouwde wegen en steden om te bepalen wie de punten krijgt.

Voor een onafgebouwde boerderij krijgt de speler die de boer op de boerderij heeft staan 1 punt voor de tegel met de boerderij en 1 punt voor elke omliggende landtegel.

Rood krijgt 3 punten voor de onafgebouwde weg.
Geel krijgt 5 punten voor de onafgebouwde boerderij.
Blauw krijgt 3 punten voor de onafgebouwde stad rechtsonder.
Groen krijgt 8 points for de grote onafgebouwde stad links.
Zwart krijgt niets, omdat groen meer sheriffs in de stad heeft dan zwart.

Eindtelling: Pelsjagers (voor de dieren op de velden)

De drie diersymbolen

Tip: Om het tellen van de velden gemakkelijker te maken is het handig om de kolonisten van getelde onafgebouwde wegen, steden en boerderijen van het speelveld te verwijderen.

De speler met de meeste pelsjagers op een veld krijgt 1 punt voor elk dier dat op de aangrenzende velden staat - er is geen verschil tussen de soorten dieren. Net als bij wegen en steden geldt dat als meerdere spelers de meerderheid aan pelsjagers in het gebied hebben, ze elk 1 punt voor elk dier op de velden in dat gebied krijgen.

Als alle velden op deze manier geteld is, zijn de puntentelling en het spel voorbij.


Rood krijgt 3 punten.
Blauw krijgt 2 punten.
Rood krijgt 4 punten voor de dieren in het onderste veld omdat hij 2 pelsjagers heeft tegen 1 van geel. Blauw krijgt 2 punten voor de dieren in het bovenste veld.
In dit voorbeeld krijgen rood en geel elk 4 punten voor de diren in het onderste veld, omdat ze beide 2 pelsjagers hebben in dit gebied. Blauw krijgt 5 punten voor zijn pelsjager in het bovenste veld.

De speler met de meeste punten heeft gewonnen. Als meerdere spelers bovenaan geëindigd zijn, delen ze de overwinning.

Tegelverdeling

Aantal tegels: 95

NewW tile-01.png ×2
NewW tile-02.png ×3
NewW tile-03.png ×3
NewW tile-04.png ×2
NewW tile-05.png ×1
NewW tile-06.png ×1
NewW tile-07.png ×1
NewW tile-08.png ×3
NewW tile-09.png ×2
NewW tile-10.png ×1
NewW tile-11.png ×4
NewW tile-12.png ×3
NewW tile-13.png ×1
NewW tile-14.png ×3
NewW tile-15.png ×2
NewW tile-16.png ×3
NewW tile-17.png ×4
NewW tile-18.png ×4
NewW tile-19.png ×1
NewW tile-20.png ×1
NewW tile-21.png ×3
NewW tile-22.png ×1
NewW tile-23.png ×1
NewW tile-24.png ×1
NewW tile-25.png ×1
NewW tile-26.png ×3
NewW tile-27.png ×2
NewW tile-28.png ×1
NewW tile-29.png ×2
NewW tile-30.png ×2
NewW tile-31.png ×1
NewW tile-32.png ×1
NewW tile-33.png ×2
NewW tile-34.png ×3
NewW tile-35.png ×1
NewW tile-36.png ×3
NewW tile-37.png ×3
NewW tile-38.png ×1
NewW tile-39.png ×3
NewW tile-40.png ×2
NewW tile-41.png ×1
NewW tile-42.png ×1
NewW tile-43.png ×1
NewW tile-44.png ×1
NewW tile-45.png ×1
NewW tile-46.png ×3
NewW tile-47.png ×1
NewW tile-48.png ×2
NewW tile-49.png ×1
NewW tile-50.png ×1

Achterkant landtegels:

NewW tileback.png
 

Huisregels

Zet één grootgrondbezitter op het speelbord en de andere op veld 0 van het scorespoor. Verplaats, als de eerste weg, stad of boerderij wordt afgebouwd de grootgrondbezitter van veld 0 naar veld 1 op het scorespoor. Herhaal van 1 naar 2, 2 naar 3 enz. totdat hij veld 5 bereikt. Op dat moment wordt hij op het speelbord gezet, op één van de startvelden (zoals beschreven onder Voorbereiding hierboven). Hierna worden de grootgrondbezitters zoals beschreven verplaatst bij het tellen van projecten. (van BGG)

Credits

Deze pagina is gebaseerd op de spelregels van Mayflower zoals gepubliceerd door 999 Games met kleine revisies op zowel de spelregels als de afbeeldingen ontleend aan de oorspronkelijke spelregels van Hans im Glück wanneer er variatie bestond tussen bronnen. Aanvullende opmerkingen en verhelderingen zijn afkomstig van diverse discussiefora over Carcassonne (BGG, CarcC en CarcF).

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Veelvoorkomende huisregel of -variant Je kunt ook een kleine zak gebruiken als je die hebt.
 2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin wijkt af van de Engelse spelregels, waar de twee grootgrondbezitters geen voorgeschreven startpositie hebben: "Zet de twee grootgrondbezitters op willekeurige startvelden op het speelbord - het maakt niet uit welke."
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze zin wijkt af in de Engelse spelregels, waar de spelers samen bepalen wie mag beginnen: "De spelers beslissen onderling, gebruik makend van een methode naar keuze, wie de startspeler is."
 4. Als de tegel aan het speelbord wordt gelegd, moet dat ten westen van de tien startposities gebeuren en niet tegen de noordelijke of zuidelijke grens.
 5. Officiële verheldering van de uitgever Later aangelegde tegels mogen ten noorden of ten zuiden van het speelveld aangelegd worden, maar alleen aan reeds gelegde tegels, niet aan het speelbord zelf. Als het landschap zich ten noorden of ten zuiden van het speelbord uitstrekt en er zich tegels in de eerste kolom van het landschap bevinden, mogen latere tegels niet verder naar het oosten (terug richting de zee) aangelegd worden.
 6. Officiële verheldering van de uitgever Een reactie van HiG impliceert dat ook de "tegelvakken" op het speelbord meetellen voor de puntentelling, dat geldt dus voor de weg die op het speelbord bij de zee eindigt.
 7. Officiële verheldering van de uitgever Een reactie van HiG impliceert dat de "tegelvakken" op het speelbord meetellen voor de telling, dat geldt dus voor de kuststeden New York en Jamestown.
 8. De spelregels van RGG stellen "Telkens wanneer de meest oostelijke grootgrondbezitter naar het westen wordt verplaatst..." maar dit werd op BGG onduidelijk genoemd hoewel je zou kunnen argumenteren dat als beide grootgrondbezitters in dezelfde kolom staan ze beide als "meest oostelijk" gezien kunnen worden, en als ze in verschillende kolommen staan, dan moet de meest oostelijke verplaatst worden. Dat impliceert dat dit elke keer moet gebeuren!
 9. Er is niets wat een speler ervan weerhoudt om een tegel aan te leggen en daarmee een project ten oosten van de grootgrondbezitters af te bouwen, er een kolonist op te zetten en onmiddellijk te tellen aangezien de grootgrondbezitter nadat de telling plaatsgevonden heeft pas verplaatst wordt en de kolonist dan al door de speler terug in voorraad is genomen.
 10. In de beschrijving van de regel wordt dat bij RGG niet vermeld, maar onderaan de laatste pagina worden handelsposten wel genoemd bij het puntenoverzicht.