Afdrukken-en-Spelen Demo

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Print-and-Play Demo and the translation is 100% complete.
Other languages:


PnP Demo C2 Rules Cover.png

Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk in 2020 uitgegeven door Hans im Glück.

Het is een gratis afdrukken-en-spelen demo-spel:

 • Druk de tegels die in de PDF met de spelregels opgenomen zijn (zie de links hieronder) af op dik papier, of plak de afdrukken op karton en snij ze voorzichtig uit.
 • Je gaat speelstukken in verschillende kleuren nodig hebben. Elke speler heeft 5 speelstukken van dezelfde kleur nodig. Het oorspronkelijke spel bevat deze kleine houten pionnen die we "meeples" noemen.
 • Je kunt ook een scoretableau maken (ook opgenomen in de PDF met de spelregels) waarop je de punten tijdens het spel kunt aangeven. Om het scoretableau te kunnen gebruiken heb je nog een speelstuk in elke spelerskleur nodig. Je kunt de punten ook op papier bijhouden.
 • Dit demo-spel heeft minder (48 in plaats van 72) en kleinere tegels. Het wordt ook met minder meeples (5 in plaats van 7) gespeeld dan het oorspronkelijke Carcassonne. De spelregels zijn verder hetzelfde en staan hieronder.
 • In het basisspel zijn ook spelregels voor gevorderde spelers en 2 mini-uitbreidingen opgenomen.

De tegels en het scoretableau staan op pagina 2 tot 4 van het boekje met de spelregels dat hier verkrijgbaar is:

De tegelverdeling is hetzelfde als bij Carcassonne voor 2.

Speelmateriaal en voorbereiding

Het volgende deel zal de eerste opzet uitleggen en alle onderdelen van het spel introduceren.

Er zijn 48 landtegels met afbeeldingen van wegen, steden en kloosters, die allemaal in een weide liggen.

Tegel met een stad
Tegel met een weg
Tegel met een klooster

Elke tegel met uitzondering van de starttegel heeft dezelfde achterkant en die zou je op de achterkant moeten markeren om het gemakkelijk te maken die opzij te leggen.

Gewone achterkant
Duidelijk gemarkeerde starttegel

Leg de starttegel (de tegel die je gemarkeerd hebt) in het midden van de tafel. Schud de overgebleven tegels en leg deze als gedekte stapels op tafel, zodat ze voor iedereen makkelijk te pakken zijn. Het is ook mogelijk om de tegels in een zak of de doos te doen en ze hieruit blind te pakken.

Starttegel
Een aantal gedekte stapels

Dan komt het scoretableau, deze leg je aan de zijkant van je speelveld.

Deel van het scorespoor met meeples op de startpositie.

Tenslotte, zijn daar de meeples. Voor dit spel heb je voor elke speler 5 speelstukken van dezelfde kleur nodig. Je hebt ook 1 speelstuk extra nodig voor elke speler dat je op veld 0 van het scoretableau zet.

Figure Meeples Base.png
Meeples

Overzicht en doel van het spel

In Carcassonne leggen spelers om de beurt tegels en breiden hierdoor het landschap uit met wegen, steden, kloosters en weiden, met één tegel per keer. Spelers hebben de keuze om hun meeples op de tegel te plaatsen, dit kan op een van de individuele projecten (wegen, steden, kloosters of weiden), waar ze een struikrover, ridder of monnik worden. Punten worden door het spel heen verdiend en de speler die na de eindtelling de meeste punten heeft is de winnaar!

Spelverloop

Carcassonne wordt met de klok mee gespeeld. Het spel begint met de jongste speler [1], de speler die aan de beurt is voert de volgende acties in de aangegeven volgorde uit, waarna de volgende speler aan de beurt is, enzovoort. Eerst geven we een korte beschrijving gegeven van de acties die je tijdens je beurt moet doen. Deze acties worden gedetailleerder als we de wegen, steden en uiteindelijk de kloosters hebben uitgelegd. Wat zijn deze acties?

1. Landtegel leggen

De speler moet precies 1 landtegel van een stapel trekken en die rechtop aan een reeds op het speelveld liggende tegel aanleggen en het landschap uitbreiden. [2]
PnP Demo C2 Gameplay Place Land Tile.png

2. Een meeple zetten

De speler mag een meeple uit zijn voorraad op de zojuist aangelegde tegel zetten.

PnP Demo C2 Gameplay Place Meeple.png

3. Puntentellingen afhandelen

De speler moet alle puntentellingen afhandelen die door het leggen van de tegel ontstaan zijn. PnP Demo C2 Gameplay Score Points.png

De wegen

1. Landtegel leggen

Je trekt de afgebeelde tegel met drie wegdelen die bij een dorp beginnen. Je moet die zo aanleggen dat het bestaande landschap (de tegels die er al liggen) wordt voortgezet. In het zeldzame geval dat de tegel niet op een geldige manier kan worden aangelegd, en alle spelers het daarover eens zijn, wordt deze uit het spel verwijderd en trekt de speler een andere tegel. [3]

Voorbeeld 1a: Je legt de tegel hier aan. De weg en de weiden lopen door.
2. Een meeple als struikrover zetten

Na het aanleggen van de tegel, mag je een meeple als struikrover op één van de wegdelen van die tegel zetten, maar alleen als de weg niet bezet is door een andere struikrover.

In ons voorbeeld vindt er nog geen puntentelling plaats (zie actie 3), aangezien de weg nog niet afgebouwd is, en is de volgende speler nu aan de beurt.

De volgende speler trekt een tegel die hij/zij aanlegt om het landschap uit te breiden. Ze mag geen meeple op de weg naar rechts plaatsen, omdat er al een struikrover op die weg staat. In plaats daarvan kiest ze ervoor om haar meeple als ridder op het stadsdeel van die tegel te zetten.

Voorbeeld 1b: Jij gebruikt jouw meeple als struikrover op deze weg. Dat mag omdat er nog geen andere meeple op staat.
Voorbeeld 1c: Aangezien de weg naar rechts al bezet is, besluit blauw om zijn meeple op de stad te zetten.
3. Punten tellen van een weg

Als beide zijden van een weg afgesloten zijn, is die weg afgebouwd en wordt geteld. Een uiteinde van een weg is afgesloten als die in een dorp, [4] een stad, of klooster eindigt, of een lus vormt met zichzelf.

Voorbeeld 1d: De afgebouwde weg bestaat uit 3 tegels.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag een weg in niets eindigen?

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 02.png
Nee, net als alle gebruikelijke landtegels, moet een wegdeel aan alle randen doorlopen in een ander wegdeel.

Hoewel je tegenstander de tegel heeft aangelegd, wordt hiermee ook jouw weg afgebouwd. Hoeveel punten krijg je? Bij het tellen van de punten voor een weg krijg je voor elke tegel waaruit de weg bestaat 1 punt. In dit voorbeeld bestaat de weg uit 3 tegels, daarvoor krijg je 3 punten.

Nu is het tijd om je punten te noteren. Hoeveel punten je hebt wordt bijgehouden met de meeple die je voor aanvang van het spel op het scoretableau hebt gezet. In ons voorbeeld, zet je die 3 velden vooruit om aan te geven dat je 3 punten hebt gekregen. Opmerking: als je meer dan 50 punten hebt verzameld, leg je je telmeeple plat neer om aan te geven dat je meer dan 50 punten hebt.

Voorbeeld 1e: Je verwerkt de 3 punten die je gekregen hebt op het scoretableau.

Na elke puntentelling, neem je de meeple die bij de puntentelling betrokken was terug in voorraad.

Voorbeeld 1f: Je neemt de struikrover waarvoor je zojuist 3 punten hebt gekregen terug in voorraad. De meeple van blauw blijft staan omdat die niet bij de puntentelling betrokken was.

We hebben de belangrijkste delen van het spel al gezien. Nu zullen we dieper ingaan op die acties door te laten zien hoe ze van toepassing zijn op de andere projecten, namelijk steden en kloosters.

De steden

1. Landtegel leggen

Zoals gebruikelijk trek je een landtegel om aan het speelveld aan te leggen. De tegel moet natuurlijk aan het landschap passen. Een stadsdeel moet aan een open stad worden gelegd.

Voorbeeld: Een tegel met een stad.
2. Een meeple als ridder zetten

Vervolgens kijk je of er al een meeple als ridder op de stad staat. Dat is hier niet het geval, dus kun je een van jouw meeples als ridder op deze stad zetten.

Voorbeeld 2a: Jij legt deze tegel aan en breidt de stad met één tegel uit. Aangezien de stad niet bezet is, zet jij er een meeple op.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: We vinden het moeilijk om te bepalen wanneer een aangelegde tegel een nieuwe stad is of bij een bestaande stad hoort.

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 01.png
'Hoek aan hoek' is geen verbinding. Delen kunnen alleen aan de randen verbonden worden met elkaar. In het getoonde voorbeeld zijn er op dit moment twee steden.
3. Puntentelling van een stad

Laten we verder gaan met ons voorbeeld en aannemen dat er een paar beurten zijn verstreken. Je trekt nu deze tegel waarmee je jouw stad uitbreidt. Aangezien het project met de tegel die je hebt aangelegd is afgebouwd (in dit geval een stad), moeten de punten ervoor geteld worden. Een stad is afgebouwd als deze volledig door muren is omsloten en er geen gaten in zitten. Aangezien jij een meeple op de afgebouwde stad hebt, krijg jij er de punten voor.

Elke tegel waaruit de afgebouwde stad bestaat is 2 punten waard. Daarnaast is elk wapen 2 punten waard. [5] Voor deze stad krijg je 8 punten. Zoals gebruikelijk neem je de meeple die op het getelde project stond terug in voorraad.

Voorbeeld 2b: Punten tellen voor een afgebouwde stad.

De kloosters

1. Landtegel leggen

Wederom trek je een tegel om aan het speelveld aan te leggen. Kloosters staan altijd op het midden van een tegel. Bij het aanleggen van zo'n tegel moet je erop letten dat de randen passen. [6]

Voorbeeld: Tegel met een klooster
2. Een meeple als monnik zetten

Je mag een meeple als monnik op een klooster zetten. Die meeple moet uiteraard uit jouw eigen voorraad komen.

Voorbeeld 3a: een klooster staat altijd in het midden van een tegel. Je mag deze tegel hier aanleggen omdat het klooster erop omringd is door weiden.
3. Punten tellen voor een klooster

Een klooster is afgebouwd als het volledig door tegels is omringd. Bij de puntentelling is het klooster 1 punt waard voor elk van de tegels waardoor het werd afgebouwd (inclusief die met het klooster zelf).

Door deze tegel te plaatsen, bouw je jouw klooster af. Dit levert je 9 punten op en mag je jouw meeple terug in voorraad nemen.

Voorbeeld 3b: Puntentelling voor een afgebouwd klooster.

Samenvatting

1. Placing a tile
 • Je moet de getrokken tegel zo aanleggen dat het landschap doorloopt.
 • In sommige zeer zeldzame gevallen, kan het onmogelijk zijn om de tegel aan te leggen. In die gevallen, doe je de tegel terug in de doos en trek je een nieuwe.
2. Een meeple zetten
 • Je mag een meeple op de zojuist aangelegde tegel zetten.
 • Je mag eeen meeple niet op een project zetten waar al een andere meeple staat, ook niet als die van jezelf is.
3. Puntentellingen afhandelen
 • Een weg is afgebouwd als beide uiteinden eindigen bij een dorp, een stad, een klooster, of als de weg een lus vormt. Elke tegel van een afgebouwde weg is 1 punt waard.
 • Een stad is afgebouwd als die volledig door muren omsloten is en er geen gaten in zitten. Elke tegel waaruit de afgebouwde stad bestaat is 2 punten waard. Elk wapen in de stad is nog eens 2 punten waard.
 • Een klooster is afgebouwd als het omringd wordt door 8 tegels. Elk van de tegels in het kloostergebied (de 8 omliggende tegels en die met het klooster zelf) is 1 punt waard.
 • De puntentelling vindt altijd aan het einde van de beurt van een speler plaats. Op dat moment krijgt elke speler met een meeple op het te tellen project punten. [7]
 • Na elke puntentelling neem je de meeples van de getelde projecten terug in voorraad.
 • Staan er meerdere meeples op hetzelfde te tellen project, dan krijgt de speler met de meeste meeples de volle punten en krijgen de overige spelers niets. Zijn er meerdere spelers met de meerderheid, dan krijgen die allemaal de volle punten.

Bijzondere gevallen

Een meeple zetten, punten krijgen voor een afgebouwd project, en de meeple terugnemen

Je mag een meeple op een project dat je zojuist hebt afgebouwd zetten, er onmiddellijk punten voor krijgen, en de meeple weer terug in voorraad nemen.

Daartoe volg je de volgende stappen:

__ 1. Leg een tegel aan waarmee je een project (zoals een weg, stad of klooster) afbouwt.

__ 2. Zet een meeple als struikrover, ridder, of monnik op het project dat je zojuist hebt afgebouwd.

__ 3. Tel de punten voor de afgebouwde weg, stad, of klooster en neem de meeple terug in voorraad.

Voorbeeld - Volgorde van de stappen:
1. Je legt een tegel aan.
2. Je zet je meeple op de weg.
3. Je krijgt 3 punten voor de weg. Neem jouw meeple terug in voorraad.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Er is een situatie die ons verwart. Als een speler een tegel met twee stadsdelen trekt en een kleine stad afbouwt, waar hij 4 punten voor krijgt, mag hij dan in dezelfde beurt een meeple op een nieuw stadsdeel zetten?

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 03.png
Een speler mag per beurt slechts één meeple zetten, en die meeple mag maar één keer gezet worden, en dat moet vóór en puntentelling zijn. Als de speler de kleine, nu afgebouwde, stad al bezet, dan mag hij onmiddellijk na het aanleggen van de tegel een tweede meeple op het andere stadsdeel zetten. De kleine stad wordt dan geteld en de betrokken meeple gaat terug naar de speler. Als de speler de stad nog niet bezet, mag hij kiezen op welk stadsdeel hij een meeple wil zetten. Als de meeple op de kleine stad wordt gezet (1), dan krijgt hij die onmiddellijk terug (2) en krijgt de speler vier punten, maar de meeple mag niet opnieuw gezet worden (3).

Meerdere meeples op dezelfde weg

Voorbeeld 4a: De tegel die jij zojuist getrokken hebt kan gebruikt worden om de weg uit te breiden. Er staat echter al een struikrover op die weg, wat betekent dat jij die van jou er niet mag zetten. Je besluit om de tegel zo aan te leggen dat die niet verbonden is, en er een struikrover op te zetten.
Voorbeeld 4b: In een volgende beurt, trek jij deze tegel en besluit je om de weg uit te breiden. Beide wegen, elk met een struikrover erop, zijn nu verbonden. Aangezien de weg hiermee is afgebouwd, worden de punten ervoor geteld en krijgen zowel jij als geel 4 punten. Daarnaa nemen jullie beide jullie meeples terug.

Meerdere meeples in dezelfde stad

Voorbeeld 5a: Jij wilt de controle over de stad afpakken van geel en legt jouw tegel aan zoals afgebeeld en zet er een ridder op. jij mag er een ridder op zetten omdat het stadsdeel niet verbonden is met een ander stadsdeel met een ridder erop. Als je erin slaagt om jouw twee stadsdelen met elkaar te verbinden, dan kunnen jouw twee ridders de stad overnemen van geel.
Voorbeeld 5b: Dit is precies de tegel die je nodig hebt om de stadsdelen met elkaar te verbinden. Aangezien jij nu de meeste ridders in de stad hebt, krijg jij als enige de 10 punten voor de afgebouwde stad. Daarna nemen zowel jij als de andere speler de betrokken meeples terug in voorraad.

Einde van het spel en eindtelling

Het spel eindigt onmiddellijk na de beurt van de speler die de laatste tegel heeft aangelegd. Dan voeren de spelers de eindtelling uit, waarna vaststaat wie de winnaar is.

Als het spel voorbij is, worden punten geteld voor alle meeples die nog in het spel zijn:

 • Elke onafgebouwde weg is 1 punt per tegel waard, net als tijdens het spel.
 • Elke onafgebouwde stad is 1 punt per tegel waard en 1 punt per wapen, wat slechts de helft van de punten is.
 • Elk onafgebouwd klooster is 1 punt waard plus 1 punt per aangrenzende tegel, net als tijdens het spel.
Voorbeeld van een eindtelling:
 • Stad links: Groen is de enige die 8 punten krijgt (5 tegels en 3 wapens). Zwart krijgt geen punten aangezien Groen de meeste meeples heeft op de stad.
 • Klooster: Geel krijgt 4 punten voor dit onafgebouwde klooster (3 punten voor de aangrenzende tegel en 1 punt voor het klooster zelf).
 • Stad rechts: Blauw krijgt 3 punten voor deze onafgebouwde stad (2 tegels en 1 wapen).
 • Weg: Rood krijgt 3 punten voor deze onafgebouwde weg (3 tegels).

Als de totaaltelling bekend is, is de speler met de meeste punten de winnaar. [8]

Huisregels

 • De spelers bepalen met een willekeurige methode – zoals door met drie meeples te rollen – wie het spel start. De eerste speler die een staande meeple 'rolt' bepaalt wie er mag beginnen. (Met dank aan Joff.)
 • Om te bepalen wie er mag beginnen; elke speler trekt een tegel uit de buidel, de speler die de tegel met de meeste wegen (0 tot 4) getrokken heeft mag beginnen, als er een gelijkspel voor de meeste wegen is, vindt er een tweede trekking tussen deze spelers plaats. Dat wordt herhaald totdat iemand wint. (Met dank aan michael.)
 • Trek aan het einde van jouw beurt meteen een volgende tegel, hierdoor heb je meer tijd om na te denken over het aanlegen ervan en vermijd je lange denktijd.
 • Speel met een hand van drie tegels. De abdij telt hiervoor mee. Speel jouw beurt, inclusief de bouwmeester en vul je hand weer aan tot drie tegels. Deze tegels kunnen zichtbaar zijn voor de andere spelers of verborgen. (Met dank aan DavidP and youtch.)
 • Wanneer er gespeeld wordt met een buidel voor de tegels, kun je de originele starttegel ook in de zak stoppen, en tegels die niet passen ook weer terug in de buidel stoppen in plaats van ze terzijde te leggen. (Met dank aan dwhitworth.)
 • Als een tegel de enige tegel is waarmee een project afgebouwd kan worden, mogen andere spelers een bod doen om die te 'kopen' voor punten, handelswaren, abdijtegel, enz. (Met dank aan Deatheux.)
 • Als je een tegel aanlegt en daarmee een gat opvult in het speelveld, dus aan alle vier de zijdes ligt een tegel, dan krijg je een extra beurt. Dit draagt eraan bij om spelers te motiveren het speelveld vol te maken, ook als ze niet direct voordeel hebben van het aanleggen. (Niet van toepassing op de abdijtegel.) (Met dank aan viberunner.)
 • Onafgebouwde projecten leveren aan het einde van het spel geen punten meer op. (Met dank aan Metoth).
 • De rand van de tafel beperkt het speelveld. Met andere woorden, een speler mag geen tegels aanleggen buiten de rand van de tafel of het speelveld verschuiven om een tegel aan te kunnen leggen die anders over de rand zou zijn gekomen. (Met dank aan metoth voor het aandragen hiervan en aan SkullOne die erop wees dat dit een officiële spelregel is in Jagers en Verzamelaars.)
 • Tafelranden BOUWEN een project AF, net zoals een abdijtegel dat zou doen. (Met dank aan PreGy.)
 • Gebruik in plaats van meeples een gekleurde dobbelsteen op het scoretableau. Begin met de 6 bovenop. Wanneer de dobbelsteen een rondje heeft voltooid draai je hem naar 1 om aan te geven dat hij 1 rondje heeft gelopen. Daarmee is in één oogopslag duidelijk welke speler in welk rondje zit wie er voor staat. Met een scoretableau dat tot 100 punten gaat is het zelfs nog makkelijker om meteen te zien hoeveel punten iemand heeft. (Met dank aan Carcking.)

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 48
PnP Demo C2 Tile A.jpg ×1
(S)
PnP Demo C2 Tile B.jpg ×2
(B;E)
PnP Demo C2 Tile C.jpg ×1
PnP Demo C2 Tile D.jpg ×4
(B;V;–;St)
PnP Demo C2 Tile E.jpg ×2
(T;W)
PnP Demo C2 Tile F.jpg ×1
(S)
PnP Demo C2 Tile G.jpg ×2
(W;–)
PnP Demo C2 Tile H.jpg ×1
PnP Demo C2 Tile I.jpg ×2
(T;–)
PnP Demo C2 Tile J.jpg ×3
PnP Demo C2 Tile K.jpg ×2
(S;K)
PnP Demo C2 Tile L.jpg ×2
(S;V)
PnP Demo C2 Tile M.jpg ×2
(T;–)
PnP Demo C2 Tile N.jpg ×4
(T;T;W;-)
PnP Demo C2 Tile O.jpg ×2
(B;W)
PnP Demo C2 Tile P.jpg ×1
PnP Demo C2 Tile Q.jpg ×1
(T)
PnP Demo C2 Tile R.jpg ×2
(W;–)
PnP Demo C2 Tile S.jpg ×1
PnP Demo C2 Tile T.jpg ×5
(B;T;S;S;–)
PnP Demo C2 Tile U.jpg ×4
(B;S;S;–)
PnP Demo C2 Tile V.jpg ×3
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
Feature Cows C2.png
Feature WaterTower C2.png
Feature Pigsty C2.png
Feature Donkeys C2.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Veelvoorkomende huisregel of -variant Het is gebruikelijk om de startspeler willekeurig te kiezen. Meer hierover is te vinden in het onderdeel huisregels.
 2. Officiële verheldering van de uitgever Een nieuw aangelegde landtegel moet aan alle zijden bij het aangrenzende terrein passen! Het is bij het aanleggen niet genoeg dat slechts één zijde past.
 3. Veelvoorkomende huisregel of -variant Als de tegels uit een buidel getrokken worden, kan een tegel die niet aangelegd kan worden ook teruggestopt worden in de buidel.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Een dorp is een groepje gebouwen met rode daken rondom de kruising.
 5. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat een wapen alleen voor het stadsdeel geldt waar het op staat, niet voor de hele tegel (als er meer dan één stadsdeel op een tegel staat).
 6. Officiële verheldering van de uitgever Kloosters mogen direct naast elkaar of hoek aan hoek liggen. Het is niet nodig dat er acht andere (niet-klooster) tegels aan een klooster grenzen. Een klooster staat in het midden van een weidedeel en er kunnen andere weidedelen aangelegd worden. In tegenstelling tot wegen, steden en weiden, kunnen kloosters niet uitgebreid worden.
 7. Officiële verheldering van de uitgever Als er twee meeples van dezelfde kleur op dezelfde weg of stad staan, krijg je niet het dubbele aantal punten. Het aantal meeples heeft geen effect op het aantal punten dat een speler voor een weg of stad krijgt. Twee ridders verdubbelen de punten niet. Het aantal meeples is alleen van belang om te bepalen wie de meerderheid heeft.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap De spelregels voorzien niet in een oplossing voor een gelijkspel. Dat wil zeggen spelregels voor de situatie dat meerdere spelers hetzelfde aantal punten hebben.