Basisspel

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Base game and the translation is 100% complete.
Base Game C3 Tile O.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp. Base Game C2 Tile O.jpg
Base Game C1 Tile 10.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Basisspel Basisspel
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Carcassonne C3 (3e editie)
Carcassonne 20-jarig jubileumeditie
Carcassonne C2 (2e editie)

Algemene informatie en opmerkingen

Deze tweede editie van het spel, oorspronkelijk in 2014 uitgegeven door Hans im Glück, wordt aangeduid met C2. De 20-jarig Jubileum Editie is uitgegeven in 2021 en bevat enkele feestelijke elementen die geen invloed hebben op de spelregels. De derde editie, aangeduid met C3, werd in 2021 uitgegeven en bevat meer gedetailleerde tekeningen en enkele kleine wijzigingen in de bewoording.

Exemplaren gedrukt in C2 in de periode 2014-2016 hebben de Steden met een donkere achtergrond. De 20-jarig jubileumeditie en Carcassonne C3 hebben steden met afgekapte gebouwen.

Het spel werd uitgebracht in zijn eertse editie, kortweg C1 genoemd, in 2000. Deze editie bevat enkele variaties in de tekst, in vergelijking met latere edities, en een andere grafische stijl. Alle edities zijn echter vergelijkbaar.

Carcassonne, de wereldberoemde Franse stad, staat bekend om zijn indrukwekkende vestingwerken ontstaan tijdens de oudheid en de middeleeuwen. Dit fort, omgeven door prachtige muren, staat nog steeds op de dag van vandaag als een van de meest unieke Franse steden. In dit spel moeten de spelers het gebied rondom Carcassonne ontwikkelen. Ze plaatsen hun meeples op wegen en in steden, kloosters en weiden. Alleen wie de meest verstandige posities bezet, krijgt de punten die nodig zijn om het spel te winnen.

Informatie over boerenregels

Boeren worden door de meeste Carcassonne spelers tot het basisspel gerekend. Ze worden ook gebruikt in elk officieel toernooi, daar ze meestal niet als een uitbreiding worden gezien. In de C2 en nieuwe edities van Carcassonne zijn boeren apart gezet als aanvulling om het spel gemakkelijker toegankelijk te maken voor nieuwe spelers en de leercurve wat af te vlakken. WikiCarpedia volgt deze gestroomlijnde aanpak. Ter wille van andere uitbreidingen en de rest van de WikiCarpedia, worden boeren tot het basisspel gerekend. De spelregels voor boeren vind je hier.

Speelmateriaal en voorbereiding

Het volgende deel zal de eerste opzet uitleggen en alle onderdelen van het spel introduceren.

De 72 landschapstegels tonen wegen, steden en kloosters in een weide.

Tegel met een stad
Tegel met een weg
Tegel met een klooster

De achterkanten van de landtegels zijn gelijk, behalve die van de starttegel, deze heeft een donkere achterkant, hierdoor is het makkelijker om deze te herkennen. Andere grafische elementen zoals huizen, mensen of dieren hebben geen invloed op het spel. [1]

Gewone achterkant
Donkere achterkant

Plaats de starttegel (de tegel met de donkere achterkant) in het midden van de tafel. Schud de overgebleven tegels en leg deze als gedekte stapels op tafel, zodat ze voor iedereen makkelijk te pakken zijn. Het is ook mogelijk om de tegels in een zak of de doos te doen en ze hieruit blind te pakken.

Starttegel

Dan komt het scoretableau, deze zet je aan de zijkant van je speelgebied (tafel, vloer, etc.).

Deel van het scorespoor met meeples op de beginposities.

Tenslotte zijn daar de meeples. In de doos zul je 40 gewone meeples vinden, 8 van elke kleur: geel, rood, groen, blauw en zwart. [2] Verder zijn er ook 5 abten, 1 in elk van de genoemde kleuren. Het gebruik van de abten staat beschreven in de pagina over de mini-uitbreiding De Abt De Abt. Abten zijn vanuit het basisspel gezien niet van belang.

Meeples

Start met alle spelers 7 meeples te geven in de kleur van zijn keuze. Deze meeples vormen de persoonlijke voorraad van elke speler. Elke speler neemt zeven meeples van zijn gekozen kleur, deze vormen zijn voorraad. Plaats elke spelers achtste meeple op vakje 0, op het scoretableau. Deze worden gebruikt om iedereens score bij te houden tijdens het spel. Wanneer je niet met De Abt De Abt speelt, plaats deze dan terug in de doos.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Te weinig meeples—spelen we het verkeerd of zijn er echt te weinig?

Antwoord:
Base Game C1 Meeples Footer Note 2.png

Deze hoeveelheid is bedoeld door de ontwerpers. Een tekort aan meeples is opzet. Het is juist een belangrijk element in het spel, hierdoor leer je er rekening mee te houden om goed om te gaan met je meeples.

Overzicht en doel van het spel

In Carcassonne leggen de spelers om beurten tegels aan en breiden ze het landschap van wegen, steden, kloosters en velden uit, één tegel tegelijk. De spelers mogen hun pionnen ook op de afzonderlijke kenmerken van de tegels plaatsen (wegen, steden, kloosters en akkers), waar ze dan struikrovers, ridders, monniken en boeren worden. Gedurende het spel worden punten verdiend, en de speler met de hoogste score aan het eind is de winnaar!

Aanpassingen in de 20-jarig jubileumeditie en Carcassonne C3

De regels voor de 20-jarig jubileumeditie en Carcassonne C3 blijven hetzelfde, maar de rollen van sommige meeples zijn aangepast:

 • Struikrovers worden 'vrouwelijke reizigers
 • Ridders veranderen niet
 • "Monniken" worden ook wel "nonnen" genoemd.
 • Boeren' worden 'vrouwelijke boeren'.

De uitgevers hebben de nieuwe rollen in de regels van HiG gevolgd, hoewel sommige van deze veranderingen niet merkbaar zijn in andere talen.

Opmerking: Voorlopig houden we omwille van de consistentie met alle bestaande spelregels vast aan de klassieke rolverdeling. HiG kan besluiten de spelregels voor nieuwe uitgaven en herdrukken in de toekomst aan te passen om deze nieuwe naamgevingconventie te volgen.

20th Anniversary Edition Box.png

Box C3 ZMG.png

Spelverloop

Carcassonne wordt met de klok mee gespeeld. Het spel begint met de jongste speler, [3] [4] de speler die aan de beurt is voert onderstaande acties in de aangegeven volgorde uit, waarna de volgende speler aan de beurt is, enzovoort. Eerst geven we een korte beschrijving van de acties die je tijdens je beurt moet doen. Deze acties worden gedetailleerder als we de wegen, steden en uiteindelijk de kloosters hebben uitgelegd. Wat zijn deze acties?

1. Landtegel leggen

De speler moet 1 landtegel van één van de gedekte stapels trekken een met ten minste 1 zijde aan de reeds op het speelveld liggende tegels leggen. [5]
Base Game C2 Gameplay Place Land Tile.png

2. Een meeple zetten

De speler mag een meeple uit zijn voorraad op de zojuist gelegde tegel zetten.

Figure Meeple red.png

3. Puntentelling afhandelen

De speler moet de puntentellingen afhandelen die door het leggen van zijn tegel zijn ontstaan. Base Game C2 Gameplay Score Points.png

De wegen

1. Landtegel aanleggen

Je hebt net de afgebeelde tegel met 3 uit een dorp lopende wegen getrokken. Deze tegel moet zo gelegd worden dat het huidige speelveld uitgebreid wordt (de tegels die al gelegd zijn) In het uitzonderlijke geval dat een tegel nergens gelegd kan worden en alle spelers het daarover eens zijn, wordt deze aan de kant gelegd en trekt de speler een nieuwe tegel. [6] [7]

Voorbeeld 1a: Je legt hier deze tegel aan. De weg en de weilanden sluiten aan op het bestaande landschap.
2. Een meeple als struikrover op een weg zetten

Nadat je een tegel hebt aangelegd, mag je een meeple als struikrover op één van de wegdelen van die tegel zetten, maar alleen als de weg nog niet bezet wordt door een andere struikrover.

In ons voorbeeld, sinds dat de weg nog niet afgemaakt is, wordt er ook nog niet gescoord (zie actie 3) en is de volgende speler nu aan de beurt.

Voorbeeld 1b: Rood zet een meeple als struikrover op de weg. Dit is mogelijk omdat er nog geen andere meeple op de weg staat.

De volgende speler trekt een tegel die hij/zij plaatst om het landschap te vergroten. Ze mag geen meeple op de weg naar rechts plaatsen, omdat er al een struikrover op die weg aanwezig is. In plaats daarvan kiest ze ervoor om haar meeple als een ridder in het stadssegment van die tegel te plaatsen.

Voorbeeld 1c: Aangezien de weg naar rechts al bezet is, besluit blauw om zijn meeple als ridder in de stad te zetten.
3. Puntentellingen afhandelen

Als beide uiteinden van de weg afgesloten zijn, is die weg afgebouwd en volgt een puntentelling. Het uiteinde van een weg is gesloten wanneer deze eindigt in een dorp[8], een stad, een klooster of door een lus met zichzelf te maken. [9]

Voorbeeld 1d: De afgebouwde weg bestaat uit 3 tegels.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Kan een weg in niets eindigen?

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 02.png
Nee, net als alle gebruikelijke landtegels moet een wegdeel aan de rand van de tegel doorlopen in een ander wegdeel.

Hoewel je tegenstander de tegel heeft geplaatst, wordt hiermee ook jouw weg voltooid. Hoeveel punten scoor je? Bij het tellen van de punten van een weg krijg je voor elke tegel waaruit je weg bestaat 1 punt. In dit voorbeeld is de weg gemaakt uit 3 tegels, hierdoor scoor je 3 punten.

Nu is het tijd om de punten te tellen. Hoeveel punten je hebt wordt bijgehouden met de meeple die je voor aanvang van het spel op het scoretableau hebt gezet. In ons voorbeeld zet je hem 3 velden naar voren om aan te geven dat je 3 punten hebt gekregen. Opmerking: als je de 50 punten passeert, leg je jouw meeple op zijn zij om te laten zien dat je meer dan 50 punten hebt.

Voorbeeld 1e: Rood verwerkt de 3 punten die hij gekregen heeft op het scoretableau.

Na elke puntentelling gaan de meeples die bij de puntentelling van de weg betrokken waren naar hun eigen voorraad terug.

'Voorbeeld 1f: Rood neemt de struikrover waarvoor hij net 3 punten heeft gekregen terug in zijn voorraad. De ' blijft staan omdat deze niet bij de puntentelling betrokken was.

We hebben de belangrijkste delen van het spel al gezien. Nu zullen we dieper in gaan op die acties door te laten zien hoe ze van toepassing zijn op steden en kloosters:

De steden

1. Landtegel leggen

Zoals gebruikelijk trek je een landtegel om aan het speelveld aan te leggen. Je trekt een tegel en gebruikt die om het landschap uit te breiden. Natuurlijk moeten de illustraties aansluitend zijn. Voorbeeld: een stadsdeel moet aan een ander stadsdeel aangesloten worden.

Voorbeeld: Een tegel met een stadsdeel.
2. Een meeple als ridder in een stad zetten

Vervolgens kun je kijken of er al een meeple als ridder in de stad staat. Dat is hier niet het geval, dus kun je een van je meeples als ridder op de stad zetten.

Voorbeeld 2a: Rood heeft deze deze tegel gelegd en de stad met één tegel uitgebreid. Omdat de stad niet bezet is zet hij hier een meeple.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: We vinden het moeilijk om te bepalen wanneer een aangelegde tegel een nieuwe stad is of bij een bestaande stad hoort.

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 01.png
'Hoek aan hoek' is geen verbinding. Delen kunnen alleen langs de zijden verbonden zijn. In het voorbeeld zijn er op dit moment twee steden.
3. Puntentellingen afhandelen

Laten we verder gaan met het voorbeeld en aannemen dat er een paar beurten zijn verstreken. Je trekt nu deze tegel en vergroot hiermee je stad. Omdat door het aanleggen van deze tegel een project wordt afgebouwd (in dit geval een stad), moeten de punten geteld worden. Een stad is af als deze volledig door muren is omsloten en er geen gaten in zitten. Omdat jouw meeple in de afgebouwde stad staat, krijg jij de punten.

Elke tegel waaruit de afgebouwde stad bestaat, is 2 punten waard. Daarnaast is elk stadswapen (verder "wapen" genoemd) 2 extra punten waard. [10] Voor deze stad krijg je 8 punten! Net als bij elke andere puntentelling krijgt hij je de bij de puntentelling betrokken meeple terug in je voorraad.

Example 2b: Punten tellen voor een afgebouwde stad.

De kloosters

1. Landtegel leggen

Je trekt weer een tegel om aan het speelveld te leggen. Kloosters staan altijd in het midden van een tegel. [11] Als je zo'n tegel aanlegt, moet je er, zoals gebruikelijk, op letten dat de aangrenzende zijden passen. [12]

Voorbeeld: Tegel met een klooster.
2. Een meeple als monnik op een klooster zetten

Een meeple kan als monnik op een klooster worden gezet. Natuurlijk moet deze meeple uit je eigen voorraad komen.

Voorbeeld 3a: Een klooster staat altijd in het midden van een tegel. De tegel mag hier aangelegd worden, omdat het klooster erop omringd wordt door weiden.
3. Puntentellingen afhandelen

Een klooster is afgebouwd als het volledig door tegels is omgeven. Bij de puntentelling is het klooster 1 punt waard voor elk van de betreffende tegels (inclusief die met het klooster).

Door deze tegel te plaatsen, voltooi je jouw klooster. Dit levert je 9 punten op en stelt je in staat om je meeple terug te nemen.

Voorbeeld 3b: Puntentelling van een afgebouwd klooster.

De meeste regels voor Carcassonne zijn nu behandeld. Nu zijn er nog een paar kleine regels over, maar eerst een kleine samenvatting van wat er tot dusver geleerd is:

Samenvatting

1. Landtegel aanleggen
 • Een getrokken landtegel moet altijd zo aan het speelveld worden gelegd dat deze aan alle rakende zijden aan het landschap past.
 • Past een getrokken tegel nergens (zeer zeldzaam), leg deze dan in doos en trek een nieuwe. [6]
2. Een meeple zetten
 • Een meeple mag alleen op de zojuist aangelegde tegel worden gezet.
 • Een meeple mag niet op een project worden gezet waar al een andere meeple staat, ook niet als die van jou is.
3. Puntentellingen afhandelen
 • Een weg is afgebouwd als de uiteinden in een dorp, een stad, een klooster of op een kruispunt eindigen, of als hij een circuit vormt. Elke tegel van een afgebouwde weg is 1 punt waard.
 • Een stad is afgebouwd als hij compleet door muren is omgeven en er geen gaten in zitten. Elke tegel van een afgebouwde stad is 2 punten waard. Elk wapen van een afgebouwde stad is 2 extra punten waard.
 • Een klooster is afgebouwd als het omringd wordt door 8 tegels. Elke tegel (de 8 omliggende tegels en die met het klooster zelf) is 1 punt waard.
 • Puntentellingen worden altijd aan het einde van een beurt afgehandeld. Iedere speler die op dat moment een of meer meeples op een afgebouwd project heeft, krijgt punten. [13]
 • Na elke puntentelling nemen de spelers de daarbij betrokken meeples terug in hun voorraad.
 • Als er meerdere meeples in het project staan waarvan de punten geteld worden, dan krijgt de speler met de meeste meeples alle punten en alle andere spelers niks. Bij een gelijke stand krijgen alle spelers met de meeste meeples de volle punten.

Einde van het spel en de eindscore berekenen

Het spel eindigt zodra een speler geen landschapstegel meer kan trekken en aanleggen. [14] Daarna gaan de spelers over tot de eindtelling, waarna de winnaar bekend zal zijn.

Wanneer het spel klaar is, worden alle meeples die nog in het spel zijn gescoord:

 • Elk onafgebouwde weg is 1 punt per tegel waard, net zoals tijdens het spel.
 • Elk onafgebouwde stad is 1 punt per tegel waard en 1 punt per wapen waard, dat is slechts de helft van de punten.
 • Elk onafgebouwd klooster is 1 punt plus 1 punt per aangelegen tegel, net zoals tijdens het spel.
Voorbeeld van een eindtelling:
 • Linker stad: Groen krijgt als enige 8 punten (5 tegels en 3 wapens). Zwart krijgt geen punten, omdat Groen meer meeples in de stad heeft.
 • Klooster: Geel krijgt 4 punten voor het onafgebouwde klooster (3 punten voor de omliggende tegels en 1 punt voor het klooster zelf).
 • Stad: Blauw krijgt 3 punten voor de onafgebouwde stad (2 tegels en 1 wapen).
 • Weg: Rood krijgt 3 punten voor de onafgebouwd weg (3 tegels).

Wanneer de eindscore bekend is, wint de speler met de meeste punten.[15]

Speciale gevallen

Meerdere meeples op dezelfde weg

Voorbeeld 4a: Met de tegel die je zojuist hebt getrokken kan deze weg verlengd worden. Er staat echter al een struikrover op deze weg, wat betekent dat je niet jouw meeple op de weg mag plaatsen. Je besluit je tegel zo te leggen dat hij niet verbonden is, waardoor je nu wel je struikrover mag zetten.
Voorbeeld 4b: Tijdens een volgende beurt, trek je deze tegel en besluit om er de weg mee te verlengen. Beide wegen zijn nu verbonden, elk met een struikrover. Omdat hiermee de weg is afgebouwd, volgt een puntentelling en krijgen zowel jij als de andere speler 4 punten. Daarna neem je allebei je meeple terug.

Meerdere meeples in dezelfde stad

Example 5a: Je wilt de macht in de stad van geel overnemen en legt jouw tegel, zoals afgebeeld, met een ridder erop. Je mag een ridder op het stadsdeel zetten omdat omdat dit stadsdeel niet verbonden is met een ander stadsdeel met een ridder erop. Als je de stadsdelen met elkaar weet te verbinden, heb je de stad met je twee ridders op geel veroverd.
Voorbeeld 5b: Dat is precies de tegel die je nodig hebt om de stadsdelen met elkaar te verbinden. Omdat je nu de meeste ridders in de stad hebt, krijg je als enige 10 punten voor de afgebouwde stad. Hierna nemen zowel jij als de andere speler jullie meeples terug in voorraad.

Een meeple zetten, punten krijgen voor een afgebouwd project, en de meeple terugnemen

Je kan een meeple plaatsen op een feature die je zojuist hebt voltooid, deze meteen te scoren, en vervolgens de meeple terug te nemen in je voorraad.

Om dat te doen, volg je de volgende stappen: [16]

__ 1. Plaats een tegel, rond een project af (zoals een weg, stad of klooster).

__ 2. Plaats een meeple als een struikrover, ridder of een monnik op het project dat je net hebt afgerond.

__ 3. Tel de punten van de afgeronde weg, stad, of klooster en neem de meeple terug in voorraad.

Voorbeeld - Volgorde van de stappen: 1. Je legt een tegel.
2. Je zet je meeple op de weg.
3. Je krijgt 3 punten voor de weg. Neem je meeple terug in voorraad.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Er is een situatie die ons in de war brengt. Als een speler een tegel trekt met twee stadsdelen, daarmee een kleine stad afbouwt en 4 punten krijgt; mag hij of zij dan in dezelfde beurt een meeple op het andere stadsdeel zetten?

Antwoord:
PnP Demo C2 Clarification 03.png
Een speler mag maar één keer per beurt een meeple zetten, die meeple mag maar één keer gebruikt worden en dat moet gebeuren vóórdat de puntentelling plaatsvindt. Als de speler de kleine, nu afgebouwde stad al bezet heeft, mag hij of zij een tweede meeple op het andere stadsdeel zetten na het leggen van de tegel. De punten voor de kleine stad worden geteld en de meeple erop gaat terug naar de speler. Als de speler de kleine stad nog niet bezet heeft, moet hij of zij kiezen op welk stadsdeel hij of zij een meeple wil zetten. Als de meeple op de kleine stad (1) wordt gezet, krijgt de speler die meteen terug (2) en krijgt 4 punten, maar de meeple mag niet opnieuw worden gezet (3).

Huisregels

Veelvoorkomende huisregel of -variant De spelers bepalen met een zelfgekozen manier wie het spel begint—zoals door het rollen van drie meeples. De eerste speler die een staande meeple 'rolt' bepaalt wie er begint. (Met dank aan Joff.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Om de eerste speler te bepalen; elke speler trekt een tegel uit de zak, de speler die de tegel met de meeste wegen (0 tot 4) trekt begint als eerste, als er een gelijkspel voor de meeste wegen is vindt er een tweede trekking tussen deze twee spelers plaats. Dit wordt herhaald totdat iemand wint. (Dankzij Michael.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Pak je volgende tegel aan het einde van je beurt, hierdoor heb je meer tijd om na te denken over het aanleggen van je tegel en vermijd je lange denktijd.

Veelvoorkomende huisregel of -variant Spelen met drie tegels op hand. De abdij telt hiervoor mee. Speel je beurt, inclusief de bouwmeester en vul je hand weer aan tot drie tegels. Deze tegels kunnen zichtbaar zijn voor de andere spelers of verborgen. (Met dank aan DavidP en youtch.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Wanneer er gespeeld wordt met een zak voor de tegels, de originele starttegel mag ook in de zak worden gestopt, en onspeelbare tegels kunnen weer terug in de zak worden gedaan i.p.v. aan de zijkant gelegd te worden. (dwitworth)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Bomen (struiken) op de wegen eindigen een weg niet—alleen huizen doen dit (wanneer de weg zich afsplitst). Hierdoor wordt het bouwen van wegen een stuk meer dynamisch. (Tobias bedankt.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Wanneer een tegel de enige tegel is waarmee een bepaalde feature kan worden afgebouwd, andere spelers kunnen dan een bod doen om die tegel dan te "kopen" met punten, handelswaar, een abdij, enzovoorts. (Dank aan Deatheux.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Als je een tegel plaatst dat een gat in het veld opvult, dus alle vier de zijdes ligt een tegel, krijg je een extra beurt. Dit helpt mensen te motiveren om het bord af te maken, zelfs als ze geen voordeel halen uit het plaatsen van die tegel. (Deze regel geldt niet voor de abdijtegel).(Met dank aan Viberunner).

Veelvoorkomende huisregel of -variant Onvolledige projecten scoren aan het einde van het spel geen punten. (Met dank aan Metoth).

Veelvoorkomende huisregel of -variant Het randje van de tafel is het einde van het speelbord. Een speler mag dus geen tegel voorbij de rand van de tafel plaatsen of het speelgebied verplaatsen om een tegel te plaatsen die voorbij de rand van de tafel zou zijn geweest. (Met dan aan Metoth voor het voorstellen, verder toonde SkullOne aan dat dit al een officiële regel uit Jagers en Verzamelaars is).

Veelvoorkomende huisregel of -variant Tafelranden RONDEN een feature AF, zoals een abdij dat doet. (Dank aan PreGy.)

Veelvoorkomende huisregel of -variant Gebruik een gekleurde dobbelsteen in plaats van meeples op het scoretableau. Start met het tonen van nummer 6 bovenop. Wanneer de dobbelsteen een rondje heeft voltooid draai je hem om naar 1 dit om aan te tonen dat hij 1 rondje heeft gedaan. Dit laat in één keer zien welke speler in welk rondje zit en hoeveel punten die heeft. Met een scoretableau dat tot 100 punten gaat is het zelfs makkelijker om het uit te lezen. (Met dank aan Carcking).

Het gebruik van de tafel

Een aantal vragen zijn gesteld over de regels met betrekking tot de speelruimte zelf, inclusief wat er gebeurd als de rand bereikt wordt, wanneer een tafel wordt gebruikt om te spelen. De volgende uitspraken zijn gedaan door Georg Wild van HiG (5/2013):

 • De rand van de tafel is het limiet van het spel, zoals in de regels staat, wanneer een tafel wordt gebruikt.
 • De regels vertellen dat de starttegel geplaatst wordt in het midden van de tafel. Wanneer alle tegels worden verplaatst om meer ruimte te maken voor andere tegels, dan ligt de start tegel niet meer in het midden. Dus in principe is het verschuiven van de tegels niet toegestaan. Daarnaast kan tijdens het verschuiven meeples omvallen of tegels per ongeluk verkeerd worden verschoven waardoor ze verkeerd kunnen komen te liggen.
 • Bovendien een tweede tafel is mogelijk, mits deze dezelfde hoogte heeft als de eerste tafel. Wanneer een tafel uitgebreid wordt (met bv. een extra tafelblad), zorg ervoor dat de tegels en de figuren niet verplaatst worden.
 • Het spelen op de vloer: Technisch gezien staan de regels het niet toe om op de vloer te spelen, omdat de eerste tegel in het midden van de tafel geplaatst moet worden. Op de vloer spelen is niet verboden, als het gebruik van een tabel echter niet haalbaar is. Wanneer de vloer wordt gebruikt, moeten de tegels zo geplaatst worden dat deze voor alle spelers zichtbaar zijn. Tegels mogen niet geplaatst worden onder een bank, een kast, etc...
 • Het is belangrijk dat alle spelers overeenstemmen met hoe er gespeeld gaat worden:
  • Tafel - standaard
  • Tafel - met "verplaatsen" van de tegels
  • Tafel - met uitbreiden van de tafel
  • Vloer
 • Speel oprecht en eerlijk en speel niet opzettelijk oneerlijk tegenover andere spelers.

Tegelverdeling

C3 Editie

Totaal aantal tegels: 72
Base Game C3 Tile A.png ×2
Klooster + (S;–)
Base Game C3 Tile B.png ×4
Klooster + (B;E;2×–)
Base Game C3 Tile C.png ×1
(W)
Base Game C3 Tile D.png ×4
(B;V;2×–) + (St)
Base Game C3 Tile E.png ×5
(T;B;W;2×–)
Base Game C3 Tile F.png ×2
(W;–)
Base Game C3 Tile G.png ×1
Base Game C3 Tile H.png ×3
(T;W;–)
Base Game C3 Tile I.png ×2
(T;–)
Base Game C3 Tile J.png ×3
(S;B;K)
Base Game C3 Tile K.png ×3
(S;B;E)
Base Game C3 Tile L.png ×3
Base Game C3 Tile M.png ×2
(T;–)
Base Game C3 Tile N.png ×3
(T;W;–)
Base Game C3 Tile O.png ×2
(B;K)
Base Game C3 Tile P.png ×3
(S;W;–)
Base Game C3 Tile Q.png ×1
Base Game C3 Tile R.png ×3
(T;W;–)
Base Game C3 Tile S.png ×2
(W;–)
Base Game C3 Tile T.png ×1
Base Game C3 Tile U.png ×8
(T;2×S;B;V;3×–)
Base Game C3 Tile V.png ×9
(T;2×S;B;V;K;3×–)*
Base Game C3 Tile W.png ×4
Base Game C3 Tile X.png ×1
Een van de tegels — gemarkeerd met "(St)" — is de starttegel (met een donkere achterkant).
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C3.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C3.png
Feature Cows C3.png
Feature WaterTower C3.png
Feature Pigsty C3.png
Feature Donkeys C3.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.

In deze editie is één varkensstal door een koeienstal vervangen op de tegel die met * gemarkeerd is.

20-jarig Jubileum Editie

Totaal aantal tegels: 72
20AE Base Game C2 Tile A.png ×2
Klooster + (S;–)
20AE Base Game C2 Tile B.png ×4
Klooster + (B;E;2×–)
20AE Base Game C2 Tile C.png ×1
(W)
20AE Base Game C2 Tile D.png ×4
(B;V;2×–) + (St)
20AE Base Game C2 Tile E.png ×5
(T;B;W;2×–)
20AE Base Game C2 Tile F.png ×2
(W;–)
20AE Base Game C2 Tile G.png ×1
20AE Base Game C2 Tile H.png ×3
(T;W;–)
20AE Base Game C2 Tile I.png ×2
(T;–)
20AE Base Game C2 Tile J.png ×3
(S;B;K)
20AE Base Game C2 Tile K.png ×3
(S;B;E)
20AE Base Game C2 Tile L.png ×3
20AE Base Game C2 Tile M.png ×2
(T;–)
20AE Base Game C2 Tile N.png ×3
(T;W;–)
20AE Base Game C2 Tile O.png ×2
(B;K)
20AE Base Game C2 Tile P.png ×3
(S;W;–)
20AE Base Game C2 Tile Q.png ×1
20AE Base Game C2 Tile R.png ×3
(T;W;–)
20AE Base Game C2 Tile S.png ×2
(W;–)
20AE Base Game C2 Tile T.png ×1
20AE Base Game C2 Tile U.png ×8
(T;2xS;B;V;3×–)
20AE Base Game C2 Tile V.png ×9
(T;2xS;B;2xV;3×–)
20AE Base Game C2 Tile W.png ×4
20AE Base Game C2 Tile X.png ×1
Een van de tegels — gemarkeerd met "(St)" — is de starttegel (met een donkere achterkant).
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C3.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C3.png
Feature Cows C3.png
Feature WaterTower C3.png
Feature Pigsty C3.png
Feature Donkeys C3.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.

De 20th Anniversary Edition bevat naast de glanzende UV-bedrukking nog enkele feestelijke details:

 • De struikrovers langs de wegen zien er meestal een beetje anders uit, maar ze kunnen zich ook bij het feest voegen (misschien worden ze in de toekomst wat vredelievender...). In het geval dat je speelt met een uitbreiding die ze gebruikt, zullen ze tellen als normale struikrovers, zoals gebruikelijk.
 • Er zijn ook extra details op de tegels, zoals overal feestende mensen, en er zijn veel zogenaamde "Easter eggs" verborgen. Deze verwijzen naar andere Carcassonne of HiG spellen. Al deze details hebben geen invloed op de rest van het spel.

C2 Editie

Totaal aantal tegels: 72
Base Game C2 Tile A.jpg ×2
Klooster + (S;–)
Base Game C2 Tile B.jpg ×4
Klooster + (B;E;2×–)
Base Game C2 Tile C.jpg ×1
(W)
Base Game C2 Tile D.jpg ×4
(B;V;2×–) + (St)
Base Game C2 Tile E.jpg ×5
(T;B;W;2×–)
Base Game C2 Tile F.jpg ×2
(W;–)
Base Game C2 Tile G.jpg ×1
Base Game C2 Tile H.jpg ×3
(T;W;–)
Base Game C2 Tile I.jpg ×2
(T;–)
Base Game C2 Tile J.jpg ×3
(S;B;K)
Base Game C2 Tile K.jpg ×3
(S;B;E)
Base Game C2 Tile L.jpg ×3
Base Game C2 Tile M.jpg ×2
(T;–)
Base Game C2 Tile N.jpg ×3
(T;W;–)
Base Game C2 Tile O.jpg ×2
(B;K)
Base Game C2 Tile P.jpg ×3
(S;W;–)
Base Game C2 Tile Q.jpg ×1
Base Game C2 Tile R.jpg ×3
(T;W;–)
Base Game C2 Tile S.jpg ×2
(W;–)
Base Game C2 Tile T.jpg ×1
Base Game C2 Tile U.jpg ×8
(T;2xS;B;V;3×–)
Base Game C2 Tile V.jpg ×9
(T;2xS;B;2xV;3×–)
Base Game C2 Tile W.jpg ×4
Base Game C2 Tile X.jpg ×1
Een van de tegels — gemarkeerd met "(St)" — is de starttegel (met een donkere achterkant).
Sommige tegels hebben een kleine illustratie. De letters tussen de haakjes geven aan welke illustratie op elke tegel staat:
Feature Garden C2.png
T | Tuin
Feature Farmhouse C2.png
Feature Cows C2.png
Feature WaterTower C2.png
Feature Pigsty C2.png
Feature Donkeys C2.png
Opmerking: De kleine afbeeldingen van een koeienstal, een varkensstal en een ezelstal worden gezamenlijk aangeduid als schuren of stallen.


Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Ze hebben geen gevolgen voor de basisspelregels. Sommige worden wel weer gebruikt in bepaalde uitbreidingen zoals De Markten van Leipzig De Markten van Leipzig of De Tolbeambten De Tolbeambten.
 2. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Big Box 6 Big Box 6 vermeldt de meeples voor een zesde speler, in de kleur roze, bij het basisspel en niet onder Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen. Dit maakt de spelregels duidelijker.
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In spelregels van ZMG voor het basisspel staat "eerste speler" zonder uit te leggen hoe dat bepaald wordt. Bij de spelregels voor Big Box 6 Big Box 6 is dat echter gelijkgetrokken met de spelregels van HiG waarin staat dat de jongste speler mag beginnen.
 4. Veelvoorkomende huisregel of -variant Het is gebruikelijk om de startspeler willekeurig te kiezen. Meer hierover is te vinden in bij het onderdeel huisregels.
 5. Officiële verheldering van de uitgever De nieuw gelegde tegel moet bij aan alle zijden bij het aangrenzende terrein passen! Bij het aanleggen is het niet voldoenden om naar één passende zijde te kijken.
 6. 6.0 6.1 Officiële verheldering van de uitgever Als alternatief kan de speler, indien dat past, de abdijtegel (Uitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen Uitbr. 5 - Burgemeesters & Abdijen) aanleggen in plaats van een nieuwe tegel te trekken. (1/2013)
  Interpretatie uit de gemeenschap In verlengde hiervan mogen ook andere tegels uit de voorraad van de speler worden gekozen: een Duitse burcht (Burchten in Duitsland Burchten in Duitsland) of een Halfling-tegel (Halflingen (Halflings) Halflingen (Halflings)).
 7. Veelvoorkomende huisregel of -variant Als de tegels uit een zak worden getrokken en een tegel niet aangelegd kan worden, dan kan de tegel ook terug in de zak gestopt worden om later opnieuw getrokken te worden.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap Een dorp is een groep huisjes met rode daken rondom een kruispunt.
 9. Interpretatie uit de gemeenschap In algemene zin klopt deze lijst maar beperkt zich niet tot deze elementen. Sommige uitbreidingen bevatten extra projecten die een weg af kunnen sluiten zoals groepen bomen en struiken, hutten, verschillende soorten religieuze gebouwen, burchten, enz.
 10. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat een wapen alleen effect heeft voor het stadsdeel waar het op staat, niet voor de hele tegel (als er meer dan één stadsdeel op een tegel staat).
 11. Interpretatie uit de gemeenschap Kloosters bevinden zich altijd in het midden van een tegel, dus als je een klooster plaatst, moet je de bestaande andere landschapselementen voortzetten. Kloosters zijn meestal omgeven door weilanden, dus kloostertegels hebben normaal gesproken weiland- en wegranden. In sommige uitbreidingen zijn er ook kloostertegels met stadsranden te vinden, en zelfs kloosters binnen steden.
 12. Officiële verheldering van de uitgever Kloosters kunnen vlak naast elkaar liggen horizontaal, verticaal of diagonaal. Het is niet nodig dat er 8 andere (niet-klooster) tegels omheen liggen. Een klooster staat in het midden van een weide en andere weiden kunnen eraan gelegd worden. In tegenstelling tot wegen, steden en weiden kun je een kloosters niet met elkaar verbinden.
 13. Officiële verheldering van de uitgever Als er twee meeples van dezelfde kleur op dezelfde weg, stad of weide staan, krijg je de punten niet dubbel. Het aantal meeples (of zoals in Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen Uitbr. 1 - Kathedralen en Herbergen de grootte van de meeple) heeft geen effect op het aantal punten dat een speler krijgt voor een weg, stad, klooster of weide. Twee ridders verdubbelen niet het aantal punten. Het aantal meeples is alleen van belang om vast te stellen wie de meerderheid heeft.
 14. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG staat het volgende, wat leidt tot bepaalde vragen met betrekking tot de uitleg van sommige uitbreidingen: "Het spel eindigt onmiddellijk na de beurt van de speler die de laatste tegel heeft geplaatst."
 15. Interpretatie uit de gemeenschap In de regels wordt nergens gesproken over een gelijkspel, dit zijn regels die spreken over spelers die allebei evenveel punten scoren.
 16. Officiële verheldering van de uitgever Merk op dat projecten als afgebouwd worden beschouwd zodra de tegel gelegd is, hoewel het zetten van een meeple en de puntentelling pas daarna plaatsvinden. Dit is belangrijk wanneer er gespeeld wordt met magische poorten (Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw Uitbr. 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw) of de vliegtuigen (Mini #1 - De Vliegtuigen Mini #1 - De Vliegtuigen) wordt gespeeld.