Ukázková hra - Tiskni a hraj

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Print-and-Play Demo and the translation is 57% complete.
Other languages:


PnP Demo C2 Rules Cover.png

Úvod

Exclamation2.png

Tato stránka má zatím
nedokončený překlad!

Následující česká pravidla pro Ukázkovou hru - Tiskni a hraj v edici C2 publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2020 jako součást samostatné hry. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

It is a free print-and-play demo game:

 • Print out the tiles included in the PDF rules (see links below) on thick paper, or glue the printouts to cardboard and cut them out carefully.
 • You will need different-colored pieces. Each player needs 5 pieces of the same color. The original game contains these little wooden pawn which we call "meeples".
 • You can also create a scoreboard (also included in the PDF rules) on which you can display the points during the game. To use this scoreboard, you will need another character in each player color. You can also record your scores on paper.
 • This demo game has fewer (48 instead of 72) and smaller tiles. It is also played with fewer meeples (5 instead of 7) than the original Carcassonne. The rules are otherwise the same, and are found below.
 • In the basic game there are also rules for advanced players and 2 mini-expansions included.

The tiles and the scoreboard are included in pages 2 to 4 of the rulebook available here:

The tile distribution is the same as the one for Carcassonne for 2.

Herní materiál a příprava hry

Nejprve je třeba hru připravit, ale to zabere jen okamžik. Během přípravy vás zároveň rovnou seznámíme s obsahem krabice.

There are 48 LAND TILES which depict roads, cities, and monasteries, all of which are generally surrounded by fields.

část města
úsek cesty
klášter

Every tile shares the same back with the exception of the start tile which you should mark on the back making it easy to set it aside.

Regular back
Start tile clearly marked

Place the start tile (the one you marked) in the middle of the table. Shuffle the remaining tiles and set them as different facedown stacks that are easily accessible to all players. Tiles can also be placed into a sack or game box and drawn randomly.

Start tile
A couple of facedown stacks

Then comes the scoreboard, which you set to the side of your playing surface.

Part of the scoring track with meeples on initial positions.

Finally, we have the meeples. For this game, you need 5 pieces of the same color for each player. You will also need 1 additional piece for each player, which you place on space 0 of the scoreboard.

Figure Meeples Base.png
Meeples

Cíl hry

In Carcassonne, players take turns placing tiles and expanding the landscape of roads, cities, monasteries and fields, one tile at a time. Players may place their meeples on the individual features of tiles as well (roads, cities and monasteries), where they will become highwaymen, knights and monks. Points are earned throughout the game, and the player with the highest score at the end is the winner.

Průběh hry

A game of Carcassonne is played in clockwise order. Starting with the youngest player [1], the current player does the following actions in the order listed below, after which it is the next player’s turn, and so on and so forth. First, we’ll give you a brief description of the actions you have to do during one of your turns. These actions will be detailed as we present the roads, the cities, and finally the monasteries. So what are these actions?

1. Placing a tile

The player must draw exactly one land tile from a stack and place it faceup adjacent to any tile already on the board to continue the landscape. [2]
PnP Demo C2 Gameplay Place Land Tile.png

2. Placing a meeple

The player may place a meeple from their supply onto the tile just placed.

PnP Demo C2 Gameplay Place Meeple.png

3. Scoring a feature

The player must score any feature completed by tile placement. PnP Demo C2 Gameplay Score Points.png

Cesta  

1. Placing a tile

You draw the depicted tile with three road segments starting from a village. You must place it in such a way that it continues the existing landscape (the tiles already in play). In the rare case that a tile cannot legally be placed anywhere, and all players agree, it is removed from the game, and the player draws another. [3]

Example 1a: You place the tile here. The road and fields continue the existing landscape.

{{RulesPlacingMeeple|title=2. Placing a meeple as highwayman|rules= After placing the tile, you may place a meeple as a highwayman on one of that tile's road segments, but only if the road is not occupied by another highwayman.

Umístění figurky není povinné. Dokud není cesta uzavřena, k žádnému započítání bodů (úkon č. 3, viz podrobně dále) nedojde a na řadě je další hráč.

Další hráč ve svém tahu otočí tuto kartičku a přiloží ji dle obrázku. Na dlouhé obchodní cestě už vpravo stojí družiník červeného, takže sem svého družiníka modrý umístit nemůže, ale mohl by ji umístit jako lupiče na kterýkoli z obou zbylých úseků cesty nově přiložené kartičky. Rozhodne se však umístit družiníka jako rytíře do města (viz dále). Družiníka lze umístit i na území, které bylo přiložením kartičky právě uzavřeno. Kdyby nestál vpravo družiník červeného hráče, mohl by modrý svého lupiče na tuto uzavřenou cestu umístit.

Příklad 1b: Na právě přiloženou kartičku smí červený hráč umístit svého družiníka jako lupiče na tento úsek cesty, protože není dosud nikým obsazena.
Příklad 1c: Cesta vpravo je obsazena, proto se modrý rozhodne umístit svého družiníka jako rytíře do města.
3. Scoring a road

When both ends of a road are closed, that road is completed and scored. The end of a road is closed when it meets a village, [4] a city, a monastery, or it loops onto itself by meeting the other end.

Příklad 1d: Modrý hráč ve svém tahu uzavřel cestu obsazenou červenou figurkou. Cesta vede po 3 kartičkách, získáte tedy 3 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Can a road end in nothing?

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 02.png
No, like all the usual land tiles, a road segment must continue to another road segment on all edges.

I když červenému dokončil cestu modrý hráč, stále je to cesta červeného a pouze on za ni získá body. Každá kartička, po níž cesta vede, znamená zisk 1 bodu. Protože červený hráč dokončil cestu, která je složena ze 3 kartiček, získá 3 body.

It is now time to note your score. You keep track of your score with the meeple you placed on the scoreboard before starting the game. Continuing our example, you move it forward 3 spaces to show that you've scored 3 points. Note: if your score passes 50 points, lay down your scoring meeple to show your 50+ points.

Příklad 1e: Červený si na počítadle bodů započítá 3 body které získal dokončením cesty.

After each scoring, return to your supply the meeple that was just scored.

Příklad 1f: Červený si vezme do své zásoby zpět svého družiníka, za kterého v tahu modrého získal 3 body. Modrý družiník zůstává stát na herním plánu, protože město není dosud uzavřeno.

Perfektní, již znáte základní pravidla hry a nebylo to složité, že? Nyní tyto úkony dále rozvedeme tím, že vám ukážeme, jak se vztahují k dalším územím, konkrétně k městům a klášterům:

Město  

1. Placing a tile

As usual, you draw a tile that you use to continue the landscape. Of course, the illustration must be continued as well. For example, a city segment must be connected to an open city.

Example: A tile showing a city.
2. Placing a meeple as a knight

Then, you see if there is already a meeple as a knight in the city. Here, there isn’t, so you can place one of your meeples as a knight in this city.

Example 2a: You placed this tile and it expands the city by one tile. Since the city is unoccupied, you place a meeple there.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: We have difficulty deciding when a placed tile represents a new city or belongs to one already being built.

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 01.png
'Corner to corner' is not a connection. Segments can only be connected on the edges. In the example shown there are two cities at the moment.
3. Scoring a city

Let's continue our example and assume that a few turns have passed. You now draw this tile that you place to continue your city. Since the tile you’ve placed completes a feature (here, the city), it must now be scored. A city is completed when it is surrounded by walls and there are no gaps inside the city. Since you have a meeple in the completed city, you are the player to score it.

Each tile in a completed city is worth 2 points. In addition, each coat of arms is worth 2 more points. [5] For this city, you score 8 points. As usual, the meeple that was in the scored feature returns to your supply.

Example 2b: Completed city scoring.

Klášter  

1. Placing a tile

Once more, you draw a tile to continue the landscape. Monasteries are always depicted in the center of a tile. When placing such a tile, you must, as usual, make sure that it continues the illustration. [6]

Example: Tile showing a monastery
2. Placing a meeple as a monk

You can place a meeple on a monastery as a monk. Of course, that meeple must come from your supply.

Example 3a: A monastery is always in the middle of a tile. You may place this tile here because the monastery on it is surrounded by fields.
3. Scoring a monastery

A monastery is completed when it is surrounded by tiles. During scoring, the monastery is worth 1 point per tile that completes it (including the monastery itself).

By placing this tile, you complete your monastery. It earns you 9 points and allows you to take your meeple back.

Example 3b: Completed monastery scoring.

Shrnutí  

1. Placing a tile
 • You must place your drawn tile in such a way that it continues the landscape and the illustration.
 • In some very rare cases, it may be impossible to place the tile. In those cases, simply return the tile to the box and draw a new one.
2. Placing a meeple
 • You may place a meeple on the tile you’ve just placed.
 • You may not place a meeple in a feature where there already is at least one other meeple, including one of yours.
3. Scoring a feature
 • A road is completed when both ends lead to a village, a city, a monastery, or the road forms a loop. Each tile in a completed road is worth 1 point.
 • A city is completed when it is surrounded by walls and there are no holes inside the city. Each tile in the completed city is worth 2 points. Each coat of arms in the completed city is worth an extra 2 points.
 • A monastery is completed when it is surrounded by 8 tiles. Each of the monastery’s tiles (the 8 surrounding tiles and the one with the monastery itself) is worth 1 point.
 • Scoring always occurs at the end of a player’s turn. At that moment, each player with a meeple in a scored feature earns points. [7]
 • After each scoring, return to your supply the scored meeples.
 • If there are multiple meeples in a single scored feature, the player with the most meeples is awarded full points and all other players receive nothing. When more than one player have the most meeples in a scored feature, the tied players all score full points.

Zvláštní případy  

Umístění družiníka, započítání bodů a vrácení družiníka v jednom tahu

V rámci jednoho tahu smíte umístit družiníka, započítat si za něj body a opět ho vrátit do své zásoby.

To do so, follow these steps:

__ 1. Právě přiloženou kartičkou uzavřete cestu, město nebo klášter.

__ 2. V rámci pravidel umístíte družiníka na právě uzavřené území.

__ 3. Započítáte si body a družiníka si vezmete zpět do zásoby.

Příklad - Průběh tahu:
1. Červený přiloží kartičku.
2. Červený umístí družiníka na cestu.
3. Červený si za cestu započítá 3 body a vezme si družiníka zpět do své zásoby.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: There is a situation that puzzles us. If a player draws a tile with two city segments and completes a small city, earning 4 points, can he or she then deploy a meeple to a new city segment in the same turn?

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 03.png
A player may only deploy one meeple per turn, and that meeple may be deployed only once, and it must be before any scoring. If the player already occupies the small, now-completed city, he or she may deploy a second meeple to the other city segment immediately after placing the tile. The small city will then be scored and the meeple involved returned to the player. If the player does not yet occupy this city, he or she can decide which of the two city segments to deploy a meeple to. If the meeple is deployed to the small city (1), it will be returned immediately (2) and the player will earn four points, but the meeple cannot be redeployed (3).

Více družiníků na jedné cestě

Example 4a: The tile you’ve just drawn could continue the road. However, there already is a highwayman on that road, which means that you may not place yours. You decide to place your tile, and a highwayman, so that it is not connected.
Example 4b: During a following turn, you draw this tile and decide to continue the road with it. Both roads, each with a highwayman, are now connected. Since this completes the road, it is now scored and both you and the other player score 4 points. Then, you both take your meeple back.

Více družiníků v jednom městě

Example 5a: You wish to take control of the city away from yellow and place your tile as pictured with a knight on it. you are allowed to place a knight there because the city segment is not connected to another city segment with a knight on it. If you succeed in linking your two city segments, your two knights will allow you to take the city from yellow.
Example 5b: That is exactly the tile you needed to connect the city segments. Since you now have the most knights in the city, only you get to score the 10 points awarded for completing that city. Then, both you and the other player take back your meeples.

Konec hry a závěrečné vyhodnocení  

Bohužel i hra Carcassonne musí jednou skončit… Je to škoda, ale aspoň se dozvíme, kdo vyhrál. Hra končí v okamžiku, kdy hráč na tahu nemůže platně přiložit žádnou kartičku. Poté následuje závěrečné vyhodnocení.

Jakmile skončí hra, započítejte body za neuzavřená území, kde dosud stojí figurky:

 • Za cesty získáte po 1 bodu za každou příslušnou kartičku, stejně jako při uzavření cesty.
 • Za město získáte za každou kartičku i za každý erb po 1 bodu. Tedy polovinu toho, co během hry.
 • Za klášter získáte 1 bod plus po 1 bodu za každou sousedící kartičku.
Example of final scoring:
 • Left city: Green is the only one to score 8 points (5 tiles and 3 coat of arms). Black does not score any points since Green has the most meeples in this city.
 • Monastery: Yellow scores 4 points for this incomplete monastery (3 points for the adjacent tiles and 1 point for the monastery itself).
 • Right city: Blue scores 3 points for this incomplete city (2 tiles and 1 coat of arms).
 • Road: Red scores 3 points for this incomplete roads (3 tiles).

Jakmile je závěrečné vyhodnocení u konce, je definitivní konec partie. Vítězem se stává ten hráč, kdo celkově získal nejvíce bodů. Gratulujeme! [8]

Domácí pravidla  

 • Hráči rozhodnou libovolným způsobem kdo začne hru - například hodem třemi družiníky. Hráč, který jako první „hodí“ stojícího družiníka, rozhoduje o tom, kdo začne hru. (přispěl Joff)
 • Určení prvního hráče: každý hráč si vytáhne z pytlíku kartičku a ten který si vytáhl kartičku s největším počtem úseků cest (0 až 4), hraje jako první. Pokud je počet cest nerozhodný, losuje se znovu, dokud někdo nevyhraje. (přispěl michael)
 • Další kartičku si hráč vezme ihned po skončení svého tahu, aby měl čas přemýšlet o umístění a vyhnul se analytickému ochromení.
 • Hrajte se třemi kartičkami v ruce. Opatství se počítá jako součást vaší zásoby. Zahrajte svůj tah, včetně stavitele a poté si doberte znovu do tří kartiček. Tyto kartičky mohou být pro ostatní hráče viditelné nebo skryté. (přispěl DavidP a youtch)
 • Při použití sáčku na kartičky lze do něj vložit i původní startovní kartičku a kartičky které nelze v průběhu hry přiložit, lze také vrátit zpět do sáčku (nikoli že se odloží stranou). (přispěl dwhitworth)
 • Pokud je kartička jedinou kartičkou, která může v průběhu hry dokončit území, může ji hráč na tahu ostatním hráčům nabídnout ke „koupi“ tak, že nabídnou body a při „koupi“ si je odečtou, nebo nabídnou opatství atd. (přispěl Deatheux)
 • Pokud přiložíte kartičku podle obvyklých pravidel a vyplníte mezeru v krajině, získáte další tah. Tímto jsou hráči motivováni k zaplňování mezer v krajině i když z přiložené kartičky nezískají žádnou výhodu (neplatí pro kartičku opatství). (přispěl viberunner)
 • Nedokončené části krajiny na konci hry nepřinášejí žádné body. (přispěl metoth)
 • Okraje stolu omezují hrací plochu. Hráč tedy nesmí přiložit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby mohl přiložit kartičku, která by jinak byla mimo okrajem stolu. (Metoth přispěl podnětem a SkullOne upozornil, že se jedná o oficiální pravidlo z Lovců a sběračů.)
 • Okraj hrací plochy uzavírá navazující část krajiny, stejně jako opatství. (přispěl PreGy)
 • Na počítadle bodů použijte místo počítacího družiníka barevné hrací kostky. Začněte s šestkou nahoře. Když s kodtkou ujedete jedno kolo, otočte ji na číslo 1 (abyste označili, že ujela jedno kolo). Na první pohled tak uvidíte, který hráč má kolik kol a kdo je před kým. Při použití počítadla se 100 políčky je také na první pohled snazší určit něčí počet bodů. (přispěl Carcking)

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 48
PnP Demo C2 Tile A.jpg 1×
(W)
PnP Demo C2 Tile B.jpg 2×
(B;E)
PnP Demo C2 Tile C.jpg 1×
PnP Demo C2 Tile D.jpg 4×
(B;S;–;ST)
PnP Demo C2 Tile E.jpg 2×
(G;T)
PnP Demo C2 Tile F.jpg 1×
(W)
PnP Demo C2 Tile G.jpg 2×
(T;–)
PnP Demo C2 Tile H.jpg 1×
PnP Demo C2 Tile I.jpg 2×
(G;–)
PnP Demo C2 Tile J.jpg 3×
PnP Demo C2 Tile K.jpg 2×
(W;K)
PnP Demo C2 Tile L.jpg 2×
(W;S)
PnP Demo C2 Tile M.jpg 2×
(G;–)
PnP Demo C2 Tile N.jpg 4×
(G;G;T;-)
PnP Demo C2 Tile O.jpg 2×
(B;T)
PnP Demo C2 Tile P.jpg 1×
PnP Demo C2 Tile Q.jpg 1×
(G)
PnP Demo C2 Tile R.jpg 2×
(T;–)
PnP Demo C2 Tile S.jpg 1×
PnP Demo C2 Tile T.jpg 5×
(B;G;W;W;–)
PnP Demo C2 Tile U.jpg 4×
(B;W;W;–)
PnP Demo C2 Tile V.jpg 3×
Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření. Označení písmeny ponecháváme v původním znění:
Feature Garden C2.png
Feature Farmhouse C2.png
B | Farma
Feature Cows C2.png
Feature Highwayman C2.png
Feature Pigsty C2.png
Feature Donkeys C2.png
E | Oslín
Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslína jsou souhrnně označeny jako stáje.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Domácí pravidla nebo varianty It is common practice to choose starting player at random. More on this in house rules section.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství A newly placed land tile must fit the adjacent terrain on all edges! During placement it is not enough to look for only one side that fits.
 3. Domácí pravidla nebo varianty If drawing tiles out of a bag, a tile that cannot be placed could be returned to the bag for later use.
 4. Výklad pravidel komunitou Village is a little set of red roofed buildings surrounding the crossroad.
 5. Výklad pravidel komunitou Note that a coat of arms only affects the city segment it is in, not the whole tile (if there is more than one segment on a single tile).
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Monasteries can be placed directly next to each other, or corner to corner. It is not necessary for there to be eight other (non-monastery) tiles neighbouring a monastery. A monastery stands in the middle of a field segment and other segments can be placed next to it. In contrast to roads, cities, and fields, it is not possible to connect to a monastery.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství When two meeples of one color are occupying the same road or city, you do not score double in these cases. The number of meeples has no effect on the points that a player earns from a road or city. Two knights do not double the points. The number of meeples is only important in establishing who has the majority.
 8. Výklad pravidel komunitou Pravidla nezahrnují tiebreaky. To jsou pravidla vysvětlující situaci, kdy má několik hráčů stejný počet bodů.