Geselecteerde Regels Varianten

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Selected Rules Variants and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hoofdpagina  > Carcassonne  > Geselecteerde Regels Varianten


Oorspronkelijk van de officiële home page op 'www.carcassonne.de. Niet meer beschikbaar.

Collectieve planning

door Bernd Eisenstein

Drie tegels worden met de beeldzijde naar boven gelegd. De spelers kunnen dan beslissen om één van de openliggende tegels te nemen of één van de stapel. Als een van de openliggende tegels wordt gebruikt, wordt deze aan het eind van de beurt vervangen, zodat er altijd drie te kiezen zijn.

Kloosters voor iedereen!

door Bernd Eisenstein

Aan het begin van het spel krijgt iedere speler een kloostertegel en legt deze open voor zich neer. Deze tegel mag op elk moment tijdens het spel worden geplaatst in plaats van er een van de stapel te trekken.

De architecten

door Tobias Stapelfeldt

De tegels worden verdeeld onder de spelers, die een tegel uit deze individuele stapels mogen kiezen om te plaatsen. Het kan strategisch handig zijn om de kloosters apart te verdelen.

Volgeling onnauwkeurigheid

door Bernd Eisenstein

Een speler mag geen volgeling inzetten op de zojuist gelegde tegel, maar alleen op een reeds gelegde tegel (uiteraard volgens de gebruikelijke regels voor het inzetten).

Minder volgelingen

door Holger Peine

Het aantal volgelingen wordt bepaald in verhouding tot het aantal spelers:

 • twee spelers: zeven volgelingen
 • drie spelers: zes volgers
 • vier spelers: vijf volgelingen

Het aantrekkelijke van deze variant is dat het spelers stimuleert om goed na te denken of een volger wel echt op een bepaalde tegel ingezet moet worden.

Gevangenen

Als een volgeling een reeds bezette stad "binnenkomt" door het plaatsen van een verbindingstegel, dan kan de speler die de volgeling heeft ingezet ervoor kiezen om deze een van de andere volgelingen in de speelfiguur gevangen te laten nemen. In dit geval krijgt de speler beide volgelingen: zijn of haar volger moet worden ingezet als "wachter". De "bewaker" kan echter op elk moment worden ingezet op een tegel, op welk moment de gevangene wordt teruggegeven aan de eigenaar.

De strijd om de voltooide kloosters

door Frank Rudolf

 1. Tijdens zijn of haar beurt, heeft elke speler twee tegels om uit te kiezen in zijn of haar hand.
 2. Bij de eindwaardering wordt de score van elk incompleet klooster aan de tegenstander toegekend. In het geval van meer dan twee spelers, krijgt de speler links de punten, waardoor de respectieve tegenstanders gedwongen worden verschillende belangen en strategieën te hebben.

Deze variant biedt een speler de mogelijkheid om het kloostervoordeel van een tegenstander om te buigen in een voordeel voor hemzelf, door te proberen te voorkomen dat de tegenstander een klooster kan voltooien.

Een nieuwe kijk op het leven

door Tobias Stapelfeldt

In plaats van een volgeling in te zetten, kan een speler een van de volgende acties uitvoeren:

 1. Vestigen: een struikrover die aan de speler toebehoort, mag verplaatst worden naar een onbezette weiland die aan de weg grenst.
 2. De roep van de stad: een boer mag verplaatst worden naar een onbezette stad grenzend aan het weiland.
 3. Godsdienstoorlog: twee van de ridders van de speler mogen verplaatst worden naar een klooster bezet door een monnik van een tegenstander, en de monnik mag terug naar de voorraad.
 4. De struikrover: één van de ridders van de speler mag verplaatst worden naar een weggedeelte op één van de tegels van de stad waar de ridder vroeger stond.

Het gedachtestreepje

door Tobias Stapelfeldt

Dezelfde regels gelden als voor "Een nieuw leven". Na elke actie of inzet van een volgeling mag de speler een punt op het scorebord offeren om een volgende actie uit te voeren of een andere volgeling in te zetten.

Bergen

door Tobias Stapelfeldt

In plaats van de tegel op de gebruikelijke manier aan te leggen, mag de speler de tegel in een berg veranderen door deze - ondersteboven - naast een veld zonder weg te leggen. Bij het aanleggen van een tegel naast een berg moet de rand van de gelegde tegel altijd een akker zonder weg zijn. Volgelingen mogen op de berg worden ingezet als mijnwerkers en blijven daar tot het einde van het spel. Als een vaan (smederij) binnen twee tegels afstand van een mijnwerker ligt, dan telt de mijnwerker:

 1. meetellen als een ridder wanneer met het oog op de waardering van de stad in kwestie, en
 2. meetellen als een extra boer ten opzichte van de stad bij de eindwaardering.

Wederopbouw

door Tobias Stapelfeldt

Nadat een speler een tegel heeft geplaatst zoals gebruikelijk, kan hij in plaats van de gebruikelijke procedure te volgen, het volgende doen:

 1. Verplaats zijn of haar score marker een bepaald aantal punten terug.
 2. Voor elk afgetrokken punt mag de speler een onbezette tegel van het speelveld verwijderen en moet deze dan ergens anders plaatsen. De verwijderde tegel mag aan niet meer dan twee zijden andere tegels raken, en de verwijderde tegel mag het speelveld niet in onaangesloten stukken verdelen.
 3. Een volgeling mag zoals gebruikelijk op de verwijderde en vervangen tegel worden geplaatst.
 4. De puntentelling verloopt zoals gebruikelijk.

Er kan er maar één kiezen

door Robert Vötter

Voor deze variant is een extra figuur nodig; deze wordt gebruikt om aan te geven welke speler aan de beurt is. Deze speler trekt evenveel tegels als er spelers zijn. Na het bekijken van de tegels verdeelt hij of zij deze naar keuze onder de andere spelers, waarbij hij of zij natuurlijk één tegel.

Variatie a): Verdeel de tegels met de beeldzijde naar beneden. Variatie b): Verdeel de tegels met de beeldzijde naar boven, zodat alle spelers de tegels kunnen zien.

Beginnend met de speler die aan de beurt is, leggen de spelers vervolgens om beurten hun tegels neer.

Dan wordt de figuur doorgegeven aan de volgende speler en het spel gaat verder volgens hetzelfde principe.

Opmerking: Bij deze variatie is het vaak mogelijk dat een speler een tegel doorgeeft die nutteloos lijkt, om er vervolgens achter te komen dat een andere speler hem zo goed gebruikt dat men zich er behoorlijk aan kan ergeren.

De graaf van Carcassonne: Officiële varianten

Zelfs de aristocratie is aan bepaalde regels onderworpen, en kan niet zomaar doen wat zij wil. De volgende varianten houden hier rekening mee en beperken de vrijheid van de graaf. Het gebruik van deze varianten geeft de mini-uitbreiding nog meer tactische mogelijkheden. In beide varianten mag de graaf niet meer vrij bewogen worden, maar wel:

 • telkens als een nieuwe volgeling in de stad Carcassonne wordt ingezet, wordt de graaf met de klok mee verplaatst naar het volgende stadskwartier; of
 • de graaf wordt verplaatst naar het stadskwartier waar de nieuwe volgeling wordt ingezet.