De Burcht basisspel

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Castle Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hoofdpagina  > De Burcht  > De Burcht basisspel


Castle Banner.jpg

Oorspronkelijk uitgebracht door Hans im Glück in 2003, Carcassonne: De Burcht is een spannend tegel-leg spel voor 2 spelers, vanaf 8 jaar. Het is ontworpen door Reiner Knizia en is gebaseerd op het Carcassonne spelsysteem van Klaus Jürgen Wrede.

"Het imposante silhouet van de stad Carcassonne zit als een troon in het licht van de ondergaande zon. Ridders bewaken de torens, de schildknapen wonen in huizen, kooplieden verkopen luidkeels hun waren en de herauten brengen het nieuws door de stad. Boven al deze bedrijvigheid doemt het hoge kasteel op achter zijn ondoordringbare muren."

Speelmateriaal

 • 1 kasteelmuur in 10 stukken die de spelers voor elk spel als een puzzel in elkaar zetten
Het scorepad loopt over de top van de kasteelmuur. De rode pijl markeert het startpunt van de scoretrack (0). De zwarte pijlen geven de plaats aan van de startvelden voor het leggen van de kasteeltegels.
 • 60 Burcht tegels
Burcht tegels:
A. Pad
B. Huis
C. Toren
D. Hof
E. Hof met markt
F. Pad met een plein (het plein verdeelt het pad in 3 delen)
G. Pad met fontein (de fontein splitst het pad niet in delen)
De afbeeldingen van mensen, dieren, en uitrusting op de kasteeltegels hebben geen belang in het spel!
Achterkant van een Burchttegel
 • 18 muurtegels (twee van elke afgebeelde tegel)

Castle WallTile 01.jpg Castle WallTile 02.jpg Castle WallTile 03.jpg Castle WallTile 04.jpg Castle WallTile 05.jpg Castle WallTile 06.jpg Castle WallTile 07.jpg Castle WallTile 08.jpg Castle WallTile 09.jpg

 • 14 volgelingen in 2 kleuren, en 2 torens in 2 kleuren
Castle Followers.jpg

Het doel

Om beurten plaatsen de spelers Burchttegels binnen de kasteelmuren. Daarbij creëren ze paden, torens, huizen en hoven, waarop ze hun volgelingen plaatsen om punten te scoren. De spelers scoren punten tijdens en aan het eind van het spel. De speler met de meeste punten aan het eind is de winnaar!

Voorbereiding

De pijlen geven aan waar de muurtegels worden geplaatst op dit gedeelte van de kasteelmuren aan het begin van het spel. Er kunnen 13 muurtegels geplaatst worden, die elk een paar velden bedekken die door een diagonale lijn van elkaar gescheiden zijn. De overige 5 muurtegels worden opzij gelegd.

Zet de kasteelmuur in elkaar, stukje voor stukje, zodat de getallen langs de bovenkant van de muur lopen van 0 tot 99.

Schud de 60 Burcht tegels [1] met de afbeeldingen naar beneden en leg ze in stapels buiten de kasteelmuren op tafel, binnen het bereik van de spelers.

Schudt de 18 muurtegels met de afbeeldingen naar beneden. Leg op elke hoektoren van de kasteelmuur (behalve hoektoren "0/1") een muurtegel blind neer. Niet-gebruikte muurtegels leg je zonder ze te bekijken met de afbeelding naar beneden in de doos. Zij worden niet gebruikt in het spel.

Elke speler kiest een kleur en neemt de 7 volgelingen en keep in die kleur en plaatst 1 volger als scoremarker op veld 0 van het scorespoor. Elke speler zet zijn overblijvende volgelingen en keep in zijn speelveld (het gebied op de tafel voor hem). De spelers beslissen onderling wie het spel begint.

Spelverloop

De spelers zijn om beurten aan de beurt, te beginnen met de startspeler. Als een speler aan de beurt is, voert hij de volgende acties uit in de onderstaande volgorde :-

 1. De speler moet een burchttegel trekken van één van de open stapels en deze in het kasteel plaatsen.
 2. De speler mag één van zijn volgelingen uit de voorraad op de zojuist gelegde tegel plaatsen.
 3. Als de speler met het plaatsen van de tegel een pad, toren en/of huis heeft voltooid, moeten de spelers nu de voltooide punten tellen.
 4. Als een speler na het scoren zijn scoringsvolgeling naar een hoektorenveld op de kasteelmuur heeft verplaatst, neemt hij onmiddellijk de muurtegel van dat veld, als die er nog ligt.

Trek en plaats een burchttegel

Bijvoorbeeld, de eerste tegel van het spel kan hier geplaatst worden. De volledige zijde van de tegel moet naast het startveld worden geplaatst.

Als eerste actie van een spelersbeurt moet de speler een kasteeltegel van een van de open stapels trekken. De speler moet de tegel aan zijn tegenstander laten zien (die hem eventueel kan plaatsen) door hem open in zijn speelveld te leggen. Daarna moet de speler het volgende doen :-

 • De 'eerste burchttegel in het spel moet met één zijde volledig naast één van de zeven startvelden langs de burchtmuur geplaatst worden.
 • Elke volgende geplaatste tegel (in de voorbeelden met een rode rand) moeten geplaatst worden met één zijde geheel naast een startveld langs de burchtmuur, of met tenminste één zijde geheel naast een eerder geplaatste tegel. Het is niet toegestaan om een tegel alleen hoek aan hoek te plaatsen, of een halve tegel op een halve tegel..
 • De paden moeten altijd doorgetrokken worden als ze de rand van een tegel raken [2]. De andere kasteelelementen (toren, huis, of hof) mogen in elke gewenste combinatie naast elkaar worden geplaatst.
 • Elk onderdeel van het kasteel (pad, toren, huis, of hof) mag naast de burchtmuur geplaatst worden.
 • Als er geen legale plaats is voor een getrokken tegel (en beide spelers zijn het eens) wordt de tegel in de doos gelegd (uit het spel) en trekt de speler een nieuwe tegel om te plaatsen.
Dit zijn legale plaatsingen van tegels
Dit zijn illegale plaatsing van tegels

Plaats een volgeling

Nadat een speler een burchttegel heeft geplaatst, mag hij een van zijn volgelingen plaatsen. Om dit te doen :-

 • mag een speler slechts 1 volgeling per beurt plaatsen
 • de speler moet de volgeling uit zijn voorraad nemen
 • de speler mag de volger alleen op de zojuist geplaatste tegel plaatsen
 • de speler moet kiezen op welke plaats van de kasteeltegel hij de volgeling wil plaatsen - ofwel als ...
Castle Ex05 Herald.jpg
or as a
Castle Ex05 Knight.jpg
or as a
Castle Ex05 Squire.jpg
or as a
Castle Ex05 Merchant.jpg
Heraut op een weg Ridder op en toren schildknaap op een huis Handelaar op een hofje
(met of zonder markt)
 • elke nieuwe burchttegel kan een reeds bestaande weg, toren, huis of hof vergroten. Als er al een volgeling (ook die van de speler zelf) op de vergrootte burchttegel staat, mag de speler geen volgeling meer op deze tegel plaatsen. Het maakt niet uit hoe ver weg de andere volgeling is. Hieronder staan voorbeelden van toegestane en niet toegestane volgelingen :-
De speler mag geen schildknaap op het vergrote huis plaatsen, omdat er al een witte schildknaap op het huis staat. De speler mag echter een ridder of een koopman plaatsen.
De speler mag geen handelaar op de vergrote hof plaatsen omdat er al een wite koopman daar staat. De speler mag echter een schildknaap op het huis plaatsen.

Het is echter mogelijk dat er in de loop van het spel meer dan één schildknaap op een huis staat, meer dan één ridder op een toren, meer dan één heraut op een pad, en meer dan één koopman op een hof. Zie Verbinden van paden, torens, huizen en hoven.

Als een speler geen volgelingen in zijn voorraad heeft, mag hij er geen plaatsen. Spelers krijgen hun volgelingen echter terug tijdens het spel wanneer onderdelen worden voltooid en gescoord.

Als de speler geen pad, toren of huis heeft voltooid, is de beurt van de speler voorbij en is de tegenstander aan de beurt.

Scoren van voltooide paden, torens en huizen

Als de speler, door het plaatsen van de burchttegel, een pad, toren of huis heeft voltooid, scoren de spelers nu de voltooide eigenschap(pen). Hoven worden niet geteld tijdens het spel - ze worden geteld aan het einde van het spel.

Een voltooid pad

Bmist 2 punten (2 kasteeltegels in het voltooide pad). Het pad wordt afgesloten door een hof (A) en de kasteelmuur (B).

Een pad is compleet wanneer de verbonden paden [3] eindigen op pleinen, de kasteelmuren, gebouwen [4], of wanneer het pad een gesloten lus wordt. Er is geen limiet aan de lengte van een pad; het kan over vele kasteeltegels lopen en kan vertakken en dus meer dan twee uiteinden hebben.

De speler met de meeste herauten op het pad krijgt punten voor het pad. De speler krijgt 1 punt voor elke burchttegel (niet voor elk wegdeel) die op het pad ligt. Als het pad een tegel bevat die op een startveld ligt, telt dit als 1 punt alsof het een kasteeltegel is.

De speler beweegt zijn scoremarker langs het scorespoor op de kasteelmuur om de gescoorde punten te noteren. Het scorespoor loopt 100 velden rond de kasteelmuren. Wanneer een speler zijn scoremarker voorbij veld 99 beweegt, gaat de speler verder naar veld 0 en legt de scoremarker op zijn kant om aan te geven dat hij de 100 punten gepasseerd is..

Als er één of meer fonteinen op het pad staan, krijgt de speler 2 punten voor elke burchttegel op het pad. Ook als een pad meerdere fonteinen heeft, krijgt de speler 2 punten per kasteeltegel..

Zwart is 8 punten waard (3 burchttegels op het pad plus het startveld in de burchtmuur met een pad). De fontein op het pad (aangegeven met de pijl) maakt elke tegel 2 punten waard. De witte rechthoeken markeren een einde van het pad.

Een voltooide toren

Een toren is compleet als de aaneengesloten torentegels volledig omringd zijn door paden, huizen, hoven, en de burchtmuur (en de toren geen lege plaatsen bevat). Er is geen limiet aan de grootte van een toren. Hij kan uit meerdere burchttegels bestaan.

De speler met de meeste ridders op de voltooide toren krijgt punten voor de toren. De speler krijgt 2 punten voor elke kasteeltegel (niet elk segment) die de toren vormt. Als de toren een torensegment op een startveld bevat, telt deze 2 punten alsof het een kasteeltegel is.

Wit 8 punten oplevert (4 kasteeltegels met de verbonden torensegmenten (1), (2), (3) en (4))

Een voltooid huis en de Schildknaap

Wit scoort 1 punt (1 kasteeltegel met een huisdeel). De pijl benadrukt het feit dat het scorende huisdeel niet diagonaal aansluit met de zojuist geplaatste tegel (rechtsboven, rood omlijnd).

Een huis is compleet als de verbonden huissegmenten volledig omringd zijn door paden, torens, hoven en de kasteelmuur (en het huis geen lege ruimtes bevat). Er is geen limiet aan de grootte van een huis. Het kan uit vele burchttegels bestaan.

De speler met de meeste schildknapen op een voltooid huis krijgt punten voor het huis. De spelers krijgen 1 punt voor elke burchttegel (niet voor elk huissegment dat het huis vormt). Als het huis een huis op een startveld bevat, telt dit 1 punt alsof het een burchttegel is.

Castle Keeps.jpg

Als een speler zijn eerste huis scoort, plaatst hij zijn donjon op het huis. Als later in het spel de speler een groter huis scoort (de speler heeft de meeste schildknapen op een voltooid huis) dan het huis waarop zijn schildknaap staat, dan verplaatst de speler zijn schildknaap naar het grotere huis. Aan het eind van het spel markeert de toren van elke speler dus het grootste huis dat hij heeft voltooid.

Verbindende paden, torens, huizen en hoven

Door het plaatsen van burchttegels kunnen de spelers afzonderlijke bouwwerken met elkaar verbinden waarop volgelingen staan.

Door dergelijke kenmerken met elkaar te verbinden, kunnen spelers

 • een pad met meer dan één heraut
 • een toren met meer dan één ridder
 • een huis met meer dan één schildknaap, of
 • een hof met meer dan één koopman

Bij het scoren van een voltooid pad, toren, of huis, kijken de spelers eerst of de ene speler meer volgers heeft voor de voltooide onderdelen dan de andere. Als dit het geval is, krijgt deze speler alle punten voor het onderdeel alleen. Indien beide spelers hetzelfde aantal volgers hebben op de voltooide actie, krijgt geen van beiden de punten voor de voltooide actie.

Wanneer WIT en ZWART hun ridders plaatsten, stonden ze op afzonderlijke torens. Door het plaatsen van de rood omrande kasteeltegel heeft een speler de twee torens verbonden, waardoor er één toren met twee ridders ontstaat. De toren is nu ook compleet, maar omdat beide spelers evenveel ridders hebben (1), krijgt geen van beide spelers punten voor de toren.

Opmerking: Het hebben van meerdere volgelingen op een kenmerk zoals hierboven beschreven is niet in tegenspraak met de regel "Als er al een volger (zelfs die van de speler zelf) op het vergrote onderdeel staat, mag de speler geen volger op dat onderdeel plaatsen". Deze regel is voor het plaatsen van volgelingen! In bovenstaand geval zijn nu de gebieden met volgers, die oorspronkelijk op gescheiden gebieden waren geplaatst, verbonden. Dus, na de verbinding, zijn de volgelingen op dezelfde plaats. Spelers kunnen zelfs hun zetten plannen met toekomstige verbindingen in gedachten.

De terugkeer van volgelingen naar hun eigenaars

Nadat een pad, toren of huis is voltooid en gescoord - en alleen dan - nemen de spelers hun volgelingen van de gescoorde actie terug en leggen deze in hun voorraad. De volgelingen worden aan het eind van de beurt weer in de voorraad van de speler gelegd. Ze zijn dus beschikbaar bij de volgende beurt van de speler en kunnen in elke rol gebruikt worden.

Het is mogelijk dat een speler in één beurt een volgeling plaatst, de tegel waar hij op staat scoort, en de volgeling weer in de voorraad opneemt. Om dit te doen, moet een speler (altijd in deze volgorde) :-

 1. Plaats een nieuwe burchttegel, die een pad, toren of huis voltooid
 2. Plaats een volgeling op het voltooide pad, toren of huis.
 3. scoor het voltooide pad, toren of huis
 4. Neem de volgeling van het gescoorde pad, toren of huis terug
Zwart krijgt 1 punt voor het voltooide pad op de zojuist gespeelde tegel.
Zwart krijgt 4 punten voor de voltooide toren.

De muurtegels

Wanneer een speler, als gevolg van het scoren, zijn scoremarker verplaatst naar één van de twee velden op een hoektoren van het scorespoor van de kasteelmuur, dan neemt de speler de muurtegel die daar ligt (als deze er nog ligt) en legt deze open in zijn speelveld. Als een speler zijn scoremarker voorbij de hoek verplaatst, neemt de speler geen muurtegel als hij voorbij de hoek komt. [5].

Een speler mag een muurtegel, die hij in deze beurt heeft gepakt, in de volgende beurt of een latere beurt gebruiken, afhankelijk van welke tegel het is. Op hun beurt [6], een speler mag een of meer muurtegels gebruiken. Eenmaal uitgespeeld wordt een muurtegel uit het spel genomen. Voor een volledige beschrijving van de muurtegels, zie de latere sectie Beschrijving van wandtegels.

'Bij het nemen van een muurtegel is het volgende van belang: Als het plaatsen van een burchttegel resulteert in meer dan één voltooide actie, scoort de speler die de tegel plaatst eerst zijn voltooide actie. Als er meer dan één onderdeel is om te scoren voor de speler of zijn tegenstander, beslist de plaatsende speler over de volgorde. [7]

Zwart scoort 2 punten, verplaatst zijn scoremarker 2 velden naar veld 33, en neemt de muurtegel die daar ligt.

Het hof

3 aparte hoven (aangegeven met de pijlen).

De hoven worden van elkaar gescheiden door paden, torens en huizen. Wanneer een speler een koopman op een veld zet, wordt deze op zijn kant gelegd om te benadrukken dat deze tijdens het spel niet teruggegeven kan worden aan de speler. Hoven worden pas aan het eind van het spel geteld.

Einde van de beurt van een speler

Na het scoren en het nemen van de juiste muurtegels van het scorespoor, is de beurt van de speler voorbij, en zijn tegenstander is dan aan de beurt.

Einde van het spel

Het spel eindigt aan het eind van de beurt als de laatste burchttegel wordt geplaatst.

Verwijder alle overgebleven muurtegels van de kasteelmuur en voer dan de eindtelling uit.

Eindwaardering ( scoren van de schildknapen/huizen, hoven en muurtegels)

Tijdens de eindtelling scoren de spelers de grootste schildknapen/huizen en de hoven.

Ook kunnen de spelers nu de muurtegels 4 tot en met 9 gebruiken. Onvolledige paden, torens en huizen worden niet gescoord! Uitzondering: spelers die muurtegels 4, 5 of 6 hebben.

Het scoren van de grootste schildknaap/huis

De speler met het grootste bezit (de speler met het grootste voltooide huis [8]) scoort de volgende punten.

Aan het eind van het spel zijn er minstens 16 lege plaatsen binnen de kasteelmuren. De spelers bepalen welk aaneengesloten gebied van lege ruimtes het grootst is en tellen het aantal burchttegels dat in dit gebied zou passen [9]. De speler met het grootste wachttoren krijgt dit aantal punten door zijn scoremarker op het scorespoor te verplaatsen. Als beide spelers evenveel punten hebben, krijgt geen van beiden de grootste toren. Opmerking: Wandtegel 8!

De witte velden geven aan waar geen kasteeltegels zijn geplaatst. De grootste aaneengesloten toren in dit voorbeeld heeft 11 velden. De speler met de grootste aaneengesloten ruimte krijgt dus 11 punten.

Scoren van de hoven

De speler met de meeste handelaren op een veld[10] 3 punten scoort voor elke markt op het speelveld. Als beide spelers hetzelfde aantal handelaren op een speelveld hebben, krijgt geen van beiden punten voor het hofje.

Wit scoort 3 punten (voor de hof begrensd in rood). Deze enige markt ligt op de kleine hof die door verschillende paden en een huis gescheiden is van de grotere hof (geschetst in blauw).
Er zijn 5 markten op de grote binnenplaats, waaronder die op het startveld naast de burchtmuur. Zwart heeft de meeste handelaren op de grote hof. Zwart scoort 15 punten en verplaatst zijn scoremarker op het scorespoor. Wit scoort niets voor dit hof. Als Zwart heeft muurtegel 7, elke markt op de hof zou 4 punten waard zijn voor een totaal van 20 punten

Tenslotte krijgen de spelers punten voor de muurtegels 4, 5, 6 (voor onvolledige kenmerken), en 9, als ze die hebben.

De speler met de meeste punten is de winnaar.

Beschrijving van wandtegels

1 Castle WallTile 01.jpg De speler neemt nog een volledige beurt (tijdens het spel) [11] 6 Castle WallTile 06.jpg De speler krijgt 1 punt per tegel voor 1 incompleet huis (aan het eind van het spel)
2 Castle WallTile 02.jpg De speler verdubbelt de score van 1 voltooide toren bij het waarderen ervan (elke tegel = 4 punten) [12] 7 Castle WallTile 07.jpg De speler krijgt 4 punten voor elke markt op 1 veld (aan het einde van het spel)
3 Castle WallTile 03.jpg De speler verdubbelt de score van 1 voltooid huis bij het scoren ervan (elke tegel = 2 punten) [13] 8 Castle WallTile 08.jpg De speler vergroot zijn toren met 2 tegels (aan het eind van het spel). Bijvoorbeeld, een toren van 5 tegels wordt geteld als een toren van 7 tegels
4 Castle WallTile 04.jpg De speler krijgt 1 punt per tegel (2 met een fontein [14]) voor 1 onvolledig pad (aan het eind van het spel) 9 Castle WallTile 09.jpg De speler scoort 5 punten (aan het eind van het spel)
5 Castle WallTile 05.jpg De speler krijgt 2 punten per tegel voor 1 incomplete toren (aan het eind van het spel)
Tegels 1-3 worden gespeeld tijdens het spel.

Tegels 4-9 worden aan het eind van het spel gespeeld.

Om muurtegels 2-7 te kunnen spelen, moet de speler 'meer volgelingen op de tegel hebben dan zijn tegenstander.

Verduidelijkingen van de ontwerper voor wanneer een individuele speler beide van een specifieke muurtegel bezit: [15]

 • Met wandtegels 2-3 kan een speler de score van een voltooide actie tijdens het spel verdubbelen. Als een speler beide van deze tegels uitspeelt, kan hij of zij de score van de feature verdrievoudigen (niet verviervoudigen).
 • Met de wandtegels 4-6 kan een speler aan het eind van het spel onvoltooide figuren scoren. Als een speler beide van deze tegels heeft, kan hij of zij de grootste onvolledige eigenschap twee keer scoren.
 • Muurtegel 7 staat een speler toe om 4 punten per markt te scoren op een enkele baan. Als een speler beide van deze tegels heeft, kan hij of zij 8 punten per markt scoren op een enkel speelveld.

Score overzicht

Puntentabel
Castle Ex19 PointsPath.jpg
Castle Ex19 PointsFountain.jpg
Castle Ex19 PointsTower.jpg
Castle Ex19 PointsHouse.jpg
Castle Ex19 PointsMarket.jpg
Pad Pad
(met fontein)
toren huis markt
1 2 2 1 3

Huisregels

 • Het verzamelen van muurtegels: Je kunt alleen een muurtegel oprapen als je op het hoekveld landt aan het einde van alle scorende zetten van die beurt.

Tegelverdeling

Totaal normale tegels: 60

Castle Tile 01.jpg  x1
Castle Tile 02.jpg  x1
Castle Tile 03.jpg  x1
Castle Tile 04.jpg  x1
Castle Tile 05.jpg  x1
Castle Tile 06.jpg  x1
Castle Tile 07.jpg  x1
Castle Tile 08.jpg  x1
Castle Tile 09.jpg  x1
Castle Tile 10.jpg  x1
Castle Tile 11.jpg  x1
Castle Tile 12.jpg  x1
Castle Tile 13.jpg  x1
Castle Tile 14.jpg  x1
Castle Tile 15.jpg  x1
Castle Tile 16.jpg  x1
Castle Tile 17.jpg  x1
Castle Tile 18.jpg  x1
Castle Tile 19.jpg  x1
Castle Tile 20.jpg  x1
Castle Tile 21.jpg  x1
Castle Tile 22.jpg  x1
Castle Tile 23.jpg  x1
Castle Tile 24.jpg  x1
Castle Tile 25.jpg  x1
Castle Tile 26.jpg  x1
Castle Tile 27.jpg  x1
Castle Tile 28.jpg  x1
Castle Tile 29.jpg  x1
Castle Tile 30.jpg  x1
Castle Tile 31.jpg  x1
Castle Tile 32.jpg  x1
Castle Tile 33.jpg  x1
Castle Tile 34.jpg  x1
Castle Tile 35.jpg  x1
Castle Tile 36.jpg  x1
Castle Tile 37.jpg  x1
Castle Tile 38.jpg  x1
Castle Tile 39.jpg  x1
Castle Tile 40.jpg  x1
Castle Tile 41.jpg  x1
Castle Tile 42.jpg  x1
Castle Tile 43.jpg  x1
Castle Tile 44.jpg  x1
Castle Tile 45.jpg  x1
Castle Tile 46.jpg  x1
Castle Tile 47.jpg  x1
Castle Tile 48.jpg  x1
Castle Tile 49.jpg  x1
Castle Tile 50.jpg  x1
Castle Tile 51.jpg  x1
Castle Tile 52.jpg  x1
Castle Tile 53.jpg  x1
Castle Tile 54.jpg  x1
Castle Tile 55.jpg  x1
Castle Tile 56.jpg  x1
Castle Tile 57.jpg  x1
Castle Tile 58.jpg  x1
Castle Tile 59.jpg  x1
Castle Tile 60.jpg  x1

Totaal muur tegels: 18

Castle WallTile 01.jpg  x2
Castle WallTile 02.jpg  x2
Castle WallTile 03.jpg  x2
Castle WallTile 04.jpg  x2
Castle WallTile 05.jpg  x2
Castle WallTile 06.jpg  x2
Castle WallTile 07.jpg  x2
Castle WallTile 08.jpg  x2
Castle WallTile 09.jpg  x2

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De term " burchttegels" verwijst naar alle tegels die tijdens het spel binnen de burchtmuren geplaatst worden.
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Wanneer sommige combinaties van tegels met paden bij elkaar worden gelegd, sluiten de wegen niet aan. Dit is alleen dat het artwork/printing er een beetje naast zit, en niet dat de paden eindigen.
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Punten worden alleen gescoord als ALLE vertakkingen van een pad een einde hebben. Sommige paden kunnen behoorlijk lang worden, met meerdere vertakkingen, in dit spel.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Paden mogen alleen met paden (of kasteelmuren) verbonden worden. Je mag geen pad blokkeren met een huis, of toren, tegelrand.
 5. Interpretatie uit de gemeenschap Als je 100 punten scoort voordat het spel eindigt, voorbij 0 op de scorelijst, en dan op een gemiste muurtegel uit de eerste ronde terechtkomt, kun je die alsnog oprapen.
 6. Interpretatie uit de gemeenschap .
 7. Interpretatie uit de gemeenschap Elke eigenschap wordt apart gescoord, dus de volgorde waarin ze gescoord worden kan belangrijk zijn als het mogelijk is om op een torensegment te landen met een muurtegel met de eerste.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap De regels zeggen niet wat "grootste" betekent. Aangezien alle punten per tegel worden geteld, is het waarschijnlijk veilig om aan te nemen dat het om het aantal tegels gaat, en niet om de totale afmeting (gemeten in het aantal Hof tegels).
 9. Interpretatie uit de gemeenschap Startvelden van burchtmuren, waar nog geen tegels tegenaan zijn gelegd, mogen worden meegeteld bij het tellen van de grootte van je burchttoren.
 10. Interpretatie uit de gemeenschap De grens van elk veld is datgene waar het op dat moment door omgeven is: paden, torens, huizen, burchtmuren, en de rand van de tegel.
 11. Interpretatie uit de gemeenschap Het is normaal om het te spelen tijdens de beurt dat je wint (nadat je het speelfiguur dat gewonnen heeft verwijderd en gewaardeerd hebt). Je neemt gewoon nog een beurt voordat je tegenstander aan de beurt is. Maar er is niets op tegen om de bonus op te slaan om hem later te gebruiken. Je kunt zelfs twee bonusbeurten tegelijk hebben als je het geluk hebt ze allebei te krijgen.
 12. Interpretatie uit de gemeenschap Als je deze tegel pakt als je een toren scoort mag je hem niet direct gebruiken om de score van die toren te verhogen. Hij moet in een latere beurt gebruikt worden..
 13. Interpretatie uit de gemeenschap Als je deze tegel pakt wanneer je een huis scoort mag je hem niet meteen gebruiken om de score van dat huis te verhogen. Het moet in een latere beurt gebruikt worden.
 14. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Het toekennen van 2 punten voor een onvolledig pad werd pas ingevoerd in de RGG van de Engelse regels. In de oorspronkelijke Duitse regels, en andere, waaronder de Poolse 2020 Zamek vrijgegeven, een onvolledig pad of weg is 1 punt per tegel waard (of er nu een fontein op staat of niet). Dit is ook bevestigd door de ontwerper.
 15. Officiële verheldering van de uitgever Bron: Uit de derde hand via BGG