Winter Editie De Abt

This page is a translated version of the page Winter Edition The Abbot and the translation is 100% complete.
Other languages:


Algemene informatie en opmerkingen

 
Abt-symbool

De Abt werd oorspronkelijk in 2022 uitgegeven door Asmodee France, Fantasmagoria en Lineart als onderdeel van de derde Winter Editie, kortweg WE3 genoemd.

In deze kleine uitbreiding worden de abt en zijn tuinen geïntroduceerd.

 
Een wintertuin

Samen met   De Rivier wordt   De Abt als een deel van het basisspel gezien dat naar wens kan worden gebruikt. Het gebruikt hetzelfde speelmechanisme dat, te beginnen met de tweede editie, aan het basisspel werd toegevoegd.

Speelmateriaal

  • 5 abten, één in elke spelerskleur.
 

Spelregels

Voorbereiding

Elke speler voegt de abt van zijn kleur toe aan zijn voorraad. Met uitzondering van de nieuwe spelregels die bij deze mini-uitbreiding worden gebruikt, blijven alle basisspelregels van Carcassonne Winter Editie ongewijzigd.

Spelverloop

1. Een tegel aanleggen

Wanneer een tegel met een tuin aangelegd wordt, moet deze zo worden neergelegd dat de zijdes aan die van de tegels die al in het spel zijn passen.

2. Een meeple zetten

Als er een tegel met een klooster of een tuin is aangelegd, mag je jouw abt op het klooster of de tuin zetten. Je mag natuurlijk ook een gewone meeple op het klooster, of op andere projecten zoals wegen, enz. zetten. Je mag geen gewone meeple op een tuin zetten.

3. Puntentelling met de abt

Als een klooster of een tuin, die door een abt bezet wordt, omringd is met acht tegels, krijg je 9 punten (net als bij de reguliere telling van een klooster met een gewone meeple).

Als je tijdens jouw beurt tijdens de fase 2. Een meeple zetten, geen meeple zet [1] [2] mag je in plaats daarvan een reeds ingezette abt terug in voorraad nemen. Doe je datn, dan krijg je onmiddellijk het aantal punten dat de tuin of het klooster waar jouw abt op stond op dat moment waard is, [3] net zoals kloosters bij de eindtelling geteld worden.

 
Jij legt deze tegel aan, maar kiest ervoor om geen meeple te zetten. In plaats daarvan neem jij jouw abt, die je in een eerdere beurt hebt gezet, terug in voorraad. Jij krijgt 6 punten (1 voor de tuin, en 5 voor de omliggende tegels).
Eindtelling

Bij de eindtelling worden onafgebouwde kloosters of tuinen die bezet worden door abten op de zelfde manier geteld als met een monnik.

Tegelverdeling

Onderstaande tegelverdeling bevat alle tegels waar een tuin op staat afgebeeld die in het basisspel en in de uitbreidingen die tot nu (12/2022) voor de Winter Editie (alleen WE3) uitgegeven werden te vinden zijn.

 Basisspel WE3

Totaal aantal tegels: 8
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1
  ×1

 Rivier WE3

Totaal aantal tegels: 1
  ×1


Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

  1.   Je zet geen meeple omdat je daartoe besloten hebt, of omdat je er geen meer in voorraad hebt.
  2.   De bewoording van de spelregels van ZMG heeft het over "de speler besluit geen meeple te zetten." Dat kan misleidend zijn. Dat kan namelijk zo gelezen worden dat de speler tenminste één meeple in voorraad moet hebben om te kunnen besluiten die niet te zetten. Dat is niet zoals het in de oorspronkelijke spelregels van HiG bedoeld is.
  3.   Je kunt de abt die op een klooster of tuin staat alleen op deze manier tellen voordat het project volledig door tegels omringd wordt. In dit geval wordt de abt (op het project) geteld, nooit het project zelf. (11/2020)