Cardcassonne

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Cardcassonne and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box Cardcassonne 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

Cardcassonne is het officiële kaartspel van Carcasonne, het is ontworpen door Klaus-Jürgen Wrede en Karl-Heinz Schmiel, met illustraties van Claus Stephan, het spel werd uitgegeven in 2009.

Speelmateriaal

 • 4 speelborden in 4 kleuren (geel, rood, groen, blauw)
Deze vormen een zig-zag scorespoor van 1 tot 100.
Speelborden
Opmerking: De kleuren van de speelborden hebben niets met de kleuren van de horigen te maken.
 • 5 grote horigen in 5 kleuren
 • 5 kleine horigen in 5 kleuren
Card-bigmeeples.png Card-meeples.png
 • 5 schatkisten
 • 5 tiles 100/200 (achterkant)
Card-chests.png Card-scoretokens.png
 • 140 speelkaarten
 • 30 kaarten per kleur, bestaande uit:
personenkaarten gebouwenkaarten dierenkaarten
8 elk 5 elk 3 elk 5 elk 9 elk
Card-bluecard1person.png Card-bluecard2person.png Card-bluecard3person.png Card-bluecardbuilding.png Card-bluecardanimals.png blauwe kaarten = stad
gele kaarten = klooster rode kaarten = weg groene kaarten = weide
Card-yellowcards.png Card-redcards.png Card-greencards.png
 • Jokers: 2 (draak en fee)
 • 4 dieren
 • 4 gebouwen
 • 5 overzichtskaarten
Card-dragoncard.pngCard-fairycard.png Card-wildanimalcard.png Card-wildbuildingcard.png Card-scoringcards.png Puntentabel voor dierenkaarten

Puntentabel voor gebouwenkaarten
 • 1 spelregelboekje
 • 5 blanco kaarten (niet gebruikt in het spel)

Spelregels

Speloverzicht en doel van het spel

Door slim kaarten te leggen en rijen te beschermen, winnen de spelers punten.

De speler die aan het einde van het spel de meeste punten heeft, is de winnaar.

Voorbereiding

Leg de 4 speelborden op tafel zodat er een doorlopend scorespoor van 1 tot en met 100 ontstaat, zoals hieronder getoond. Leg ze met hun "open" kanten neer richting de ruimte op tafel waar de spelers hun kaarten gaan spelen.

De spelers leggen hun kaarten zo naast deze open zijden dat de kleur van de kaarten overeenkomt met die van de open zijde.

Elke speler kiest een kleur en krijgt:

 • 1 grote horige in zijn kleur Card-redbigmeeple.png
 • 1 kleine horige in zijn kleur die hij naast veld 1 van het scorespoor zet Card-redmeeple.png
 • 1 schatkist Card-chest.png
 • 1 overzichtskaart Card-scoringcard.png

Leg bij minder dan 5 spelers de overgebleven overzichtskaarten, schatkisten en horigen samen met de blanco kaarten terug in de doos.

De spelers kiezen één speler die als deler optreedt.

Schud de resterende 130 kaarten verschillende keren en legt ze op tafel als gedekte stapel op tafel. Vervolgens trekt de deler de bovenste kaart en legt die aan de rechterkant van het speelbord met de overeenkomstige kleur. Hiermee gaat hij door totdat hij 10 kaarten gelegd heeft. Als er een joker getrokken wordt, dan mag hij kiezen in welke rij hij die legt.

De deler geeft nu elke speler kaarten van de gedekte stapel, afhankelijk van het aantal spelers. Dit gebeurt ook aan het begin van elke ronde:

Aantal spelers Kaarten per ronde Aantal ronden
2 spelers 6 kaarten 10 ronden
3 spelers 5 kaarten 8 ronden
4 spelers 5 kaarten 6 ronden
5 spelers 4 kaarten 6 ronden

Elke speler neemt de kaarten neemt die op handen zonder ze aan de andere spelers te laten zien.

De deler heeft deze 10 kaarten getrokken en ze in de overeenkomstige rijen gelegd. The dealer drew these 10 cards and placed them on the matching rows. Gele rij = klooster-rij, rode rij = weg-rij, groene rij = weide-rij en blauwe rij = stad-rij. In dit voorbeeld weren er geen weide-kaarten getrokken. Nogmaals: de kleuren van de spelers en de kleuren van de rijen met kaarten hebben niets met elkaar te maken!

Spelverloop

Start van de ronde

Cardcassonne wordt in verschillende ronden gespeeld. Elke ronde begint met de speler links van de deler en dan met de klok mee de tafel rond. De ronde eindigt als alle spelers alle kaarten uit hun hand hebben gespeeld, hun grote horige hebben ingezet en de puntentelling hebben afgehandeld. Een speler die aan de beurt is, moet kiezen voor één van de volgende twee acties:

■ Eén kaart spelen of
■ Zijn grote horige inzetten.

Eén kaart spelen

De speler legt één van zijn handkaarten aan het begin van een lege rij of naast de laatste eerder gelegde kaart kaart van een niet-lege rij leggen. De speler moet zich daarbij aan de volgende spelregels houden:

 • Hij moet de eerste kaart die hij elke ronde speelt gedekt aanleggen.
 • Hij moet elke volgende kaart open aanleggen.
 • Hij moet de kaart in de rij leggen die overeenkomt met de kleur van de kaart (behalve de gedekt gespeelde kaarten, zie verkeerd gelegde kaarten).
 • Hij mag een joker (dierenjoker, gebouwenjoker, draak of fee) aan een rij naar keuze leggen.
 • Hij mag kaarten nooit tussen al gelegde kaarten leggen.
Zwart speelt een rode kaart en legt deze in de rode rij.
Blauw speelt ook een rode kaart en legt deze naast de rode kaart die zwart net gespeel heeft.
Groen speelt een groene kaart en legt deze aan de groene rij.
Zijn grote horige inzetten

De speler zet zijn grote horige aan het einde van een rij naar keuze. Daarmee claimt de speler de kaarten ervoor op. De claim geldt alleen voor de kaarten tussen de horige en het scorespoor of een andere grote horige als je die eerder tegenkomt.

De volgende spelregels gelden:

 • Eenmaal ingezet, blijft de horige staan tot aan de puntentelling aan het einde van de ronde.
 • Er mogen meerdere horigen in één rij staan.
 • De speler die in deze ronde als laatste zijn horige heeft ingezet legt deze plat neer [1] en wordt deler in de volgende ronde.
 • De speler krijgt de geclaimde kaarten na de puntentelling aan het einde van de ronde.

Na het uitvoeren van één van de twee acties, is zijn beurt voorbij en is de volgende speler aan de beurt.

Zwart, groen en rood hebben hun grote horigen ingezet: Zwart wint de 4 kaarten in de weide-rij. Groen wint de 4 kaarten in de stad-rij. Nadat er nog drie kaarten in de stad-rij zijn gelegd, zet rood haar grote horige in en wint daarmee de 3 kaarten na de groene horige .

Puntentelling van de kaarten

Als alle spelers al hun handkaarten hebben gespeeld en hun grote horigen hebben ingezet, neemt elke speler de kaarten die hij met zijn grote horige gewonnen heeft en neemt ook de grote horige weer terug. Elke speler telt nu de punten en verwerkt deze met de kleine horige op het scorespoor. Als een speler de 100 passeert, neemt hij een 100-tegel en draait deze om naar 200 als hij 200 punten passeert.

De gewonnen kaarten worden gepakt (van onder naar boven uit de rijen). Niet gewonnen kaarten blijven in hun rijen liggen en worden opgeschoven naar het scorespoor als er daartussen kaarten weggepakt zijn. Gedekte gewonnen kaarten worden omgedraaid. De punten voor de door de spelers gewonnen kaarten worden nu als volgt geteld.

Card-titleperson.png Personenkaarten (1-3)

Vermenigvuldig de som van de getallen op de kaarten met het aantal kaarten om het aantal punten voor de personenkaarten te krijgen. De speler verwerkt de punten door zijn kleine horige te verplaatsen op het scorespoor. De speler doet de getelde kaarten terug in de doos.

Rood telt als volgt
3+1+1 = 5
Rood heeft 3 personenkaarten
5 x 3 = 15 punten
Card-animaltitle.png Dierenkaarten

Spelers die dierenkaarten gewonnen hebben sorteren die op diersoort en telt ze zoals in onderstaand voorbeeld wordt beschreven:

Card-scoringanimals0.png

Rood wint in de eerste ronde 2 schapenkaarten. Hij legt ze open voor zich neer en ontvangt 6 punten die hij op het scorespoor verwerkt. De dierenkaarten laat hij voor zich liggen.
2 kaarten = 6 punten
Aan het eind van een latere ronde wint rood nog eens 2 schapenkaarten en 1 dierenjoker. Hij legt ze bij de andere schapenkaarten die hij voor zich heeft liggen. Hij heeft nu in totaal 5 schapenkaarten. Hiervoor krijgt hij 14 punten en verwerkt die op het scorespoor door zijn kleine horige te verplaatsen.
5 kaarten = 14 punten

Als een speler een dierenjoker wint zonder dat hij dierenkaarten voor zich heeft liggen, krijgt hij voor elke dierenjoker 3 punten. Zodra hij dierenkaarten wint, moet hij de dierenjokers bij één van de soorten dierenkaarten leggen. Als een speler dierenkaarten voor zich heeft liggen, maar van een bepaalde diersoort geen nieuwe kaarten heeft gewonnen, krijgt hij voor die soort in die ronde geen punten.

Card-buildingtitle.png Gebouwenkaarten

Spelers die gebouwenkaarten winnen, leggen die gedekt onder hun schatkist. Deze kaarten leveren pas bij het einde van het spel punten op. De spelers mogen de kaarten die onder hun schatkist liggen tijdens het spel niet meer bekijken. Gebouwenjokers worden ook gedekt onder de schatkist gelegd en aan het einde van het spel geteld.

Rood wint 1 gebouwenjoker en 2 gebouwenkaarten. Hij legt deze onder zijn schatkist.
Card-jokertitle.png Joker

De draak en de fee leveren de speler direct 10 punten op, die de speler op het scorespoor verwerkt. Deze kaarten gaan daarna terug in de doos.

Verkeerd gelegde kaarten

Alleen mogelijk door het leggen van gedekte kaarten

Als een speler een gedekte kaart wint die niet overeenkomt met de kleur van de rij waar hij in ligt, wordt dit als volgt afgehandeld:

Voor elke personenkaart die bij een verkeerde kleur gewonnen is, krijgt de speler direct 10 punten die hij op het scorespoor verwerkt. De kaart gaat daarna terug in de doos.

Gaat het om een dierenkaart of een gebouwenkaart dan zijn er twee mogelijkheden:

 • Hij ontvangt direct 10 punten, verwerkt die op het scorespoor en doet de kaar terug in de doos, of
 • Hij legt de dierenkaart voor zicht neer en krijgt daar de gebruikelijke punten voor;

Hij legt de gebouwenkaart gedekt onder zijn schatkist.

Volgende ronde

De (nieuwe) deler deelt nu nieuwe kaarten uit aan elke speler volgens de tabel hierboven en er begint een nieuwe ronde.

Einde van het spel

Het spel is afgelopen als er geen kaarten meer kunnen worden uitgedeeld. Kaarten die nu nog naast de speelborden liggen en niet zijn gewonnen gaan terug in de doos.

Eindtelling

De spelers krijgen nu punten voor hun gebouwenkaarten. Elke speler bekijkt nu de gewonnen kaarten dit tijdens het spel gedekt onder de schatkist gelegd zijn.

Voor elke serie van 2 tot 4 gebouwenkaarten van verschillende kleuren krijgen de spelers punten.

De spelers krijgen aldus de volgende punten:

 • 1 gebouwenkaart 0 punten
 • 2 verschillende gebouwenkaarten 5 punten
 • 3 verschillende gebouwenkaarten 15 punten
 • 4 verschillende gebouwenkaarten 30 punten

De gebouwenjoker mag voor iedere kleur worden ingezet.

De spelers verwerken de punten die ze voor hun gebouwenkaarten hebben gekregen op het scorespoor.

Rood krijgt in totaal 65 punten voor zijn gebouwenkaarten. Serie A = 30 punten, serie B = 30 punten, serie C = 5 punten en serie D = 0 punten

De speler met de meeste punten wint het spel.

Bij een gelijke stand, wint van hen de speler met de meeste gebouwenkaarten.

Accessoires

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De Spaanstalige spelregels van Devir stellen dat de speler die als laatste zijn horige inzet die plat neer moet leggen.