Puntentelling: Een Historisch Perspectief (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Scoring: A Historical Perspective (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:


Door obervet (05/2015); bijgewerkt door Meepledrone (02/2024)

Exclamation2.png

Deze samenvatting is gebaseerd op de wijzigingen die in de loop van verschillende herdrukken van de eerste editie van het basisspel (C1 voor kort) in de Duitse en Engelse spelregels zijn doorgevoerd. De beschikbaarheid van de versies van de spelregels en de data van uitgave zijn voor andere uitgevers afwijkend. Vanaf de tweede editie van het spel (C2 voor kort) hebben echter alle uitgevers deze wijzigingen overgenomen.

Inleiding

Gedurende de vroege jaren van de 1e editie van Carcassonne (kortweg: C1), hebben de spelregels een aantal veranderingen ondergaan die van invloed zijn op de puntentelling van de volgende projecten:

 • De puntentelling van weiden: de spelregels hebben 3 verschillende versies van de puntentelling van weiden doorgemaakt (hieronder edities genoemd).
 • De puntentelling van kleine steden: de spelregels hebben 2 verschillende versies doorgemaakt.

Verder waren er nog andere wijzigingen die invloed hadden op de positie die gebruikt moest worden voor het zetten van boeren en het aantal velden en de lay-out van het scoretableau in C1.

De uiteindelijke versie waartoe na al deze wijzigingen in C1 besloten werd, is in latere edities van het spel, de 2e editie (kortweg C2) en 3e editie (kortweg C3), als onderdeel van de canon ongewijzigd gebleven.

Exclamation2.png

De rest van deze pagina gebruikt de verwijzingen 1e editie, 2e editie en 3e editie voor de versies van de spelregels voor de puntentellingen, niet te verwarren met C1, C2 en C3. Houd in gedachten dat al deze veranderingen, weergegeven als edities van de spelregels voor de puntentellingen, in C1 hebben plaatsgevonden.

Een korte geschiedenis van puntentelling van boeren in C1

In de spelregels van 1e editie werd geteld vanuit het perspectief van de steden zelf: dat wil zeggen, je koos een stad, en telde het aantal boeren op alle weiden die bij die stad hoorden. De speler met de meeste boeren kreeg 4 punten. Daarna ging je verder met de volgende stad.

2e editie regels volgden vrijwel onmiddellijk - nadat Carcassonne Spel van het Jaar (Gameoftheyear) had gewonnen, in feite. De oorspronkelijke boerenregels van de eerste editie werden door de jury te moeilijk bevonden en zij werden veranderd; hoewel dit leidde tot oproepen om Carcassonne de prijs te ontnemen, omdat het spel dat won eigenlijk niet het spel was dat later als de Gameoftheyear werd verkocht.

In de 2e editie van de spelregels veranderde de puntentelling voor weiden naar het perspectief van de weiden - kies een weide, tel de boeren die er op staan, en de speler met de meeste boeren krijgt 3 punten voor elke stad die aan de weide grenst. Maar net als bij de eerste editie kon elke stad maar één keer punten opleveren, wat betekende dat je nog steeds moest bijhouden welke steden 3 punten hadden gegeven en welke niet.

Snel daarna volgde de 3e editie van de spelregels en die verwijderden deze voorwaarde, zodat elke stad nu meerdere keren punten kon geven. De grote verdienste van de 3e editie regels is dat je niet hoeft bij te houden welke steden geteld zijn, alleen welke weiden – en omdat je de boeren moet verwijderen nadat een bepaalde weide geteld is, is het niet al te moeilijk om dat te doen. In de eerste editie werden de weiden feitelijk ook niet rechtstreeks geteld, maar alleen indirect, waardoor de idee van puntentelling voor "boeren" enigszins misleidend is en moeilijk te begrijpen voor jongere spelers (dit was, in wezen, het bezwaar van de jury).

1e editie:
Blauw heeft de meerderheid van de weilanden rond deze stad.
Blauw krijgt 4 punten - zelfs als hij 2 horigen heeft op verschillende weiden. Rood krijgt geen punten.
2e editie:
Er zijn 3 weiden rond deze stad.
Blauw krijgt 3 punten - zelfs als hij 2 horigen heeft op verschillende weiden. Rood krijgt 3 punten.
3e editie:
Er zijn 3 weiden rond deze stad.
Blauw krijgt 3 punten voor elke boer = totaal 6 punten. Rood krijgt 3 punten.

Waar staan we voor C1 met betrekking tot weiden?

Hoewel de regels van de 3e editie sinds 2002 in Duitsland worden gebruikt, RGG koos er aanvankelijk voor om de regels van de 1e editie te behouden. De gebruikelijke argumenten voor deze beslissing waren consistentie (het zou verwarrend zijn om de regels te veranderen) en authenticiteit (de regels van de 1e editie zijn tenslotte degene die de GotY hebben gewonnen).

Logisch genoeg, aangezien de originele spelregels van HiG de basis zijn, gebruikt ZMG de 3e editie van de puntentelling, en is RGG uiteindelijk ook afgestapt van de 1e editie van de puntentelling – wij volgen in C1 de spelregels van de 3e editie. Daarnaast gaat elke VVV, en gaan de meeste uitbreidingen van het spel, uit van de spelregels van de 3e editie. Geen van de twee uitbreidingen die RGG heeft gemaakt gaat uit van nieuwe regels. Dus, bijvoorbeeld, wanneer de eerdere RGG editie van Kooplieden en Bouwmeesters over het varken zegt dat het een bonuspunt geeft en het totaal op 5 punten brengt, dan is dat een aanpassing van de originele Duitse spelregels, waarin het totaal 4 is. Vasthouden aan de 1e editie van de spelregels betekende dat RGG elke volgende uitbreiding aan moest passen om het kloppend te maken - dus zelfs als de 1e editie van de spelregels meer "authentiek" zijn voor het basisspel, worden ze minder "authentiek" zodra je een uitbreiding toevoegt.

Dit was allemaal niet echt een probleem - al leidde het wel tot verhitte discussies - zolang de spelers maar op de hoogte waren van de twee mogelijkheden en het eens waren over welke te gebruiken...

Wat is er in C1 aan de weiden veranderd?

De release van de vijfde grote uitbreiding — Burgemeesters en Abdijen — zou wel eens de beslissende factor kunnen zijn geweest. Het was bijna onvermijdelijk dat op een gegeven moment HiG een uitbreiding zou uitbrengen die eenvoudigweg niet te combineren is met de telling van de boeren van de 1e editie; en hier hebben we een uitbreiding die mogelijk de telling van de boeren aan het eind van het spel vergemakkelijkt als je de regels van de 3e editie gebruikt, maar gemakkelijk de moeilijkheid zal verdubbelen als je nog steeds de regels van de 1e editie gebruikt. Ik zal het uitleggen.

Deze uitbreiding bevat een herenboerderij – één voor elke speler – die alleen op het kruispunt tussen vier weidedelen gezet kan worden. Alle boeren die zich op dat moment op de weide bevinden worden onmiddellijk geteld (3 punten per aangrenzende stad) en verwijderd. Boeren die later in het spel via verbindingstegels bij de herenboerderij komen worden ook geteld (1 punt per aangrenzende stad) en verwijderd. Aan het eind van het spel is de herenboerderij 4 punten per aangrenzende stad waard. Toen ik de Duitse spelregels voor het eerst las, vroeg ik me af hoe RGG ze zou aanpassen. Potentieel zou de verwijdering van de boer en de puntentelling kunnen verlopen volgens de gebruikelijke RGG regels, hoewel het vreemd zou zijn - immers, als alleen de boeren op één weide verwijderd hoeven te worden, waarom zou een stad dan alle andere aangrenzende weiden meetellen om de punten te bepalen? Mogelijk, maar vreemd. Het echte probleem komt echter pas aan het eind - als je weiden vanuit het perspectief van de steden telt, hoe bepaal je dan de waarde of sterkte van de herenboerderij? Het is duidelijk dat die de boeren overtroeft – is die twee van hen waard? Overtroeft het de boeren op andere weiden die de stad raken? Hmm.

Nou, de officiële RGG regels deden iets wat ik niet verwacht had: ze hielden zich precies aan de Duitse regels. Dat wil zeggen, de boeren die verwijderd worden scoren 3 punten (of 1 punt) per aangrenzende stad, en de Herenboerderij scoort aan het eind 4 punten per aangrenzende stad. De Herenboerderij, in zowel beide HiG en RGG regels, gebruik maakt van de 3e editie puntentelling. Maar er staat nergens in de regels dat RGG De telling van de boeren in het algemeen zou nu de regels van de 3e editie moeten volgen. Met andere woorden, aan het eind van het spel lijkt het erop dat je de twee elementen apart moet berekenen, met 1e editie voor boeren en 3e editie voor schuren. Twee keer zo ingewikkeld, zoals ik al zei.

Vergelijk dat eens met het effect van de Herenboerderij als je de regels van de 3e editie voor alles gebruikt: het systeem is logisch, er zouden minder boeren in het spel moeten zijn (en dus minder geteld) en minder gevechten voor de meerderheid. De Herenboerderij zou het spel eigenlijk moeten vergemakkelijken... Dit is allemaal puur theoretisch, natuurlijk, maar mijn gevoel zegt dat dit de oorzaak was van RGG de regels van de 1e editie te vervangen door die van de 3e editie. Mijn advies aan spelers is altijd geweest om hoe dan ook over te stappen op de 3de editie - ze zijn eenvoudiger, en stellen je in staat om de uitbreidingen te spelen zoals bedoeld. En er is nog maar weinig excuus om niet over te stappen nu alle uitgevers de 3de editie hebben overgenomen.

Kleine steden in C1

Aanvankelijk werden kleine steden ook anders geteld dan nu het geval is. Bij de oorspronkelijke uitgave van het spel leverden afgebouwde kleine steden (gedefinieerd als een stad die uit slechts 2 tegels bestond) slechts 1 punt per tegel en schild op in plaats van de gebruikelijke 2 punten per tegel en schild. Een kleine stad zou dus in totaal slechts 2 punten opleveren. De bedoeling was om spelers te straffen voor het afbouwen van zo'n gemakkelijk project en om het aantal steden dat aan het eind van het spel punten zou opleveren voor weiden te verminderen. Meer uitzonderingen op de regels maakt het spel echter ingewikkelder, en in 2002 (gelijktijdig met de overgang naar de 3e editie van de puntentelling van weiden) werd de speciale regel voor kleine steden afgeschaft. Vanaf dat moment waren alle steden 2 punten per tegel en schild waard (plus of min de effecten van andere projecten zoals kathedralen en belegeringen). Dit betekende een aanmerkelijke verandering in de strategie van het spel, omdat een kleine stad nu een redelijk aantal punten oplevert voor een mogelijk minimale inspanning, en dit kan het aantal steden op een weide snel groter maken, wat aan het einde van het spel kan leiden tot zeer hoge puntenaantallen voor weiden.

Een samenvatting van de veranderingen in C1 in de tijd

 • 2000:
  • Scoretableau - 70 punten
  • Kleine stad (2 tegels) - 2 punten
  • Boer - staat rechtop
  • Boer puntentelling - 1e editie
 • 2001:
  • Scoretableau - 50 punten, grijs
  • Kleine stad (2 tegels) - 2 punten
  • Boer - staat rechtop (tip: leg de boer plat neer)
  • Boer puntentelling - 1e editie
 • 2001 ("Spel van het Jaar"):
  • Scoretableau - 50 punten, grijs
  • Kleine stad (2 tegels) - 2 punten
  • Boer - staat rechtop (tip: leg de boer plat neer)
  • Boer puntentelling - 2e editie
 • 2002:
  • Scoretableau - 50 punten, bruin
  • Kleine stad (2 tegels) - 4 punten
  • Boer - staat rechtop (tip: leg de boer plat neer)
  • Boer puntentelling - 3e editie
 • 2005:
  • Scoretableau - 50 punten, bruin
  • Kleine stad (2 tegels) - 4 punten
  • Boer - ligt plat
  • Boer puntentelling - 3e editie


De achterkant van de doos uit de originele Engelse uitgave van Carcassonne. Merk op dat de 3 boeren rechtop staan. Bovendien ziet u op het scoretableau grijze kasseien en telt verder dan 50.