Burgemeesters en Abdijen (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Abbey and the Mayor (1st edition) and the translation is 100% complete.
Abbey And Mayor C1 Tile Abbey.jpg Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Abbey And Mayor C2 Tile A.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Burgemeesters & Abdijen Burgemeesters & Abdijen
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Box AbbeyMayor2 C1 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

Markering

Burgemeesters en Abdijen (Grote uitbreiding #5) is oorspronkelijk uitgegeven door Hans im Glück in 2007

Speelmateriaal

 • 12 nieuwe landschapstegels
 • 6 abdij-tegels
 • 6 herenboederijen
Figure Barns C1.png
 • 6 transportwagens
Figure Wagons C1.png
 • 6 burgemeesters
Figure Mayors C1.png

Opmerkingen over de kenmerken van de landschapstegels van deze uitbreiding:

Abbey And Mayor C1 Tile Feature 01.jpg
Deze tegel bevat twee gescheiden stadsdelen. De stad met het wapen eindigt in de weide. Dat is met name belangrijk bij de puntentelling voor boeren.
Abbey And Mayor C1 Tile Feature 02.jpg
De weg geldt niet als onderbroken. Aan de ene kant scheidt de weg twee weiden, aan de andere kant niet. Dit is met name belangrijk bij de puntentelling voor boeren.
Abbey And Mayor C1 Tile Feature 03.jpg
De weg raakt de stad, waardoor deze tegel 3 gescheiden weidedelen bevat.
Abbey And Mayor C1 Tile Feature 04.jpg
Deze tegel bevat twee gescheiden stadsdelen.
Abbey And Mayor C1 Tile Feature 05.jpg
De weg eindigt bij het huis.
Abbey And Mayor C1 Tile Feature 06.jpg
De weg eindigt hier niet, maar gaat in alle 3 de richtingen verder.

Spelregels

Voorbereiding

Aan het begin van het spel ontvangt iedere speler een abdijtegel, een burgemeester, een herenboerderij en een transportwagen in zijn kleur, die hij bij zijn horigen legt. [1] Met uitzondering van de volgende aanpassingen zijn de spelregels van het basisspel Carcassonne van kracht.

Het leggen van landtegels

De nieuwe landtegels worden op de gebruikelijke wijze aangelegd. [2] [3] [4]

De Abdij

Abbey And Mayor C1 Tile Abbey.jpg

Voorbereiding

Aan het begin van het spel heeft elke speler een landschapstegel "Abdij" voor zich liggen.

Een landschapstegel leggen

Een speler die zijn abdij wil inzetten, trekt aan het begin van zijn beurt geen landschapstegel. In plaats daarvan legt hij zijn landschapstegel "Abdij" neer. [5] De abdij mag overal geplaatst worden waar precies één landtegel past: dat wil zeggen dat de abdij alleen in een 'gat' gelegd kan worden waar alle vier de zijden al landtegels liggen. [6] [7] Als er zo'n 'gat' niet is, mag de abdij niet gelegd worden. Het maakt niet uit welke onafgebouwde projecten op de vier tegels die het 'gat' omsluiten staan.

Als een of meer spelers hun abdij nog niet aangelegd hebben als de laatste landschapstegel getrokken en aangelegd is, mogen ze dat alsnog doen, met de klok mee te beginnen met de speler links van de speler die de laatste tegel aangelegd heeft, mits het volgens de spelregels gebeurt. Daarna is het spel voorbij. [8] [9]

Het plaatsen van een horige

De speler mag een horige op de abdij inzetten als monnik. [10] [11] [12]

Als een speler een abdij gelegd heeft (en eventueel een horige heeft ingezet) zijn de vier aangrenzende tegels afgesloten aan die zijden. [13] [14] [15] Vervolgens worden de punten van alle afgebouwde wegen, steden en kloosters geteld zoals gebruikelijk. [16] [17]

Puntentelling

Monniken in abdijen worden op dezelfde manier geteld als in kloosters.

Blauw legt de abdij en bouwt daarmee de weg met de rode horige af. Rod krijgt 1 punt en neemt de horige terug in zijn voorraad. De stad onder de abdij en de weg rechts ervan zijn nog niet afgebouwd.
Eindtelling

Aan het einde van het spel krijgt een speler voor een monnik in een onafgebouwde abdij hetzelfde aantal punten als voor een onafgebouwd klooster.

De Burgemeester

Figure Mayor red.png

Voorbereiding

Iedere speler start het spel met een Burgemeester in zijn kleur.

Een landschapstegel leggen

Er zijn geen specifieke tegels voor de burgemeester, maar stadsdelen met schilden zijn wel van belang voor de burgemeester.

Het plaatsen van een horige

De burgemeester kan gezet worden in plaats van een horige. Deze mag alleen in een stad worden gezet waar zich nog geen ridder bevindt; [18] [19] [20] [21] [22] alle gebruikelijke spelregels voor het zetten van horigen zijn nog steeds van toepassing. [23] [24]

Bij het bepalen van de meerderheid in een afgebouwde stad, is de waarde van de burgemeester gelijk aan het aantal wapens in de stad, of 0 als die er niet zijn.

Puntentelling

Bij het tellen van een afgebouwde stad geldt het volgende:

De kracht van een burgemeester is gelijk aan het aantal wapens in de stad. [25] Als een stad geen wapens heeft, dan heeft de burgemeester kracht 0 en krijgt de speler geen punten voor de stad. [26] [27] [28] De burgemeester heeft geen invloed op de waarde van de stad. Na het tellen van de stad krijgt de speler de burgemeester weer terug in zijn voorraad.

De burgemeester heeft waarde 3 (3 wapens). Blauw krijgt 18 punten voor de afgebouwde stad.

De Transportwagen

Figure Wagon red.png

Voorbereiding

Iedere speler start het spel met een Transportwagen in zijn kleur.

Een landschapstegel leggen

Er zijn geen aparte landschapstegels voor de transportwagen.

Het plaatsen van een horige

Een speler mag in plaats van het inzetten van een horige zijn transportwagen op een weg, een stad of een klooster zetten, waar nog geen ander speelstuk staat. [29] [30] [23] [24] Een transportwagen mag nooit op een weide staan.

Bij de puntentelling van een project met een transportwagen, telt deze voor een normale horige.

Puntentelling

Bij het tellen van een project met een transportwagen, wordt de transportwagen als een normale horige beschouwd. Na de telling mag de speler de transportwagen in zijn voorraad terugleggen, of naar een aangrenzende stad, weg of klooster verplaatsen. [31] [32] [33] [34] [35]


Blauw krijgt 4 punten voor de weg en mag daarna zijn transportwagen naar het klooster of het onderste wegdeel verplaatsen. Hij mag niet naar het wegdeel verplaatst worden dat bezet wordt door de rode horige en natuurlijk ook niet naar de weide.
Blauw krijgt 14 punten voor de stad en mag daarna zijn transportwagen naar het wegdeel rechts verplaatsen. Hij mag de transportwagen niet naar de afgebouwde weg verplaatsen.
De transportwagen mag niet van de ene naar de andere stad gaan via de "korte wegen".

Het project waar de transportwagen naartoe wordt verplaatst [36] moet onafgebouwd en onbezet zijn. [37] Als geen van de aangrenzende projecten onafgebouwd en onbezet zijn, moet hij zijn transportwagen terugleggen in zijn voorraad. [38] Als er meerdere transportwagens bij een puntentelling betrokken zijn, bepalen de spelers met de klok mee, te beginnen met de speler die aan de beurt is, of ze hun transportwagen terugnemen of verplaatsen.


Blauw krijgt 2 punten voor de weg en mag daarna zijn transportwagen naar de onafgebouwde stad verplaatsen. Hij mag de transportwagen niet naar het wegdeel met de rode horige of naar de afgebouwde weg verplaatsen.
Dit is geen geldige verplaatsing voor de transportwagen, aangezien steden waarvan de muren elkaar op een enkel punt raken niet geacht worden verbonden te zijn. Afbeelding van het Carcassonne-forum.
Na het leggen van de landschapstegel met de rode rand, mag de transportwagen niet naar het nieuwe stadsdeel of één van de wegdelen op die tegel verplaatst worden, omdat hij dan de kruising over moet. Om naar één van de wegen te gaan, zou hij vanaf een weg hebben moeten starten. Je kunt nooit van of naar een stad gaan via een kruising. Beide "korte wegen" zijn ongeldige plaatsen voor het zetten van een horige. Derhalve is het wegdeel onderaan de afbeelding de enig mogelijke optie (aannemende dat die niet bezet of afgebouwd is). Afbeelding van Carcassonne Central.

Extra spelregel

Als een wagon wordt geplaatst in een voltooide en gewaardeerde stad, kan de wagon alleen naar een weg, als deze weg (onvoltooid en onbezet) direct aan deze stad grenst (verbonden met de stadsmuren door een poort). Aangezien een boerderij ook een kenmerk is, mag er geen boerderij tussen de weg en de stad liggen. Het maakt niet uit waar de wagon wordt geplaatst binnen het voltooide en gewaardeerde kenmerk (bijv. stad) voordat hij beweegt. Functies die een oppervlakte delen, zoals een aangrenzende abdij of een klooster in een stad, kunnen ook worden beschouwd als een geldige bestemming voor de wagon.

Het verplaatsen van de draak hangt volledig af van de aangrenzende kenmerken, niet van de aanvankelijke positie van de wagon binnen het kenmerk dat voltooid en gewaardeerd is. Evenzo kan de wagen naar iedere tegel van de aangrenzende speelfiguur bewegen (het aantal tegels dat de wagen beweegt is niet relevant).

De volgende voorbeelden illustreren de beweging van de wagon in verschillende scenario's.

Voorbeeld 1. Verzetten vanuit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, wordt de transportwagen naar een aangrenzend project verzet dat onafgebouwd en onbezet moet zijn.

De stad wordt voltooid door de omringende muren en de abdij. Aan de stad grenzen verschillende boerderijen, een onvolledige weg, een korte weg, en een onvolledige abdij. Bovendien is er ook nog een onvoltooid klooster binnen de stad.

De wagon kan naar:

 • De onvoltooide weg (een van zijn tegels)
 • De onvoltooide abdij
 • Het onvoltooide klooster in de stad

De wagon kan niet rijden naar:

 • een boerderij die aan de stad grenst
 • Elke weg die niet met de stad verbonden is door een poort.
 • De korte weg die verbonden is met de stad of een weg die ermee verbonden is op het kruispunt.
 • De onvoltooide weg naar de abdij, omdat die niet direct met de stad verbonden is
 • Het klooster met de voltooide weg verbonden met de abdij
 • De onvolledige stad verbonden door korte wegen en een kruispunt
Voorbeeld C1-1. De gele rand geeft de omtrek van de stad aan.
 • 0 Tegel net geplaatst.
 • 1 De wagen kan naar deze weg.
 • 2 De wagen kan naar deze abdij.
 • 3 De wagen kan naar het klooster in de stad.
 • 4 De wagon kan niet rijden naar de korte weg die eindigt bij de voltooide stad of naar een weg die daarmee verbonden is via het knooppunt.
 • 5 De wagon kan geen verbinding maken met deze stad omdat hij via korte wegen en een knooppunt verbonden is met de voltooide stad.
 • 6 De wagen kan niet naar deze onvoltooide weg, want die is verbonden met de abdij, niet met de voltooide stad.
 • 7 De wagen kan niet naar deze weg, want die is voltooid en verbonden met de abdij, niet met de voltooide stad.
 • 8 Tde wagen kan niet naar dit klooster omdat het direct verbonden is met de voltooide stad; het is verbonden met een voltooide weg die naar de abdij leidt.
Voorbeeld 1. Verzetten vanuit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, wordt de transportwagen naar een aangrenzend project verzet dat onafgebouwd en onbezet moet zijn.

De stad wordt gecompleteerd door de omringende muren. De stad grenst aan de verschillende boerderijen en 3 wegen. Twee wegen zijn voltooid, dus de wagen kan alleen naar de onvoltooide weg bovenaan.

De tegel waar de wagon in de stad wordt geplaatst heeft geen invloed op de mogelijke opties. Het resultaat is altijd hetzelfde: een aangrenzende onbezette speelfiguur aan de stad.

Als de wagon naar de incomplete weg wordt verplaatst, kan hij op een van de tegels worden geplaatst.

Voorbeeld C1-2. De gele rand geeft de omtrek van de stad aan.
 • 0 Tegel net geplaatst.
 • 1 The wagon can move to this road. It can be placed on any of its tiles.
 • 2 Deze wegen zijn verbonden met de stad, maar ze zijn voltooid.
 • 3 Deze weg grenst niet direct aan de stadsmuur omdat hij begint bij de splitsing.
 • 4 Deze weg grenst niet direct aan de stadsmuur omdat er een boerderij tussen deze weg en de voltooide stad ligt.
 • 5 This road does not border directly at the city wall because it starts at the junction and it is occupied.
 • 6 Dit klooster grenst niet direct aan de voltooide stad, omdat er een voltooide weg tussen het klooster en de voltooide stad loopt.
 • 7 Dit klooster grenst niet direct aan de voltooide stad omdat het omgeven is door een boerderij.
Voorbeeld 1. Verzetten uit een afgebouwde stad

Nadat de stad afgebouwd en geteld is, wordt de transportwagen naar een aangrenzend project verzet dat onafgebouwd en onbezet moet zijn.

De wagon kan naar een aangrenzend object aan een van de uiteinden van de weg bewegen. Het aantal tegels dat de wagon verplaatst is niet van belang. Het is alleen belangrijk dat het object direct grenst aan de voltooide weg.

Voorbeeld C1-3. De gele rand geeft de omtrek van de stad aan.
 • 0 Tegel net geplaatst.
 • 1 Tde wagon kan naar elke tegel van deze direct aangrenzende wegen rijden, omdat ze onvoltooid en onbezet zijn.
 • 2 De wagon kan naar elk van de tegels in de stad rijden omdat het direct grenst aan de voltooide weg (de stad sluit het linker einde), en het is niet voltooid en onbezet.

De Herenboederij

Figure Barn red.png

Voorbereiding

Iedere speler start het spel met een Herenboerderij in zijn kleur.

Het leggen van een landtegel

Er zijn geen aparte landschapstegels voor de herenboerderij.

Het plaatsen van een horige

Een speler mag in plaats van het inzetten van een horige zijn herenboerderij zetten. Die mag alleen op een viersprong van vier landschapstegels gezet worden waarvan er één zojuist door de speler is gelegd. Verder moeten de vier hoeken van de landschapstegels aan de viersprong alleen weiden zijn. [39] [24] [40] [41] [42]


Correct geplaatste herenboederij
De herenboerderij mag zo niet geplaatst worden (zie foto aan de rechterkant). De stad ligt op het kruispunt

De herenboerderij mag ook op een weide geplaatst worden waar zich al boeren bevinden. Er mag zich echter geen andere herenboerderij op de weide bevinden. [43]

De herenboerderij blijft de rest van het spel op deze locatie staan. [44]

Een herenboederij kan niet door een draak opgegeten worden (van Uitbr 3 - De Draak, de Fee en de Jonkvrouw), het kan ook niet gevangen worden genomen door de toren (van Uitbr 4 - De Toren).

Puntentelling

Puntentelling bij het zetten van de herenboerderij

Als er boeren in de weide met de herenboerderij zijn, worden deze direct geteld, net zoals aan het einde van het spel. [45] [46] Dat wil zeggen, de speler of spelers met de meerderheid aan boeren krijgt de gebruikelijke 3 punten voor elke afgebouwde stad. [47] Het maakt niet uit of de eigenaar van de herenboerderij bij de puntentelling betrokken is of niet. [48]

Blauw zet zijn herenboerderij in. Geel krijgt 6 punten voor de twee afgebouwde steden en legt zijn boer terug in zijn voorraad.

Daarna nemen de spelers de boeren terug in hun voorraad. [49]

Samenvatting voor gebruik met andere uitbreidingen:
Bij meerderheid van boeren –

 • 3 punten per afgebouwde stad aan deze weide
 • 4 punten per burcht aan deze weide
 • +1 punt per burcht of afgebouwde stad als bij de boer een varken staat (ook het varken gaat terug naar de voorraad van de eigenaar)
 • +1 punt per burcht of afgebouwde stad als er een tegel met een kudde varkens in de weide ligt
Puntentelling bij verbinding van weiden

Een boer mag niet worden ingezet op een weide met een herenboerderij. [50] Als door het leggen van een tegel een weide met een of meer boeren verbonden wordt met een weide met een herenboerderij, worden de punten voor de boeren onmiddellijk geteld. [45] [51] De speler(s) met de meerderheid aan boeren krijgt slechts 1 punt voor elke afgebouwde stad (met varken: 2 punten in plaats van 1). [52] Ook deze boeren gaan na de puntentelling terug naar de voorraad van hun eigenaars.

Door het leggen van de nieuwe tegel wordt de weide met de rode boer verbonden met de weide met de blauwe herenboerderij. Rood krijgt 2 punten voor de twee afgebouwde steden en legt zijn boer in zijn voorraad.

Samenvatting voor gebruik met andere uitbreidingen:
Bij meerderheid van boeren –

 • 1 punten per afgebouwde stad aan deze weide
 • 2 punten per burcht aan deze weide
 • +1 punt per burcht of afgebouwde stad als bij de boer een varken staat (ook het varken gaat terug naar de voorraad van de eigenaar)
 • +1 punt per burcht of afgebouwde stad als er een tegel met een kudde varkens in de weide ligt
Eindtelling

Aan het einde van het spel krijgt de eigenaar van de herenboerderij 4 punten per afgebouwde stad aan de weide [53] en 5 punten voor elke burcht aan die weide. Als er meerdere herenboerderijen op een weide staan als gevolg van het verbinden van weiden, krijgt elke speler het volle puntenaantal. De tegel met kudde varkens (uit De Rivier II) geeft geen extra punten aan de herenboerderij. [54] [55]

Huisregels

 • Transportwagens mogen alleen ingezet worden op kloosters (en cultusplaatsen) als er ook een weg op de tegel staat. Dit betekent dat de transportwagen niet mag worden ingezet op een abdij. (met dank aan dwhitworth)
 • De transportwagen mag naar het eerstvolgende afgebouwde, of onbezette en onafgebouwde project verplaatst worden. Hierdoor kan hij over het bord heen rijden naar onbezette projecten. (met dank aan viberunner)
 • De burgemeester kan niet gevangengenomen worden door de toren. (met dank aan viberunner)
 • De transportwagen kan niet opgevreten worden door de draak of gevangengenomen worden door de toren. (met dank aan viberunner)
 • De transportwagen mag ingezet worden op projecten zonder weg. Hij kan van de abdij naar een aangrenzende stad of weg verplaatst worden (één zet, één beurt) maar mag dat niet vanaf een klooster dat alleen aan een weide grenst. (met dank aan viberunner)
 • De burgemeester wordt, net als boeren, plat neergelegd zodat je in één oogopslag kunt zien welke steden burgemeesters hebben. (met dank aan Joff)

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 12
Abbey And Mayor C1 Tile 01.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 04.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 05.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 06.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 07.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 08.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 09.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 10.jpg ×1
Abbey And Mayor C1 Tile 12.jpg ×1
Totaal aantal bijzondere tegels: 6
Abbey And Mayor C1 Tile Abbey.jpg ×6

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Officiële status: De burgemeester en transportwagen zijn horigen, onderworpen aan de gebruikelijke inzetregels en met gevolgen voor de meerderheid. De herenboerderij is een bijzonder speelstuk, geen horige.
 2. Officiële verheldering van de uitgever Bij de landtegel met de put en de drie wegen moeten alle wegen afgebouwd voordat deze geteld kan worden.
 3. Officiële verheldering van de uitgever Bij de landtegel met de driesprong in Burgemeesters en Abdijen, is de lengte van de weg (bijv. ten behoeve van de Roofridder) het totaal aantal tegels in de weg en niet de grootste afstand tussen twee einden. De weg heeft drie uiteinden die afgebouwd moeten worden en het resultaat is waarschijnlijk groter.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap In de voorbeelden van deze uitbreiding, geldt de weg met de tunnel wel als onderbroken als met de uitbreiding De Tunnel gespeeld wordt, in dat geval bevat de tegel twee niet verbonden tunnelingangen.
 5. Officiële verheldering van de uitgever Als een speler zijn abdij nog heeft, de laatste tegel trekt en die aanlegt aan een project waar hij of zij een bouwmeester heeft, dan mag de landschapstegel "Abdij" voor het tweede deel van de dubbele beurt gebruikt worden (d.w.z. vóór de laatste ronde van het leggen van "Abdij" tegels).
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG editie verheldert deze zin door de toevoeging "(niet de diagonalen)".
 7. Officiële verheldering van de uitgever De regels die het leggen van kloosters en cultusplaatsen beperken gelden ook voor abdijen.
 8. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze alinea werd toegevoegd in de spelregels bij Big Box 2 van HiG en RGG en is in feite in tegenspraak met een eerdere FAQ (waarin stond dat abdijtegels niet meer aangelegd mogen worden als de laatste landschapstegel getrokken is).
 9. Officiële verheldering van de uitgever Als een abdij op deze manier aangelegd wordt, mag er zoals gebruikelijk een horige op ingezet worden. Als de abdij volledig omsloten wordt en dus meteen is afgebouwd, worden de punten voor de abdij geteld zoals bij een normale beurt. Daarna vindt de eindtelling plaats. (5/2013)
 10. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG editie wijkt hier licht af doordat de laatste zin van dit blok hierheen verplaatst is.
 11. Officiële verheldering van de uitgever Als een abdijtegel gelegd is, kan een horige niet naast de abdij ingezet worden (bijvoorbeeld als ridder) aangezien de abdij de volledige tegel in beslag neemt. De omgeving is geen stad. De horige op deze tegel is dus een monnik.
 12. Officiële verheldering van de uitgever Een cultusplaats kan een abdij uitdagen en omgekeerd omdat de abdij ook een klooster is.
 13. Officiële verheldering van de uitgever Als een speler een project afbouwt met een abdijtegel en zijn of haar bouwmeester staat op dat project, dan wordt dat project niet uitgebreid door de abdij (aangezien de abdij een apart project is), dus de speler krijgt geen extra tegel.
 14. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als een stad met handelswaren afgebouwd wordt door het leggen van een abdijtegel, krijgt de speler die de abdijtegel gelegd heeft dan zoals gebruikelijk de handelswarenfiches? Antwoord: Ja, aangezien de speler de stad heeft afgebouwd.
 15. Interpretatie uit de gemeenschap De abdij begrenst ook weiden.
 16. Officiële verheldering van de uitgever Een ridder in een belegerde stad kan zowel via een abdij als een klooster ontsnappen, aangezien de abdij dezelfde eigenschappen heeft als een klooster.
 17. Officiële verheldering van de uitgever Burgemeesters en transportwagens kunnen ook ontsnappen uit een belegerde stad via kloosters en abdijen (hoewel het grappig zou zijn als de burgemeester achter zou blijven, als een kapitein die ten onder gaat met zijn schip).
 18. Officiële verheldering van de uitgever Elke horige, inclusief de burgemeester, die in een stad gezet is, wordt als ridder beschouwd.
 19. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG editie van Big Box 2 heeft het over “geen ridder of horige”. In sommige versies van de spelregels staat “geen ridder of andere burgemeester,” maar dat is overbodig aangezien de burgemeester een ridder is (net als elke andere horige in een stad). (bijgewerkt 1/2015)
 20. Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester kan niet in een stad worden ingezet waar zich al een transportwagen bevindt. Beiden zijn horigen (volgens de definitie in de spelregels), dus wordt de stad al bezet door de transportwagen.
 21. Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester mag een vliegtuig gebruiken. Hij mag echter alleen op een onafgebouwde stad landen. Als er geen onafgebouwde stad beschikbaar is op de tegel waarop de burgemeester landt, dan neemt de speler de burgemeester terug in voorraad. (2/2013)
 22. Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester mag de magische poort gebruiken. Hij mag echter alleen in een onafgebouwde, onbezette stad gezet worden. (2/2013)
 23. 23.0 23.1 Officiële verheldering van de uitgever De burgemeester en de transportwagen kunnen opgevreten worden door de draak, gevangengenomen worden door de toren en verwijderd worden door de jonkvrouw. De burgemeester en de transportwagen mogen in een toepasselijke wijk van Carcassonne gezet worden. De burgemeester en de transportwagen mogen een magische poort gebruiken.
 24. 24.0 24.1 24.2 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag de burgemeester, de transportwagen of de herenboerderij op een toren gezet worden? Antwoord: Nee, het zetten van deze speelstukken is beperkt tot de projecten die in de spelregels beschreven staan.
 25. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG editie heeft de volgende verduidelijking: “Bijvoorbeeld, als de stad 3 wapens heeft, telt de burgemeester voor 3 horigen.”
 26. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De uitleg dat de speler geen punten krijgt is nieuw in Big Box 2 van HiG en bevestigt eerdere VVV.
 27. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Blauw heeft een burgemeester in een stad zonder schilden. Is de stad nu bezet? Zo ja, krijgt blauw punten als de punten voor de stad geteld worden? Antwoord: De stad is bezet. De burgemeester heeft waarde 0 en wordt geteld alsof er geen horige is, en krijgt dus geen punten.
 28. Interpretatie uit de gemeenschap Een burgemeester kan in een burcht terechtkomen, en daarmee is de burcht bezet. Echter, omdat burchten geen wapens hebben (vergelijkbaar met de vorige voetnoot), krijgt de speler geen punten als de burcht wordt afgebouwd omdat de waarde van de burgemeester in een burcht 0 is.
 29. Officiële verheldering van de uitgever In plaats van "geen ander speelstuk" had er eigenlijk "geen andere horige" moeten staan.
 30. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de RGG editie staat in plaats van "speelstuk" de tekst "geen andere transportwagen of horige". Daarmee wordt verwarring over de term "horige", maar maakt ten onrechte onderscheid tussen "horige" en "transportwagen".
 31. Officiële verheldering van de uitgever 'Vraag: Wat is de definitie van [aangrenzend/naastgelegen/buur] voor de transportwagen? Als twee stadsmuren elkaar raken (misschien alleen bij een punt), mag ik dan de transportwagen van de ene naar de andere verplaatsen? Antwoord: Aangrenzend zijn wegen die naar kruisingen lopen en wegen die rechtstreeks een stad of klooster ingaan. Twee steden raken elkaar nooit (op de huidige landschapstegels). Stadsmuren die elkaar op een punt (zoals op de hoek van tegels) raken worden niet als aangrenzend beschouwd, dus kan de transportwagen niet van de ene naar de andere reizen. Met andere woorden, de transportwagen moet wegen gebruiken om te verplaatsen. [Bovendien geldt dat een weg die de stad op enig punt wel raakt op een plek zonder poort, niet verbonden is met de stad. Ook een weg die via een tunnel door de stad loopt is er niet mee verbonden. – Chris O.] (bevestigd 5/2013)
  Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat de transportwagen niet door bijzondere elementen op een tegel mag rijden.
 32. Officiële verheldering van de uitgever De transportwagen kan op de hierboven getoonde tegel niet van de rechtstreeks van de ene naar de andere stad verplaatsten. Er zit een kruising tussen de twee steden en kruisingen behoren bij wegen. Met andere woorden, wil de transportwagen over de kruising heen kunnen gaan, dan had hij al vanaf een weg moeten starten. De steden grenzen ook bij de muren niet aan elkaar. De transportwagen mag ook geen niet verplaatst worden naar één van de "korte wegen" aangezien de spelregels duidelijk aangeven dat daar geen horigen gezet mogen worden. (8/2013)
 33. Officiële verheldering van de uitgever De transportwagen kan niet door enig' project heen rijden om bij een ander project te komen. Projecten zijn alle kenmerken van een tegel die bezet kunnen worden door een horige of een actie veroorzaken, waaronder kloosters, bazaars, graancirkels, feest, enz. [Opmerking: hiermee wordt een eerdere verduidelijking herroepen. Voorheen werden kenmerken die niet door een horige bezet konden worden zoals een feest niet tot de kenmerken gerekend en dus kon er doorheen gereden worden naar een weg aan de andere kant.] (5/2013)
 34. Officiële verheldering van de uitgever Een transportwagen mag op een abdij gezet worden. Bovendien mag de transportwagen naar een direct aangrenzende stad of weg rijden na de puntentelling (en omgekeerd van een stad of weg naar de abdij), mits het project waar hij naartoe gaat niet is afgebouwd. (bevestigd 5/2013)
 35. Officiële verheldering van de uitgever De transportwagen mag van een stad naar een klooster binnen die stad (of omgekeer) verplaatst worden, aangezien er geen weg nodig is voor een "verbinding", alleen een gedeelde muur/rand/oppervlak. (bevestigd 5/2013)
 36. Officiële verheldering van de uitgever Bij het verplaatsen van een transportwagen naar een nieuw project, mag de speler kiezen op welke tegel hij hem zet. Bijvoorbeeld, als je de transportwagen van een stad naar een weg verplaatst die tot nu toe uit vijf tegels bestaat, mag de transportwagen op elk van die tegels gezet worden, niet slechts de eerste tegel waar hij op terecht komt. Voor de puntentelling maakt dit niet uit, maar als de draak of de pest voorbij komt, kan de plaatsing een groot verschil maken.
 37. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG-versie voegt de volgende verheldering toe: "Bij de puntentelling telt een transportwagen als een horige."
 38. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Kun je een transportwagen op en stad zetten, er punten voor krijgen en hem dan in dezelfde beurt verplaatsen naar een ander project? Of kun je de transportwagen verplaatsen in plaats van het inzetten van een horige? Antwoord: De transportwagen kan ingezet worden in plaats van gewone horige. Als de stad daarmee wordt afgebouwd, worden de punten ervan geteld (transportwagen of "gewone" horige). Na de puntentelling mag de transportwagen verplaatst worden. Dit alles is mogelijk in één beurt. [Verplaatsen van de transportwagen mag niet in plaats van inzetten.]
 39. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij kan niet in de Stad Carcassonne gezet worden. De herenboerderij mag geen gebruik maken van de magische poort.
 40. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij mag op een tegel met een vulkaan gezet worden.
 41. Officiële verheldering van de uitgever De fee mag niet naast de herenboerderij gezet worden aangezien de herenboerderij geen horige is.
 42. Interpretatie uit de gemeenschap De herenboerderij mag niet op een kruising met mist worden gezet aangezien mist weiden scheidt.
 43. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de RGG-editie is die laatste zin over andere herenboerderijen weggelaten.
 44. Officiële verheldering van de uitgever De herenboerderij mag echter wel verwijderd worden door een Feest-tegel. (12/2014)
 45. 45.0 45.1 Officiële verheldering van de uitgever Het woord "direct" betekent hier dat de punten voor de boeren worden geteld en ze vervolgens worden verwijderd tijdens de normale puntentelling-fase van deze beurt (in plaats van op de weide blijven tot het einde van het spel). Het inzetten van een herenboerderij is geen onderbreking van het spel voor een aparte puntentellingsronde voor de boeren. Met andere woorden, het normale "hout verplaatsen" deel van de beurt gebeurt voordat de punten voor de boeren worden geteld. (10/2012)
 46. Officiële verheldering van de uitgever Het inzetten van een herenboerderij en de daaropvolgende puntentelling voor de weide met één of meer boeren geldt wel als een gelegenheid om een horige uit Carcassonne te verwijderen. Daar de puntentelling voor weiden met boeren nu op een ander moment plaats kan vinden dan aan het einde van het spel, kunnen ook horigen uit de markt eerder in het spel verplaatst worden. Dat gebeurt onmiddellijk na het inzetten van de herenboerderij en voordat de punten voor de boeren geteld worden. [Het verbinden van een weide met een horige met een weide met een herenboerderij is logischerwijs een andere gelegenheid – Chris O.]
 47. Officiële verheldering van de uitgever Een belegerde stad krijgt wel nog steeds dubbele punten als die in een weide ligt met een herenboerderij.
 48. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als ik een herenboerderij zet op een weide waar een andere speler een boer heeft waardoor hij of zij punten krijgt en ik niet, mag ik dan een horige in de Stad Carcassonne zetten? (Hoewel ik op dit moment geen punten krijg, krijg ik die voor de herenboerderij aan het einde van het spel zeker wel). Antwoord: Ja, dat is toegestaan. Alleen direct verkregen punten maken uit.
 49. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG-editie voegt toe "de herenboerderij blijft echter staan".
 50. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG-versie heeft de volgende aanvullende verheldering: "Er mag maar één herenboerderij op een weide staan. Uiteraard is het volstrekt geldig om twee weiden met elk een herenboerderij met elkaar te verbinden."
 51. Officiële verheldering van de uitgever Omdat het verbinden van weiden een puntentelling veroorzaakt, mag een horige uit de Stad Carcassonne naar de weide met de herenboerderij verplaatst worden. De punten voor deze boer worden direct geteld krijgt dus maar 1 punt per afgebouwde stad en staat (belangrijk!) niet op de weide tijdens de eindtelling.
 52. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag het varken op een weide geplaatst worden die zojuist met een weide met een herenboerderij verbonden is, d.w.z. op de zojuist gelegde tegen (onmiddellijk vóór de puntentelling)? Antwoord: Ja, het varken mag op reeds bezette projecten gezet worden [en, zoals hierboven, de normale "hout verplaatsen" fase vindt nog steeds plaats].
 53. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De RGG-editie voegt nog toe: "ongeacht hun afstand tot de herenboerderij". Dit is waarschijnlijk om spelers bekend te maken met de puntentelling van de 3e editie.
 54. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Die laatste zin is nieuw in de spelregels van Big Box 2 en bevestigt een eerdere FAQ. De uitspraak staat niet in de spelregels van Big Box 3, waarschijnlijk omdat De Rivier II niet in deze doos zit.
 55. Veelvoorkomende huisregel of -variant De tegel met de kudde varkens levert 1 punt extra per stad op als er een herenboerderij op de weide staat.