Sokol (Hrad)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Castle Falcon and the translation is 100% complete.
Other languages:


Princ se rozrůstá a začal se věnovat sokolnictví, což má za následek velké množství sokolích hnízd na hradě. Na hrad také přišlo náboženství a na hradě je nyní možnost stavět kaple.

Úvod

Castle TileBack.jpg
rub kartiček

Následující česká pravidla pro rozšíření Sokol ke spin-off hře Hrad, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovala společnost Rio Grande Games v angličtině jako PnP (tiskni a hrej) roku 2009. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném spin-off rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

  • 4 brány (doplňkové díly hradní zdi vložit mezi díly 27/28, 47/48, 69/70, 91/92)
CastleFalcon 4gates.jpg
  • 18 nových hradních kartiček s částmi kaple a sokolími hnízdy
CastleFalcon ChapelAeries.jpg
A: Sokolí hnízdo
B: Část kaple
  • 12 žetonů sokolích hnízd
CastleFalcon NestToken.jpg
  • 4 dřevěné figurky:
2× král
CastleFalcon Kings.png
2× sokolník
CastleFalcon Falconers.png

Toto rozšíření je možné hrát pouze se spin-off hrou Carcassonne Hrad. Všechna jeho pravidla zůstávají v platnosti.

Pravidla rozšíření

Brány  

CastleFalcon Castlegate.png
Během přípravy hry vložte brány do hradní zdi na místa označená čísly na branách. Během hry se hradní brány nepočítají jako bodovaná místa, ale přeskakují se.

Kaple  

CastleFalcon ChapelTile.png
Některé z doplňkových hradních kartiček zobrazují kaple. Pokud je kaple dokončena, získá hráč s početní převahou figurek v kapli, počet bodů podle počtu kartiček, ze kterých je kaple tvořena:
Kartičky12345678+ 
Body1361015212836 

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Získám za nedokončenou kapli na konci hry body?

Odpověď: Všeobecně platí, že pokud je hrad na konci hry nedokončený, žádné území v něm není bodováno (pokud nemáte určité žetony z hradní zdi), nedokončená kaple získá 0 bodů.

Sokolí hnízda  

CastleFalcon Aeries.png
Během přípravy jsou žetony sokolích hnízd umístěny v dosahu hráčů. Pokud se po dokončení kaple nachází na střeše jedno či více sokolích hnízd, získá hráč žetony hnízd, které odpovídá počtu hnízd zobrazených na započítávaných kartách.

Na konci hry získá hráč s více sokolími hnízdy tolik bodů, které se rovnají počtu bodů největšího souvislého prázdného pole (jako u největšího paláce). V případě rovnosti se body nezapočítávají.

Pokud v průběhu hry žetony sokolích hnízd dojdou, vrátí oba hráči stejný počet. Na konci hry se počítá pouze rozdíl žetonů sokolích hnízd mezi hráči.

Král a sokolník  

CastleFalcon SpecialFollowers.png
Během přípravy hry obdrží každý hráč také dvě speciální figurky ve své barvě. Tyto figurky mohou být umísťovány místo běžných figurek družiníků. Pokud je však v aktuálním tahu území přiloženou kartičkou dokončeno, nelze speciální figurky umístit. Pokuj je hodnoceno území s králem, zdvojnásobí se vlastníkovi získané body a hodnocené území se sokolníkem, přináší vlastníkovi navíc jeden žeton sokolího hnízda.
CastleFalcon Example.jpg
1. Bílý hráč hodnotí kapli se sokolníkem. Protože je kaple tvořena pěti hradními kartami získává 15 bodů. Jelikož jsou u kaple umístěny dvě sokolí hnízda, získává hráč celkem tři žetony (2 za kapli a 1 za sokolníka).
2. V dalším tahu dokončil černý hráč cestu. Protože král zdvojnásobuje body, získává hráč 8 bodů. Jelikož je u cesty je jedno sokolí hnízdo, získává hráč jeden žeton hnízda.

Žetony hradní zdi  

Jedná se o žetony, které jsou podle pravidel základní hry Carcassonne: Hrad umístěny na hradní zdi. Žetony sčísly 1-3 jsou využity během hry a s čísly 4–9 až na konci hry.

Při hodnocení území, smí být zdvojnásobení provedeno pouze jedenkrát. Z tohoto důvodu nelze použít žetony z hradní zdi (číslo 2 a 3) pokud je hodnoceno území s králem.

CastleFalcon WallTiles1to3.jpg
žetony hradní zdi 1-3
CastleFalcon WallTiles4to9.jpg
žetony hradní zdi 4-9

Varianta pravidel

Pokud je při započítávání bodů dosaženo hradní brány (během hry - ne při hodnocení na konci hry), zůstává zde počítací figurka stát a zbylé body z hodnoceného území jsou tak ztraceny.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 18
CastleFalcon Tile01.jpg 1×
CastleFalcon Tile02.jpg 1×
CastleFalcon Tile03.jpg 1×
CastleFalcon Tile04.jpg 1×
CastleFalcon Tile05.jpg 1×
CastleFalcon Tile06.jpg 1×
CastleFalcon Tile07.jpg 1×
CastleFalcon Tile08.jpg 1×
CastleFalcon Tile09.jpg 1×
CastleFalcon Tile10.jpg 1×
CastleFalcon Tile11.jpg 1×
CastleFalcon Tile12.jpg 1×
CastleFalcon Tile13.jpg 1×
CastleFalcon Tile14.jpg 1×
CastleFalcon Tile15.jpg 1×
CastleFalcon Tile16.jpg 1×
CastleFalcon Tile17.jpg 1×
CastleFalcon Tile18.jpg 1×