Cultusplaatsen & Ketters (1e editie)

This page is a translated version of the page Heretics and Shrines (1st edition) and the translation is 93% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Count Cult C1-02.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Heretics C2 Tile C.jpgLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
Graaf, Koning en Consorten Graaf, Koning en Consorten
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Algemene informatie en opmerkingen

 
Stanstableau
 

Cultusplaatsen & Ketters (of Ketters & Cultusplaatsen) werd oorspronkelijk in 2007 uitgegeven door Hans im Glück als onderdeel van   Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten.

De tegels werden ook herdrukt in het Hans im Glück Almanac nummer van Spielbox in 2008 maar met een andere markering (een vijfhoek in plaats van een kroon) vergezeld van speelstukken voor een ander spel van HiG, Steentijd. De spelregels voor deze versie van de uitbreiding zijn gelijk aan die van de oorspronkelijke versie.

Tenslotte werd het in 2008 uitgegeven door Rio Grande Games als onderdeel van Cultus, Belegering en Creativiteit vergezeld van een extra landtegel (CRFR), 4x Belegering-tegels en 2x blanco tegels om de koper de gelegenheid te geven hun eigen tegels te bedenken. In het Nederlands staan de tegels bekend als “cultusplaatsen”, maar de spelregels voor het gebruik ervan zijn hetzelfde.

Speelmateriaal

Spelregels


Voorbereiding

Schud de nieuwe landtegels door de ander tegels. Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het basisspel van Carcassonne.

Het leggen van landtegels

Cultusplaatsen worden op dezelfde manier gelegd en geteld als een klooster. [1] Een cultusplaats mag echter niet zodanig worden aangelegd dat hij aan meerdere kloosters grenst. [2] Op dezelfde manier mag een klooster niet zodanig worden aangelegd dat het aan meerdere cultusplaatsen grenst. [3] [4] [5]

Het zetten van een horige

Een horige die op een cultusplaats wordt gezet noemen we een ketter. Als een speler een cultusplaats zo aanlegt dat die rechtstreeks (horizontaal, verticaal of diagonaal) aan een klooster [6] van een andere speler grenst [7] en er een ketter op zet, dan daagt die de monnik uit. [8] Hetzelfde geldt als een monnik wordt gezet op een klooster dat direct aan een ketter grenst. [9] Het is ook mogelijk om je eigen monnik of ketter uit te dagen. [10] [11] [12]

Als een speler een cultusplaats-tegel aanlegt, mag hij er, zoals gebruikelijk, voor kiezen om deze in plaats van op de cultusplaats, op de weide, weg of stadsdeel op de tegel te zetten. [13]

Puntentelling

Als je één of meer projecten afbouwt (bijv. een klooster, een weg, enz.) door het aanleggen van een cultusplaats-tegel, dan worden die volgens de gebruikelijke spelregels geteld.

De uitdaging

De uitdaging gaat erom welke speler zijn gebouw als eerste afbouwt. [14] [15]

De speler waarvan het project als eerste is afgebouwd krijgt 9 punten, [16] terwijl de andere speler geen punten krijgt. [17] [18] [19] Beide eigenaren nemen hun horigen terug in voorraad. [20] [21]

Eindtelling

Als een uitdaging aan het einde van het spel nog niet is afgehandeld, krijgen beide spelers het gebruikelijke aantal punten voor onafgebouwde kloosters.

Huisregels

 • Om de inzet van een uitdaging tussen cultusplaatsen en kloosters te verhogen, en ervoor te zorgen dat nog meer de moeite waard is om het risico te nemen geen punten te krijgen, krijgt de winnaar de punten van beide projecten terwijl de verliezer nog steeds niks krijgt. Hoewel dit aanzet tot een agressievere speelstijl, kan de uitdager de enige zijn die voor de winst speelt. (Met dank aan youtch en anderen; ook dank aan RationalLemming en avt104981 die erop wezen dat dit nooit tot 18 punten kan leiden)


Tegelverdeling

Graaf, Koning en Consorten editie

Totaal aantal tegels: 5


Cult, Siege & Creativity editie

Totaal aantal tegels: 6

Spielbox editie

Totaal aantal tegels: 5

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1.   Een ridder in een belegerde stad uit   De Katharen mag via een cultusplaats ontsnappen, net als bij een klooster. De cultusplaatsen werken, voor het grootste gedeelte, gelijk aan kloosters. Dat geldt ook voor het ontsnappen.
 2.   Met andere woorden, een cultusplaats kan niet aan meer dan één klooster grenzen en omgekeerd.
 3.   Vraag: Mag ik een cultusplaats zo neerleggen dat een klooster daardoor noodgedwongen aan meerdere cultusplaatsen grenst? Wat voor gevolgen heeft dat dan? Antwoord: Meerdere kloosters en cultusplaatsen die aan elkaar grenzen leidt tot enorme problemen. [Met andere woorden, nee, zo mag je een cultusplaats niet aanleggen -red.]
 4.   De spelregels die het aanleggen van kloosters naast reeds aangelegde cultusplaatsen beperken leveren dezelfde beperking op voor het aanleggen van abdijen.
 5.   Omdat de problemen ontstaan als er meerdere gelijktijdige uitdagingen gaande zijn, zou je het aanleggen van verdere cultusplaatsen of kloosters in de directe omgeving kunnen toelaten zolang er geen horigen op die kloosters/cultusplaatsen worden gezet (m.a.w. er ontstaan geen nieuwe uitdagingen).
 6.   Een cultusplaats mag een abdij uitdagen en omgekeerd omdat de abdij ook een klooster is.
 7.   In de edite van Graaf, Koning en Consorten van RGG staat “Als een ketter op een cultusplaats wordt gezet die (horizontaal, verticaal of diagonaal) grenst aan een bezet klooster, ontstaat er een uitdaging.” Omdat het deel over “een andere speler” werd weggelaten, werd de laatste zin in deze alinea over de eigen monnik/ketter overbodig en is ook die weggelaten. (12/2013)
 8.   Al er gespeeld wordt met Duitse/Nederlands Kloosters kan een abt niet worden uitgedaagd door een ketter op een cultusplaats aangezien de mechanismes voor de puntentelling volstrekt anders zijn (het klooster van de abt is nooit afgebouwd en dus zou de ketter altijd winnen). (5/2014)
 9.   In de RGG editie van Big Box 2 wordt nog toegevoegd: ‘Dat wil zeggen, de monnik moet de ketter uitdagen.’
 10.   Deze zin is weggelaten in de versie van RGG.
 11.   Het is ook toegestaan om een magische poort te gebruiken om een uitdaging op cultusplaatsen te veroorzaken, aangezien dit gebieden van het speelveld zijn met tegels die tijdens het spel door de spelers zijn aangelegd en waarop normaalgesproken ook een horige had kunnen worden gezet.
 12.   De fee kan aan een ketter worden toegewezen.
 13.   In de versie van RGG wordt nog toegevoegd dat de speler er ”er ook voor mag kiezen geen horige op de tegel te zetten.”
 14.   Als de aangelegde tegel zowel de cultusplaats als het klooster afbouwt, is er niemand die zijn gebouw het eerste af had en krijgen beiden de punten.
 15.   Vraag: Stel dat ik een onbezet klooster heb dat aan een bezette cultusplaats grenst. Ik leg een tegel met een magische poort waarmee beide gebouwen worden afgebouwd en kies ervoor om de magische poort te gebruiken om een monnik op het klooster te zetten. wordt er dan een uitdaging veroorzaakt, en zo ja, wie wint er dan? Antwoord: Dat is eigenlijk een ongeldige manier om een horige te zetten – de magische poort mag niet gebruikt worden om een horige op een afgebouwd project te zetten (en het klooster wordt als afgebouwd beschouwd vóór de fase hout verplaatsen). Er kan dus geen sprake zijn van een uitdaging en de ketter krijgt 9 punten. (updated 7/2014)
 16.   De editie van RGG voegt hier een verheldering toe: “Als er een uitdaging is gestart, krijgt de speler (van de twee die bij de uitdaging betrokken zijn) die als eerste zijn cultusplaats of klooster afbouwt de gebruikelijke 9 punten.”
 17.   Vraag: Als de fee op dezelfde tegel staat als de ketter of monnik die de uitdaging verloren heeft, krijgt die speler dan wel de 3 bonuspunten? Antwoord: Als een uitdaging is afgehandeld (dat wil zeggen, als er iemand gewonnen heeft), gaan beide horigen terug naar de respectievelijke spelers, en dus staat er niemand meer bij de fee. [Op het moment dat de uitdaging is afgehandeld en één van de deelnemers nul punten krijgt, is het gebouw waar die deelnemer stond onafgebouwd. Strikt genomen heeft deze deelnemer dus niet echt meer aandeel in de puntentelling – zeg maar, net zoals een speler die geen meerderheid heeft in een stad – en krijgt dus ook geen bonuspunten -red.]
 18.   Vraag: Stel dat ik een ketter heb die een uitdaging is aangegaan met de monnik van een andere speler, en ik leg de tegel aan waarmee het klooster van de monnik wordt afgebouwd, zodat die 9 punten krijgt en ik 0. Mag ik dan in dat geval een horige in de stad Carcassonne zetten? Antwoord: Ja, puntentelling veroorzaakt, geen punten gekregen: voldaan aan de voorwaarden.
 19.   Als tijdens een uitdaging een project wordt afgebouwd, maar de bijbehorende horige opgevreten wordt door de draak, dan vindt er geen afhandeling meer plaats van het klooster en de cultusplaats. Met het "verdwijnen" van de monnik of ketter is de uitdaging geëindigd en blijft de ander op het speelveld totdat diens klooster of cultusplaats is afgebouwd of ook van het speelveld wordt verwijderd.
 20.   Een transportwagen die op het project staat dat de uitdaging verloren heeft, mag niet naar een naastgelegen project verplaatst worden. De transportwagen gaat, zonder punten gekregen te hebben, terug naar de voorraad van de eigenaar, aangezien het project waar deze stond onafgebouwd is wanneer de uitdaging is afgehandeld.
 21.   Als een uitdaging is afgehandeld, worden zowel de monnik als de ketter uit het spel genomen. Als één van beide projecten daardoor onafgebouwd achterblijft, dan mag die opnieuw bezet worden door gebruik te maken van een magische poort of een horige uit Carcassonne.