Basisspel Jagers en Verzamelaars v2

From Wikicarpedia
Revision as of 17:30, 8 December 2023 by Kiap1969 (talk | contribs) (Created page with "<tr> <td>File:Hunters_And_Gatherers2_Ex12_ScoreForest2.png</td> <td>''Omdat {{ColorRed|jij}} een bos met een menhir hebt afgebouwd, krijg je een extra beurt, trek je een menhirtegel en legt die aan.<br/>{{ColorRed|Je}} legt de tegel aan en zet een verzamelaar op het bos.''")
Jump to navigation Jump to search
Other languages:


Box Hunters2 999.png

Algemene informatie en opmerkingen

De tweede editie van Jagers en Verzamelaars werd in 2020 uitgegeven door Hans im Glück. Het is een slim tegellegspel voor 2-5 spelers van 8 jaar en ouder.

"Duizenden jaren voordat mensen Carcassonne met machtige muren en burchten bouwden, vestigden hun voorouders zich in het land. Ze jaagden op wilde dieren, verzamelden bessen en vingen vis om te overleven en te gedijen. Fantastische grottekeningen en archeologische gegevens getuigen ook vandaag de dag van het levendige bestaan hier, vele generaties geleden."

Wat volgt is gebaseerd op de Engelstalige versie van de spelregels van ZMG uit 2020 waarbij overduidelijke fouten gecorrigeerd zijn en eventuele afwijkingen ten opzichten van de oorspronkelijke versie van Hans im Glück als voetnoten zijn opgenomen.

Speelmateriaal

 • 79 landtegels (waaronder een starttegel) met bossen (waaronder bossen met menhirs (*)), rivieren en meren met vis, omgeven door grasland met dieren.
Voorbeelden van landtegels
Dieren die je op de tegels tegen kunt komen
Starttegel
Achterkant van de starttegel
Achterkant van gewone tegels
 • 16 bonus "menhir"-tegels
Achterkant van de bonustegels
 • 1 scorespoor
Hunters And Gatherers2 Scoretrack.jpg
 • 5 puntentegels (50 op de voorkant, 100 op de achterkant)

Hunters And Gatherers2 Ex07 ScoreTiles.png

 • 30 stamleden in 5 kleuren

HG2 TribeMembers.png

 • 15 hutten in 5 kleuren

HG2 Huts.png

 • 24 afdekfiches
Hunters And Gatherers2 Token.jpg

Overzicht

Elke beurt, leg je landtegels aan om een uitgestrekt landschap van bossen en graslanden te vormen. Op de graslanden vind je naast grazende dieren rivieren en meren vol vis. Je moet jouw stamleden strategisch op deze tegels zetten om van de overvloed van de bossen, graslanden, rivieren, en meren voor jouw stam te oogsten. Doe je dat, dan kun je zowel tijdens als aan het einde van het spel punten krijgen. De speler die na de eindtelling de meeste punten heeft, wint het spel!

Voorbereiding

Leg de starttegel (met een donkere "C" op de achterkant) open in het midden van de tafel. Scheid de gewone landtegels van de menhir-tegels door naar de achterkant te kijken. Schud de menhir-tegels en leg ze in een gedekte stapel apart neer. Schud de gewone tegels en leg ze in meerdere gedekte stapels zodat elke speler gemakkelijk bij tenminste 1 stapel kan.

Leg het scoretableau bij de rand van de tafel, ver van de starttegel.

Tenslotte krijgt iedere speler stamleden (in de spelregels "meeple(s)" genoemd). Er zijn 30 meeples, 6 in elk van de kleuren geel, rood, groen, blauw, en paars. Er zijn ook 15 hutten, 3 in elke kleur.

Geef elke speler 5 meeples' en 3 hutten in een kleur naar keuze.

Zet de zesde meeple van elke kleur die meespeelt op veld 0 van het scoretableau. Stop de meeples en hutten van ongebruikte kleuren terug in de doos.

Spelverloop

De jongste speler is als eerste aan de beurt en daarna wordt er met de klok mee gespeeld totdat alle landtegels op zijn.

De speler die aan de beurt is voert, in deze volgorde, de volgende acties uit alvorens de beurt door te geven aan de volgende speler:

1. Landtegel leggen

Hunters And Gatherers2 Example Tile.png

Trek 1 landtegel en leg die zo aan dat het landschap doorloopt.

2. Een meeple of een hut zetten

Hunters And Gatherers2 Figure Meeple.pngHunters And Gatherers2 Figure Hut.png

Je mag 1 meeple of 1 hut op de zojuist aangelegde tegel zetten.

3. Puntentelling afhandelen

Alle projecten die door de tegel die je in deze beurt hebt aangelegd afgebouwd zijn moeten geteld worden. Hunters And Gatherers2 Example Scoreboard.png

Rivieren en meren

1. Landtegel leggen

Als je een tegel met een rivier trekt, moet je die zo aanleggen dat het bestaande landschap (inclusief rivieren, graslanden en bossen) doorloopt.
Hunters And Gatherers2 Ex01 PlaceRiver.png Jij legt de rood-omrande tegel aan. De rivier en het grasland lopen door op de nieuwe tegel.

2a. Een meeple zetten als visser op een rivier

Hunters And Gatherers2 Figure Meeple.png

Nadat je een tegel met een rivier hebt aangelegd, mag je 1 van jouw meeples als visser op die rivier zetten, maar alleen als er nog geen andere meeples op dezelfde rivier staan.

Je mag een meeple op een rivier met een hut zetten.

Jij zet een meeple als visser op de tegel die je zojuist hebt aangelegd.
Dat mag omdat er nog geen andere meeples op die rivier staan.
Hunters And Gatherers2 Ex02 PlaceFisher.png
Blauw trekt een tegel en legt die zo aan dat de rivier waar jouw meeple staat verlengd wordt.

Hij mag links van het meer geen meeple op de rivier zetten omdat jouw meeple daar al staat.

De 2 rivieren worden gescheiden door het meer, dus zet blauw een meeple op de andere rivier rechts van het meer.
Hunters And Gatherers2 Ex03 PlaceFisher2.png

2b. Een hut op een rivier of op een meer zetten

Hunters And Gatherers2 Figure Hut.png

In plaats van een meeple mag je ook een hut zetten op een rivier óf een meer op de tegel die je zojuist hebt aangelegd, maar alleen als er geen andere hutten op hetzelfde rivierstelsel staan.

Een rivierstelsel bestaat uit alle rivieren die met elkaar verbonden zijn, al dan niet door meren. Hoewel rivieren bij meren eindigen, vormen rivieren die door meren met elkaar verbonden zijn rivierstelsels. Rivierstelsels eindigen alleen bij de rand van onverbonden tegels en in bossen.

Je mag een hut op een rivier zetten waar al een meeple staat.

Hutten mogen alleen op rivieren of meren gezet worden. Hutten blijven staan waar ze neergezet zijn tot het einde van het spel.

Hunters And Gatherers2 Ex04 PlaceHut.png Jij legt een tegel aan waarmee twee aparte rivierenstelsels uitgebreid worden.
Op het stelsel links staat een hut van blauw, dus zet je jouw hut op het rechter rivierstelsel. De visser van blauw is geen belemmering daarvoor.

3. Puntentelling van een rivier

Een rivier is afgebouwd als beide uiteinden afgesloten worden door meren of bossen, of wanneer ze een lus vormt met zichzelf. Als een rivier afgebouwd is, vindt er een puntentelling plaats. Als een van jouw meeples op dat moment op de rivier staat, krijg je daar punten voor, ongeacht wie de tegel gelegd heeft waardoor de rivier werd afgebouwd.

Je krijgt 1 punt voor elke tegel waar de afgebouwde rivier uit bestaat en 1 extra punt voor elke vis die in de rivier en eventuele meren waardoor die afgesloten wordt. Na de puntentelling gaa(t/n) de meeple(s) op het afgebouwde project terug naar de voorraad van hun eigenaar(s)

Hunters And Gatherers2 Ex05 ScoreRiver.png Blauw legt een tegel aan waarmee de rivier wordt afgebouwd.
Jij hebt een meeple op de rivier en dus krijg je 5 punten: 3 punten voor de 3 tegels waar de rivier uit bestaat, en 2 voor de vissen in de meren.
Hunters And Gatherers2 Ex06 ScoreboardMove.png Jij zet jouw meeple 5 velden vooruit op het scoretableau.

De spelers houden bij hoeveel punten ze hebben met de meeples die aan het begin van het spel op het scoretableau zijn gezet. Als je punten krijgt, zet je jouw meeple dat aantal velden vooruit op het scoretableau. Als jouw meeple veld "0" op het scoretableau passeert, pak je een puntentegel en legt die voor je neer met de "50" naar boven. Passeert jouw meeple veld "0" nog een keer, draai de tegel dan om zodat de kant met "100" zichtbaar is.

Hunters And Gatherers2 Ex08 RemoveFisher.png Jij neemt je visser terug in voorraad.
De meeple van blauw blijft op de andere rivier staan, want daarvoor heeft nog geen puntentelling plaatsgevonden.

Deze 3 stappen zijn de algemene regels van het spel. Andere projecten hebben enkele belangrijke verschillen, die hieronder worden uitgelegd.

Bossen

1. Landtegel leggen

Hunters And Gatherers2 Ex09 Forest.png Net als altijd, moet je een landtegel aanleggen zodat het landschap doorloopt.
Een tegelrand met bos kan alleen aan een andere tegel met bos aan de rand worden aangelegd.

2. Een meeple als verzamelaar op een bos zetten

Je mag een meeple op een bostegel die je zojuist hebt aangelegd zetten als verzamelaar. Net als bij rivieren, mag een meeple alleen op een bos gezet worden als er nog geen andere meeples op dat bos staan.

Hunters And Gatherers2 Ex10 PlaceGatherer.png Jij legt een tegel aan waarmee het bestaande bos wordt uitgebreid. Omdat er momenteel geen andere meeples op het bos staan mag jij er een meeple op zetten.

3. Puntentelling van een afgebouwd bos

Normale puntentelling van een bos Een bos is afgebouwd als het omringd wordt door grasland en er geen gaten in zitten. Als jouw verzamelaar de enige verzamelaar is op het afgebouwde bos, dan krijg je 2 punten voor elke tegel waar het afgebouwde bos uit bestaat. Na de puntentelling neem je jouw meeple terug in voorraad.
Hunters And Gatherers2 Ex11 ScoreForest.png Jij bouwt een bos met een menhir af. Jij krijgt 8 punten omdat het bos uit 4 [1] tiles.
Omdat je een bos met een menhir hebt afgebouwd, mag je een extra beurt beginnen.
Menhirs
HG2 Menhirs.png

Als je een tegel aanlegt en daarmee een bos met 1 of meer menhirs afbouwt, krijg je een extra beurt[2], waarin je 1 van de apart gelegde menhirtegels aanlegt. Na het afhandelen van de puntentellingen voor projecten die tijdens jouw huidige beurt afgebouwd zijn, begin je een extra beurt waarin je een menhirtegel van de stapel menhirtegels trekt en aanlegt. Net als bij een gewone beurt, mag je een meeple of hut op de zojuist aangelegde tegel zetten en vinden er puntentellingen plaats voor eventueel afgebouwde projecten. Als je tijdens deze extra beurt nog een bos met 1 of meer menhirs afbouwt, krijg je niet nog een extra beurt. Je krijgt maar 1 extra beurt, ook als er meerdere menhirs in het afgebouwde bos staan. Als de stapel menhirtegels op is, kun je geen extra beurt meer krijgen.

Hunters And Gatherers2 Ex12 ScoreForest2.png Omdat jij een bos met een menhir hebt afgebouwd, krijg je een extra beurt, trek je een menhirtegel en legt die aan.
Je legt de tegel aan en zet een verzamelaar op het bos.
The forest is now complete, and you score 6 points for the 3 tiles that comprise the forest.
The completed forest also contains a menhir, but you cannot begin an extra turn during an extra turn, so your turn ends as normal.
Menhir tiles are often more valuable than normal land tiles. Some menhir tiles have special actions associated with them; see Menhir Tiles.

Grasslands

1. Place a land tile

As always, you must place a tile so that it continues the landscape.

A grassland edge on a tile can be connected only to another grassland edge.

Grasslands are often divided by forests and rivers.
Hunters And Gatherers2 Ex13 Meadows.png This tile has 3 separate grasslands, divided by a river.

2. Place a Meeple as a Hunter

You may place a meeple on a grassland tile you just placed as a hunter.

Unlike fishers and gatherers, hunters are placed on grasslands lying down, not standing up.

As with fishers and gatherers, you can place a hunter on a grassland only if there are no other hunters present on that grassland.

Hunters remain on their tiles until the end of the game, and score points based on the number of animals on their grassland.

Hunters And Gatherers2 Ex14 PlaceHunter.png You lay a hunter down on the grassland on the tile you just placed.
The river separates this grassland from the other grassland with Blue’s hunter.

These are the core rules you need to know to begin playing. See below for detailed clarifications on specific rules.

Summary

1. Place a land tile

 • You must draw and place a tile such that it connects to 1 or more tiles. The tile must continue each feature it is connected to.
 • In the rare event that you are unable to place the tile you drew, return that tile to the box and draw a new tile to replace it.

2. Place a Meeple or a Hut

 • A meeple or hut can be placed only on the tile you just placed.
 • A meeple or hut can be placed only on a feature without another similar piece (meeple or hut).

3. Score completed features

 • A river is completed when both ends are closed by lakes or forests, or when it loops back onto itself. A river scores 1 point for each tile, and 1 point for each fish in the river and any lakes that close it.
 • A forest is completed when it is surrounded by grassland and has no internal gaps. A forest scores 2 points for each tile.
 • Completed features are scored at the end of each turn in which 1 or more features are completed. Points are scored by the player whose meeple occupies a given feature.
 • After scoring, all meeples on completed features are returned to their owners’ supplies.
 • If you place a tile that completes a forest containing 1 or more menhirs, take an extra turn in which you draw and place a menhir tile. You cannot take multiple extra turns in a row.
 • If multiple meeples are present on a single connected feature, the player with the most meeples on the feature scores points. In the event of a tie, all players tied for the most score the full points from the completed feature. For more information on how there can be multiple meeples on the same feature, see the following page.

Multiple meeples on the same feature

You could place your tile to extend the river with Blue’s fisher, but you would not be able to place your fisher on this tile. So, you decide to place your tile like so, and place your fisher on the empty river.
Hunters And Gatherers2 Ex15 SharedFeature1.png
During a future turn, you draw this tile, and place it such that it connects the 2 rivers into a single larger river. Now there are 2 fishers on the same river. Because this river is now complete, it is scored. The river scores for 9 points (4 tiles and 5 fish), and you and Blue both score the full 9 points.
Hunters And Gatherers2 Ex16 SharedFeature2.png
Hoping to claim this forest from Blue, you place your tile like so, and place a gatherer on the forest. The other gatherers on tiles nearby do not affect this placement, because they are all on separate forests.
Hunters And Gatherers2 Ex17 SharedFeature3.png
During a future turn, you draw this tile and place it to connect the 3 previously separate forests into a single larger forest. Because you have the most meeples on this forest, you score 10 points for the completed forest, and Blue does not score any points. All 3 meeples are returned to their owners’ supplies, and you take an extra turn because you completed a forest with a menhir.
Hunters And Gatherers2 Ex18 SharedFeature4.png

End of the Game, Final Scoring, and Determining the Winner

When the last land tile (not menhir tile) is placed, the game ends at the end of that turn. When the game ends, resolve the following steps:

 • Leave all huts and hunters on tiles.
 • Remove all other meeples from tiles. No points are scored for incomplete forests and rivers.

Final Scoring

Scoring Huts on River Systems

The player with the most huts on each river system scores 1 point for each fish shown in that river system. If multiple players are tied for the most huts, each tied player scores the full points for that river system. River systems do not need to be complete to be scored.

Hut Scoring example

Hunters And Gatherers2 Ex19 HutScore.png

You have 2 huts on the left river system, and Blue has 1. You have the most huts, so you score the 8 points for the 8 fish in that river system.

Yellow and Blue both have 1 hut on the right river system. They each score 10 points for the 10 fish in that river system.

Scoring Hunters and Grasslands

Each hunter scores points based on the animals on its grassland.

Hunters And Gatherers2 Ex20 AnimalScore.png

The point value for each animal is shown on the scoreboard. A mammoth is worth 3 points, an aurochs 2 points, and a deer 1 point.

Saber-toothed tigers compete with hunters for prey. They hunt only deer, not mammoths or aurochs. For each saber-toothed tiger on a grassland, ignore 1 deer on that grassland.

To assist with scoring grasslands, use the covering markers to cover up pairs of tigers and deer. Then, score points for the remaining mammoths, aurochs, and deer. You do not lose points if there are more tigers than deer on a grassland.

If multiple players are tied for the most hunters on a grassland, each tied player scores the full points from that grassland. However, if one player has the most hunters, only they score from that grassland.

Grassland Scoring example

Hunters And Gatherers2 Ex21 GrasslandScore.jpg

Grassland 1: 1 aurochs. Green scores 2 points

Grassland 2: 1 deer, 1 mammoth, 1 saber-toothed tiger. Red and Violet each score 3 points for the mammoth. The tiger and deer cancel each other out.

Grassland 3: 1 deer, 2 saber-toothed tigers. Blue does not score points, but does not lose points either.

Grassland 4: 2 mammoths, 2 aurochs, 2 deer, 1 saber-toothed tiger. Red has the most hunters, and scores 11 points (2 mammoths for 6 points, 2 aurochs for 4 points, and 1 deer for 1 point).

The player with the most points wins the game!

In the event of a tie, the tied players share the victory.

Menhir Tiles

Menhirs are found in forests, and when a forest with a menhir is completed, you take an extra turn in which you draw and place a menhir tile.

After placing a menhir tile, you can place a meeple or hut on it as normal.

Menhir tiles with more scoring opportunities

These tiles have more animals on their grasslands and more fish in their lakes and rivers. Otherwise, they function the same as normal land tiles.
Hunters And Gatherers2 Tile Bonus.png

Each group of mushrooms is worth 3 points when scoring a forest.
Hunters And Gatherers2 Tile Mushrooms.png

Menhir tiles with immediate actions

When you place a tile with an immediate action, you must immediately resolve the corresponding action.

You can place a meeple or hut on the tile, but are not required to do so to resolve the action.

Hunters And Gatherers2 Tile Logboat.png When you place the logboat, you immediately score 2 points per lake in this tile’s river system, including this tile.

This tile is not affected by huts present on the river system.

Logboat Scoring example

Hunters And Gatherers2 Ex22 LogboatScore.png You place the logboat and score 8 points for the 4 [3] lakes in the river system.

Then you place a fisher, and score 5 points from the completed river.[4]

Hunters And Gatherers2 Tile HuntingTrap.png When you place the hunting trap, you must immediately resolve a minor grassland scoring.

You score points for the animals shown on the 8 surrounding tiles (orthogonally and diagonally adjacent to this tile) in the same grassland as the hunting trap.

All animals score points as they would during final scoring, including saber-toothed tigers cancelling out deer. Cover all animals scored this way with covering markers. These animals are ignored during final scoring.

Hunting Trap example

Hunters And Gatherers2 Ex23 HuntingTrapScore.png You place the hunting trap and score.

First, cover the tiger and 1 deer (1). You score 4 points (3 for the mammoth and 1 for the remaining deer).

The mammoth on the far right does not score, because it is on a separate grassland.

Cover all scored animals (2).
Hunters And Gatherers2 Tile Shaman.png When you place the shaman, you may [5] immediately return 1 of your meeples to your supply without scoring points.

It does not matter which tile this meeple is returned from.

Menhir tiles that affect final scoring

These tiles modify the value of the river system or grassland they are connected to.

Hunters And Gatherers2 Tile PitTrap.png The pit trap modifies the scoring of the connected grassland.

Each animal (mammoth, aurochs, deer) on the 8 surrounding tiles (orthogonally and diagonally adjacent to this tile) in this grassland scores double points.

Tiger still cancel our deer as normal, although the scoring player can choose to cover deer further away from the trap.

Pit Trap example

You score the grassland with the pit trap.

First, the tiger eats the deer, then you score 20 points (12 for the 2 mammoths and 8 for the 2 aurochs).

The deer on the right does not score with this grassland, because it is on a separate grassland.
Hunters And Gatherers2 Ex24 PitTrapScore.png


Hunters And Gatherers2 Tile Fire.png The wildfire chases away all tigers on the connected grassland.

When resolving final scoring, cover all tigers on that grassland, but do not cover any deer.

Hunters And Gatherers2 Tile Raft.png The raft makes its river system more valuable.

In addition to scoring 1 point for each fish in this river system, the scoring player also scores 1 point for each lake in the system.

Credits

Game Design: Klaus-Jürgen Wrede, Bernd Brunnhofer

Layout: Christof Tisch

English Rules Translation: Adam Marostica

Tile Distribution

Total Regular Tiles: 79

Hunters And Gatherers2 Tile 01.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 02.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 03.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 04.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 05.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 06.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 07.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 08.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 09.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 10.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 11.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 12.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 13.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 14.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 15.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 16.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 17.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 18.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 19.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 20.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 21.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 22.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 23.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 24.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 25.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 26.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 27.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 28.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 29.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 30.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 31.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 32.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 33.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 34.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 35.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 36.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 37.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 38.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 39.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 40.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 41.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 42.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 43.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 44.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 45.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 46.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 47.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 48.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 49.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 50.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 51.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 52.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 53.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 54.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 55.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 56.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 57.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 58.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 59.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 60.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 61.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 62.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 63.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 64.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 65.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 66.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 67.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 68.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 69.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 70.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 71.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 72.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 73.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 74.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 75.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 76.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 77.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile 78.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile Start.jpg ×1 (Start Tile)

Total Bonus Tiles: 12

Hunters And Gatherers2 Tile B01.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B02.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B03.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B04.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B05.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B06.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B07.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B08.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B09.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B10.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B11.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B12.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B13.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B14.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B15.jpg ×1
Hunters And Gatherers2 Tile B16.jpg ×1

Total Points Tiles: 5

Hunters And Gatherers2 Score50.jpg
Front
Hunters And Gatherers2 Score100.jpg
Back

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de versie van de spelregels van ZMG staat "8" tegels - In de versies van HiG en de Nederlandse versie van 999 Games staat het juiste aantal van "4".
 2. Interpretatie uit de gemeenschap Je hoeft geen horige op het bos te hebben om de extra beurt te krijgen, je moet alleen degene zijn die het afbouwt.
 3. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers The Z-Man Games rules said "8 points" and "3" lakes - the Hans im Glück version correctly stated "4" lakes.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap Or you could score 7 points by placing your fisher on the river occupied by Blue's Hut! There's an extra fish on the river, hidden by the hut. Both HiG and ZMG versions don't consider this.
 5. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers An early version of the ZMG rules stated that you "must" remove 1 of your meeples from play, rather than "may".