Geauthoriseerde Fan-conversies

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Authorised Fan Conversions and the translation is 100% complete.
Other languages:


Inleiding

De uitgever van Carcassonne, HiG, is zo vriendelijk geweest toe te staan dat fans van Carcassonne aanvullend speelmateriaal maken, meestal in de vorm van kleine uitbreidingen. Dit met dien verstande:-

 • de inhoud publiekelijk beschikbaar wordt gemaakt op internet en nooit een commercieel doel heeft
 • dat er geen scans van oorspronkelijke tegels beschikbaar worden gesteld
 • dat ze het recht voorbehouden om ideeën uit dergelijk materiaal (aangepast) te gebruiken in toekomstige uitbreidingen die zij uitbrengen, zonder naar het origineel te verwijzen
 • dat van toepassing zijnd copyright en intellectueel eigenaarschap wordt vermeld, en
 • dat, waar mogelijk, alle nieuwe elementen op bestaande illustraties van HiG gebaseerd zijn en zoniet, dat er geen copyrights worden geschonden

Al gevolg van deze overeenkomst zijn er sinds het spel oorspronkelijk werd uitgegeven ettelijke honderden fan-uitbreidingen ontwikkeld die beschikbaar worden gesteld via een aantal verschillende sites, maar vooral CarcC en CarcF. Al deze uitbreidingen zijn van de soort "afdrukken en spelen" en vereisen een deugdelijke printer en lege tegels waar de afdrukken op geplakt kunnen worden. Een aantal ondernemende personen hebben het voor elkaar gekregen om ze rechtstreeks op de lege tegels die o.a. verkrijgbaar zijn bij CundCo af te drukken door printers voor het afdrukken op CD's aan te passen. Op zowel CarcC als CarcF zijn gesprekken te vinden over dit onderwerp.

Wij hebben niet de intentie om hier alle beschikbare verschillende fan-uitbreidingen hier te noemen of becommentariëren - dat laten we aan de individuele speler zelf over om te onderzoeken indien men dat wil. Merk hierbij wel op dat :-

 • sommige uitbreidingen voegen extra projecten aan het landschap toe waaraan al dan niet aanvullende spelregels verbonden zijn
 • sommige introduceren nieuwe functies, tegels en speelstukken
 • sommige hebben te maken met aanvullende spelmechanieken (verzamelen van setjes of bijzondere taken (zoals het bouwen van een stad in de vorm van een hart))
 • sommige hebben een groot aantal nieuwe landschapstegels, anderen geen
 • er zijn geen garanties op de speelbaarheid van een losse fan-uitbreiding, of in hoeverre die samengaat met andere uitbreidingen of die nu uitgegeven of door fans gemaakt zijn
 • sommigen zijn het werk van een eenling, anderen het resultaat van een samenwerking inclusief uitgebreide testspelen

Een klein aantal van de door fans gemaakte uitbreidingen zijn door de uitgever geselecteerd voor een opknapbeurt en die zijn, tijdelijk, via de eigen website van de uitgever beschikbaar gesteld. Verder hebben sommige leden van de fangemeenschap een overeenkomst met de uitgever om, beperkt, sommige officieel uitgegeven uitbreidingen te produceren die de uitgever niet zal of niet van plan is om die te converteren naar de andere illustratie-stijl. Dit wordt hieronder aangegeven.

Conversie tussen verschillende edities

HiG heeft het Duitse Carcassonne Forum toestemming gegeven om, op beperkte schaal (ongeveer 1 of 2 per jaar) en per geval te besluiten, een klein aantal uitbreidingen naar de andere illustatratiestijl te converteren omdat de uitgever niet van plan is om die uitbreiding zelf te converteren en commercieel uit te geven. De uitgever heeft aangegeven dat nieuwe uitbreidingen die met de illustraties van de Tweede Editie zijn uitgegeven niet met de de oude illustraties gedrukt zullen worden en dat het onwaarschijnlijk is dat bepaalde oude uitbreidingen een update krijgen met de nieuwe illustraties.

Eerste editie naar tweede editie

De Pest

Deze is momenteel in ontwikkeling door Hans-Dietrich Pester (eind 2018/begin 2019).

Games Quarterly 11

CarcF GQ11 C2.png

De twaalf tegels hiervan, gemaakt door Ratz65, zijn in lage resolutie los verkrijgbaar op de site CarcF, in plaats van in één enkel downloadbaar bestand, wat aangeeft dat hoewel de ontwikkelijk kennelijk is afgerond, de uiteindelijke set van tegels in hoge resolutie, evenals de spelregels, nog niet zijn voltooid/goedgekeurd.

Tweede editie naar eerste editie

De tegels voor de volgende conversies zijn te downloaden van het Duitse Carcassonne Forum. Om toegang te krijgen tot de downloads zijn een login en activiteit op het forum vereist.

Tuinen en de abt

CarcF Gardens C1.png

Hans-Dietrich Pester heeft een set van 20 tegels gemaakt met tuinen, vergelijkbaar met die welke in het basisspel en daarop volgende grote uitbreidingen verschenen zijn. Dit maakt het gebruik van de abt mogelijk. Spelers kunnen de abt-speeltukken een huidige editie van het spel gebruiken, losse abt-speelstukken aanschaffen bij CundCo, of een ander speelstuk ervoor in de plaats gebruiken. Op de tegels worden twee verschillende ontwerpen voor de tuinen gebruikt. Realisatie hiervan vond plaats in de periode 2015-2016.

De Wachttorens

CarcF Watchtower C1.png

Dit was de eerste officiële conversie van tweede naar eerste editie illustraties door Hans-Dietrich Pester en omvat een set van 12 tegels met een wachttoren die overeenkomen met die uit de kleine uitbreiding. Op het blad zijn twee extra tegels opgenomen.

Het Circus

Vrijwel onmiddellijk na de officiële publicatie van deze uitbreiding in 2017 werd gestart met de conversie van deze grote uitbreiding, maar dat was vóórdat de overeenkomst tussen CarcF en HiG tot stand kwam. Als gevolg van die latere onderhandelingen is het werk aan deze conversie stilgelegd, maar er kan besloten worden het op een toekomstige datum te hervatten.

Fan-uitbreidingen op de website van HiG

Tussen 2014 en 2016 werden voor een korte tijd enkele fan-uitbreidingen door HiG geselecteerd, gereviseerd en beschikbaar gesteld op hun website als downloadbare bestanden om "af te drukken en te spelen". Bij een daaropvolgende wijziging in het ontwerp van de website zijn deze bestanden echter niet meer teruggekomen. Elk van deze uitbreidingen is wel nog steeds beschikbaar, in enigerlei versie, voor download van CarcC of CarcF. Ze waren nooit gedrukt beschikbaar bij de uitgever of via CundCo.

Stadspoorten

Uitbreidingsmarkering Stadspoorten

Oorspronkelijk ontwerp door Christof Struck en Hans-Dietrich Pester.

Oorspronkelijk ontwikkeld door Christof op CarcF als een set van 12 tegels, vervolgens in 2015 door HiG uitgegeven als een vel van 24 "afdrukken en spelen" tegels. Zowel de oorspronkelijke als de HiG-versie zijn beschikbaar op CarcF.

CityGates C1 1.png
Stadpoorten-tegel

Basis-idee:
De Stadspoorten zijn altijd de toegangspoorten tot de wereld geweest voor de mensen van Carcassonne en staan symbool voor de rijkdom van Carcassonne voor bezoekers en handelaren. Stadspoorten is opnieuw opgebouwd en geupgradet en de stad is gegroeid naar de rand van de tegel. Ze hebben een koperen dak gekregen wat nu kopergroen geworden is. De tegels mogen aan weiden, wegen of een andere tegel met een stadspoort aangelegd worden.

Pasen in Carcassonne

De Paashaas

Oorspronkelijk ontwerp door Christo Struck.

Als PDF download verkrijgbaar bij HiG en bestaat uit 22 tegels. Momenteel verkrijgbaar van de CarcF website.

EasterBunny C1 1.png
Paashaas
EasterBunny C1 2.png
Tegel met Paasnest

Basisidee:
Hier zitten twee soorten tegels bij, tegels met een Paasnest- en tegels met een Paashaas-symbool. Spelers kunnen paaseitjes (je hebt enkele zakken met chocolade paaseieren nodig) verdienen als bijvoorbeeld alle tegels rond een Paasnest zijn aangelegd, of als de Paashaas een ei uitdeelt aan horigen die hij tegenkomt terwijl hij over het speelveld hupt. De speler die aan het einde van het spel de meeste (ongegeten) paaseitjes heeft krijgt 10 punten en de speler met de op één na meeste paaseitjes krijgt 5 punten.

Waarzegger

JPutty versie markering
HiG-versie markering

Oorspronkelijk ontwerp door Jeffrey Putnam.

De oorspronkelijke versie (met de maansikkel als markering) is beschikbaar op CarcC en bestaat uit negen tegels met eerste editie illustraties.

De HiG-versie (met een kristallen bol als markering) werd in 2016 voor download beschikbaar gesteld op de website van HiG, maar is momenteel niet beschikbaar. Deze bestaat uit 8 tegels met illustraties voor zowel de eerste als de tweede editie waarbij op elke tegel een waarzeggerstent staat.

FortuneTeller C1FE 01.png
Oorspronkelijke tegel
design
FortuneTeller C1 01.png
HiG
Eerste editie
tegel/center>
FortuneTeller C2 01.png
HiG
Tweede editie
tegel

Basisidee:
Degene die een Waarzegger-tegel trekt mag een horige op de tegel zetten en mag, totdat de vier aangrenzende tegels zijn aangelegd (door haar-/hemzelf of een ander), bij elke volgende beurt twee tegels trekken, er één van kiezen en de andere wegdoen. De speler die de vierde tegel aan de tegel met de Waarzegger aanlegt krijgt 3 punten en de horige op de Waarzeggerstent keert terug naar de eigenaar.