Základní hra

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Base game and the translation is 100% complete.
Base Game C3 Tile O.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Base Game C2 Tile O.jpg
Base Game C1 Tile 10.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Základní hra Základní hra
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Box Base Game C3 MINDOK.png

Mindok
Třetí edice (C3)
20th Anniversary Edition Box.png

Mindok
Jubilejní edice 20 let
Box BaseGame C2 MINDOK.png

Mindok
Nová edice (C2)

Úvod

Symbol CarcassonneC.png
symbol hry

Následující česká pravidla pro základní hru základní hru Carcassonne v edici C3 a C2 publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Big Box 7 Big Box 7. Předcházející pravidla publikovalo ve stejném roce jako součást Jubilejní edice 20 let Jubilejní edice 20 let a jako součást samostatné hry. Dříve pravidla v edici C2 publikovalo roku 2017 jako součást Big Box 6 Big Box 6. Prvně pravidla publikovalo roku 2014 jako součást samostatné hry. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné základní hře v nové edici, jubilejní edici 20 let a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Následující pravidla jsou pro novou edici (C2) a třetí edici (C3) základní hry Carcassonne. Oproti původní edici (C1) vydané v roce 2000 jsou v těchto pravidlech jen malé úpravy ve formulaci a nové edice mají odlišný grafický styl. Všechny edice jsou však kompatibilní.

Jihofrancouzské město Carcassonne je pověstné svým jedinečným opevněním, které se vyvíjelo od římských dob až po časy rytířů. Hráči se vydávají se svou družinou na cesty a louky, do měst a klášterů, aby hledali štěstí v okolí Carcassonne. Vzhled krajiny je v jejich rukou a strategické rozmístění družiníků – ať už sedláků, lupičů, mnichů nebo rytířů – určuje cestu k úspěchu.

Informace o pravidlech pro sedláky  

Sedláci jsou pro většinu hráčů Carcassonne považováni za součást základní hry. Používají se také na všech oficiálních turnajích, protože nejsou běžně nepovažováni za rozšíření. V C2 a pozdějších edicích Carcassonne byli sedláci odděleni a uvedeni jako samostatné rozšíření, aby se zjednodušily pravidla pro nově začínající hráče. Pro účely dalších rozšíření a zbytku WikiCarpedie jsou sedláci považováni za součást základní hry. Pravidla pro sedláky najdete na samostatné stránce Sedláci Sedláci.

Herní materiál a příprava hry

Nejprve je třeba hru připravit, ale to zabere jen okamžik. Během přípravy vás zároveň rovnou seznámíme s obsahem krabice.

Nejprve se podíváme na kartičky krajiny. Je jich 72 a jsou na nich vyznačeny části měst, cesty, křižovatky a kláštery, to vše stojí na loukách.

New rules city.png
část města
New rules road.png
úsek cesty
New rules monastery.png
klášter

Rub kartiček je světlý, s výjimkou startovní kartičky – její rub je tmavý, abyste ji snadno rozlišili. [1]

New rules regular back.png
rub ostatních kartiček
New rules dark back.png
rub startovní kartičky

Startovní kartičku položte doprostřed stolu lícem nahoru. Ostatní kartičky zamíchejte lícem dolů, vytvořte z nich několik hromádek a připravte na stůl tak, aby na ně všichni dobře dosáhli.

New rules start tile.png
líc startovní kartičky [2]

Počítadlo bodů umístěte na okraj hrací plochy tak, aby bylo po ruce.

New rules scoring track.jpg
Část počítadla bodů s družiníky na startovním políčku.

Posledním krokem je příprava figurek. Ve hře je celkem 40 figurek družiníků, vždy 8 v barvách žlutá, červená, zelená, modrá a černá. [3] Kromě toho je ve hře i 5 figurek opatů, po 1 v každé barvě. Jejich použití vysvětlujeme na této stránce, zatím je můžete také nechat v krabici.

Figure Meeples Base.png
družiníci

Nejdříve si každý hráč vezme 7 družiníků ve zvolené barvě. Ti tvoří zásobu hráče.
Osmého družiníka vaší barvy postavte na políčko „0“ na počítadlo bodů.
Figurky zbylých barev a všechny figurky opatů vraťte zpět do krabice.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Příliš málo družiníků - hrajeme špatně, nebo je jich opravdu příliš málo?

Odpověď:
Base Game C1 Meeples Footer Note 2.png
Určitý nedostatek družiníků je zcela záměrný. Důležitým prvkem hry je právě naučit se svými družiníky šetřit.

Cíl hry

Hráči vykládají jeden po druhém kartičky s motivem krajiny. Vznikají cesty, velkolepá města, mniši se vracejí z klášterů a sedláci mění kraj na úrodnou půdu.
Družiníky můžete umístit jako lupiče, rytíře, mnichy nebo sedláky. Body se započítávají jak v průběhu hry, tak na jejím konci, a proto je vítěz znám až po závěrečném vyhodnocení, což zajišťuje napínavou hru až do úplného konce!
Vyhrává hráč s nejvyšším počtem bodů.

Změny v originálních pravidlech HiG u Jubilejní edice (20 let) a třetí edice (C3)
20th Anniversary Edition Box.png

Box Base Game C3 MINDOK.png
Pravidla Jubilejní edice 20 let a třetí edice zůstávají stejná, mění se akorát role některých družiníků:
 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role. HiG se může v budoucnu u nových vydání a dotisků rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby používaly tato nová pojmenování.

Průběh hry

Nejmladší hráč [4] může určit, kdo zahajuje hru. Ostatní po něm následují ve směru hodinových ručiček. Hráč na tahu (aktivní hráč) provede následující úkony v pevně stanoveném pořadí. Po něm je na řadě hráč po levici atd. Nejprve uvádíme přehled všech úkonů, jejich podrobný popis následuje dále.

1. Přiložení kartičky

Přiložení kartičky: Aktivní hráč musí otočit 1 kartičku z libovolného sloupečku a přiložit ji k hernímu plánu. [5]
Base Game C2 Gameplay Place Land Tile.png

2. Umístění družiníka

Na právě přiloženou kartičku může aktivní hráč umístit jednoho družiníka ze své zásoby.

Figure Meeple red.png

3. Započítání bodů

Získal-li přiložením kartičky či umístěním družiníka někdo vítězné body, je třeba je hned zaznamenat. Base Game C2 Gameplay Score Points.png

Cesta  

1. Přiložení kartičky

Otočenou kartičku ukažte spoluhráčům, aby vám mohli „dobře“ poradit. [6] Poté ji přiložte k hernímu plánu tak, aby alespoň jednou stranou navazovala na nějakou kartičku již na herním plánu ležící. Přiložit kartičku pouze rohem není dovoleno. Území (tj. cesty, města a louky) na dotýkajících se stranách kartiček na sebe musejí navazovat. Dotýká-li se nově přiložená kartička více kartiček starších, musejí území navazovat na všech místech dotyku. [7] [8]

Příklad 1a: Toto je právě otočená kartička a byla přiložena tak, že cesta navazuje a obě louky se rozšířily.
2. Umístění družiníka jako lupiče

Po přiložení kartičky je možno na ni umístit figurku družiníka. Figurka umístěná na cestu představuje lupiče a lze ji umístit na libovolnou část cesty vycházející z křižovatky uprostřed (zde se nabízejí 3 možnosti). Na téže cestě na kartičkách přiložených dříve však nesmí stát žádný jiný lupič, ani vlastní.

Umístění figurky není povinné. Dokud není cesta uzavřena, k žádnému započítání bodů (úkon č. 3, viz podrobně dále) nedojde a na řadě je další hráč.

Příklad 1b: Na právě přiloženou kartičku smí červený hráč umístit svého družiníka jako lupiče na tento úsek cesty, protože není dosud nikým obsazena.

Další hráč ve svém tahu otočí tuto kartičku a přiloží ji dle obrázku. Na dlouhé obchodní cestě už vpravo stojí družiník červeného, takže sem svého družiníka modrý umístit nemůže, ale mohl by ji umístit jako lupiče na kterýkoli z obou zbylých úseků cesty nově přiložené kartičky. Rozhodne se však umístit družiníka jako rytíře do města (viz dále). Družiníka lze umístit i na území, které bylo přiložením kartičky právě uzavřeno. Kdyby nestál vpravo družiník červeného hráče, mohl by modrý svého lupiče na tuto uzavřenou cestu umístit.

Příklad 1c: Cesta vpravo je obsazena, proto se modrý rozhodne umístit svého družiníka jako rytíře do města.
3. Započítání bodů za cestu

Jakmile je cesta obsazená lupičem z obou stran uzavřena, dojde k jejímu vyhodnocení. Cesta je uzavřena křižovatkou, [9] částí města, klášterem nebo vytvořením uzavřené smyčky. [10]

Příklad 1d: Modrý hráč ve svém tahu uzavřel cestu obsazenou červeným družiníkem. Cesta vede po 3 kartičkách, červený proto obdrží 3 body.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme cestu ukončit stranou další kartičky s loukou?

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 02.png
Ne, stejně jako všechny obvyklé kartičky krajiny musí úsek cesty na jiný úsek cesty navazovat na všech okrajích.

I když červenému dokončil cestu modrý hráč, stále je to cesta červeného a pouze on za ni získá body. Každá kartička, po níž cesta vede, znamená zisk 1 bodu. Protože červený hráč dokončil cestu, která je složena ze 3 kartiček, získá 3 body.

Získané body zaznamenáte posunem svého družiníka na počítadle. Červený hráč posune svého družiníka o 3 pole vpřed. Družiníka z vyhodnoceného území si vezme zpět do své zásoby.
Ve svém tahu je možné přiložit kartičku tak, že se určité území uzavře, umístit na ně družiníka, získat za toto území body a družiníka si rovnou zase vzít do své zásoby.

Příklad 1e: Červený si na počítadle bodů započítá 3 body které získal dokončením cesty.

Poznámka: Obejde-li váš počítači družiník na počítadle celé kolo, položte jej abyste ukázali, že máte více než 50 bodů.

Příklad 1f: Červený si vezme do své zásoby zpět svého družiníka, za kterého v tahu modrého získal 3 body. Modrý družiník zůstává stát na herním plánu, protože město není dosud uzavřeno.

Perfektní, již znáte základní pravidla hry a nebylo to složité, že? Nyní tyto úkony dále rozvedeme tím, že vám ukážeme, jak se vztahují k dalším územím, konkrétně k městům a klášterům:

Město  

1. Přiložení kartičky

Jako v každém tahu, otočenou kartičku je třeba nejprve přiložit k hernímu plánu, všechna území musejí navazovat. Město musí navazovat na město.

Příklad: Kartička s městem.
2. Umístění družiníka jako rytíře

Rovněž u města je třeba zkontrolovat, zda již není obsazeno jiným družiníkem (i vlastním). Zde tomu tak není, červený tedy může umístit svého družiníka jako rytíře dle obrázku.

Příklad 2a: Červený přiložil kartičku tak, že rozšířil město. Toto město není nikým obsazeno, červený sem tedy může umístit svého družiníka.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Máme potíže s určením, kdy přiložená kartička představuje nové město nebo patří k městu, které se již staví.

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 01.png
„Z rohu do rohu“ není spojení. Části území lze spojovat pouze na hranách. V uvedeném příkladu jsou v tuto chvíli dvě města.
3. Započítání bodů za město

V některém z dalších tahů přiloží červený hráč červeně zvýrazněnou kartičku. Tím město uzavře. Je-li město zcela ohraničeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery, je uzavřeno. Červený si nyní započte získané body.

Za každou kartičku, na níž leží dané město, získá příslušný hráč po 2 bodech (pozor, ne za každou část města, což může hrát roli v případě, že se na jedné kartičce nacházejí dvě části téhož města). Každý erb vyznačený ve městě přináší navíc další 2 body. [11] Podobně jako u cest nehraje roli, který hráč město uzavřel – body získává hráč, jemuž patří rytíř ve městě.

Příklad 2b: Za toto uzavřené město získá červený 8 bodů. 6 za tři kartičky plus 2 za erb. Svého družiníka si poté vezme z herního plánu zpět do zásoby.

Klášter  

1. Přiložení kartičky

Rovněž kartičku s klášterem je třeba přiložit tak, aby všechna území v místech dotyku navazovala. [12] Kláštery jsou vyznačeny vždy uprostřed kartičky, ale k některým vedou cesty. [13]

Příklad: Kartička s klášterem.
2. Umístění družiníka jako mnicha

Do kláštera je rovněž možno umístit svého družiníka, a to jako mnicha. Družiníka postavte doprostřed kartičky přímo na klášter.

Příklad 3a: Kartičku s klášterem lze takto přiložit, protože louka navazuje na louku. Červený obsadí klášter svým mnichem.
3. Započítání bodů za klášter

Kláštery se vyhodnocují, jakmile jsou obklopeny sousedícími kartičkami ze všech 8 stran. Za každou z těchto kartiček vč. samotné kartičky s klášterem získáte 1 bod (tedy celkem 9).

Poté se figurka vrací zpět do zásoby příslušného hráče.

Příklad 3b: Vyhodnocení dokončeného kláštera.

Nyní už znáte vše potřebné a můžete se pustit do hry. Následuje ještě přehledné shrnutí.

Shrnutí  

1. Přiložení kartičky
 • Otočenou kartičku je nutno přiložit k hernímu plánu, a to alespoň jednou stranou k nějaké kartičce přiložené dříve. Území na všech sousedících stranách musejí navazovat.
 • Nastane-li velmi nepravděpodobný případ, že kartičku nelze žádným způsobem platně přiložit, vraťte ji do krabice a otočte kartičku novou. [7]
2. Umístění družiníka
 • Družiníka může aktivní hráč umístit jen na právě přiloženou kartičku.
 • Dané území však nesmí být obsazeno žádným jiným družiníkem (ani vlastním).
3. Započítání bodů
 • Cesta je uzavřená, pokud je z obou stran ukončena křižovatkou, městem, klášterem nebo tvoří-li uzavřenou smyčku. Za každou kartičku, po níž cesta vede, získáte po 1 bodu.
 • Město je uzavřené, pokud je na všech stranách obklopeno hradbami a nejsou v něm žádné mezery. Za každou kartičku, na níž město leží, získáte po 2 bodech. Za každý erb ve městě získáte další 2 body.
 • Klášter je uzavřený, jakmile je obklopen všemi 8 sousedícími kartičkami. Za uzavřený klášter získáte 9 bodů.
 • Započítání bodů je vždy posledním úkonem v tahu hráče a body získají všichni hráči, kteří vyhodnocovaná území svým družiníkem (či družiníky) obsadili (je možné, že přiložením jedné kartičky dojde k uzavření více území současně). [14]
 • Po vyhodnocení území si vezme příslušný hráč (či hráči) svého družiníka (či družiníky) zpět do zásoby.
 • Nacházejí-li se v uzavřeném území družiníci více hráčů, získává body ten, kdo má v daném území převahu. V případě shody získávají všichni příslušní hráči plný počet bodů. Příklady viz dále.

Konec hry a závěrečné vyhodnocení  

Bohužel i hra Carcassonne musí jednou skončit… Je to škoda, ale aspoň se dozvíme, kdo vyhrál. Hra končí v okamžiku, kdy hráč na tahu nemůže platně přiložit žádnou kartičku. [15] Poté následuje závěrečné vyhodnocení.

Jakmile skončí hra, započítejte body za neuzavřená území, kde dosud stojí figurky:

 • Za cesty získáte po 1 bodu za každou příslušnou kartičku, stejně jako při uzavření cesty.
 • Za město získáte za každou kartičku i za každý erb po 1 bodu. Tedy polovinu toho, co během hry.
 • Za klášter získáte 1 bod plus po 1 bodu za každou sousedící kartičku.
New rules final scoring.png
Příklad závěrečného vyhodnocení:
 • Levé město: Zelený získá za velké město 8 bodů (5 kartiček plus 3 erby). Černý nezíská žádné body, protože zelený má ve městě převahu.
 • Klášter: Žlutý získá za neuzavřený klášter 4 body (za kartičku kláštera a kartičky sousedící).
 • Pravé město: Modrý získá 3 body (2 kartičky plus 1 erb).
 • Cesta: Červený získá 3 body (3 kartičky).

Jakmile je závěrečné vyhodnocení u konce, je definitivní konec partie. Vítězem se stává ten hráč, kdo celkově získal nejvíce bodů. Gratulujeme! [16]

Zvláštní případy  

Více družiníků na jedné cestě

New rules multiple a.png
Příklad 4a: Touto kartičkou můžete prodloužit cestu obsazenou žlutým družiníkem, ale nemohli byste na ni postavit svého lupiče. Můžete však kartičku také přiložit tak, že cesta zatím nenavazuje.
New rules multiple b.png
Příklad 4b: V některém pozdějším tahu můžete přiložit kartičku tak, že se cesta spojí. Nyní na ní jsou lupiči dvou hráčů – žlutého i červeného. Žádný nemá převahu, oba proto obdrží po 4 bodech.

Více družiníků v jednom městě

New rules multiple c.png
Příklad 5a: Červený hráč doufá, že si šikovným přiložením kartičky se svým dalším rytířem připraví pozici pro získání převahy ve městě žlutého hráče. To samozřejmě může, jelikož se zatím jedná o tři samostatná neuzavřená města. Později může červený získat kartičku vhodnou ke spojení všech měst v jedno, kde bude mít početní převahu.
New rules multiple d.png
Příklad 5b: Červený hráč má štěstí a spojí všechny samostatné části měst v jedno velké uzavřené město. V tomto městě má početní převahu nad žlutým hráčem, získává 10 bodů za uzavřené město. Žlutý hráč nezískává nic. Oba hráči si vezmou družiníky zpět do své zásoby.

Umístění družiníka, započítání bodů a vrácení družiníka v jednom tahu

V rámci jednoho tahu smíte umístit družiníka, započítat si za něj body a opět ho vrátit do své zásoby.

Vše musí probíhat v následujícím pořadí: [17]

__ 1. Právě přiloženou kartičkou uzavřete cestu, město nebo klášter.

__ 2. V rámci pravidel umístíte družiníka na právě uzavřené území.

__ 3. Započítáte si body a družiníka si vezmete zpět do zásoby.

New rules return example.png
Příklad - Průběh tahu:
 1. Červený přiloží kartičku.
 2. Červený umístí družiníka na cestu.
 3. Červený si za cestu započítá 3 body a vezme si družiníka zpět do své zásoby.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Je tu situace, která nám vrtá hlavou. Pokud si hráč vytáhne kartičku se dvěma městskými částmi a po přiložení dokončí malé město, může pak ve stejném tahu umístit družiníka do nové městské části?

Odpověď:
PnP Demo C2 Clarification 03.png
Hráč může v jednom tahu nasadit pouze jednoho družiníka, a to pouze jednou, přičemž to musí být před jakýmkoli hodnocením. Pokud hráč již obsadil malé (nyní dokončené) město, může ihned po přiložení kartičky umístit druhého družiníka do druhé části města. Malé město se pak vyhodnotí a příslušný družiník se vrací hráči. Pokud hráč toto město ještě neobsadil, může se rozhodnout, do kterého z obou městských částí svého družiníka umístí. Pokud je družiník umístěn do malého města (1), bude okamžitě vrácen (2) a hráč získá čtyři body, ale družiník nemůže být znovu nasazen (3).

Domácí pravidla  

Domácí pravidla nebo varianty Hráči rozhodnou libovolným způsobem kdo začne hru - například hodem třemi družiníky. Hráč, který jako první „hodí“ stojícího družiníka, rozhoduje o tom, kdo začne hru. (přispěl Joff)

Domácí pravidla nebo varianty Určení prvního hráče: každý hráč si vytáhne z pytlíku kartičku a ten který si vytáhl kartičku s největším počtem úseků cest (0 až 4), hraje jako první. Pokud je počet cest nerozhodný, losuje se znovu, dokud někdo nevyhraje. (přispěl michael)

Domácí pravidla nebo varianty Další kartičku si vezměte hned na konci svého tahu, abyste měli čas přemýšlet o umístění a vyhnuli se analytickému ochromení.

Domácí pravidla nebo varianty Hrajte se třemi kartičkami v ruce. Opatství se počítá jako součást vaší zásoby. Zahrajte svůj tah, včetně stavitele a poté si doberte znovu do tří kartiček. Tyto kartičky mohou být pro ostatní hráče viditelné nebo skryté. (přispěl DavidP a youtch)

Domácí pravidla nebo varianty Při použití sáčku na kartičky lze do něj vložit i původní startovní kartičku a kartičky které nelze v průběhu hry přiložit, lze také vrátit zpět do sáčku (nikoli že se odloží stranou). (přispěl dwhitworth)

Domácí pravidla nebo varianty Křižovatky se stromy nebo keři neukončují cestu, pouze domy. Stavba cesty je díky tomu mnohem dynamičtější. (přispěl Tobias)

Domácí pravidla nebo varianty Pokud je kartička jedinou kartičkou, která může v průběhu hry dokončit území, může ji hráč na tahu ostatním hráčům nabídnout ke „koupi“ tak, že nabídnou body a při „koupi“ si je odečtou, nebo nabídnou opatství atd. (přispěl Deatheux)

Domácí pravidla nebo varianty Pokud přiložíte kartičku podle obvyklých pravidel a vyplníte mezeru v krajině, získáte další tah. Tímto jsou hráči motivováni k zaplňování mezer v krajině i když z přiložené kartičky nezískají žádnou výhodu (neplatí pro kartičku opatství). (přispěl viberunner)

Domácí pravidla nebo varianty Nedokončené části krajiny na konci hry nepřinášejí žádné body. (přispěl metoth)

Domácí pravidla nebo varianty Okraje stolu omezují hrací plochu. Hráč tedy nesmí přiložit kartičku za okraj stolu nebo posunout hrací plochu, aby mohl přiložit kartičku, která by jinak byla mimo okrajem stolu. (Metoth přispěl podnětem a SkullOne upozornil, že se jedná o oficiální pravidlo z Lovců a sběračů)

Domácí pravidla nebo varianty Okraj hrací plochy uzavírá navazující část krajiny, stejně jako opatství. (přispěl PreGy)

Domácí pravidla nebo varianty Na počítadle bodů použijte místo počítacího družiníka barevné hrací kostky. Začněte s šestkou nahoře. Když s kodtkou ujedete jedno kolo, otočte ji na číslo 1 (abyste označili, že ujela jedno kolo). Na první pohled tak uvidíte, který hráč má kolik kol a kdo je před kým. Při použití počítadla se 100 políčky je také na první pohled snazší určit něčí počet bodů. (přispěl Carcking)

Použití stolu  

Řada dotazů směřuje na pravidla týkající se samotné hrací plochy, včetně toho, co se stane když se dosáhne jejího okraje. Případně zda se ke hře musí použít stůl. Následující vysvětlení jsou od Georga Wilda z HiG. (5/2013):

 • Okraj stolu je hranicí pro hru, pokud se (jak je uvedeno v pravidlech) používá stůl.
 • V pravidlech je uvedeno, že startovní kartička se umisťuje doprostřed stolu. Pokud by se všechny kartičky posunuly, aby bylo více místa, startovní kartička by již tak nebyla uprostřed. Úplné posunutí kartiček tedy v zásadě není povoleno. Navíc při ručním posunu všech kartiček může dojít k prohození kartiček a figurek na herním plánu.
 • Přidání druhé desky je možné, pokud je k první přidána deska vhodné výšky. Pokud je stůl rozšířen (jako v případě přídavného panelu), ujistěte se, že kartičky a figurky na herním plánu nekloužou.
 • Hra na podlaze: Pravidla to technicky neumožňují, protože podle nich se první kartička umisťuje doprostřed stolu. Pokud není možné použít stůl, není hra na podlaze zakázána. Pokud se použije podlaha, musí být kartičky umístěny tak, aby byly všechny kartičky viditelné pro všechny hráče. Kartičky nelze umístit pod pohovku, skříňku, poličku apod.
 • Obecně je důležité, aby se všichni hráči před hrou dohodli na způsobu hry:
  • Stůl - standardní
  • Stůl - s „celkovým posunem“ kartiček
  • Stůl - s rozšířením
  • Podlaha
 • Pokračujte v poctivé hře a nehrajte záměrně nefér vůči ostatním hráčům.

Seznamy kartiček

Třetí edice (C3)  

Celkem kartiček: 72
Base Game C3 Tile A.png 2×
Symbol CarcassonneC.png + (W;–)
Base Game C3 Tile B.png 4×
Symbol CarcassonneC.png + (B;E;2×–)
Base Game C3 Tile C.png 1×
(T)
Base Game C3 Tile D.png 4×
(B;S;2×–) + (ST)
Base Game C3 Tile E.png 5×
(G;B;T;2×–)
Base Game C3 Tile F.png 2×
(T;–)
Base Game C3 Tile G.png 1×
Base Game C3 Tile H.png 3×
(G;T;–)
Base Game C3 Tile I.png 2×
(G;–)
Base Game C3 Tile J.png 3×
(W;B;K)
Base Game C3 Tile K.png 3×
(W;B;E)
Base Game C3 Tile L.png 3×
(3×D)
Base Game C3 Tile M.png 2×
(G;–)
Base Game C3 Tile N.png 3×
(G;T;–)
Base Game C3 Tile O.png 2×
(B;K)
Base Game C3 Tile P.png 3×
(W;T;–)
Base Game C3 Tile Q.png 1×
Base Game C3 Tile R.png 3×
(G;T;–)
Base Game C3 Tile S.png 2×
(T;–)
Base Game C3 Tile T.png 1×
Base Game C3 Tile U.png 8×
(G;2×W;B;S;–)
Base Game C3 Tile V.png 9×
(G;2×W;B;S;K;3×–)*
Base Game C3 Tile W.png 4×
(4×D)
Base Game C3 Tile X.png 1×
(D)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.
 • Na kartičce označené * je v tomto vydání jeden vepřína nahrazen za kravín.

Jubilejní edice 20 let  

Celkem kartiček: 72
20AE Base Game C2 Tile A.png 2×
Symbol CarcassonneC.png + (W;–)
20AE Base Game C2 Tile B.png 4×
Symbol CarcassonneC.png + (B;E;2×–)
20AE Base Game C2 Tile C.png 1×
(T)
20AE Base Game C2 Tile D.png 4×
(B;S;2×–) + (ST)
20AE Base Game C2 Tile E.png 5×
(G;B;T;2×–)
20AE Base Game C2 Tile F.png 2×
(T;–)
20AE Base Game C2 Tile G.png 1×
20AE Base Game C2 Tile H.png 3×
(G;T;–)
20AE Base Game C2 Tile I.png 2×
(G;–)
20AE Base Game C2 Tile J.png 3×
(W;B;K)
20AE Base Game C2 Tile K.png 3×
(W;B;E)
20AE Base Game C2 Tile L.png 3×
(3×D)
20AE Base Game C2 Tile M.png 2×
(G;–)
20AE Base Game C2 Tile N.png 3×
(G;T;–)
20AE Base Game C2 Tile O.png 2×
(B;K)
20AE Base Game C2 Tile P.png 3×
(W;T;–)
20AE Base Game C2 Tile Q.png 1×
20AE Base Game C2 Tile R.png 3×
(G;T;–)
20AE Base Game C2 Tile S.png 2×
(T;–)
20AE Base Game C2 Tile T.png 1×
20AE Base Game C2 Tile U.png 8×
(G;2×W;B;S;3×–)
20AE Base Game C2 Tile V.png 9×
(G;2×W;B;2×S;3×–)
20AE Base Game C2 Tile W.png 4×
(4×D)
20AE Base Game C2 Tile X.png 1×
(D)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.
 • Jubilejní edice (20 let) obsahuje kromě lesklého UV potisku i několik detailů oslavy:
 • Loupežníci u cest vypadají v tomto vydání trochu jinak, ale mohou se také připojit k oslavě (možná budou v budoucnu trochu mírumilovnější...). V případě, že hrajete s rozšířením, které je využívá, budou se počítat jako normální loupežníci.
 • Na kartičkách jsou také další detaily, například všude přítomní lidé na oslavě a také je zde ukryto mnoho takzvaných „Easter eggs“. Ty odkazují na jiné hry Carcassonne nebo HiG. Všechny tyto detaily na hru nemají žádný vliv.

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 72
Base Game C2 Tile A.jpg 2×
Symbol CarcassonneC.png + (W;–)
Base Game C2 Tile B.jpg 4×
Symbol CarcassonneC.png + (B;E;2×–)
Base Game C2 Tile C.jpg 1×
(T)
Base Game C2 Tile D.jpg 4×
(B;S;2×–) + (ST)
Base Game C2 Tile E.jpg 5×
(G;B;T;2×–)
Base Game C2 Tile F.jpg 2×
(T;–)
Base Game C2 Tile G.jpg 1×
Base Game C2 Tile H.jpg 3×
(G;T;–)
Base Game C2 Tile I.jpg 2×
(G;–)
Base Game C2 Tile J.jpg 3×
(W;B;K)
Base Game C2 Tile K.jpg 3×
(W;B;E)
Base Game C2 Tile L.jpg 3×
(3×D)
Base Game C2 Tile M.jpg 2×
(G;–)
Base Game C2 Tile N.jpg 3×
(G;T;–)
Base Game C2 Tile O.jpg 2×
(B;K)
Base Game C2 Tile P.jpg 3×
(W;T;–)
Base Game C2 Tile Q.jpg 1×
Base Game C2 Tile R.jpg 3×
(G;T;–)
Base Game C2 Tile S.jpg 2×
(T;–)
Base Game C2 Tile T.jpg 1×
Base Game C2 Tile U.jpg 8×
(G;2×W;B;S;3×–)
Base Game C2 Tile V.jpg 9×
(G;2×W;B;2×S;3×–)
Base Game C2 Tile W.jpg 4×
(4×D)
Base Game C2 Tile X.jpg 1×
(D)
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 • (ST) - označuje startovní kartičku (s tmavým rubem)
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feature Monastery C2.png
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Poznámka: Malé ilustrace kravína, vepřína a oslího chlívku jsou souhrnně označeny jako stáje.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Dodatečné ilustrace na některých kartičkách nemají žádný vliv na základní pravidla, mohou být ovšem použity některými rozšířeními, například Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku nebo Mýtné Mýtné.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech od Mindoku pro Big Box 6 Big Box 6 (verze 2017) je popisek u tohoto obrázku nepřeložený.
 3. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Big Box 6 Big Box 6 a Big Box 7 Big Box 7 jsou družiníci pro šestého hráče (v růžové barvě) popsáni jako součást základní hry a ne jako součást 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály. Pravidla jsou tak přehlednější.
 4. Domácí pravidla nebo varianty Běžnou praxí je náhodný výběr začínajícího hráče. Více v části s domácími pravidly.
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nově přiložená kartička krajiny musí zapadat do sousedního terénu na všech hranách! Při přikládání nestačí hledat jen stranu, která se hodí.
 6. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Mindoku je první věta v tomto odstavci upravena. Upozorňuje pouze na určitou taktiku hry.
 7. 7.0 7.1 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Případně, pokud to tah hráče umožňuje, může hráč místo tahu kartičky krajiny přiložit kartičku opatství (5. rozšíření Opatství a starosta Opatství a starosta). (1/2013)
  Výklad pravidel komunitou Díky dalším rozšířením je možné vybírat i dalších kartiček v zásobě hráče: německý hrad (Německé hrady Německé hrady) nebo trojúhelníková kartička (Půlky Půlky).
 8. Domácí pravidla nebo varianty Při tahání kartiček ze sáčku lze kartičku, která nešla přiložit, vrátit zpět do sáčku.
 9. Výklad pravidel komunitou V pravidlech HiG jsou křižovatky označené jako malé vesnice. Na tento termín odkazují některá rozšíření Trhy v Lipsku Trhy v Lipsku nebo Mýtné Mýtné.
  Výklad pravidel komunitou Malá vesnice je shluk budov s červenými střechami, které obklopují křižovatku.
 10. Výklad pravidel komunitou Tento seznam platí obecně a měl by být považován za otevřený. Některá rozšíření obsahují další prvky, kterými může být cesta ukončena. Například skupiny stromů a keřů, chalupy, jezera, různé typy náboženských staveb, hrady atd.
 11. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že erb má vliv pouze na část města, ve kterém se nachází, nikoli na celou kartičku (pokud je na jedné kartičku více částí).
 12. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Kláštery mohou být umístěny vedle sebe nebo rohem. Není nutné, aby s klášterem sousedilo osm kartiček bez klášteru. Klášter stojí uprostřed louky a další prvky mohou být umístěny vedle něj. Na rozdíl od cest, měst a luk není možné se ke klášteru připojit.
 13. Výklad pravidel komunitou Kláštery jsou na kartičce vždy umístěny ve středu, takže při přiložení kartičky s klášterem musí vždy navazovat ostatní části krajiny. Kláštery bývají obklopeny loukami, takže kartičky s klášterem mají obvykle okraje s loukami a cestou. V některých rozšířeních se můžete setkat s kartičkami klášterů s městy na okraji a dokonce i s kláštery uvnitř měst.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud dva družiníci jedné barvy obsadí stejnou cestu, město nebo louku, nezískáváte v těchto případech dvojnásobný počet bodů. Počet družiníků (nebo v 1. rozšíření Hostince a katedrály Hostince a katedrály velikost družiníka) nemá žádný vliv na body, které hráč získá za cestu, město, klášter nebo louku (dva rytíři body také nezdvojnásobují). Počet družiníků je důležitý pouze pro určení toho, kdo má převahu.
 15. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech ZMG je uvedena fráze jejíž výklad může vést k určitým problémům při kombinaci s některými rozšířeními: „The game ends immediately after the turn of the player who placed the last tile.“
 16. Výklad pravidel komunitou Pravidla nezahrnují tiebreaky. To jsou pravidla vysvětlující situaci, kdy má několik hráčů stejný počet bodů.
 17. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvědomte si, že území jsou považovány za dokončené, v okamžiku kdy je přiložena kartička, ovšem k umístění družiníka a hodnocení dochází až poté. To je důležité při hře s tajnou chodbou (3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak) nebo létajícím strojem (mini 1 Létající stroje Létající stroje).