Veštkyňa (Fanúšikovské rozšírenie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Fortune Teller and the translation is 52% complete.
Outdated translations are marked like this.

The Fortune Teller allows players to draw multiple tiles from the deck and choose one to be used in the player's turn. Unused tiles are returned to the deck. Place your meeple on a fortune teller tent to be able to predict the future.

FortuneTeller C2 Tile 06.png Čítate pravidlá ku zobrazenému dizajnu kartičiek. FortuneTeller C1 Tile 06.png
Majú vaše kartičky úplne iný dizajn? Potom si vyberte z hier rodiny Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png
Symbol FortuneTeller C1C2.png

The Fortune Teller allows players to draw multiple tiles from the deck and choose one to be used in the player's turn. Unused tiles are returned to the deck. Place your meeple on a fortune teller tent to be able to predict the future.

Po celom kraji Carcassonne se objavujú tajomné veštkyne, ktoré majú schopnosť vidieť to, čo nás čaká. Táto špeciálna schopnosť môže priniesť výhody tým, ktorí dúfajú, že nahliadnu do budúcnosti...

General info and comments

Úvod

Tlačový hárok
Symbol rozšírenia
Viac informácií o samotnom rozšíření nájdete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pre zobrazenie obsahu sa prosím zaregistrujte).

Súbory s kartičkami a pravidlami sú k dispozícii tu:

  • Preklad nemeckých a anglických pravidiel na Carcassonne Centra (pre prístup sa prosím zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=474


Pôvodný vzhľad fanúšikovského rozšírenia sú k dispozícii tu:

  • Anglická verzia (pravidlá a 9 kartičiek krajiny) na Carcassonne Central (pre prístup sa prosím zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=151
  • Anglická verzia (pravidlá a 8 kartičiek krajiny) a nemecký preklad na Carcassonne Forum (pre prístup sa prosím zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=112&t=1159

Contents

Herný materiál

  • 8 kartičiek s vešteckým stanom (C1 edícia)
  • 8 kartičiek s vešteckým stanom (C2 edícia)
Veštecký stan


Pravidlá

Príprava hry 

Nové kartičky krajiny zamiešajte medzi ostatné kartičky.

Priebeh hry 

1. Priloženie kartičky

Nové kartičky krajiny sa prikladajú k hernému plánu podľa obvyklých pravidiel základnej hryzákladnej hry.

2. Umiestenie figúrky spoločníka

Ak si vytiahnete kartičku s veštkyňou, hráč môže umiestniť na veštecký stan svojho spoločníka ako veštkyňu alebo môže umiestniť figúrku na ostatné územia na kartičke podľa obvyklých pravidiel.
Každý hráč môže mať na hernom pláne len dve veštkyne dokopy.

Výhody veštkyne
Za každého spoločnína na vešteckom stane si na začiatku svojho ťahu môže vytiahnuť zo sáčku s kartičkami 1 kartičku naviac.
Ak teda máte na vešteckých stanov umiestnené 2 veštkyňe, môžete si vytiahnuť až 3 kartičky namiesto obvyklej jednej.
Z vytiahnutých kartičiek si vyberiete jednu a priložíte na herný plán ako obvykle. Ostatné nepoužité kartičky zamiešajte späť medzi ostatné kartičky krajiny.
Ak odoberiete svoju poslédnú veštkyňu z vešteckého stanu na hracom pláne (pozri ťah 3. Započítanie bodov), strácate tak možnosť vytiahnuť si viac kartičiek na začiatku ťahu.

Ďalší výklad pravidiel [1]

Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Ak si potiahnete viac kartičiek a niektorú z nich nie je možné priložiť, musíte použiť tú kartičku, ktorú je možné priložiť k hernému plánu. (1/2021)
Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Ak žiadnu z potiahnutých kartičiek nie je možné priložiť, môže si hráč potiahnuť len jednu kartičku, kým nevytiahne takú, ktorú je možné priložiť k hernému plánu. (1/2021)
Výklad pravidiel komunitou Ak už nie je dostatočný počet kartičiek, hráč si môže potiahnuť len toľko kartičiek, koľko zostalo.

 Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Otázka: Ak nám zostáva menej kartičiek, ako ich dovolí veštkyňa potiahnuť, máte si potiahnuť len jednu (bez efektu veštkyne) alebo čo najviac kartičiek? Predpokladáme, že odpoveďou bude druhá možnosť, chceli sme si to overiť.

Odpoveď: Ak nezostáva dostatok kartičiek, potiahnete si toľko koľko vám veštykňa dovolí, hráč by si mal potiahnuť toľko, koľko je schopný (teda toľko, koľko zostáva). (1/2021)

3. Započítanie bodov

Veštecký stan je uzatvorený
Akonáhle je kartička s kartička s věštkyňou ze všetkých 4 strán obklopený kartičkami, získá hráč, ktorý priložil poslednú kartičku 3 body.
Hráč si následne vezme spoločnína späť do svojej zásoby.
Schopnosť veštkyne tohto spoločníka (potiahnuť si ďalšiu kartičku naviac) už nie je možné naďalej využívať.

Príklad: Červený priloží hornú kartičku a obklopý veštecký stan. Červený získá 3 body. Modrý si vezme svojho spoločníka späť do svojej zásoby.
Záverečné vyhodnotenie

Ak zostane veštyňa na vešteckom stane až do konca hry, nezískava tak žiadne body.

Kombinácie s ďalšími rozšíreniami 

Věštkyňa je navrhnutá tak, aby fungovala se všetkými rozšíreniami Carcassonne. Špecifické pravidlá pre niektoré rozšírenia fungujú nasledujúcim zpôsobom.

Všeobecné pravidlá

Výklad pravidiel komunitou Po vytiahnutí ďalších kartičiek vďaka veštkyne si to už nemôžete rozmyslieť a použiť kartu zo svojej zásoby (opátstvo, pólka, nemecký hrad), aj keď nemôžete umiestniť žiadnu z vyložených kariet. Ak totiž nie je možné kartičku přiložit, tak musíte pokračovat v ťahaní ďalších kartiček.

 Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Otázka: Mám dve veštkyne. Ak nakoniec odhodím všetky svoje kartičky, pretože sa nedajú priložiť (alebo nechcem použiť mostík na priloženie niektorej z nich), môžem si vybrať medzi ťahaním troch nových kariet alebo umiestnením opátstva? Táto situácia môže nastať počas dvojitého ťahu::
- Vytiahnem si tri karty, z ktorých dve sú CCCC, tie nemôžem priložiť.
- Umiestňujem tretiu kartu, čím získavam dvojitý ťah.
- V druhej časti svojho dvojitého ťahu sa môžem rozhodnúť, či si vytiahnem 3 nové karty alebo umiestnim opátstvo, je to tak?

Odpoveď: Ak žiadna z vytiahnutých kartičiek nemôže byť priložená podľa bežných pravidiel, hráč by si mal znovu vytiahnuť iba jednu kartičku, kým nevytiahne kartičky, ktorá môže byť priložená k hraciemu plánu. [1] (1/2021)

Výklad pravidiel komunitou Ak si vďaka veštyne vytiahnete niekoľko kartičiek, musíte si vybrať jednu, ktorú môžete priložiť. Nemôžete si vybrať takú, ktorú nemôžete priložiť a použiť akciu, ktorú môžete spustiť, aj keď nie je priložená (Koleso osudu alebo Sedliacka vzbura).

 Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Otázka: Mám dve veštkyne. Ak si vytiahnete 3 kartičky a jedna z nich nemôže byť priložená, môžem si ju vybrať (predstavte si, že je to kartička Kolesa osudu, ktorá mi dáva výhody), potom ju odhodiť a nakoniec si vybrať inú kartu? Alebo som vždy nútený vybrať si kartu, ktorú môžem priložiť?

Odpoveď: Ak si vytiahnete viacero kariet a niektoré z nich nemožno priložiť, musíte si vytiahnut kartu, ktorú je možné priložiť. [1] (1/2021)

Rozš. 2 - Kupci a staviteliaRozš. 2 - Kupci a stavitelia

Staviteľ ani prasiatko nemôžu byť umiestnené ako vyštkyňa.

Ak ste počas svojho ťahu získali druhý ťah vďaka staviteľovi, tak si NEBUDETE ťahať novú kartu, ale použijete druhú kartu, ktorá bola vytiahnutá na začiatku vášho ťahu vďaka vašej veštkyni. Ak máte vďaka 2 veštykyniam vytiahnuté dve karty, musíte si vybrať z nich, ktorú kartičky priložíte v tomto dvojitom ťahu.

Výklad pravidiel komunitou Ak priložením kartičky zo svojej zásoby (nemecký hrad, pólka) získate druhý ťah, môžete v druhej časti svojho ťahu ťahať maximálny počet kariet podľa počtu vašich veštkýň. Pred vytiahnutím kartičiek z kopy, môžete tiež umiestniť inú kartu zo svojej zásoby (nemecký hrad, polovica, opátstvo).

 Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Otázka: Čo sa stane, ak sa rozhodneme priložiť pólku alebo nemecký hrad a následne získam dvojitý ťah. Môžeme vytiahnuť 3 karty, ak mám dva veštkyne na druhú časť dvojitého ťahu?

Odpoveď: Ak je dvojitý ťah získaný priložením pólky, nemeckého hradu atď., potom si hráč vytiahne vždy maximálny počet karičiek, podľa počtu veštkýň a a vyberáte si z nich, ktorú priložíte. [1] (1/2021)

Výklad pravidiel komunitou Ak po vytiahnutí dodatočných kartičiek pre veštkyne získate druhý ťah, nemôžete v druhej časti svojho ťahu priložiť dlaždicu zo zásoby (nemecký hrad, pólku či opátstvo) ani v prípade, že žiadnu z týchto kartičiek nie je možné priložiť. V takom prípade musíte ťahať po jednej kartičke, kým ju nebude možné priložiť.

 Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Otázka: Ak si vytiahnete tri kartičky a priloženie prvej kartičky vám poskytne druhý ťah, môžete zvyšné zahodiť a priložť napríklad opátstvo? Ak to je možné, kedy sa o tom môže hráč rozhodnúť?

Odpoveď: Nemôžete priložiť opátstvo ani žiadnu inú špeciálnu kartičku. Toto rozhodnutie musíte urobiť ešte pred spustením veštkyne a vytiahnutím ďalších kartičiek. [1] (1/2021)

Rozš. 3 - Princezná a drakRozš. 3 - Princezná a drak

Na spoločníka, který je použitý ako veštkyňa, sa v tomto rozšírení vzťahujú všetkh pravidlá ako na normálneho spoločníka:

  • ak nie je veštkyňa chránená vílou, môže byť zožraná drakom,
  • ak víla stojí na začiatku vašeho ťahu vedľa vašej veštkyňe, získavate 1 bonusový bod,
  • ak je veštecký stan uzavretý a pri veštkyni je postavená víla, hráč získa 3 bonusové body bez ohľadu na to, ktorý hráč veštecký stan uzavrel.

Tajnú chodbu je možné použiť na umiestnenie spoločníka na ľubovoľný neobsadený a neukočený veštecký stan.

Rozš. 4 - VežaRozš. 4 - Veža

Veštkyňa môže byť zajatá pomocou veže podľa obvyklých pravidiel.

Rozš. 5 - Opátstvo a starostaRozš. 5 - Opátstvo a starosta

Starosta nesmie byť umiestnený ako veštkyňa. Voz môže byť umiestnený ako veštkyňa. Taktiež môže byť voz umiestnený na veštecký stan a premiestnený pri jeho uzavretí na iné územia podľa pravidiel voza.

Rozš. 6 - Kráľ, gróf a riekaRozš. 6 - Kráľ, gróf a rieka

Spoločník v meste Carcassonne nemôže byť presunutý na uzavretý veštecký stan.

Rozš. 7 - KatapultRozš. 7 - Katapult

Veštkyňa môže byť žetónmi katapultu vyradená aj zvedená.

Zoznam kartiček

Druhá edícia C2

Celkovo kartičiek: 8
FortuneTeller C2 Tile 01.png 1×
FortuneTeller C2 Tile 02.png 1×
(T)
FortuneTeller C2 Tile 03.png 1×
FortuneTeller C2 Tile 04.png 1×
(B)
FortuneTeller C2 Tile 05.png 1×
(G)
FortuneTeller C2 Tile 06.png 1×
FortuneTeller C2 Tile 07.png 1×
FortuneTeller C2 Tile 08.png 1×
Niektoré kartičky obsahujú dodatočné ilustrácie, ktoré môžu mať význam v kombinácii s niektorým z ďalších rozšírení. Označenie písmami ponechávame v pôvodnom znení:
Feature Garden C2.png
Feature Farmhouse C2.png
B | Farma

Prvá edícia C1

Celkovo kartičiek: 8
FortuneTeller C1 Tile 01.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 02.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 03.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 04.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 05.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 06.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 07.png 1×
FortuneTeller C1 Tile 08.png 1×

Poznámky pod čiarou

Vysvetlenie ikoniek nájdete na tejto stránke.

  1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Výklad pravidiel komunitou Výklad pravidiel, ktoré poskytol autor rozšírenia Jputt927.