Věštkyně (vytiskni a hrej)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Fortune Teller and the translation is 100% complete.

Věštkyně umožňuje hráčům dobrat si z balíčku kartičky navíc a následně si jednu z nich vybrat. Umístěte svého družiníka na stan věštkyně, abyste mohli předpovídat budoucnost.

FortuneTeller C2 Tile 01.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. FortuneTeller C1 Tile 01.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol FortuneTeller C1C2.png

Věštkyně umožňuje hráčům dobrat si z balíčku kartičky navíc a následně si jednu z nich vybrat. Umístěte svého družiníka na stan věštkyně, abyste mohli předpovídat budoucnost.

Po celé zemi kolem Carcassonne se objevují tajemné věštkyně, které mají schopnost vidět to co nás čeká. Tato speciální schopnost může přinést výhodu těm, kdo doufají, že nahlédnou do budoucnosti...

Úvod

Symbol FortuneTeller C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření  Věštkyně v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Pravidla byly původně pro fanouškovské rozšíření. Vytvořil je člen Carcassonne komunitních fór: Jeffrey Putnam (CarcC).

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Soubory s kartičkami a pravidly, které vydal HiG, naleznete na následující stránce:

 • Německá verze a anglický překlad na Carcassonne Central (pro přístup se zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com


Původní staré soubory fanouškovského rozšíření naleznete zde:

 • Anglická verze (pravidla a 9 kartiček) na Carcassonne Central (pro přístup se prosím zaregistrujte):
http://www.carcassonnecentral.com
 • Anglická verze (pravidla a 8 kartiček) a německý překlad na Carcassonne Forum (pro přístup se prosím zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de

Herní materiál

 • 8 nových kartiček krajiny s věštkyní
Feature Fortuneteller.png
věštkyně

Pravidla

Příprava hry  

Na začátku hry zamíchejte kartičky s věštkyní mezi ostatními kartičky krajiny. S tímto rozšířením doporučujeme vytahovat kartičky ze sáčku (např. z 2. rozšíření).

Věštkyně  

Feature Fortuneteller.png
1. Přiložení kartičky

Kartičky s věštkyní se přikládají podle obvyklých pravidel Carcassonne.

2. Umístění družiníka jako věštce

Pokud si doberete kartičku s věštkyní, může na stan umístit družiníka jako věštce. Můžete také umístit družiníka na ostatní části krajiny na kartičce podle běžných pravidel.

Každý hráč může mít na stanu věštkyně současně pouze 2 družiníky.

Výhody věštkyně:

 • Družiník na stanu věštkyně vám na začátku tahu umožní dobrat kartičku navíc.
 • Jestliže máte na stanech věštkyně umístěny dva družiníky, můžete tímto dobrat až 3 kartičky.
 • Z dobraných kartiček si jednu vyberete a přiložte ji běžným způsobem na herní plán. Ostatní kartičky vraťte zpět do sáčku a zamícháte je.
 • Pokud svého družiníka ze stanu věštkyně odeberete (víc úkon 3. Započítání bodů) ztrácíte také možnost dobrat další kartičku.

Další vysvětlení: [1]

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud si doberete více kartiček a některou z nich není možné přeložit, musíte použít tu, kterou je možné k hernímu plánu přiložit. (1/2021)
Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud žádnou z dobraných kartiček nelze podle pravidel přiložit, měl by hráč znovu dobrat pouze jednu kartičku, dokud si nedobere kartičku, kterou lze přiložit. (1/2021)
Výklad pravidel komunitou Pokud nezbývá dostatek kartiček, dobere hráč tolik kartiček, kolik jich zbývá (i kdyby jich věštkyně povolila více).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud nám zbývá méně kartiček, než kolik jih věštkyně dovolí dobrat, máme dobrat pouze jednu (bez efektu věštkyně), nebo co nejvíce kartiček? Předpokládáme, že odpovědí bude možnost dvě, chtěli jsem si to s vámi jen ověřit.

Odpověď: Pokud nezbývá dostatek kartiček, doberte tolik, kolik vám věštkyně dovolí. Hráč by měl dobrat tolik, kolik je schopen (tolik, kolik jich zbývá). (1/2021)

3. Započítání bodů

Stan věštkyně je dokončen
Jakmile je kartička s věštkyní ze 4 stran obklopena kartičkami, získá hráč, který umístil poslední kartičku 3 body.
Hráč si poté vezme družiníka zpět do své zásoby.
Schopnost (dobrat další kartičku navíc) u tohoto družiníka nelze dále využít.

Příklad: Červený přiloží horní kartičku a doplní stan věštkyně. Červený získá 3 body. Modrý si vezme svého družiníka zpět do své zásoby.
Závěrečné vyhodnocení

Pokud družiník zůstane na stanu věštkyně až do konce hry, nezíská již žádné body.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Věštkyně je navržena tak, aby fungovala se všemi rozšířeními Carcassonne. Specifická pravidla pro některá rozšíření fungují následujícím způsobem.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Po dobrání dalších kartiček díky věštkyni si to již nemůžete rozmyslet a použít kartičku ze své zásoby (opatství, půlku, německý hrad) a to i v případě že nemůžete umístit žádnou z dobraných kartiček. Pokud nelze kartičku přiložit musíte pokračovat v dobírání dalších kartiček.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: 1=Mám dva věštce. Pokud nakonec všechny své kartičky odhodím, protože je nelze přiložit (nebo nechci použít most k přiložení některé z nich), můžu se rozhodovat mezi dobráním tří nových kartiček nebo umístěním opatství? Tato situace by mohla nastat během dvojitého tahu:
- Doberu si tři kartičky, z nichž jsou dvě CCCC, ty nemůžu přiložit.
- Umístím třetí kartičku, čímž získám dvojitý tah.
- V druhé části svého dvojitého tahu se můžu rozhodnout, zda si doberu 3 nové kartičky nebo umístím opatství, je to tak?

Odpověď: Pokud žádnou z dobraných kartiček není možné podle běžných pravidel přiložit, měl by si hráč znovu dobrat pouze jednu kartičku, dokud si nedobere kartičku, kterou přiložit lze. [1] (1/2021)

Výklad pravidel komunitou Pokud si díky věštkyni doberete několik kartiček, musíte si z nich vybrat takovou, kterou můžete přiložit. Nesmíte si vybrat takovou, kterou nemůžete přiložit a využít akce, kterou můžete spustit, i když není přiložena (Kolo osudu nebo rolnická vzpoura).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mám dva věštce. Pokud jsi doberu 3 kartičky a jednu z nich nelze přiložit, můžu si ji vybrat (představte si, že je to kartička kola osudu, která mi přináší výhody), pak ji odhodím a nakonec si vyberu jinou kartičku? Nebo jsem vždy nucen vybrat si kartičku, kterou můžu přiložit?

Odpověď: Pokud si doberete více kartiček a některá z nich nelze přiložit, musíte si vybrat kartičku, která přiložit lze. [1] (1/2021)

Kupci a stavitelé (2. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Stavitel ani prasátko nemohou být umístěni jako věštci.

Výklad pravidel komunitou Pokud je váš tah prodloužen díky staviteli, NEBUDETE si znovu dobírat novou kartičku, ale použijete druhou kartičku, dobranou na začátku vašeho tahu. Pokud máte více kartiček díky 2 věštcům, musíte si vybrat kterou z nich při svém dvojitém tahu přiložíte.

Výklad pravidel komunitou Pokud přiložením kartičky ze zásoby (německý hrad, půlka) spustíte dvojitý tah, budete si moci v druhé části svého tahu dobrat maximální počet kartiček, který vám povoluje věštkyně. Můžete se také rozhodnout umístit jinou kartičku ze své zásoby (německý hrad, půlku, opatství).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Co se stane, když se rozhodneme přiložit půlku nebo německý hrad a pak získáme dvojitý tah. Můžeme si dobrat 3 kartičky, pokud máme pro druhou část svého dvojitého tahu dvě věštkyně?

Odpověď: Pokud se spustí dvojitý tah v důsledku přeložení půlky, německého hradu atd. pak si vždy doberete maximum kartiček, které vám dovolí věštkyně a z nich si vyberete. [1] (1/2021)

Výklad pravidel komunitou Pokud po dobrání dodatečných kartiček za věštkyni získáte dvojitý tah, nemůžete v druhé části tahu přiložit kartičku ze zásoby (německý hrad, půlku, opatství) a to ani v případě, že žádnou z kartiček nelze přiložit. V takovém případě budete muset dobrat po jedné kartičce, dokud ji nebude možné přiložit.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud si dobereme tři kartičky a přiložením první získáme dvojitý tah, můžeme zbytek kartiček odhodit a přiložit například opatství? Pokud je to možné, jak bychom se mohli rozhodnout?

Odpověď: Nemohli byste přiložit opatství ani žádnou jinou speciální kartičku. Toto rozhodnutí musí být učiněno před spuštěním vaší věštkyně a dobráním dalších kartiček. [1] (1/2021)

Princezna a drak (3. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Na družiníka, který je používán jako věštec, se v tomto rozšíření vztahují stejná pravidla jako na normálního družiníka:

 • Pokud není věštkyně chráněna vílou, může být sežrána drakem.
 • Pokud víla stojí na začátku vašeho tahu vedle věštkyně získáte 1 bonusový bod.
 • Pokud je stan věštkyně dostavěn, poskytne víla 3 bonusové body hráči s umístěným družiníkem společně s vílou na stanu, bez ohledu na to, který hráč jej dokončil.

Výklad pravidel komunitou Tajnou chodbu lze také použít k umístění dlužníka na libovolný neobsazený a nedokončený stan věštkyně.

Věž (4. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Věštkyni lze zajmout pomocí věže dle obvyklých pravidel.

Opatství a starosta (5. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Starostu nelze umístit jako věštce. Vůz může být umístěn na stan věštkyně a podle jeho pravidel, může být následně přesunut na jinou část krajiny.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiníky ve městě Carcassonne nelze přesunut na dokončený stan věštkyně.

Katapult (7. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Věštkyně může být žetony katapultu vyřazena i svedena.

Seznam kartiček

Nová edice (C2)  

Celkem kartiček: 8
FortuneTeller C2 Tile 01.png 1×
 
FortuneTeller C2 Tile 02.png 1×
 + (T)
FortuneTeller C2 Tile 03.png 1×
 
FortuneTeller C2 Tile 04.png 1×
 + (B)
FortuneTeller C2 Tile 05.png 1×
 + (G)
FortuneTeller C2 Tile 06.png 1×
 
FortuneTeller C2 Tile 07.png 1×
 
FortuneTeller C2 Tile 08.png 1×
 
Vysvětlivky (označení písmeny ponecháváme v původním znění)
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Fortuneteller.png | stan věštkyně
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Původní edice (C1)  

Celkem kartiček: 8
FortuneTeller C1 Tile 01.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 02.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 03.png 1×
 + Feature Shed C1.png 
FortuneTeller C1 Tile 04.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 05.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 06.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 07.png 1×
 
FortuneTeller C1 Tile 08.png 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Fortuneteller.png | stan věštkyně
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 Výklad pravidel komunitou Objasnění poskytnuté Jputt927.