Směrová (větrná) růžice (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Wind Roses (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Směrová (větrná) růžice (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

WindroseH C1-02.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. WindroseS C1-04.png
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Spielbox WindrosesII.png
Spielbox vydání 5 2013

Úvod

Symbol Windroses C1.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Směrová (větrná) růžice Směrová (větrná) růžice v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Spielbox v němčině roku 2013 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla v edici C1 publikovalo vydavatelství HiG roku 2012 jako součást samostatného rozšíření pod názvem Směrové (větrná) růžice I. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o jednotlivých rozšířeních Směrová (větrná) růžice I a Směrová (větrná) růžice II naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

Windrose C1 orangeback.png
 • 6 nový kartiček krajiny se směrovými (větrnými) růžicemi
  • Startovní kartička s oranžovou směrovou (větrnou) růžicí
  • 4 kartičky se čtvrtinou směrové (větrné) růžice
  • Kartička s modrou směrovou (větrnou) růžicí

Pravidla

Exclamation2.png

Následující pravidla jsou napsány podle pravidel Hans im Glück. V závěru je pak popsána varianta pravidel verze Spielbox.

Příprava hry  

Feature Wind Rose Symbol Orange C1.png
oranžová směrová růžice

Místo obvyklé startovní kartičky ze základní hry se na její místo položí kartička s oranžovou směrovou růžicí.

Zbývajících 5 kartiček se zamíchá mezi ostatní kartičky krajiny.

Přiložení kartičky  

Oranžová směrová (větrná) růžice

Startovní kartička rozděluje herní plochu na 4 sekce – severovýchod (NO), jihovýchod (SO), jihozápad (SW) a severozápad (NW). Ke každé z této sekci přísluší jedna kartička s odpovídajícími písmeny.

Windrose C1 quadrants.png

Čtvrtinová směrová (větrná) růžice

Feature Wind Rose Symbol Quarter C1.png
čtvrtina směrové růžice

Jestliže si hráč vytáhne jednu ze 4 kartiček se čtvrtinou růžice a přiloží ji dle běžných pravidel do příslušné sekce, [1] získá okamžitě 3 body. [2] Tyto body jsou zcela nezávislé na všech ostatních hodnoceních. [3] Pole ve vodorovné a svislé řadě, v níž se nachází startovní kartička, se započítávají vždy do dvou sekcí. Směrové (větrné) růžice nijak neovlivňují krajinu (např. nepřerušují cesty, nerozdělují města ani louky apod.).

Modrá směrová (větrná) růžice

Feature Wind Rose Symbol Blue C1.png
modrá směrová růžice

Pokud si některý hráč vytáhne kartičku s modrou směrovou růžicí, přiloží ji na hrací plochu podle běžných pravidel hry. Od této chvíle až do konce hry přebírá tato modrá růžice úlohu startovní oranžové růžice. To znamená, že herní plocha je od daného okamžiku rozdělena prostřednictvím modré růžice na čtyři nové úseky. [4] Může díky tomu vzniknout i zcela nová orientace světových stran. Hráči nyní získají body tehdy, jestliže další kartičky se směrovými růžicemi umístí v souladu s modrou růžicí.

Windrose C1 example.png
Příklad přiložení kartičky:
Červený přiložil kartičku označenou SW do správné sekce. Tímto červený okamžitě získá 3 body. (Růžice nemusí mít stejnou orientaci jako startovní růžice.) Protože bylo uzavřeno město, získá modrý 4 body.
Variant.pngVarianta Spielbox - odchylky pravidel od verze Hans im Glück

Směrová růžice z časopisu Spielbox je rozdělena pouze na (N) sever a (S) jih. Ostatní dva směry nejsou na samotných růžicích označeny. Pravidla se tedy mění následovně:

Startovní kartička rozděluje hrací plochu na dvě sekce a ke každé z těchto sekcí přísluší dvě kartičky s odpovídajícím písmenem. Pole ve vodorovné řadě startovní kartičky jsou součástí dvou sekcí. Ostatní pravidla zůstávají stejná.

Umístění družiníka  

Hráč může umístit družiníka podle běžných pravidel. Na obrázek růžice družiníka umístit nelze.

Započítání bodů  

Pokud kartička růžice při přiložení dokončí území, je vyhodnoceno jako obvykle.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry kartičky s růžicí žádné další body nepřináší.

Seznam kartiček

Verze Hans im Glück (Carcassonne-on-Tour) (2012)  

Celkem kartiček: 6
WindroseH C1-01.png 1×
WindroseH C1-02.png 1×
WindroseH C1-03.png 1×
WindroseH C1-04.png 1×
WindroseH C1-05.png 1×
WindroseH C1-06.png 1×

Verze Spielbox (2013)  

Celkem kartiček: 6
WindroseS C1-01.png 1×
WindroseS C1-02.png 1×
WindroseS C1-03.png 1×
WindroseS C1-04.png 1×
WindroseS C1-05.png 1×
WindroseS C1-06.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Jedná se o jednu z možností. Hráč ji může položit na jakékoli jiné místo, ale v takovém případě není odměněn 3 body.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tři body se přičítají ihned po položení kartičky, ještě předtím, než je provedena fáze „umístění dřeva“. (aktualizováno 5/2014)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože se body za růžici započítávají ještě před hodnocením dokončených území, mohlo by to pravděpodobně vyvolat možnost vzetí kartičky dopisu (viz mini 2 Dopisy Dopisy). Tato akce může přerušit tah, ale nezpůsobí ztrátu dalších fází tahu. (aktualizováno 5/2014)
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech Spielboxu se jedná o „dvě sekce“ v souladu s výše popsanými rozdíly. (11/2013)