Dopisy (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Messages (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Dopisy (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině
Král odměňuje ty šlechtice, kteří šíří jeho slávu. Prostřednictvím dopisů jim uděluje privilegia, která přinášejí ve hře výhody.

Other languages:
Messages C1-03.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Messages C3 Tile C.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Dopisy Dopisy
Messages C2 Tile C.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Král odměňuje své věrné poddané, kteří dobře spravují jednotlivé oblasti krajiny.
Po rychlých poslech jim posílá dopisy, které přinášejí bohatství a další výhody.

Úvod

Symbol Messages C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Dopisy Dopisy v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4. Dříve ve stejném roce byly pravidla publikovány jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál [1]

 • 8 kartiček dopisů
Messages C1 back.png
zadní strana dopisu
 • 6 dřevěných figurek dam v šesti barvách
Figure Messengers C1.png

Pravidla

Příprava hry  

Zamíchejte kartičky dopisů a umístěte je do balíčku lícem dolů vedle počítadla bodů. Každý hráč dá svoji figurku dámy vedle své počítací figurky na políčko 0 na počítadle bodů. Na počítadle bodů se tedy budou pohybovat 2 figurky každého hráče.

Přiložení kartičky  

Toto rozšíření neobsahuje žádné nové kartičky krajiny.

Umístění družiníka  

Figurky z tohoto rozšíření se neumísťují na standardní kartičky krajiny.

Započítání bodů  

Kdykoli hráč získá body, může se rozhodnout, kterou ze svých dvou figurek na počítadle bodů posune kupředu. Hráč, který je právě na tahu (pouze on) dostane 1 dopis ve chvíli, kdy po započítání bodů skončí jedna z jeho figurek na některém tmavém políčku (5, 10, 15…). [2] Vezme si horní kartičku z balíčku dopisů, podívá se na ni, a má 2 možnosti. Buď:

 • provede akci dopisu
NEBO
 • přičte si 2 vítězné body (na kartě dopisu vpravo dole v pečeti).

Poté co hráč využije jednu z těchto dvou možností, vrátí kartičku dopisu lícem dolů dospodu balíčku dopisů.

Přehled kartiček dopisů:

Scoring C1 Dispatch 1.png
(1) Vyhodnocení nejkratší cesty:
Hráč si vybere jednu cestu, na které stojí alespoň jedna jeho figurka. (Nemusí na ní mít převahu, ale stačí, když je tam přítomna alespoň jedna jeho figurka). [3] Pokud má hráč figurky na více cestách, musí vybrat tu, za kterou by v tuto chvíli dostal při závěrečném vyhodnocení nejméně bodů. [4] Figurka zůstává stát na cestě.
Scoring C1 Dispatch 2.png
(2) Vyhodnocení nejmenšího města:
viz bod 1, ale s městem místo cesty. [5] [3]
Scoring C1 Dispatch 3.png
(3) Vyhodnocení kláštera:
viz bod 1, ale s klášterem místo cesty. [6] [7] [3]
Scoring C1 Dispatch 4.png
(4) 2 body za každý erb:
Hráč dostane 2 body za každý erb ve všech městech, ve kterých má svoje figurky (Nemusí v nich mít převahu, stačí, když je tam přítomna alespoň jedna jeho figurka). Figurky (rytíři) zůstávají ve městech.
Scoring C1 Dispatch 5.png
(5) 2 body za každého rytíře:
Hráč dostane 2 body za každého svého rytíře (figurku umístěnou v tomto okamžiku ve městě). [8] Rytíři zůstávají ve městech.
Scoring C1 Dispatch 6.png
(6) 2 body za každého sedláka: [9]
Hráč dostane 2 body za každého svého sedláka (figurku umístěnou v tomto okamžiku na louce). Sedláci zůstávají na loukách.
Scoring C1 Dispatch 7.png
(7) Kartička navíc:
Hráč si vezme další kartičku krajiny. Tu může přiložit do krajiny a podle běžných pravidel na ni umístit figurku. [10] [11]
Scoring C1 Dispatch 8.png
(8) Vyhodnocení a vrácení figurky:
Hráč si vybere jednu svoji figurku umístěnou v krajině. Pokud má v části krajiny, ve které figurka stojí, převahu, vyhodnotí si ji v tuto chvíli dle pravidel pro závěrečné vyhodnocení a figurku si vrátí zpět do zásoby. [12] [13] [14]

Další pravidla  

Pokud je v jednom tahu hodnoceno více než jedeno území, musí být celá bodová hodnota každého jednotlivého území započítávána pohybem jedné počítací figurky. [15] [16]

Hráč na tahu může obdržet pouze jeden dopis z jednoho kola bodování [17] [18] a to i v případě, že například po ohodnocení několika dokončených území skončí obě počítací figury na tmavém políčku počítadla bodů. Pokud však hráč na tahu získá body z dopisu, je možné, že přesune počítajícího družiníka a získá další dopis a zahraje ji ve stejném kole. Řetězec bodování tímto způsobem může pokračovat donekonečna. [19] [20]

Důležité: Dopisy může dostávat pouze hráč na tahu a to i v případě, že počítací figurky ostatních hráčů končí na tmavých polích počítadla bodů.

Na konci hry před závěrečným hodnocením si hráči sečtou body, které získali oběma svými figurkami na počítadle. [21] Každý hráč umístí jednu z figurek na hodnotu součtu. Druhou vrátí zpět do krabice. Při závěrečném vyhodnocení se již dopisy neuplatní a to ani v případě, že počítací figurka přistane na tmavém poli.

Kola hodnocení

>> Průběh tahu [22]

Výklad pravidel komunitou Přiložení kartičky

 • Kolo 1A - Začátek tahu:
 • Kolo 1B - Po tažení kartičky, před jejím přiložením
  • Akce Kola osudu
 • Kolo 1C - Po vylosování a přiložení kartičky:
  • 3 body za směrovou růžici [24]

Výklad pravidel komunitou Umístění družiníka

 • 2. kolo - Konec fáze přesun dřeva:
  • Vyhodnocení opata
  • Vyhodnocení pastýře po akci zahnání ovcí do salaše
  • Vyhodnocení pyramidy artistů
  • Akce ovocného stromu

Výklad pravidel komunitou Započítání bodů

 • 3. kolo - Fáze hodnocení:
  • Body navíc (před): Strážní věž, Mýtnice
  • Hodnocení území: Město, cesta, klášter, hrad atd.
  • Body navíc (po): trhy v Lipsku, 3 body za vílu, body za ředitele, učitel.
  • Hodnocení cirkusu

Výklad pravidel komunitou Další akce

 • 4. kolo - Konec tahu:
  • Body z katapultu

>> Dvojitý tah stavitele

 • Stejně jako v běžném tahu, s výjimkou vynechání bodu víly ve druhé části tahu. [25]

>> Proměnná

 • Body z akce dopisu

Seznam kartiček

Celkem speciálních kartiček: 8
Messages C1-01.png 1×
Messages C1-02.png 1×
Messages C1-03.png 1×
Messages C1-04.png 1×
Messages C1-05.png 1×
Messages C1-06.png 1×
Messages C1-07.png 1×
Messages C1-08.png 1×

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných minirozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího minirozšíření „Kruhy v obilí Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [26]

Celkem kartiček: 1
MessagesCC C1-09.png 1×
 
Vysvětlivky
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Samostatně vydané rozšíření obsahuje navíc 1 kartičku krajiny s obrazcem v obilí.
 2. Výklad pravidel komunitou Mezi tato políčka se také řadí „startovní políčko“ 0. Pokud dosáhnete přesně 50 bodů (zůstanete stát s některou figurkou na políčku „0“), můžete si vzít kartičku dopisu.
 3. 3.0 3.1 3.2 Výklad pravidel komunitou Při hodnocení dopisu 1, 2 a 3 se počítají pouze body vztahující se k danému území. Žádné bonusové body spojené s družiníky na hodnoceném území se v tuto chvíli nezapočítávají. Cílem dopisů jsou body za území. Bonusové body spojené s družiníky se započítávají až při hodnocení území.
 4. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že hráč může získat 0 bodů, pokud je na cestě s jedním z družiníků hráče hostinec.
 5. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že můžete získat 0 bodů, pokud nejmenší město s figurkou hráče obsahuje kartičku s katedrálou.
 6. Výklad pravidel komunitou Tento dopis se vztahuje na všechny náboženské stavby:
  • Kláštery
  • Kultovní místa
  • Opatství
  • Německé kláštery
  • Holandsko-belgické kláštery
  • Japonské budovy
  • Darmstadské kostely
 7. Výklad pravidel komunitou Prozatím není žádné oficiální vysvětlení, zda by tento dopis měl platit i pro speciální kláštery (Německé kláštery, Holandsko-belgické kláštery a Japonské budovy) s družiníky umístěnými jako opat. Původní pravidla byly vytvořeny ještě před vydáním speciálních klášterů, tento případ v nich tak není zohledněn. Pravidla však nezmiňují žádná omezení, která by hráčům bránila v použití družiníků umístěných jako opati na speciálních klášterech. V tomto případě používáme obecné pravidlo, které uvedl Georg Wild: „Pokud je ve starším rozšíření uvedeno pouze slovo „mnich“, nevylučuje to družiníky umístěné jako „opaty“ na německých klášterech.“ (7/2014) To samé bude platit také pro Japonské budovy a Holandsko-belgické kláštery. Viz: http://www.carcassonnecentral.com
 8. Výklad pravidel komunitou S dopisem č. 5 spočítejte všechny své družiníky umístěné ve městech (rytíře), patří mezi ně: normální družiník, velký družiník, starosta, vůz a fantom. Na jejich síle (převaze) nezáleží. Uvědomte si, že opati (C2) nemohou být rytíři. Jakýkoli družiník umístěný na klášteře obklopeném městem bude mnichem a nepočítá se jako rytíř. Následující příklady ukazují kláštery umístěné ve městě, kde mnich může být umístěn v rámci města:
  Princess And Dragon C1 Tile 04.jpg
  Princezna
  a drak
  Bridges Castles Bazaars C1 Tile 04.jpg
  Mosty
  a hrady
 9. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Původní pravidla na stránkách HiG obsahovala popis s bodovým hodnocením 3 body za sedláka. Zřejmě se ale jednalo o předprodukční plán, který byl před zveřejněním změněn. Navíc v pravidlech RGG je také popsána za 3 body, ale skutečná přiložená kartička byla za 2 body.
 10. Výklad pravidel komunitou Po přiložení této kartičky následuje normální tah se všemi fázemi. Jak je dále uvedeno v jiném objasnění, přiložením této kartičky navíc se může stát že bude následovat dvojitý tah. Hráč může také získat další dopis.
  Stejně tak se hráč může rozhodnout, že místo tažení nové kartičky krajiny použije kartičku ze své zásoby, např.:
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je k území se stavitelem přiložena kartička, která spustí tah dopisu č. 7, vezme si hráč kartičku navíc před druhým tahem stavitele. Pokud je kartička navíc za dopis přiložena k území se stavitelem hráče, vytvoří se další tah navíc za stavitele. Události by tedy byly následující: počáteční tah => tah dopisu č. 7 => tah za dopis č. 7 => druhá kartička tahu stavitele. (11/2013)
 12. Výklad pravidel komunitou Uvědomte si, že můžete získat 0 bodů. Tento případ může nastat v následujících situacích:
  • Lupič na cestě s hostincem u jezera
  • Rytíř ve městě s katedrálou
  • Rytíř v obléhaném městě s katedrálou
  • Sedlák na louce bez dostavěných měst
  • Starosta ve městě bez erbů
  • Starosta na žetonu hradu
  • Družiník na žetonu hradu
  • Nemáte početní převahu
  Samozřejmě že volba tohoto postupu, místo abyste si vzali 2 body z pečeti, by byla podivným taktickým rozhodnutím...
 13. Výklad pravidel komunitou Případné bonusové body spojené s odebráním družiníka se započítávají stejně jako na konci hry. Například 3 body za vílu nebo bonus za ředitele.
 14. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Ostatní družiníci na hrací ploše, kteří patří vám nebo jiným hráčům zůstanou dále na svém místě.
 15. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud například hráč na tahu dokončí město a cestu za které získá body, může pro započítání bodů každého území přesunout jinou počítací figurka (počítacího družiníka nebo dámu). Všechny body získané za jedno území se ale vždy musí započítat jednou počítací figurkou jako celek.
 16. Výklad pravidel komunitou Pro vzetí dopisu se při vstupu na tmavém políčko zohlední jakékoli bodové hodnocení, které posouvá bodovou hodnotu na počítadle bodů (včetně ukradených bodů nebo přijatých plateb). Nepočítá se žádný zpětný pohyb bodovaných figurek, které přistály na tmavém poli (kvůli platbám).
 17. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pravidla hovoří o kolech hodnocení, protože všechny části krajiny (nebo figurky) hodnocené v jednom kole hodnocení se počítají dohromady a teprve na konci kola hodnocení se určí, zda je počítací figurka na tmavém políčku. (10/2014)
 18. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Podle počtu použitých rozšíření může v průběhu tahu dojít k několika různým kolům hodnocení. Seznam jednotlivých kol hodnocení najdete v záhlaví na konci oddílu dopisy. Placení bodů, jako při dražbě na bazaru nebo při výkupu družiníka zajatého věží, se nepočítá jako kolo hodnocení. (10/2014)
 19. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud dojde ke zdvojení tahu kvůli staviteli, vznikne přiložením druhé kartičky minimálně další kolo bodování (na konci fáze Započítání bodů), a tedy další možnost (nebo několik, v závislosti na použitých rozšířeních) získat dopis. (1/2013, aktualizováno 2/2020)
 20. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Získání 1 bodu za držení víly je samostatnou bodovanou událostí, takže může samo o sobě vyvolat příležitost k získání dopisu. Stejně tak zisk 3 bodů za umístění směrové (větrné) růže je samostatnou událostí a může také sám o sobě vyvolat příležitost k obdržení dopisu. (aktualizováno 5/2014)
 21. Výklad pravidel komunitou Jinými slovy, obě počítací figurky jsou posuzovány stejně a nejsou mezi nimi žádné rozdíly.
 22. Výklad pravidel komunitou Jednotlivé části bodování jsou očíslovány tak, aby odpovídaly pořadí hry.
 23. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Získání 1 bodu za držení víly je samostatná bodovací událost, může tak sama o sobě vyvolat příležitost získat dopis. (5/2014)
 24. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Získání 3 bodů za umístění směrové růže je samostatnou událostí a může také samo o sobě vyvolat příležitost získat dopis. (5/2014)
 25. Výklad pravidel komunitou Některé další akce se mohou uskutečnit pouze jednou během dvojitého tahu, ale nemají vliv na dopisy:
  • Výkupné za vězně
  • Nepoužitá tajná chodba.
  • Útěk před morem (jakmile je nákaza aktivní).
  • Šíření moru umístěním žetonu blechy (jakmile je nákaza aktivní), pokud umístěná kartička není novým zdrojem moru.
 26. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).