De Burcht Valk

From Wikicarpedia
Revision as of 02:37, 9 May 2024 by Kiap1969 (talk | contribs) (Created page with "== Algemene informatie en opmerkingen ==")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
Other languages:


De Prins groeit en heeft de valkerij opgepakt, met als gevolg een groot aantal valkennesten in het kasteel. De religie is ook naar het kasteel gekomen, en er is nu de mogelijkheid om kapellen in het kasteel te bouwen.

Algemene informatie en opmerkingen

De Valk-uitbreiding voor Carcassonne - De Burcht was oorspronkelijk gepland als een commercieel beschikbare uitbreiding door RGG voor release in 2009 (volgens Reiner Knizia, de ontwerper van de uitbreiding), maar door veranderingen in de licenties is het nooit in productie gegaan. Het werd later beschikbaar als een Print 'n' Play uitbreiding en is verkrijgbaar op de website van de auteur (knizia.de/more).

Speelmateriaal

  • 4 poorten (extra muurstukken te plaatsen tussen 27/28, 47/48, 69/70, 91/92)
CastleFalcon 4gates.jpg
  • 18 extra kasteeltegels (met kapel delen en valkennesten)
A: valkennesten
B: Chapel kapel delen
  • 12 valkennest fishes
CastleFalcon NestToken.jpg
  • 4 bijzondere horigen:
2 koningen
CastleFalcon Kings.png
2 valkeniers
CastleFalcon Falconers.jpg

Deze uitbreiding is alleen speelbaar met het spel Carcassonne – De Burcht. Al de regels zijn van toepassing.

Uitbreiding Regels

Poorten

CastleFalcon Castlegate.png
Plaats tijdens de voorbereiding de poortjes in de muur tussen de nummers die op de poortjes staan aangegeven. Tijdens het spel tellen de poortjes niet als scoringsvelden; er wordt overheen gesprongen en ze worden niet meegeteld. 2 van de poortsecties hebben extra starttegel locaties.

Kapellen

CastleFalcon ChapelTile.png
Op sommige van de extra burchttegels staan kapellen afgebeeld. Als een kapel afgebouwd is, krijgt de speler met de meeste horigen (predikers) op de kapel het volgende aantal punten, afhankelijk van het aantal burchttegels dat op de kapel ligt:
Burcht Tegels12345678+ 
Punten1361015212836 

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Scoort een onvoltooide kapel aan het eind van het spel?

Antwoord: Over het algemeen, omdat er geen onderdelen in het kasteel scoren als ze niet compleet zijn aan het eind van het spel (tenzij je bepaalde muurtegels hebt), zal een onvoltooide kapel 0 punten scoren.

Valk gebieden

CastleFalcon Aeries.png
Tijdens de voorbereiding worden de valk nest-fiches in het bereik geplaatst. Wanneer een eigenschap wordt gescoord die gekoppeld is aan één of meerdere nesten, neemt de scorende speler het respectievelijke aantal nestenfiches.

Aan het eind van het spel krijgt de speler die meer nest-fiches heeft punten, gelijk aan het grootste aantal lege verbonden velden (zoals de grootste voorraad). Bij een gelijke stand is er geen score.

Als de nest-fiches tijdens het spel opraken, moeten beide spelers er evenveel van inleveren. Alleen het verschil in nest-fiches tussen de spelers telt aan het einde van het spel.

Koning en Valkenier

CastleFalcon SpecialFollowers.png
Tijdens de voorbereiding krijgt elke speler ook de twee bijzondere horigen in zijn kleur. Deze mogen in plaats van een normale horige worden gezet. Dit is echter niet toegestaan als het project meteen in dezelfde beurt wordt geteld. Als het project geteld wordt, verdubbelt de koning het eigen aantal punten van de speler, en de valkenier geeft de speler een extra nest-fiche. Als beide spelers evenveel horigen hebben op een afgebouwd project hebben, krijgt geen van beide spelers extra punten of nest-fiches, zelfs niet als er koningen of valkeniers bij betrokken zijn.
1. De witte speler ontvangt de kapel. Aangezien er vijf fiches op de kapel liggen, krijgt de speler 15 punten. Omdat de kapel verbonden is met de twee nesten, neemt de speler in totaal 3 nest-fiches, 2 voor de kapel en 1 voor de valkenier.
2. Bij de volgende beurt maakt de zwarte speler het pad af. Als de koning de punten verdubbelt, krijgt de speler 8 punten. Omdat het pad verbonden is met één nest, neemt de speler ook 1 nest-fiche.

Muurtegels

De muurtegels genummerd 1-3 beschreven in de Carcassonne - De Burcht regels worden toegepast tijdens het spel, de muurtegels genummerd 4-9 worden toegepast aan het einde van het spel.

Bij het scoren van een actie mag deze slechts eenmaal worden verdubbeld. Er mag dus maar één verdubbelingsmuurtegel met de nummers 2 en 3 worden toegepast, en deze mogen niet worden toegepast wanneer er met de koning wordt gescoord.

CastleFalcon WallTiles1to3.jpg
Muurtegels 1 – 3
CastleFalcon WallTiles4to9.jpg
Muurtegels 4 – 9

Regels Variant

Als een scoremarker tijdens het spel een poort bereikt (maar niet tijdens de eindwaardering), moet hij daar stoppen en gaat de resterende score voor het onderdeel dat wordt gewaardeerd verloren.

Credits

Illustratie: Christof Tisch

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 18
CastleFalcon Tile01.jpg ×1
CastleFalcon Tile02.jpg ×1
CastleFalcon Tile03.jpg ×1
CastleFalcon Tile04.jpg ×1
CastleFalcon Tile05.jpg ×1
CastleFalcon Tile06.jpg ×1
CastleFalcon Tile07.jpg ×1
CastleFalcon Tile08.jpg ×1
CastleFalcon Tile09.jpg ×1
CastleFalcon Tile10.jpg ×1
CastleFalcon Tile11.jpg ×1
CastleFalcon Tile12.jpg ×1
CastleFalcon Tile13.jpg ×1
CastleFalcon Tile14.jpg ×1
CastleFalcon Tile15.jpg ×1
CastleFalcon Tile16.jpg ×1
CastleFalcon Tile17.jpg ×1
CastleFalcon Tile18.jpg ×1