Veľká noc v Carcassonne (Fanúšikovské rozšírenie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Easter in Carcassonne (1st edition) and the translation is 36% complete.
Outdated translations are marked like this.

Easter in Carcassonne brings this event to board game. Collect Easter eggs; they can be gained by placing the last tile around an Easter Nest, or when the Easter Bunny hops onto a tile on which you have a follower; unless they have been eaten, the two players with most Easter eggs score additional points.

EasterCarcassonne C1 Tile 01.png Čítate pravidlá ku zobrazenému dizajnu kartičiek.
Majú vaše kartičky úplne iný dizajn? Potom si vyberte z hier rodiny Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png
Exclamation2.png

Táto stránka je
v procese prekladu

Symbol Easter.png

Easter in Carcassonne brings this event to board game. Collect Easter eggs; they can be gained by placing the last tile around an Easter Nest, or when the Easter Bunny hops onto a tile on which you have a follower; unless they have been eaten, the two players with most Easter eggs score additional points.

Na Veľkú noc sa v okolí Carcassonne zachovali starodávne zvyky. Veľkonočný zajac prináša farebné vajíčka na znak plodnosti, ktoré však najprv musíte nájsť skryté v hniezdach.

General info and comments

Úvod

Tlačový hárok
Viac informácíi o samotnom rozšíření nájdete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pre zobrazenie obsahu sa prosím zaregistrujte).

Original design by Fritz_Spinne (CarcC CardF).

Toto je fanúšikovské rozšírenie, ktoré si môžete vytvoriť sami. Toto rozšírenie nie je určené na predaj a nesmie sa používať na komerčné účely. Spolu s autorom nápadu HiG sprístupnilo túto verziu na stiahnutie všetkým, ktorí sa bavia s vlastnoručne vyrobeným rozšírením.


Kartičky a pravidlá vydané HiG sú dostupné tu:

 • Nemecký a anglický preklad na Carcassonne Central (pre prístup sa prosím zaregistrujte):
[http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=475

http://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?action=downloads;sa=view;down=47ť]

 • Nemecká verzia na Carcassonne Forum.de (pre prístup sa prosím zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=716


Súbory pôvodného fanúšikovského rozšírenia nájdete tu:

 • Nemecká verzia (pravidlá a kartičky) na CarcassonneForum (pre prístup sa zaregistrujte):
https://www.carcassonne-forum.de/viewtopic.php?f=31&t=716
 • Anglická verzia (pravidlá s dodatočnými nápadmi od používateľa Carcking) na Carcassonne Central (pre prístup sa zaregistrujte):

V nasledujúcej tabuľke sú zhrnuté rozdiely medzi pôvodnou verziou a verziou HiG.

Akcia Pôvodné pravidlá HiG pravidlá
Umiestnenie zajaca [1] Umiestňuje sa na kartičku veľkonočného hniezda. Ak však figúrka zajac nie je v hre a je priložená kartička s veľkonočným zajacom, zajac je umiestnený na túto kartičku. Umiestňuje sa na kartičku veľkonočného zajaca
Pohyb zajaca (Fáza veľkonočného zajaca) [2] Pred bodovaním Po bodovaní
Bodovanie veľkonočného hniezda [3] Po bodovaní podľa textu a interakcií s inými rozšíreniami Počas bodovania podľa textu [4], ale po bodovaní podľa interakcií s inými rozšíreniami. V záujme konzistentnosti s oficiálnymi pravidlami je vhodné používať túto druhý možnosť.

Herný materiál

Symbol hniezda
 
Symbol zajaca
 • 22 nových kartičiek krajiny (10 s veľkonočným hniezdom a 12 s veľkonočným zajacom)
Kartička s veľkonocným hniezdom
Kartička s veľkonočným zajacom
 • 1 figúrka veľkonočného zajaca[5]
 • Veľké množstvo ideálne čokoládových veľkonočných vajíčok [6]
 • 1 špeciálna hracia kocka označená 1, 1, 2, 2, 3, 3 (napr. z Mini 1: Lietacie stroje) [7]

Pravidlá

Príprava hry 

Nové kartičky krajiny zamiešajte medzi ostatné kartičky. Veľkonočného zajaca, veľkonočné vajíčka a hraciu kocku umiestnite na stranu.

Priebeh hry 

1. Priloženie kartičky

Nové kartičky krajiny sa prikladajú k hernému plánu podľa obvyklých pravidiel základnej hry.

Akonáhle umiestni hráč kartičku s veľkonočným zajacom, okamžite naň umiestni figúrku veľkonočného zajaca. Nezáleží na tom, kam hráč na kartičke zajaca umiestni, nesmie ale blokovať žiadnu jej funkciu.

2. Umiestnenie figúrky spoločníka

Po umiestnení zajaca môže hráč na priloženú kartičku umiestniť spoločníka podľa obvyklých pravidiel. [8]

3. Započítanie bodov

Ak sa priložením kartičky uzavrelo jedno alebo viac území (mesto, cesta, kláštor a pod.), započítajú sa body podľa obvyklých pravidiel.

Logo EasterCarcassonneNest C1.png Veľkonočné hniezdo: Ak hráč umiestnením kartičky úplne obklopí veľkonočné hniezdo, bodovanie tohto veľkonočného hniezda nasleduje po fáze započítania bodov. [9] Obklopenie znamená to isté ako pri kláštore, takže veľkonočné hniezdo musí byť obklopené 8 kartičkami krajiny.
4a. Bodovanie veľkonočného hniezda

Hráč, ktorý umiestnil poslednú kartičku okolo veľkonočného hniezda (alebo samotné veľkonočné hniezdo), získava okamžite 2 veľkonočné vajíčka. Následne získava každý hráč 1 veľkonočné vajíčko za každého spoločníka na susedných kartičkách, vrátane kartičky s veľkonočným hniezdom.

Logo EasterCarcassonneBunny C1.png Veľkonočný zajac: Po ťahu hráča, v ktorom bola priložená kartička s veľkonočným zajacom, sa hra na chvíľu preruší na fázu veľkonočného zajaca. Po tejto fáze je na ťahu ďalší hráč v obvyklom poradí v smere hodinových ručičiek.
4b. Fáza veľkonočného zajaca

Začínajúc hráčom, ktorý priložil kartičku veľkonočného zajaca, hodí postupne každý hráč hracou kockou a posunie figúrku veľkonočného zajaca o toľko kartičiek (skokov), koľko ukazuje kocka. [10] Zajac môže skákať o jednu kartičku doprava, doľava, hore alebo dole, ale nie diagonálne.

Zajac môže po každej kartičke zmeniť smer, ale nesmie navštíviť tú istú kartičku dvakrát. Zajac sa tiež nemôže pohybovať po políčkach bez kartičky alebo cez takéto prázdne miesta preskočiť. Zajaca možno tiež úmyselne presunúť do slepej uličky, aby sa už nemohol ďalej pohybovať. Nasledujúci hráči ho už potom nemôžu presunúť a pohyb zajaca sa končí.

Ak zajac počas svojho pohybu vyskočí na kartičku alebo preskočí kartičky krajiny so spoločníkmi, hráči, ktorým patria, získavajú za každého spoločníka veľkonočné vajíčko. Spoločníci zostávajú na kartičkách.

Záverečné vyhodnotenie

Počas záverečného vyhodnotenia nezískavajú spoločníci na susedných kartičkách neuzavretého veľkonočného hniezda žiadne veľkonočné vajíčka. Počas záverečného vyhodnotenia nemá vplyv ani figúrka veľkonočného zajaca.

Hráč, ktorý získal počas hry najviac veľkonočných vajíčok, získava 10 bodov. Hráč s druhým najväčším počtom veľkonočných vajíčok získava 5 bodov. [11] V prípade zhody získavajú všetci príslušní hráči rovnaký počet bodov.

UPOZORNENIE!!!!: Započítavajú sa len tie veľkonočné vajíčka, ktoré ešte neboli zjedené. Po záverečnom vyhodnotení by ste mali všetky získané veľkonočné vajíčka na vlastné riziko zjesť...

Úpravy pravidiel

Ak nemáte hraciu kocku z rozšírenia Mini 1: Lietacie stroje, môžete použiť klasickú hraciu kocku. V tom prípade, ak padne číslo 1 alebo 2 veľkonočný zajac vykonáva 1 skok, ak padne 3 alebo 4 vykonáva 2 skoky, a ak padne 5 alebo 6, tak zajac vykonáva 3 skoky.

New land tiles

EasterCarcassonne C1 Tile 18.png
Tunnel: The two road segments that proceed through the tunnel are part of a single connected road. The lower field is not interrupted, and the upper field is not interrupted either. [12]

Kombinácie s ďalšími rozšíreniami 

Veľký spoločník získava len jedno veľkonočné vajíčko.

Špeciálne figúrky staviteľ a prasiatko odchádzajú pri rozdávaní veľkonočných vajíčok s prázdnymi rukami. Počas dvojitého ťahu sa môže bodovanie veľkonočných hniezd a fáza veľkonočného zajaca uskutočniť raz za každú časť ťahu.[13]

Drak žerie figúrku veľkonočného zajaca.[14] Veľkonočný zajac môže byť umiestnený na rovnakej kartičke ako víla. [15] Ak je veľkonočné hniezko úplne obklopené kartičkou s drakom, pohyb zajaca sa uskutoční až po pohybe draka, ak nebol drakom zožraný. [16]

Vežou nie je možné zajať figúrku veľkonočného zajaca. Spoločník na veži získava ako darček aj veľkonočné vajíčko.

Voz a starosta získavajú jedno veľkonočné vajíčko, ale stodola žiadne.

Výklad pravidiel komunitou No follower from the city of Carcassonne can be deployed when scoring a completed Easter Nest. Even a heretic at a place of cult receives an egg. }}

Ak je veľkonočné hniezdo uzavreté kartičkou katapultu, vyhodnotenie veľkonočného hniezda sa uskutoční po kole katapultu.

Spoločník na moste získava veľkonočné vajíčko. Uzavretie veľkonočného hniezda nespúšťa získanie hradu. Bazár sa uskutoční po bodovaní veľkonočného hniezda.

Aj pastier získava veľkonočné vajíčko, hoci nie je spoločníkom! Kopce a ani vinohrady nemajú vplyv na získavanie vajíčok.

Uzavretie veľkonočného hniezda nemá vplyv na získanie zlatých tehličiek.

Mág a čarodejnica nemajú vplyv na získavanie veľkonočných vajíčok, figúrka veľkonočného zajaca môže byť na rovnakej kartičke s ktorýmkoľvek z nich.

New tiles

TunelTunel

Výklad pravidiel komunitou If using the tunnel tokens from The Tunnel, then the road shown on the tile with a tunnel is indeed broken, and the segments may never actually meet.

EasterCarcassonne C1 Tile 18.png

Tile distribution

Celkovo kartičiek: 22

Poznámky pod čiarou

Vysvetlenie ikoniek nájdete na tejto stránke.

 1. Výklad pravidiel komunitou V pôvodných pravidlách predstavuje veľkonočné hniezdo novú polohu pre veľkonočného zajaca, ktorý sa tu premiestni z aktuálnej polohy. Verzia HiG používa pre umiestnenie zajaca kartičku veľkonočného zajaca ako počiatočný bod pre jeho pohyb, a kartičky s hniezdom sa použúvajú len na bodovanie.
 2. Výklad pravidiel komunitou Poradie pohybu zajaca je dôležité, pretože spoločníci na uzavretých územiach sú počas bodovania odstraňovaní a nezískajú tak veľkonočné vajíčka.
 3. Výklad pravidiel komunitou Poradie bodovania veľkonočných hniezd je dôležité, pretože spoločníci na u zavretých územiach sú počas bodovania odstraňovaní a nezískajú tak veľkonočné vajíčka.
 4. Výklad pravidiel komunitou Tento rozpor sa zdá byť chybou vo formulácii, pretože interakcie s inými rozšíreniami zostávajú rovnaké.
 5. Výklad pravidiel komunitou Môžete napr. použiť niektorú z figúriek zajaca dostupných na www.spielematerial.de
 6. Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa Čo predstavuje približne 60 veľkonočných vajíčok. (3/2021)
 7. Výklad pravidiel komunitou Ak nemáte špeciálnu kocku, použite štandardnú hraciu kocku Pozrite varianty pravidiel pre ďalšie informácie.
 8. Výklad pravidiel komunitou Spoločníka nie je možné umiestniť na symbol veľkonočného hniezda alebo zajaca.
 9. Rozdielne pravidlá medzi vydaniami a vydavateľmi Pravidlá pôvodného fanúšikovského rozšírenia uvádzali, že bodovanie veľkonočného hniezda sa deje počas fázy 3. započítanie bodov. Pravidlá pre kombinácie s ďalšími rozšírenami však naznačujú, že sa to deje neskôr.
 10. Výklad pravidiel komunitou Pôvodné fanúšikovské rozšírenie umožňovala posunutie zajaca aj bez kocky o dve kartičky (skoky).
 11. Rozdielne pravidlá medzi vydaniami a vydavateľmi V pôvodných pravidlách sa 5 bodov za druhé miesto v počte získaných veľkonočných vajíčok udeľovalo len v hrách s viac ako 2 hráčmi.
 12. Oficiálny výklad pravidiel vydavateľa If using The Tunnel, the road shown on this tile may be affected (See Other Expansions for more details).
 13. Výklad pravidiel komunitou Tieto akcie sú spojené s umiestnením kartičky a vykonávajú sa po ukončení fázy (3. Započítanie bodov), ako vyplýva z objasnenia pre rozšírenia 7 a 8: po katapulte a pred bazárom.
 14. Rozdielne pravidlá medzi vydaniami a vydavateľmi Podľa pôvodných fanúšikovských pravidiel bol veľkonočný zajac chránený pred drakom a nemohol ho teda zožrať. V konečnej verzii to HiG však zmenil.
 15. Rozdielne pravidlá medzi vydaniami a vydavateľmi Podľa pôvodných fanúšikovských pravidiel ako aj pravidiel HiG mohol byť veľkonočný zajac umiestnený na rovnakej kartičke ako víla a drak. Podľa pôvodných pravidiel to bolo možné, pretože drak nemohol zožrať zajaca. V konečných pravidlách však došlo k rozporu, nakoľko zajac je drakom zožraný a teda nemôžu zostať na rovnakej kartičke obe figúrky. Preto bola zmienka o drakovi z pôvodnej vety pravidiel odstránená.
 16. Výklad pravidiel komunitou To znamená, že sa spustí fáza pohybu draka ako aj fáza veľkonočného zajaca.
  Ak však veľkonočný zajac nie je umiestnený na hracom pláne, fáza veľkonočného zajaca sa nekoná. To sa môže stať v nasledujúcich prípadoch:
  • Na začiatku hry, pred priložením kartičky veľkonočného zajaca.
  • Ak bol počas hry veľkonočný zajac zožraný drakom a doposiaľ nebola priložená ďalšia kartička s veľkonočným zajacom.