Mega-Carcassonne

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Mega-Carcassonne and the translation is 95% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:


Algemene informatie

Met zoveel uitbreidingen op het basisspel zijn er talloze manieren om die met elkaar te combineren. Veel mensen kiezen per spel met welke uitbreidingen ze willen spelen, terijwl anderen er de voorkeur aan geven om alle uitbreidingen door elkaar te gooien en wat bekend staat als "Mega Carcassonne" spelen. Je kunt zelfs uitbreidingen van verschillende edities, eerste editie (C1), tweede editie (C2) en derde editie (C3) door elkaar gooien.

Sommige overwegingen hieronder hebben te maken met het feit dat sommige mini-uitbreidingen van C1 los of als onderdeel van een grote uitbreiding uitgegeven zijn. Is dat bij jou niet het geval, negeer die dan.

Door alle spelregels heen zijn er een aantal indicaties hoe een spel Mega Carcassonne eruit kan zien. Sommige vind je hieronder:

 • Vraag: Als de twee Rivier-sets gecombineerd worden, moeten we dan twee rivieren maken (vanaf beide bronnen) of één bron en één meer opzijleggen en slechts één rivier maken? Antwoord: Eén bron en één meer worden opzijgelegd.
 • Vraag: Als je Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten met De Rivier II (zoals die als losstaande mini-uitbreiding voor C1 werd uitgegeven) combineert, heb je twee splitsingen. De eerste daarvan wordt natuurlijk meteen neergelegd, maar moet je de andere door re rest van de riviertegels schudden, of moet je die opzijleggen? Antwoord: Dit komt er in feite op neer dat je De Rivier II dubbel gebruikt. Dat was zo niet bedoeld en kan tot problemen leiden bij het aanleggen. Als je dat wilt doen kun je het proberen, maar er zijn geen spelregels voor.
 • Als je besluit om zowel de starttegel van De Graaf van Carcassonne als De Rivier II voor een spel te gebruiken, kan het zijn dat je niet alle riviertegels kunt gebruiken als ze te dicht bij de stad Carcassonne terecht komen. Riviertegels die niet aangelegd kunnen worden dienen, in overeenstemming met de basisspelregels uit het spel genomen te worden. Zelfs als de rivier niet volledig neergelegd kan worden, dient het spel op de gebruikelijke manier voortgezet te worden.

Als zodanig kunnen de volgende richtlijnen afgeleid worden:

 • Een spel Mega Carcassonne dient te bestaan uit één exemplaar van het basisspel en één van elke uitbreiding.
 • Als je, als gevolg van Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten in C1 nu twee exemplaren van een uitbreiding hebt (van De Rivier II, De Graaf van Carcassonne, en Koning & Roofridder) dien je één exemplaar opzij te leggen.
 • Als je rivieren combineert, dien je maar één rivier te maken en overtollige bron- en meertegels opzij te leggen.
 • De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de meertegels uit De Rivier II de voorkeur genieten boven die uit De Rivier, en de bron-tegel uit GQ #11 (als je C1 gebruikt) dient gebruikt te worden in plaats van di uit De Rivier II of De Rivier.
 • De oorspronkelijke starttegel dient opzij gelegd te worden in plaats van die door de overige landtegels te schudden (tenzij je de tegels uit een zak trekt, dan is dat niet nodig.)
 • En tenslotten, in het zeldzame geval dat een tegel nergens aangelegd kan worden, wordt deze uit het spel verwijderd en trekt de speler een nieuwe.

Een spel Mega Carcassonne hoeft natuurlijk pas te eindigen als alle tegels gespeeld zijn (een heel lang spel!) maar kan ook ingekort worden door slechts de helft van de tegeltoren te gebruiken.

Sterker nog, er is geen enkele reden waarom je meerdere sets niet op een logische manier kunt combineren. Zo kun je bijvoorbeeld besluiten om de landtegels uit Koning & Roofridder samen te voegen met de "dubbele" landtegels uit Uitbr. 6 - Graaf, Koning & Consorten terwijl je de dubbele Koning & Roofridder weglaat (het is simpelweg onmogelijk om er daar twee van te hebben). En je kunt ook twee exemplaren van De Rivier II gebruiken door de extra splitsing door de andere te mengen, of die helemaal weg te laten. Er staat nergens in de spelregels dat elke gebruikte tegel een unieke configuratie moet hebben: in het basisspel zitten acht 'FRFR tegels (een weide gescheiden door een weg).

Startuitbreidingen

De algemene volgorde waarin je "start" uitbreidingen neer moet leggen lijkt te zijn:

 • Het Rad van Fortuin (C1)
 • De Graaf van Carcassonne (C1, C2)
 • Markten van Leipzig (C2) - eventueel met hulp van de starttegel uit het basisspel om te voorkomen dat wegen aan het begin al afgebouwd zijn of bij een splitsing met een dorp eindigen dat de verbinding met andere wegen mogelijk maakt.
 • Rivier-uitbreidingen (C1, C2, C3)
 • De Windrozen (C1)
 • De School (C1) - eventueel met hulp van de starttegel uit het basisspel om te voorkomen dat wegen aan het begin al afgebouwd zijn.
 • Spiel Doch! 02/2018 (C2)
 • Spoken, Spookslotten & Kerkhoven (C3)

Rivieren geven heel veel opties: gebruik de rivieren onafhankelijk of door sommige ervan of zelfs allemaal met elkaar samen te voegen: Rivier I heeft slechts één open eind dat je kunt gebruiken om hem te verlengen; Rivier II en 20-jarig Jubileum Rivier bieden echter tot 2 open einden om uit te kiezen. Als je Rivier II en 20-jarig Jubileum Rivier met elkaar combineert, krijg je maximaal 3 open einden. Bij het combineren van rivieren, levert Rivier I slechts extra tegels om de rivieren langer te maken omdat er, in tegenstelling tot de andere twee rivier uibreidingen, geen splitsinten bij zitten. De bron tegel van 20-jarig Jubileum Rivier moet zo aangelegd worden dat je beide riviereinden ongehinderd door andere starttegels kunt verlengen. Merk op dat de bron van Rivier I in C3 een weg bevat die de weiden scheidt die ontbreekt in C1 en C2, wat een vergelijkbaar effect geeft als de rivierbron die bij GQ #11 zit. Evenzo bevat het meer uit de 20-jarig Jubileum Rivier en die van Rivier I van C3 een klooster. Deze varianten kunnen interessant zijn bij het opzij leggen van overtollige rivierbronnen en meren.

De School en Markten van Leipzig kunnen met behulp van de starttegel van het basisspel aangelegd worden om te vermijden dat wegen afgebouwd worden. Een andere optie is om De School (en mogelijk ook Markten van Leipzig) als laatste aan te leggen om het mogelijk te maken één van de rivierwegen te verlengen. Het aanleggen van De School of De Markten van Leipzig aan De Graaf van Carcassonne of Het Rad van Fortuin zou er bijvoorbeeld toe leiden dat één van de 6 schoolwegen of één van de 4 wegen naar Leipzig onmiddellijk afgebouwd is.

De 2x2 starttegel uit Spoken, Spookslotten & Kerkhoven kan aangrenzend aan De Graaf van Carcassonne of Het Rad van Fortuin aangelegd worden. Is dat het geval, dan kun je met behulp van Spiel Doch! 02/2018 de bron van de 20-jarig Jubileum Rivier op een veilige afstand van de andere starttegels aanleggen en ruimte maken voor beide riviertakken.

Voorbeeld 1: Opzet met alleen uitbreidingen van C1:
 • De Graaf van Carcassonne
 • Het Rad van Fortuin
 • Rivier I en Rivier II bronnen
 • De School
 • De oranje Windroos
 • De starttegel naast de windroos ligt daar alleen uit oogpunt van symmetrie
Voorbeeld 2: Variatie op de vorige opzet met alleen C1 uitbreidingen:
 • De Graaf van Carcassonne
 • Het Rad van Fortuin
 • GQ #11 rivier bron (aan de linkerkant)
 • De bron van Rivier II
 • De School
 • De oranje Windroos
 • De starttegel naast de windroos ligt daar alleen uit oogpunt van symmetrie
Voorbeeld 3: Opzet met alleen C2 uitbreidingen:
 • De Graaf van Carcassonne
 • De Markten van Leipzig
 • De bronnen van Rivier I en Rivier II
 • De Spiel Doch! 02/2018 tegels
 • De starttegel van het basisspel om te helpen bij het aanleggen van De Markten van Leipzig zonder afgesloten wegen te maken
Voorbeeld 4: Opzet met alleen C2 en C3 uitbreidingen:
 • De Graaf van Carcassonne
 • De Markten van Leipzig
 • Rivier I uit C3 en de bronnen van Rivier II
 • De 2x2 starttegel uit Spoken, Spookslotten en Kerkhoven
 • De Spiel Doch! 02/2018 tegels
 • De rivier bron uit 20-jarig Jubileum Rivier
 • De starttegel van het basisspel om te helpen bij het aanleggen van De Markten van Leipzig zonder afgesloten wegen te maken
Voorbeeld 5: Opzet met een combinatie van C1 en C2 uitbreidingen:
 • De Graaf van Carcassonne (C2)
 • Het Rad van Fortuin (C1)
 • De Markten van Leipzig (C2)
 • De bronnen van Rivier I en Rivier II (C2)
 • De School (C1)
 • De oranje Windroos (C1)
 • De Spiel Doch! 02/2018 tegels (C2)
 • De starttegel uit het C2 basisspel naast de windroos ligt daar alleen uit oogpunt van symmetrie
Voorbeeld 6: Opzet met een combinatie van C1, C2 en C3 uitbreidingen:
 • De Graaf van Carcassonne (C2)
 • Het Rad van Fortuin (C1)
 • De 2x2 starttegel uit Spoken, Spookslotten en Kerkhoven
 • De Markten van Leipzig (C2)
 • Bron van Rivier I met een weg (C3)
 • Bron van Rivier II (C3)
 • Bron van 20-jarig Jubileum Rivier (C3)
 • De School (C1)
 • De oranje Windroos (C1)
 • De Spiel Doch! 02/2018 tegels (C2)
 • De starttegel uit het C2/C3 basisspel naast de windroos ligt daar alleen uit oogpunt van symmetrie

Het is belangrijk om op te merken dat de rivier, net als elk ander project, niet afgebouwd hoeft te zijn (dat wil zeggen, in een meer eindigen) als het speelgebied dat niet toelaat.

De uitbreiding De Pest stelt dat 17 van de normale landtegels uit het basisspel apart moeten worden gehouden en vóór de overige tegels, waar de pestbron tegels doorheen gemengd zijn, aangelegd moeten worden. Het aantal van 17 lijkt gekozen te zijn omdat er 18 vlo fiches zijn (17 + 1 starttegel). Er zijn echter, tot nu toe, geen aanwijzingen wat je moet doen als er andere uitbreidingen gebruikt worden. De meest logische aanpak lijkt om ofwel:

 • de tegels uit de 'start' uitbreidingen tot de 17 'opzij gelegde' tegels te zien; of
 • 17 tegels extra opzij te leggen, en die na alle 'start' uitbreidingen te spelen

Zodra er een definitive uitspraak is, zal deze pagina worden bijgewerkt. Aangezien Hans im Glück echter opgemerkt heeft dat De Pest nooit bedoeld is om in combinatie met andere uitbreidingen gebruikt te worden, kan die definitieve uitspraak wel eens lang op zich laten wachten.

Onderstaand tabel vermeldt het totaal aantal tegels dat in een complete set Mega Carcassonne beschikbaar is, alsook de 'reserve' tegels die overblijven (zoals overtollige bronnen) als je alle uitbreidingen gebruikt.

Tegeloverzicht per editie

Eerste editie (C1)
Uitbr.nr. Herkomst Land Extra Bijzonder "Reserve"
(0) Basisspel 71     1
  De Rivier I 10     2
1 Kathedralen en Herbergen 18   6  
2 Kooplieden en Bouwmeesters 24      
  Koning en Roofridder 5   2  
  De Graaf van Carcassonne   12    
  Katharen 4      
3 De Draak, de Fee en de Jonkvrouw 30      
  De Rivier II 11     1
4 De Toren 18      
  GQ #11 12      
5 Burgemeesters en Abdijen 12 6    
6 Graaf, Koning en Consorten       1
     Koning en Roofridder       7
     De Graaf van Carcassonne       12
     De Rivier II       12
     Cultusplaaten en ketters 5      
  Spielbox Almanak 5      
  Cultus, Belegering & Creativiteit 10   2  
7 De Katapult 12      
(0b) Het Rad van Fortuin 72 16    
  De Tunnel 4      
8 Bruggen, Burchten en Bazaars 12      
  Graancirkels 6      
  De Pest 6      
  La Porxada 1      
  Het Feest 10   2  
  De Volgeling        
  De School   2    
Mini #1 De Vliegtuigen 8      
Mini #2 Nieuwsberichten     8  
Mini #3 Veerboten 8      
Mini #4 De Goudmijnen 8      
Mini #5 Tovenaar en Heks 8      
Mini #6 De Rovers 8      
Mini #7 Graancirkels II 6      
  Windrozen 6      
  Windrozen II 6      
  De Belegeraars 6      
9 Schapen en Heuvels 18      
  Kloosters in Duitsland 6      
  Kloosters in Nederland & België 6      
  Halflingen I   (12)    
  Halfllingen II   (12)    
  Darmstadt 3      
  Burchten in Duitsland   (6)    
  Russische Promo's (I) 2      
  Het Doolhof 1      
  Kathedralen in Duitsland 6      
  Russische Promo's (II) 2      
Total 558 + (24 halflingen) + (6 dubbele) 466 36 + (30) 20 36
Tweede editie (C2) & Derde editie (C3)
Uitbr.nr. Herkomst Land Extra Bijzonder "Reserve"
(0) Basisspel (C2 & C3) 71     1
  De Rivier I (C2 & C3) 10     2
1 Kathedralen en Herbergen (C2 & C3) 18   6  
2 Kooplieden en Bouwmeesters (C2 & C3) 24      
3 De Draak, de Fee en de Jonkvrouw (C2) 30      
4 De Toren (C2) 18      
5 Burgemeesters en Abdijen (C2) 12 6    
6 Graaf, Koning en Consorten (C2)        
     Koning en Roofridder 5   2  
     De Graaf van Carcassonne   12    
     De Rivier II 12      
     Cultusplaatsen en ketters 5      
8 Bruggen, Burchten en Bazaars (C2) 12      
9 Schapen en Heuvels (C2) 18      
10 Het Circus (C2) 20      
  De Abt (C2 & C3)        
  Spiel 2014 Promo (C2) 1      
  Spiel 2015 Promo (C2) 1      
  Japanse Gebouwen (C2) 6      
  Het Doolhof (C2) 1      
  De Wachttorens (C2) 12      
  Het Feest (C2 & C3) 10   2  
  Spiel 2016 Promo (C2) 1      
Mini #1 De Vliegtuigen (C2 & C3) 8      
Mini #2 Nieuwsberichten (C2 & C3)     8  
Mini #3 De Veerboten (C2 & C3) 8      
Mini #4 De Goudmijnen (C2 & C3) 8   1  
Mini #5 Tovenaar en Heks (C2 & C3) 8      
Mini #6 De Rovers (C2 & C3) 8      
Mini #7 De Graancirkels (C2 & C3) 6      
  De Markten van Leipzig (C2)   (4)    
  Spiel 2017 Promo (C2) 1      
  De Fruitbomen (C2) 6      
  Spiel Doch! 02/2018 (C2) 2      
  Kloosters in Duitsland (C2) 6      
  De Badhuizen (C2) 6      
  Spiel 2018 Promo (C2) 1      
  Burchten in Duitsland (C2 & C3)   (6)    
  De Tolbeambten (C2) 10      
  Spiel 2019 Promo (C2) 1      
  Halflingen (C2)   (24)    
  De Landmeters     (12)  
  Spiel 2020 Promo (C2) 1      
  Kathedralen in Duitsland (C2) 6      
  De Boerenopstand (C3) 12      
  20-jarig Jubileum Rivier (C3) 16 (1)    
  20-jarig Jubileum Uitbreiding (C3) 15      
  Spiel 2021 Promo (C2) 1      
  De Wegwijzers (C3) 12      
  Spoken, Spookslotten en Kerkhoven (C3) 60 (1)    
  Spiel 2022 Promo (C2) 1      
  De Weddenschappen (C3) 10      
  Oekraïne Promo (C3) 1      
  De Wonderen van de Mensheid (C3)   (4)    
  Spiel 2022 Promo (C2) 1      
  The Drawbridges (C3) 12      
  The Spell Circles (C3) 9      
Total 542 + (11 dubbele) + (24 halve) + (1 2x2 tegel) + (4 megategels) + (12 tellingtegels) 502 18 + (40) 19 + (12) 3

Deze tabellen vermelden het totaal aantal tegels dat in het basisspel en elke uitbreiding beschikbaar is: één tabel voor C1 en een tweede voor C2 & C3. Van sommige uitbreidingen bestaan meerdere edities. Als ze in zowel C2 als C3 bestaan zijn ze maar één keer geteld.

Algemene opmerkingen

 • De eerste kolom geeft het nummer van de uitbreiding. Alleen de grote uitbreidingen - in een doos - hebben een nummer. De mini-uitbreidingen uit 2012 zijn ook genummerd.
 • De tweede kolom geeft de titel van de set.
 • De derde kolom geeft het aantal landtegels dat bij de set zit. Tegels zoals de Koning, Roofridder, abdijen, en puntentegels zijn uitgezonderd (zie "Extra tegels"). Tegels die niet gebruikt worden als de set met andere uitbreidingen in een spel Mega Carcassonne gecombineerd wordt zijn ook van deze kolom uitgezonderd (zie "Reservetegels").
 • De vierde kolom geeft de extra landtegels die bij de set zitten - zoals abdijen, de Stad Carcassonne, of het Rad van Fortuin.
 • De vijfde kolom geeft de bijzondere tegels die bij de set zitten - zoals de Koning, de Roofridder, en de puntentegels.
 • De zesde en laatste kolom geeft de tegels die overtollig zijn als de set met andere uitbreidingen in een spel Mega Carcassonne gecombineerd wordt. Het basisspel heeft in deze kolom bijvoorbeeld een '1', omdat de starttegel niet gebruikt wordt als er gecombineerd wordt met een rivier of met De Graaf van Carcassonne, en de meer- en brontegels van De Rivier worden niet gebruikt als die gecombineerd wordt met De Rivier II.

Extra tegels

 • De Graaf van Carcassonne: alle 12 tegels van de Stad Carcassonne worden als extra tegels gezien, en maken geen deel uit van het normale spel. De weide en stadsdelen doen niettemin wel mee bij puntentellingen.
 • Burgemeester en Abdijen: 6 abdijtegels.
 • Het Rad van Fortuin: de 16 tegels waar het Rad zelf uit bestaat. Zoals in de spelregels staat, tellen de verschillende landdelen rondom het Rad wel op de gebruikelijke wijze mee bij de puntentelling.
 • De School: 2 tegels die de school vormen.
 • De Markten van Leipzig: 4 dubbele tegels die samen de stad Leipzig vormen. Zoals in de spelregels staat, tellen de verschillende landdelen rondom Leipzig wel op de gebruikelijke wijze mee bij de puntentelling.
 • 20-jarig Jubileum Rivier: 1 dubbele tegel met de bron van de rivier.
 • Spoken, Spookslotten en Kerkhoven: 1 2x2 tegel die als starttegel dient.
 • De Wonderen van de Mensheid: 4 megategels die vijf vierkante vakken in beslag nemen in verschillende uitvoeringen.

Bijzondere tegels

 • Kathedralen en Herbergen: de 6 tegels die hier genoemd worden zijn de puntentegels (50/100 points.) [1]
 • Koning en Roofridder: de 2 tegels zijn de Koning en de Roofridder.
 • Cultus, Belegering en Creativiteit: 2 lege tegels (het "creativiteit" deel).
 • Nieuwsberichten: 8 tegels met nieuwsberichten.
 • De Goudmijnen: 1 tegel met de puntentelling in C2 en C3.
 • Het Feest: 2 tegels met instructies (zitten niet bij de 10-jarige Jubileum Editie van C1).
 • De Landmeters: 12 tellingtegels in C2.

Reserve tegels

 • Basisspel: de starttegel wordt gewoonlijk opzij gelegd als het basisspel gecombineerd wordt met andere uitbreidingen zoals De Rivier.
 • De Rivier: indien gecombineerd met De Rivier II, dient de originele meertegel opzij gelegd te worden; en indien gecombineerd met de GQ #11 uitbreiding, dient de originele brontegel opzij gelegd te worden (normaalgesproken voor C1).
 • De Rivier II: indien gecombineerd met de GQ #11 uitbreiding, dient de brontegel opzij gelegd te worden (normaalgesproken voor C1).
 • Uitbr. 6 - Graaf, Koning en Consorten: deze tegels worden als ‘reserver’ genoemd voor C1 omdat ze dubbel zijn ten opzichte van de oorspronkelijke uitgave.
 • De Spielbox Almanak: Er is enige discussie over de vraag of dit wel een uitbreiding is. Wie denkt dat dat niet zo is dient de vijf tegels in plaats daarvan tot de laatste kolom te rekenen.

Huisregels

Sommige uitbreidingen hebben mechanismes die ze te sterk of te onbelangrijk maken tijdens een spel Mega Carcassonne. Onderstaande huisregels bieden soelaas voor een aantal van die gevallen.

Basisspel: puntentelling voor boeren

 • Kwestie: Een spel mega Carcassonne kan tot het maken van grote weiden leiden. In sommige gevallen kan er een weide ontstaan met meer dan 50 afgebouwde steden, die met een varken, burchten en eventueel een varkenskudde meer dan 200 punten waard kan zijn. In dat geval wordt de weide het centrale strijdpunt van het spel en wie er geen punten voor krijgt blijft ver achter. Het spel wordt dan minder interessant omdat elke actie die niet met die grote weide te maken heeft onbelangrijk blijkt te zijn voor het spel.
 • Huisregel:
  • Verminder het aantal punten per project met 1 punt (2 punten per afgebouwde stad, 3 punten per burcht)
  • Optie 1: Negeer varkenskuddes volledig,
  • Optie 2: Varkens en varkenskuddes niet stapelen.
(met dank aan corinthiens13)

Uitbr. 4 - De Toren: Terugkopen van gevangen genomen meeples

 • Kwestie: Het terugkopen van een gevangen genomen meeple voor 3 punten lijkt onbeduidend in een spel waarin spelers meer dan 600 punten kunnen behalen.
 • Huisregel: Het terugkopen van gevangen genomen meeples kost 6 punten in plaats van 3.
(met dank aan corinthiens13)

Uitbr. 5 - Burgemeesters en Abdijken: Puntentelling voor de herenboerderij

 • Kwestie: Een spel mega Carcassonne kan tot het maken van grote weiden leiden. In sommige gevallen kan er een weide ontstaan met meer dan 50 afgebouwde steden, die met een varken, burchten en eventueel een varkenskudde meer dan 200 punten waard kan zijn. In dat geval wordt de weide het centrale strijdpunt van het spel en wie er geen punten voor krijgt blijft ver achter. Het spel wordt dan minder interessant omdat elke actie die niet met die grote weide te maken heeft onbelangrijk blijkt te zijn voor het spel.
 • Huisregel:
  • Optie 1: Verminder het aantal punten bij de puntentelling voor een herenboerderij met 1 punt (3 punten per afgebouwde stad, 4 punten per burcht),
  • Optie 2: Laat de herenboerderijen weg uit het spel.
(met dank aan corinthiens13)

Uitbr. 6 - Graag, Koning en Consorten: Puntentelling voor de Koning en Roofridder bonus

 • Kwestie: Het tellen van het aantal afgebouwde wegen en steden kan bij een spel Mega Carcassonne saai en foutgevoelig worden. Het kan vrijwel onmogelijk worden om elk project te tellen zonder er per ongeluk 1 over te slaan. Uiteindelijk kan staat het uiteindelijke aantal te verkrijgen punten niet in relatie tot de moeite die ervoor is gedaan.
 • Huisregel: De Koning en Roofridder tegels zijn elk 20 punten waard, ongeacht het aantal afgebouwde steden en wegen op het speelveld.
(met dank aan corinthiens13)

Uitbr. 10 - Het Cirucs: Puntentelling van de circusdirecteur bonus

 • Kwestie: Tent- en artiestenvelden worden in een spel Mega Carcassonne niet zo vaak getrokken, dus komt het niet vaak voor dat de circusdirecteur een bonus krijgt.
 • Huisregel: Kermissen (uit Uitbr. 7 - De Katapult) en waarzeggerstenten (uit De Waarzegger) kunnen ook meetellen voor de circusdirecteur bonus. In het algemeen kun je zeggen dat de circusdirecteur bonus voor alle gebieden met een gele achtergrond met uitzondering van graancirkels geldt.
(met dank aan corinthiens13)

Uitbr. 10 - Het Circus: Puntentelling van artiestenpiramides

 • Kwestie: Artiesten kunnen een lange tijd vast komen te zitten in een onafgebouwde piramide voor slechts 5 punten per meeple.
 • Huisregels: Artiesten zijn 8 punten per stuk waard in plaats van 5.
(met dank aan corinthiens13)

Het Rad van Fortuin: Puntentelling van meeples op de kroon

 • Kwestie: Een meeple die op de kroon van het Rad van Fortuin staat kan daar bijna het hele spel vast komen te staan. In dit geval is het krijgen van 3/6 punten voor een meeple nauwelijks de moeite waard.
 • Huisregel: Verdubbel de kroonpunten, dus 6/12 punten in plaats van de gebruikelijke 3/6.
(met dank aan corinthiens13)

Mini #2 - Nieuwsberichten: Een nieuwsbericht krijgen

 • Kwestie: De nieuwsbericht actie kan meerdere keren tijdens een beurt plaatsvinden, vooral als er een bouwmeesterbeurt is. Het kost heel veel tijd om tijdens elke beurt de nieuwsberichtacties uit te voeren en te berekenen hoe je zoveel mogelijk nieuwsberichten kunt trekken, wat er zelfs toe kan leiden dat je het bericht "nieuwe tegel" twee keer tijdens een spelersbeurt trekt!
 • Huisregel:
  • Gebruik slechts één scorepion in plaats van twee (geen bijzonder speelstuk voor nieuwsberichten)
  • Voer de nieuwsbericht actie alleen aan het einde van de spelersbeurt uit in plaats van aan het einde van elke puntentellingsronde.
(met dank aan corinthiens13)

Mini #5 - Tovenaar en Heks: Extra tegels die als tegel met magie symbool gezien worden

 • Kwestie: In een spel Mega Carcassonne is het aantal gelegenheden om de tovenaar en de heks te verplaatsen heel beperkt.
 • Huisregel: Beschouw watertorens in steden als magie symbool om het verplaatsen van tovenaar en heks vaker te laten gebeuren.
(met dank aan corinthiens13)

Mini #6 - De Rovers: Extra tegels die als tegel met rover symbool gezien worden

 • Kwestie: In een spel Mega Carcassonne is het aantal gelegenheden om de rovers op het scoretableau te zetten heel beperkt.
 • Huisregel: Beschouw de struikrovers naast een weg (kleine figuurtjes die op sommige tegels naast wegen staan) als een rover symbool om de frequentie waarmee rover acties uitgevoerd kunnen worden te vergroten.
(met dank aan corinthiens13)

Kloosters in Duitsland / Kloosters in Nederland & België / Japanse gebouwen: Het trekken van bijzondere kloostertegels

 • Kwestie: Een meeple als abt op een bijzonder klooster zetten kan meer dan 100 punten opleveren! Dat is de moeite waard als jouw meeple voor de rest van het spel op een bijzonder klooster vast staat. Maar als iemand tegen het einde van het spel een bijzonder klooster trekt, zit er wel veel voordeel aan, maar geen nadeel.
 • Huisregel 1:
  • Optie 1: Meeples mogen niet als abt op bijzondere kloosters gezet worden.
  • Optie 2: Houd de originele spelregels aan, maar stop de bijzondere kloosters in de eerste helft van de tegels van de dispenser zodat ze alleen tijdens de eerste helft van het spel getrokken worden en spelers die een abt willen inzetten dus één meeple langere tijd vast hebben staan op het bijzondere klooster.
(met dank aan corinthiens13)
 • Huisregel 2: Gebruik de abt meeple op bijzondere kloosters om aan te geven dat de meeple als abt is gezet. Op deze manier heeft elke speler slechts 1 abt die hij kan gebruiken en het helpt overmachtige abten tegengaan als 1 speler het geluk heeft meerdere bijzondere kloostertegels te trekken.
(met dank aan Willem)
 • Huisregel 3: Gebruik twee abt meeples, één speciaal voor bijzondere kloosters en een andere voor gewone kloosters en tuinen.
(met dank aan Willem)

De Pest: Verspreiding van de pest

 • Kwestie: Het verspreiden van de pest kan erg saai worden, vooral als er slechts één uitbraak over is en alle 18 vlo-fiches met elkaar verbonden zijn, in een gebied van het spel waar geen meeples staan (dat kan gedurende 80% van een spel Mega Carcassonne het geval zijn). Dus moet iedere speler een vlo-fiche verplaatsen, zonder dat daar een risico aan verbonden is...
 • Huisregel: Als alle vlo-fiches met dezelfde pest verbonden zijn, mogen spelers er tijdens hun beurt één verplaatsen, of die actie negeren.
(met dank aan corinthiens13)

Windrozen: Puntentelling van windroostegels

 • Kwestie: Er staat niet veel op het spel als je tijdens een spel Mega Carcassonne 3 punten krijgt voor het leggen van een windroostegel.
 • Huisregel: Een windroostegel in het juiste kwadrant aanleggen levert 3 punten op, maar leg je die in een ander kwadrant aan, dan krijg je 6 minpunten.
(met dank aan corinthiens13)

Kleine gebouwen: Puntentelling van kleine gebouwen

 • Kwestie: Variant 2 van de spelregels is prima (elk type klein gebouw is 1, 2 of 3 punten waard), maar variant 1 (elk klein gebouw is 1 punt waard) levert in een spel Mega Carcassonne geen punten van enige betekenis op. (Variant 1 levert tenminste 18 punten op, terwijl variant 2 tenminste 36 punten oplevert).
 • Huisregel: Bij variant 1 zijn kleine gebwouwen elke 2 punten waard.
(met dank aan corinthiens13)

Russische Promo's - Baba Yaga: Puntentelling van Baba Yaga's Hut

 • Kwestie: Tenzij deze tegel aan het einde van het spel getrokken wordt, is het niet de moeite waard om een meeple op Baba Yaga's hut te zetten. De meeple staat er voor langere tijd vast met vrijwel geen mogelijkheden om meer dan 1 punt te krijgen (uiteindelijk 2 of 3 als de hut aan het einde van het spel niet is afgebouwd).
 • Huisregel: Beschouw Baba Yaga's hut zodrag hij is aangelegd meteen als afgebouwd. Op deze manier vindt er nog in dezelfde beurt een puntentelling voor plaats, wat de tegel een stuk interessanter maakt. In latere beurten mogen er geen meeples meer met een vliegtuig of magische poort naartoe verplaatst worden aangezien het project als afgebouwd wordt gezien.
(met dank aan corinthiens13)

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap Sommige Big Boxen bevatten puntentegels:
  • Big Box 1 (C1): Geen
  • Big Box 2 (C1): Geen
  • Big Box 3 (C1): Geen
  • Big Box 4 (C1): 6 tegels
  • Big Box 5 (C1): 8 tegels
  • Big Box 6 (C2): 8 tegels
  • Big Box 7 (C3): 8 tegels