Varianta pro jednoho hráče

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Solo Variant and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Varianta pro jednoho hráče


Úvod

Neoficiální symbol varianty

Pravidla C2 varianty pro jednoho hráče nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině publikovalo vydavatelství HiG roku 2020. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Pravidla naleznete také na Carcassonne CZ fóru v sekci Ke stažení (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Jedná se o variantu pro jednoho hráče, ale lze ji hrát i jako týmovou výzvu.

Herní materiál

Pro hraní této sólové varianty potřebujete kopii základní hry Carcassonne. Použijte následující:

 • 72 kartiček krajiny včetně startovní kartičky.
 • 5 obyčejných družiníků ve 3 barvách.
 • 1 opat ve čtvrté barvě (nepovinné).
 • 1 počítadlo bodů

Pravidla

Příprava hry  

Vyberte si 3 barvy a vezměte od každé z nich 4 družiníky. V každém tahu budete hrát s jinou barvou ve směru hodinových ručiček. Abyste se v pořadí tahů nezmýlili, proveďte následující přípravy:

 • Všechny družiníky jedné barvy dejte vlevo, družiníky druhé barvy do středu a družiníky třetí barvy doprava. Vedle každé barvy družiníků umístěte hromádku 1/3 všech zamíchaných a lícem dolů položených kartiček (1. a 2. hromádka obsahuje po 24 kartičkách, 3. hromádka obsahuje 23 kartiček).
Možnost: Vezměte opata (v barvě, kterou jste si ještě nevybrali) a položte ho vedle barvy, kterou chcete začít. Po každém tahu se opat přesune po směru hodinových ručiček k další barvě a ukáže vám, kterou barvu musíte v tomto tahu použít. Protože některé tahy mohou trvat déle díky hodnocení a může se stát, že budete muset hodnotit území pro několik barev. Může vám to tak pomoci udržet si přehled.
Příklad 1: Příprava kartiček a družiníků:
 • 0 Startovní kartička
 • 1 Počáteční barva s 24 kartičkami (s volitelným opatem)
 • 2 Druhá barva s 24 kartičkami
 • 3 Třetí barva s 23 kartičkami
 • Pokračujte tím, že si z krabice vezmete jednoho dalšího družiníka [1] každé ze tří barev a použijete ho na počítadlo bodů. Družiník první barvy se umístí na políčko 1, družiník druhé barvy na políčko 2 a družiník třetí barvy na políčko 3.
Příklad 2: Umístění družiníků na počítadle bodů

Varianta pro jednoho hráče  

V každém tahu hrajete střídavě jednou ze tří barev a snažíte se získat co nejvíce bodů. Pokračujte níže popsaným postupem s každou barvou v každém tahu, dokud hra neskončí. Na konci hry se však počítají pouze body barvy, která je na počítadle bodů poslední. Proto se snažte získávat body rovnoměrně mezi jednotlivé barvy.

1. Přiložení kartičky

Vytáhněte si vrchní kartičku z hromádky barvy, která se v tomto tahu používá, a přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky umístěte družiníka příslušné barvy. Na rozdíl od běžných pravidel musíte na kartičku umístit družiníka, pokud je to možné.

Pokud se tedy na vaší kartičce nachází volné území, musíte na něj umístit družiníka.

Pokud je na kartičce více než jedno volný území, můžete se rozhodnout, na které z nich družiníka umístíte.

Družiník však nikdy nemůže být umístěn jako sedlák.


Příklad 1: Na řadě je zelená. Přiložte destičku. Musíte umístit družiníka buď na město, na levou cestu, nebo na cestu pod ním. Cesta vpravo je již obsazena.


Příklad 2: Na řadě je zelená. Přiložte kartičku. Protože je cesta již obsazena červenou, nemusíte v tomto tahu umisťovat žádného družiníka.

Pozor: Pokud musíte umístit družiníka, protože je na kartičce volné území, ale nemáte už žádného družiníka příslušné barvy, hra končí (po případném hodnocení).

3. Započítání bodů

Pokud jste přiložením kartičky dokončili území, získejte za něj bod.

 • Pokud jsou v dokončeném území přítomny pouze družiníci jedné barvy, získává body pouze tato barva, pokud má na počítadle bodů nejmenší počet bodů.
 • Pokud dvě nebo více barev mají v dokončeném území rovnocennou převahu, získávají body všechny, pokud alespoň jedna z barev byla poslední na počítadle bodů (před tímto hodnocením).

Shrnutí hodnocení:

Území Body
Base Game C2 Tile U.jpg Cesta 1 bod / kartička
Base Game C2 Tile C.jpg Město 2 body / kartička
2 body / erb
Base Game C2 Tile B.jpg Klášter 9 bodů

Více než jedna barva na stejném nejnižším místě počítadla bodů: V obou případech to platí i v případě, že dvě barvy mají nejméně bodů (před hodnocením), a také v případě, že všechny barvy mají stejný počet bodů.


Příklad 1: V tahu zelené dokončíte cestu červené (a umístíte družiníka na klášter). Protože červená má v současné době nejméně bodů, posune se družiník červené barvy o 3 políčka na počítadle bodů za cestu.


Příklad 2: Je dokončeno město s červeným a zeleným družiníkem. Protože červená má v současné době nejméně bodů, posunou se červený a zelený bodovací družiník o 8 políček na počítadle bodů za město.

Pokud v jednom tahu dokončíte více než jedno území, hodnotí se každé z nich samostatně, jedno po druhém a podle výše uvedených pravidel. Můžete se rozhodnout, v jakém pořadí je budete hodnotit.

Příklad 3: Přiložená kartička dokončila tři území. Žlutého cestu (3 body),zeleného město (4 body) a červeného cestu (4 body). 0 Před vyhodnocením, žlutý má nejméně bodů, proto 1 žlutého cesta je hodnocena první first. 2 Dále se hodnotí cesta červeného, protože nyní má červený nejméně bodů na počítadle bodů, 3 pak město zeleného. Pokud byste provedli hodnocení v jiném pořadí, nezískali byste body za všechny barvy.

Tip: Území můžete dokončit i v případě, že barva družiníka nemá na počítadle bodů nejmenší počet bodů. V takovém případě nedostanete body, ale získáte zpět družiníka. Může to být důležité, abyste zabránili konci hry.

Konec hry a závěrečné vyhodnocení

Hra končí buď po tahu, v němž:
A) Nemůžete umístit družiníka.
NEBO
B) Umístili jste poslední kartičku.

Závěrečné vyhodnocení je obvykle v obou případech vynecháno. Místo toho je provedeno toto závěrečné hodnocení: Za každého družiníka na kartičkách obdržíte 2 body. Tyto body však lze získat pouze v případě, že příslušná barva družiníka má na počítadle bodů nejmenší počet bodů. Zde se také můžete rozhodnout, v jakém pořadí chcete hodnocení provést.

Možnosti

Pokud se vám tento sólo režim zdá příliš těžký nebo příliš snadný, zkuste tyto možnosti:

 • Pokud si vezmete více družiníků od každé barvy, bude to snazší.
 • Můžete také zkusit přidat další barvu se 4 družiníky. To vám usnadní přiložení více kartiček (a získáte více bodů), ale také bude náročnější sledovat a plánovat dopředu.
 • Můžete také zkusit použít jen 3 družiníky na jednu barvu, uvidíme, jak to dopadne.
 • Samozřejmě pokud to vydržíte můžete přidávat nejrůznější družiníky a kartičky z jiných rozšíření, .
 • Přidání speciálních družiníků a kartiček je také možné, nicméně jsme to zatím nezkoušeli, takže to budete muset zkusit na vlastní nebezpečí!

Cíle

Během hry můžete zkontrolovat, zda jste splnili některý z následujících cílů:

 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů
 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů se 2 barvami
 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů se 3 barvami
 • Získání cesty v hodnotě přesně 5 bodů a se 3 barvami
 • Získání města v hodnotě alespoň 16 bodů
 • Získání města v hodnotě nejméně 16 bodů se 2 barvami
 • Získání města v hodnotě nejméně 16 bodů se 3 barvami
 • Získání města v hodnotě 8-10 bodů se 3 barvami
 • Získání 3 klášterů (každý za 9 bodů)
 • Získání 4 klášterů (každý za 9 bodů)
 • Celkový počet bodů alespoň 40 bodů
 • Celkový počet bodů alespoň 50 bodů
 • Celkový počet bodů alespoň 60 bodů
 • Použití všech kartiček

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Tento družiník je z krabice, nikoli ze sady 4 družiníků, kteří již byly vytaženi.