Varianta pro jednoho hráče

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Solo Variant and the translation is 100% complete.
Other languages:


Úvod

Symbol Solo Variant.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro variantu pro jednoho hráče v edici C2, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2020. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Pravidla naleznete také na Carcassonne CZ fóru v sekci Ke stažení (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Jedná se o variantu pro jednoho hráče, ale lze ji hrát i jako týmovou výzvu.

Herní materiál

Pro hraní sólové varianty potřebujete základní hru Carcassonne. Použijte z ní následující:

 • 72 kartiček krajiny včetně startovní kartičky
 • 5 obyčejných družiníků ve 3 barvách
 • 1 opat ve čtvrté barvě (optimálně)
 • 1 počítadlo bodů

Pravidla

Příprava hry  

Vyberte si 3 barvy a vezměte od každé z nich 4 družiníky. V každém tahu budete hrát s jinou barvou ve směru hodinových ručiček. Abyste se v pořadí tahů nezmýlili, proveďte následující přípravu:

 • Všechny družiníky jedné barvy dejte vlevo, družiníky druhé barvy do středu a družiníky třetí barvy doprava. Vedle každé barvy družiníků umístěte hromádku 1/3 všech zamíchaných a lícem dolů položených kartiček (1. a 2. hromádka obsahuje po 24 kartičkách, 3. hromádka obsahuje 23 kartiček).
Možnost: Vezměte figurku opata (v barvě, kterou jste si ještě nevybrali) a položte jej vedle barvy se kterou budete začínat. Po každém tahu opata přesuňte po směru hodinových ručiček k další barvě, vidíte tak kterou barvu musíte v daném tahu použít. V průběhu hry mohou některé tahy trvat déle díky hodnocení a může se stát že budete muset hodnotit území pro několik barev. Opat vám tak může pomoci udržet si přehled.
Solo Variant C2 Preparation 01.png
Příklad 1: Příprava kartiček a družiníků:
 • 0 Startovní kartička
 • 1 První barva s 24 kartičkami (s volitelným opatem)
 • 2 Druhá barva s 24 kartičkami
 • 3 Třetí barva s 23 kartičkami
 • Dále si z krabice vezměte jednoho dalšího družiníka každé ze tří barev které máte ve hře a umístíte je na počítadlo bodů. Družiník první barvy se umístí na políčko 1, družiník druhé barvy na políčko 2 a družiník třetí barvy na políčko 3.
Solo Variant C2 Preparation 02.png
Příklad 2: Rozmístění družiníků na počítadle bodů.

Varianta pro jednoho hráče  

V každém tahu hrajete střídavě jednou ze tří barev a snažíte se získat co nejvíce bodů. Pokračujte níže popsaným postupem s každou barvou v každém tahu, dokud hra neskončí. Na konci hry se však počítají pouze body barvy, která je na počítadle bodů poslední. Proto se snažte získávat body rovnoměrně mezi jednotlivé barvy.

1. Přiložení kartičky

Doberte si vrchní kartičku z hromádky od barvy, která je na tahu a přiložte ji podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka

Po přiložení kartičky umístěte družiníka barvy která je na tahu. Na rozdíl od běžných pravidel musíte na kartičku umístit družiníka, pokud je to možné.

Pokud se tedy na vaší kartičce nachází neobsazené území, musíte na něj umístit družiníka.

Pokud je na kartičce více než jedno neobsazené území, můžete se rozhodnout, na které z nich družiníka umístíte.

Družiník však nikdy nemůže být umístěn jako sedlák.


Příklad 1: Na řadě je zelená. Přiložte kartičku. Musíte umístit družiníka buď na město, na levou cestu, nebo na cestu pod ním. Cesta vpravo je již obsazena.


Příklad 2: Na řadě je zelená. Přiložte kartičku. Protože je cesta již obsazena červenou, nemusíte v tomto tahu umisťovat žádného družiníka.

Pozor: Pokud je na kartičce neobsazené území a vy musíte umístit družiníka, ale od příslušné barvy žádného již nemáte, hra (po případném hodnocení) končí.

3. Započítání bodů

Pokud jste přiložením kartičky některé území dokončili, získejte za něj body.

 • Pokud se v dokončeném území nacházejí pouze družiníci jedné barvy, získává body pouze tato barva, pokud má na počítadle bodů nejmenší počet bodů.
 • Pokud dvě nebo více barev mají v dokončeném území rovnocennou převahu, získávají body všechny, pokud alespoň jedna z barev byla poslední na počítadle bodů (před tímto hodnocením).

Shrnutí hodnocení:

ÚzemíBody
Base Game C2 Tile U.jpg Cesta1 bod / kartička
Base Game C2 Tile C.jpg Město2 body / kartička
2 body / erb
Base Game C2 Tile B.jpg Klášter9 bodů

Více než jedna barva na stejném nejnižším místě počítadla bodů: V obou případech to platí i v případě, že dvě barvy mají nejméně bodů (před hodnocením), a také v případě, že všechny barvy mají stejný počet bodů.


Příklad 1: V tahu zelené dokončíte cestu červené (a umístíte družiníka na klášter). Protože červená má v současné době nejméně bodů, posune se družiník červené barvy o 3 políčka na počítadle bodů za cestu.


Příklad 2: Je dokončeno město s červeným a zeleným družiníkem. Protože červená má v současné době nejméně bodů, posunou se červený a zelený bodovací družiník o 8 políček na počítadle bodů za město.

Pokud v jednom tahu dokončíte více než jedno území, hodnotí se každé z nich samostatně, jedno po druhém a podle výše uvedených pravidel. Můžete se rozhodnout, v jakém pořadí je budete vyhodnocovat.

Příklad 3: Přiložená kartička dokončila tři území. Žlutého cestu (ze 3 body), zeleného město (za 4 body) a červeného cestu (za 4 body). 0 Před vyhodnocením, žlutý má nejméně bodů, proto 1 žlutého cesta je hodnocena první. 2 Dále se hodnotí cesta červeného, protože nyní má červený nejméně bodů na počítadle bodů a 3 naposled město zeleného. Pokud byste hodnocení provedli v jiném pořadí, nezískali byste body za všechny barvy.

Tip: Území můžete dokončit i v případě, že barva družiníka nemá na počítadle bodů nejmenší počet bodů. V takovém případě nedostanete body, ale získáte zpět družiníka. Může to být důležité, abyste zabránili konci hry.

Konec hry a závěrečné vyhodnocení

Hra končí buď po tahu, v němž:
A) Nemůžete umístit družiníka.
NEBO
B) Umístili jste poslední kartičku.

Závěrečné vyhodnocení je obvykle v obou případech vynecháno. Místo toho je provedeno toto závěrečné hodnocení: Za každého družiníka na kartičkách obdržíte 2 body. Tyto body však lze získat pouze v případě, že příslušná barva družiníka má na počítadle bodů nejmenší počet bodů. Zde se také můžete rozhodnout, v jakém pořadí chcete hodnocení provést.

Možnosti

Pokud se vám tento sólo režim zdá příliš těžký nebo příliš snadný, zkuste tyto možnosti:

 • Pokud si vezmete více družiníků od každé barvy, bude to snazší.
 • Můžete také zkusit přidat další barvu se 4 družiníky. To vám usnadní přiložení více kartiček (a získáte více bodů), ale také bude náročnější sledovat a plánovat dopředu.
 • Můžete také zkusit použít jen 3 družiníky na jednu barvu, uvidíme, jak to dopadne.
 • Samozřejmě pokud to vydržíte můžete přidávat nejrůznější družiníky a kartičky z jiných rozšíření.
 • Přidání speciálních družiníků a kartiček je také možné, nicméně jsme to zatím nezkoušeli, takže to budete muset zkusit na vlastní nebezpečí!

Cíle

Během hry můžete zkontrolovat, zda jste splnili některý z následujících cílů:

 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů
 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů se 2 barvami
 • Získání cesty v hodnotě alespoň 10 bodů se 3 barvami
 • Získání cesty v hodnotě přesně 5 bodů a se 3 barvami
 • Získání města v hodnotě alespoň 16 bodů
 • Získání města v hodnotě nejméně 16 bodů se 2 barvami
 • Získání města v hodnotě nejméně 16 bodů se 3 barvami
 • Získání města v hodnotě 8-10 bodů se 3 barvami
 • Získání 3 klášterů (každý za 9 bodů)
 • Získání 4 klášterů (každý za 9 bodů)
 • Celkový počet bodů alespoň 40 bodů
 • Celkový počet bodů alespoň 50 bodů
 • Celkový počet bodů alespoň 60 bodů
 • Použití všech kartiček

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.