Jižní moře (základní hra)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page South Seas Base Game and the translation is 100% complete.
Other languages:
Sstile17.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Sstile23.png
Pokud mají vaše kartičky tento vzhled, pak máte originální základní hru Carcassonne.Base Game C3 Tile M.png
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Jižní moře – průzračná modrá voda obtéká četné ostrovy spojené sítí z lávek. Zde se snaží ostrovní obchodníci sbírat dary moře. Z moře loví ryby, na ostrově trhají banány a lovci mušlí předvádějí na lávkách své nálezy. Čas od času navštěvují ostrovy obchodní lodě hledající určité zboží. Za to odměňují ostrovany velikým bohatstvím.

Úvod

South Seas Sea Tile Backside.png
rub kartiček

Následující česká pravidla pro spin-off hru Jižní moře, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2013. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 73 kartiček krajiny (mezi nimi je 1 startovní kartička s jinou rubovou stranou): Zobrazují lávky s mušlemi, ostrovy s banány, části moře s rybami a tržiště.
South Seas Features.png
Kartičky z Jižního moře:

A: zadní strana startovní kartičky
B: tržiště
C: části ostrova

D: části moře
E: úseky lávky
F: křižovatky

Symboly na kartičkách představují:
Symbol Banana.png
banány
Symbol Shell.png
mušle
Symbol Fish.png
ryby
Symbol Fishing Boat.png
rybářské čluny
 • 24 žetonů s loděmi: Ukazují, jaké zboží má být dodáno, abyste lodě a jejich body dostali.
South Seas Ship Front.png
A: potřebné zboží
B: body
 
South Seas Ship Backside.png
Rubová strana žetonu s lodí
 • 60 dřevěných kusů zboží (od každého druhu 10 velkých a 10 malých). Malý kamínek představuje 1 kus zboží, velký kamínek představuje 3 kusy zboží tohoto druhu.
South Seas Bananas Small Large.png
Banány malé, velké
South Seas Shells Small Large.png
Mušle malé, velké
South Seas Fish Small Large.png
Ryby malé, velké
 • 19 žetonů s rybářskými čluny
Fishing Boats.png
 • 20 ostrovanů ze dřeva (v 5 barvách po 4 kusech): Každý ostrovan může být použit jako trhač banánů, sběrač mušlí, rybář nebo obchodník.
Figure Islanders.png

Cíl hry

Hráči postupně vykládají své kartičky krajiny. Vznikají lávky, ostrovy, mořské plochy a tržiště, na které mohou hráči umístit své ostrovany, aby sbírali zboží. Po každém tahu může hráč dodat zboží na jednu loď, aby získal body. Když jsou vyloženy všechny kartičky krajiny nebo naloženy všechny lodě, sečtou se všechny body na naložených lodích. Kdo získá nejvíce bodů, stává se králem Jižního moře.

Příprava hry

South Seas Start Tile.png
Přední strana startovní kartičky
South Seas Ship 01.png
 • Doprostřed stolu položte startovní kartičku.

Ostatní kartičky krajiny zamíchejte a položte na stůl v několika zakrytých hromádkách tak, aby na ně každý hráč dobře dosáhl.

 • Žetony s loděmi zamíchejte a dejte je do dvou hromádek rubovou stranou nahoru. Nyní otočte 4 z nich tak, aby k nim mohli všichni hráči.
 • Každý hráč obdrží 4 ostrovany jedné barvy dle svého výběru a postaví si je před sebe.
 • Nejmladší hráč rozhodne, kdo začne hru.

Průběh hry

Hraje se po směru hodinových ručiček. Ten, kdo je na řadě, provede následující úkony v uvedeném pořadí:

úkon 1.   Hráč si musí vzít 1 kartičku krajiny z některé hromádky a vhodně ji přiložit.
úkon 2a. Hráč může umístit vlastního ostrovana ze své zásoby na právě vyloženou kartičku, NEBO
úkon 2b. Smí vzít 1 svého ostrovana z hracího pole do své zásoby (také se může vzdát obou variant 2a a 2b).
úkon 3.   Pokud položením kartičky vzniknou hotové lávky, ostrovy, mořské oblasti nebo tržiště, popřípadě se v nějaké mořské oblasti loví ryby, proběhne tak vyhodnocení a zboží se dá hráčům.
úkon 4.   Hráč smí nyní naložit 1 z vyložených lodí a získat tak body.

Poté je na řadě další hráč.

Tato pravidla jsou stejná jako v základní hře Carcassonne. Zkušení hráči mohou pokračovat na tuto část.
úkon 1. Položení kartičky krajiny

Jako první akce musí hráč vzít 1 kartičku krajiny z hromádky. Ukáže ji nejprve všem spoluhráčům (aby mu mohli „dobře“ poradit) a potom ji přiloží. Přitom musí dávat pozor na následující:

 • Nová kartička (v příkladech je červeně orámovaná) musí být přiložena minimálně jednou stranou k jedné nebo více již vyloženým kartičkám. Přiložení jen rohy k sobě není dovoleno.
 • Vždy musí navazovat všechny úseky lávek, časti ostrova a moří.
Úseky cest a části moří musí navazovat.
I části ostrova musí navazovat.
Na jedné straně pokračují části ostrova a na druhé části moře.
Např. takto nelze přikládat!

Nastane-li zvláštní případ, že není možné taženou kartičku vhodným způsobem přiložit, odstraní se tato kartička zcela ze hry a hráč si vytáhne novou.

úkon 2a. Umístění ostrovana
Souht Seas Islander Red.png

Jakmile hráč položil kartičku, smí umístit jednoho ostrovana. Přitom musí dávat pozor na následující:

 • Umístit smí vždy jen 1 ostrovana.
 • Musí ho vzít ze své zásoby.
 • Smí ho umístit jen na právě položenou kartičku.
 • Musí se rozhodnout, na jakou část kartičky ostrovana umístí. Buď jako…
Sběrač mušlí na úsek lávky
Trhač banánů na část ostrova
Obchodník na tržiště
Rybář na část moře (Rybáři se pokládají!)

Na úsecích lávky, částech ostrova nebo moře, spojených novou kartičkou nesmí stát žádný jiný ostrovan, ani vlastní. Přitom nehraje roli v jaké vzdálenosti je další ostrovan. Co je tím míněno je nejlépe vidět na následujících dvou příkladech:

Modrý nesmí nasadit žádného sběrače mušlí, lávka je již obsazena. Smí nasadit obchodníka nebo položit rybáře na část moře.
Modrý nesmí položit trhače banánů na ostrov, neboť ten je již obsazený. Smí postavit sběrače mušlí na lávku nebo položit rybáře na vodu.

Poznámka: Pokud hráč nemá v průběhu hry již v zásobě žádného ostrovana, musí dál přikládat kartičky, avšak nesmí umisťovat žádného ostrovana. Ale žádný strach, existují různé cesty jak ostrovany zase získat zpět.

úkon 2b. Získání ostrovana zpět

Pokud hráč, který je na tahu, neumístí žádného ostrovana, smí místo toho vzít jednoho ze svých již umístěných ostrovanů zpět do své zásoby.

Poznámka: Hráč se smí tohoto práva zříci a ani neumístit ostrovana a ani si ho nevzít.

úkon 3. Zhodnocování hotových lávek, ostrovů, mořských oblastí a trhů

Zhodnocováním nezískávají hráči žádné body, nýbrž zboží. Každá oblast vynáší určitý druh zboží.

kusy zboží

Za každou hotovou lávku, ostrov nebo oblast moře získává hráč, který tam má nějakého ostrovana, zboží. Získá vždy 1 mušli, 1 banán nebo 1 rybu za každý odpovídající symbol, který je v tomto hotovém území zobrazený.

Hotová lávka vynáší mušle Souht Seas Shells.png
Souht Seas Bridge.png

Lávka je hotová tehdy, jestliže jsou úseky lávky ohraničeny na obou stranách křižovatkou (rozpoznatelná kamenem) nebo částí ostrova nebo tržištěm nebo jestliže lávka tvoří uzavřený kruh. Mezi těmito ohraničeními může být libovolné množství úseků lávky.

Červený získává 2 mušle.
Červený získává 4 mušle.

Hotový ostrov vynáší banány Souht Seas Bananas.png
Island Seas Bridge.png

Ostrov je hotov, jestliže je kompletně obklopen mořem a plocha ostrova nevykazuje žádnou mezeru. Ostrov může obsahovat libovolné množství částí.

Červený získává 2 banány.
Červený získává 4 banány.

Hotové mořské území vynáší ryby Souht Seas Fish.png

Jako mořské území označujeme několik souvisejících částí moře. Mořská oblast je zhodnocována ve dvou různých případech:

1. Je-li mořské území kompletně uzavřené (mořská území jsou ohraničená lávkami a ostrovy). NEBO
2. Je-li na mořské území umístěna kartička krajiny s rybářským člunem.
Příklad uzavřeného mořského území: Červený získá za uzavřené mořské území 5 ryb.
Příklad umístění rybářského člunu: Červený, který je na tahu, přiloží kartičku s rybářským člunem a získá 5 ryb.

Pozor!
Rybářská loď může vyvolat vyhodnocení pouze tehdy, když je umístěna poprvé, nikdy ne během pozdějšího tahu.

Po zhodnocení rybářským člunem se skupina symbolů ryb ve zhodnoceném mořském území zakryje žetonem s rybářským člunem. Pokud možno se zakryje skupina dvou. Pokud je v mořském území jen jedna ryba, tak se zakryje jen jedna. Zakryté symboly už nevynáší žádné ryby, i když je tato oblast později ještě zhodnocována.

Přiložením rybářského člunu získá červený 5 ryb. Žeton rybářského člunu pak použije k zakrytí symbolu zobrazujícího dvě ryby.

Hotové tržiště vynese loď Souht Seas Ship.png
Island Seas Market.png

Tržiště je hotovo tehdy, jestliže je obklopeno 8 kartičkami krajiny.

Hráč, jehož obchodník stojí na hotovém tržišti, si ihned vezme tu ze čtyř volných žetonů lodí, na které je nejvyšší počet bodů. Tento žeton se položí lícem dolů před sebe a na konci hry mu přinese body.

Pokud jich je více s nejvyšším počtem bodů, hráč si vybere jednu z nich. Počet volných lodí se okamžitě doplní zase na 4.

Pokud je zároveň hotovo více tržišť získají všichni hráči mající jednoho ostrovana na jednom z hotových tržišť jednu loď. Jako první vybírá loď hráč, který je na tahu nebo ten následující ve směru hodinových ručiček. Pak se odkryje nová loď. Potom následuje další zúčastněný hráč ve směru hodinových ručiček. To se opakuje tak dlouho, až jsou vyhodnocena všechna hotová tržiště.

Za hotové tržiště si smí červený vzít jednu z lodí se šesti body. Rozhodne se pro loď úplně vpravo.

Více ostrovanů na jedné hotové lávce, ostrově nebo mořském území

Chytrým pokládáním kartiček krajiny, může stát na jedné lávce více sběračů mušlí, na jednom ostrově stát více trhačů banánů nebo v jednom mořském území ležet více rybářů.

Přiložením kartičky s mořem se spojí dvě dříve oddělené oblasti moře. Tímto způsobem je možné, aby stejnou oblast moře obsadilo více rybářů.

Stejným způsobem může stát na jedné lávce více sběračů mušlí nebo na jednom ostrově více trhačů banánů.

Při zhodnocování obdrží zboží pouze hráč s nejvyšším počtem ostrovanů v této oblasti. Při shodě získají všichni zúčastněný hráči odpovídající počet zboží.

Nová kartička spojí dosud oddělené části ostrova v jeden hotový ostrov.
Modrý a červený získají oba po 4 banánech, protože každý z nich má na ostrově 1 sběrače banánů (shoda).

Návrat ostrovanů k jejich majitelům
Souht Seas Islander returned.png
Jakmile je dokončena a vyhodnocena lávka, ostrov, část moře nebo tržiště, vrátí se všichni tam nasazení ostrované ke svým majitelům zpět. Hráči je mohou opět použít v dalším tahu, v roli dle jejich volby.

Poznámka: Ostrované v mořských oblastech, jejichž hodnocení bylo vyvoláno přidáním rybářského člunu, jsou rovněž vráceni (i když mořská oblast nemusí být nutně považována za kompletní).

Je možné v jednom tahu umístit jednoho ostrovana, okamžitě vyhodnotit a ostrovana zase dostat zpátky.
Přitom je třeba postupovat vždy v tomto pořadí:

1. Pomocí nové karty zhotovit jednu lávku, ostrov, mořské území nebo tržiště.
2. Umístit jednoho sběrače mušlí, trhače banánů, rybáře nebo obchodníka (oblasti musí být jako obvykle neobsazené).
3. Vyhodnotit hotovou lávku, ostrov, mořské území nebo tržiště.
4. Vzít si zpátky sběrače mušlí, trhače banánů, rybáře popřípadě obchodníka.
Červený položí kartičku a svého rybáře. Pomocí rybářského člunu spustí vyhodnocení. Vezme si 3 ryby.
Červený zakryje skupinu s dvěma rybami jedním žetonem se člunem a vezme si svého ostrovana zase zpátky.
úkon 4. Nakládání lodi a tím sbírání bodů
Souht Seas Ship.png

Na konci svého tahu může hráč naložit svým zbožím přesně 1 loď. Může si zvolit ze 4 otočených lodí. Na plachtách lodí je vidět jaký druh zboží je třeba na loď naložit. Hráč vezme odpovídající zboží zpět do zásoby, vezme si loď a položí si ji zakrytou před sebe.
Potom se zase otočí další loď z hromádky, tak aby byly stále 4 lodě otočené.
Číslo vpravo dole znamená počet bodů, kolik má loď hodnotu na konci hry.

Tato loď musí být naložena 2 mušlemi, 1 rybou a 1 banánem. Má hodnotu 5 bodů.

Na některých lodích není udané speciální zboží, ale flexibilnější požadavky na dodání:

Souht Seas Ware of choice.png 1 zboží dle volby hráče

Tato loď musí být naložena 6 kusy zboží: hráč dá například 3 ryby a 3 banány a položí loď zakrytou před sebe. Má hodnotu 5 bodů.
Tato loď musí být naložena 5 kusy zboží: hráč dá například 5 ryb a položí loď zakrytou před sebe. Má hodnotu 4 bodů.

Souht Seas Ware of type A.png a Souht Seas Ware of type B.png jsou dva různé druhy zboží

Tato loď musí být naložena 4 kusy zboží jednoho druhu: hráč dá například 4 mušle a položí loď zakrytou před sebe. Má hodnotu 3 bodů.
Tato loď musí být naložena 3 kusy zboží jednoho druhu a 1 kusem zboží jiného druhu: hráč dá například 3 mušle a 1 banán a položí loď zakrytou před sebe. Má hodnotu 3 bodů.

Nyní je tah hráče u konce a na řadě je další hráč ve směru hodinových ručiček.

Konec hry a vítěz

Hra končí po tahu, ve kterém byla buď položena poslední kartička krajiny, nebo naložena poslední loď.

Vyhodnocení neuzavřených oblastí

Nyní se rozdá zboží ostrovanům, kteří jsou ještě na herním plánu. Všechny ostrovy, lávky a mořská území, na kterých ještě stojí ostrované, se vyhodnotí tak, jako by byly hotové. Odpovídajícím způsobem získají hráči ještě ryby, banány a mušle.

Pozor: Za ostrovany na neuzavřených tržištích nezískáte lodě ani zboží.

SouthSeas-final-scoring.png
 • Ostrov vlevo: Červený má 2 trhače banánů na ostrově, Modrý jenom 1. Červený má více trhačů banánů než Modrý. Červený proto dostane 4 banány z ostrova.
 • Lávka: Zelený je na lávce sám a získá 3 mušle.
 • Tržiště: Černý nedostane za své tržiště už nic.
 • Mořské území: Žlutý a modrý mají po 1 rybáři a každý dostane 4 ryby.
 • Ostrov: Žlutý je na ostrově sám a získá 2 banány.

Celkový počet bodů a vítěz

Souht Seas Ship.pngSouht Seas Shells.pngSouht Seas Fish.pngSouht Seas Bananas.png

Nyní hráči spočítají své body:

 • Nejprve se spočítají body na naložených lodích.
 • Potom počítají za každé 3 kusy zboží 1 bod. Druh zboží přitom nehraje žádnou roli.

Kdo má nejvyšší celkový počet bodů, stává se králem Jižního moře a vyhrává hru.

SouthSeas-final-scoring2.png
Červený naložil 6 lodí s hodnotami: 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 = 24 bodů.
Červený má po vyhodnocení neuzavřených území kromě toho ještě 10 kusů zboží, které celkem přinesou 3 body.
Konečný stav pro červeného: 27 bodů.

Vysvětlení

SouthSeas-clarification1.png
Ostrovy A a B jsou oddělené, ačkoliv se dotýkají špičkou.
Mořská území 1, 2 a 3 jsou rovněž oddělená.
SouthSeas-clarification2.png
Ostrov na této kartě prochází zleva doprava a odděluje mořské části od sebe.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 73
Sstile1.png 8×
Sstile2.png 5×
Sstile3.png 9×
Sstile4.png 1×
Sstile5.png 5×
Sstile7.png 2×
Sstile8.png 2×
Sstile9.png 3×
Sstile10.png 1×
Sstile6.png 3× *
Sstile11.png 2×
Sstile12.png 3×
Sstile13.png 3×
Sstile14.png 3×
Sstile15.png 2×
Sstile16.png 6×
Sstile17.png 5×
Sstile18.png 1×
Sstile19.png 3×
Sstile20.png 1×
Sstile21.png 1×
Sstile22.png 2×
Sstile23.png 1×
Sstile24.png 1×

Jedna z kartiček označených (*) je startovní kartička.

Celkem žetonů: 24 lodí
South Seas Ship 2.png 2×
South Seas Ship 3.png 8×
South Seas Ship 4.png 6×
South Seas Ship 5.png 4×
South Seas Ship 6.png 4×

Výše vyobrazené žetony lodí obsahují různé sortimenty zboží.

Celkem žetonů: 19 rybářských člunů
Fishing Boats.png 19×