Stille Zuidzee Basisspel

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page South Seas Base Game and the translation is 41% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:


Box SouthSeas 999.png

"De Stille Zuidzee - Helderblauw water stroomt moeiteloos rond schijnbaar ontelbare eilanden die alle verbonden zijn door een uitgekiend netwerk van vlonders. Hier struinen de drukbezette bewoners van dit paradijselijke oord rond om de geschenken te verzamelen die de natuur hun heeft geschonken. Vis uit de zee, bananen van de eilanden, en de vlonders zijn overvol met schelpenverzamelaars die hun laatste vondst laten zien. Van tijd tot tijd leggen koopvaardijschepen aan op het eiland op zoek naar vracht: de eilandbewoner die de kooplui voorziet van de goederen die zij zoeken, wordt goed beloond voor hun moeite."

Algemene informatie en opmerkingen

Carcassonne: Stille Zuidzee, oorspronkelijk in 2013 uitgegeven door Hans im Glück, is een slim tegel-legspel voor 2 tot 5 spelers van 8 jaar en ouder dat zich afspeelt rondom paradijselijke eilanden.

Game Components

Speelmateriaal

 • 73 Zeetegels (waaronder 1 starttegel met meer bloemen op de achterkant): Hierop staan vlonders met schelpen, eilanden met bananen en zeeën met vis.
 • 24 Schipfiches Deze geven aan welke goederen afgeleverd moeten worden om de aangegeven punten te krijgen.
 • 1 boekje met spelregels
 • 60 houten goederenfiches (10 grote en 10 kleine van elke soort) Elk klein goederenfiche staat voor 1 van dat goed, de grote voor 3.
 • 19 Vissersbootfiches
 • 20 houten eilandbewoners (4 van elke van de 5 kleuren): Elke eilandbewoner kan ingezet worden als bananenplukker, schelpenverzamelaar, visser, of handelaar.

Game Overview

Kort speloverzicht

De spelers leggen om de beurt zeetegels op tafel. Met deze tegels vormen ze vlonderverbindingen, eilanden, zeevlakten, en markten waar de spelers hun eilandbewoners kunnen zetten om verschillende goederen te verzamelen. Aan het einde van elke beurt mag de speler die aan de beurt is ervoor kiezen om goederen af te leveren bij een schip om punten te krijgen. Zodra alle zeetegels zijn aangelegd of alle schepen van goederen zijn voorzien, eindigt het spel en wordt de speler met de meeste punten tot Koning van de Stille Zuidzee gekroond.

Game Setup

Spelopzet

 • Leg de starttegel in het midden van de tafel. De overige tegels worden geschud en in verschillende gedekte stapels op tafel gelegd zodat alle spelers er gemakkelijk tegels van kunnen trekken.
 • Schud de schipfiches in maak er een gedekte stapel van. Trek 4 schipfiches en leg die open op tafel neer waar de spelers er gemakkelijk bij kunnen.
 • Elke speler krijgt 4 eilandbewoners in een kleur naar keuze en legt die als voorraad voor zich neer.
 • De jongste speler mag beginnen.

Playing the Game

Spelverloop

Vanaf de startspeler wordt er met de klok mee gespeeld. Elke speler voert tijdens zijn beurt de volgende acties in deze volgorde uit:

 • 1. De speler moet 1 zeetegel trekken en die volgens de spelregels voor het aanleggen van zeetegels aanleggen.
 • 2a. De speler mag 1 eilandbewoner uit zijn voorraad op de zojuist aangelegde tegel zetten OF
 • 2b. De speler mag 1 eilandbewoner van van een zeetegel nemen en terug in voorraad nemen. (De speler mag van zowel het zetten als terugnemen af te zien.)
 • 3. Als door het aanleggen van de tegel 1 of meer bezette vlonders, eilanden, zeevlakten of markten afgebouwd zijn, of als er een vissersboot aan een bezette zeevlakte wordt toegevoegd, dan worden deze afgehandeld en worden er goederen toegekend.
 • 4. De speler mag nu goederen bij 1 van de open schepen afleveren en krijgt de bijbehorende punten.

Daarna is de volgende speler aan de beurt.

1. Zeetegel aanleggen

De eerste actie die een speler moet nemen in zijn beurt is het trekken van een zeetegel van één van de gedekte stapels om die aan de reeds gelegde tegels aan te leggen. Hierbij moeten de volgende spelregels in acht worden genomen:

 • De nieuwe tegel (in de voorbeelden aangegeven met een rode rand) moet met één van de vier zijden aan de reeds gelegde tegels aangelegd worden. Aanleggen zodat alleen de hoek raakt mag niet.
 • Nieuwe tegels moeten altijd bestaande vlonders, eilanden en/of zeevlakten uitbreiden.
De vlonder en de zeevlakte worden uitgebreid.
Het eiland wordt uitgebreid.
Aan de linkerkant wordt het eiland uitgebreid, aan de onderkant de zeevlakte.
Bij wijze van voorbeeld, zo mag de tegel niet worden aangelegd, aangezien het eiland niet met de nieuw aangelegde tegel wordt uitgebreid.

Spelers mogen de nieuw getrokken aan de andere spelers laten zien om aanlegmogelijkheden te bespreken. In het zeldzame geval dat de nieuw getrokken tegel nergens geldig kan worden aangelegd, wordt deze uit he spel genomen en trekt de speler die aan de beurt is een nieuwe tegel om zijn beurt voort te zetten.

2a. Een eilandbewoner zetten

Nadat een speler een zeetegel heeft aangelegd, mag hij volgens onderstaande spelregels een eilandbewoner zetten:

 • Er mag slechts 1 eilandbewoner zetten.
 • De eilandbewoner moet uit zijn eigen voorraad komen.
 • De eilandbewoner mag alleen op de zojuist aangelegde tegel gezet worden.
 • De speler moet kiezen op welk deel van de zojuist aangelegde tegel hij de eilandbewoner wil zetten. Ofwel als…
Als schelpenverzamelaar op een vlonder
Als bananeplukker op een eiland
Als handelaar op een markt
Als visser op een zeevlakte (leg vissers plat neer!)

De speler mag geen eilandbewoner op een vlonder, eiland, of zeevlakte zetten als die verbonden is met een vlonder, eiland, of zeevlakte waar al één of meer andere eilandbewoner(s) staan (ook niet als sommige of alle eilandbewoners van de speler die aan de beurt is zijn). Bijvoorbeeld:

Blauw mag hier geen schelpenverzamelaar zetten omdat de vlonder al bezet is. Blauw mag echter wel, zoals aangegeven, een handelaar of een visser zetten.
Blauw mag hier geen bananenplukker zetten, omdat het eiland al bezet is. Blauw mag echter wel, zoals aangegeven, een schelpenverzamelaar of visser zetten.

Opmerking: Als een speler geen eilandbewoners meer in voorraad heeft, kan hij er geen meer zetten. Er is geen reden voor zorgen: er zijn verschillende manieren om die eilandbewoners terug te krijgen. Lees verder.

2b. Eilandbewoner terugnemen

Als een speler tijdens zijn beurt geen eilandbewoner zet, mag hij in plaats daarvan één van zijn eilandbewoners van het speelveld nemen en die terug in voorraad nemen. Er worden geen goederen of schepen toegekend. Opmerking: Een speler mag er voor kiezen om noch een eilandbewoner te zetten, noch er één terug te nemen.[1]

3. Afgebouwde vlonders, eilanden, zeevlakten en markten afhandelen

Bij het afhandelen van afgebouwde projecten, krijgt een speler geen punten. In plaats daarvan worden goederen toegekend. Elk soort project levert spelers een ander soort goed op, of een schip in het geval van een afgebouwde markt.

Bij het afbouwen van een vlonder, eiland of zeevlakte, krijgt de speler wiens eilandbewoner het project bezet goederen. Elke speler ontvangt 1 schelp, 1 banaan of 1 vis voor elk overeenkomstig symbool dat op het afgebouwde project staat.

Afgebouwde vlonders leveren schelpen op Een vlonder is afgebouwd wanneer deze aan beide zijden is afgesloten, ofwel door een splitsing (te herkennen aan de aanwezigheid van een splitsingsrots), een eiland, of een markt of als de vlonder een lus vormt met zichzelf. Vlonders kunnen heel kort of heel lang zijn.

Rood krijgt 2 schelpen.
Rood krijgt 4 schelpen.

Een afgebouwd eiland levert bananen op Een eiland is afgebouwd wanneer als het volledig door zee omgeven wordt en er geen gaten in zitten. Eilanden kunnen heel klein of heel groot zijn.

Rood krijgt 2 bananen.
Rood krijgt 4 bananen.

Een afgebouwde zeevlakte levert vis op Eén enkele zeevlakte kan uit vele tegels bestaan. De afhandeling van een zeevlakte kan op twee verschillende manieren veroorzaakt worden:

 1. Als een zeevlakte volledig omsloten is (door vlonders en/of eilanden). OF
 2. Als een zeetegel met een vissersboot aan een bezette zeevlakte wordt aangelegd.
Voorbeeld van een omsloten zeevlakte: Rood krijgt 5 vissen voor deze omsloten zeevlakte.
Voorbeeld van het aanleggen van een vissersboot: Rood legt een nieuwe tegel met een vissersboot aan een zeevlakte met zijn visser en krijgt 5 vissen.

Belangrijk! Een vissersboot kan alleen bij het eerste aanleggen een afhandeling veroorzaken, nooit tijdens latere beurten.

Nadat als gevolg van het aanleggen van een vissersboot vissen zijn toegekend, bedekt de speler één groep vissen in die zeevlakte. Als er meer groepen van twee vissen aanwezig zijn, wordt er één bedekt. Zijn er geen groepen van twee vissen, bedek dan in plaats daarvan een enkele vis. Vissen die met boten bedekt zijn, tellen niet meer mee voor latere afhandelingen.

Door het aanleggen van de vissersboot, kreeg rood 5 vissen. Een symbool met twee vissen wordt bedekt met een vissersbootfiche.

Een afgebouwde markt levert een shipfiche op Een markt is afgebouwd als deze omringd wordt door 8 zeetegels.

De speler wiens eigenaar de afgebouwde markt bezet, krijgt het schipfiche met de hoogste waarde, zonder daarvoor goederen af te hoeven geven. Dit fiche legt hij gedekt voor zich neer en levert aan het einde van het spel punten op.

Is er meer dan één schipfiche met de hoogste waarde, dan maakt de speler daar een keuze uit. Het aantal open schipfiches wordt aangevuld tot 4.

Worden er meerdere markten tegelijk afgebouwd, dan krijgt elke speler die daar recht op heeft een of meer schipfiche(s), met de klok mee te beginnen met de speler die aan de beurt is. Vul de open schipfiches aan tot 4 na het toewijzen van elk fiche.

Rood krijgt één van de schepen met de hoogste waarde voor de afgebouwde markt. Hij kiest het schip van waarde 6 uiterst rechts.

Meerdere eilandbewoners op een afgebouwde vlonder, eiland, of zeevlakte Door slim aanleggen van zeetegels en inzetten van eilandbewoners kunnen er meerdere eilandbewoners dezelfde vlonders, eilandtegels of zeevlakte bezetten.

Er wordt een zeetegel aangelegd waardoor de voorheen aparte zeevlakten met elkaar verbonden worden. Op deze manier kunnen er meerdere vissers dezelfde zeevlakte bezetten.

Op soortgelijke manier is het mogelijk dat er meerdere bananenplukkers op hetzelfde eiland staan of meerdere schelpenverzamelaars dezelfde vlonder bezetten.

Wordt een project met meerdere eilandbewoners afgebouwd, dan krijgt alleen de speler met de meeste eilandbewoners de aangegeven goederen. In het geval van een gelijkspel, krijgen alle daarbij betrokken spelers de goederen.

De nieuwe zeetegel verbindt de voorheen aparte eilanden en bouwt die af. Blauw en rood krijgen elk 4 bananen, aangezien ze een gelijk aantal bananenplukkers op het afgebouwde eiland hebben.

Eilandbewoners naar de voorraad van de spelers terug laten gaan Nadat een vlonder, eiland, zeevlakte of markt is afgebouwd en afgehandeld, gaan alle eilandbewoners die op het afgebouwde project stonden terug naar de voorraad van hun eigenaar zodat ze in een latere beurt opnieuw ingezet kunnen worden.

Opmerking: Eilandbewoners op zeevlakten waarvan de afhandeling veroorzaakt werd door het aanleggen van een tegel met een vissersboot gaan ook terug (hoewel de zeevlakte waar ze op staan niet noodzakelijkerwijs "afgebouwd" hoeft te zijn).

Het is mogelijk dat een speler in één beurt een eilandbewoner inzet, een project afbouwt en de eilandbewoner weer terug in voorraad neemt. Hiertoe moet de hieronder volgende volgorde van acties aangehouden worden genomen:

 1. Bouw een onbezett(e) vlonder, eiland, zeevlakte of markt af.
 2. Zet een schelpenverzamelaar, bananenplukker, visser, of koopman in (nogmaals, het project moet onbezet zijn).
 3. De afgebouwde vlonder, eiland, zeevlakte, of markt wordt afgehandeld en de speler krijgt de bijbehorende beloning.
 4. De eilandbewoner gaat terug naar de voorraad van diens eigenaar.
Rood let de zeetegel en zet een visser. De vissersboot op de nieuw aangelegde tegel veroorzaakt een afhandeling en rood krijgt 3 vissen.
Rood bedekt de groep van twee vissen met een vissersbootfiche en neemt zijn eilandbewoner terug in voorraad.

4. Goederen bij een schip afleveren en punten krijgen

Aan het einde van zijn beurt, mag een speler goederen leveren aan precies 1 schip. De speler mag kiezen uit de voorraad van 4 open schepen. De goederen die de speler moet afleveren staan op het zeil van elk schip. Om de goederen af te leveren, legt de speler de betreffende goederen terug in de algemene voorraad, en legt het schip gedekt voor zich neer. Daarna wordt er een nieuw schip getrokken zodat er weer 4 schepen open liggen (tenzij de stapel leeg is). Het getal rechts onderaan het schip geeft aan hoeveel punten het aan het einde van het spel waard is.

Voor dit schip moeten 2 schelpen, 1 vis, en 1 banaan afgeleverd worden. Het is 5 punten waard.

Sommige schepen vereisen een specifieke combinatie van goederen, terwijl andere schepen een variabele set goederen verwachten:

Voor dit schip moeten 6 goederen naar keuze afgeleverd worden: in dit voorbeeld, levert de speler 3 vis en 3 bananen in. Het schip is 5 punten waard.
Voor dit schip moeten 4 identieke goederen afgeleverd worden: In dit voorbeeld levert de speler 4 schelpen in. Het is 3 punten waard.
Voor dit schip moeten 3 goederen van een soort en 1 goed van een ander soort afgeleverd worden: in dit voorbeeld, levert de speler 3 schelpen en 1 banaan in. Het is 3 punten waard.

Nu is de beurt van de speler voorbij en is de volgende speler met de klook mee aan de beurt.

Game End and Winner

Einde van het spel en winnaar

Het spel eindigt na de beurt waarin de laatste zeetegel is aangelegd of wanneer het laatste schip is verkregen.

Evaluation of incomplete features

Afhandeling van onafgebouwde projecten

Alle onafgebouwde vlonders, eilanden en zeevlakten worden afgehandeld als waren ze tijdens het spel afgebouwd. De spelers krijgen schelpen, bananen en vissen net als tijdens het spel.

Belangrijk: Onafgebouwde markten leveren niets meer op.

SouthSeas-final-scoring.png
 • Linker eiland: Rood heeft 2 bananenplukkers op het eiland terwijl blauw er maar 1 heeft. Rood heeft meer bananenplukkers dan blauw. Alleen rood krijgt de 4 bananen die op het eiland afgebeeld staan.
 • Vlonder: Groen staat alleen op de vlonder en krijgt 3 schelpen.
 • Markt: Zwart krijgt niets voor zijn onafgebouwde markt.
 • Zeevlakte: Geel en blauw hebben allebei een visser. Ze krijgen allebei 4 vissen.
 • Rechter eiland: Geel staat alleen en krijgt 2 bananen.

End game scoring and winner

Eindtelling en bepalen van de winnaar

Nu tellen we het totale aantal punten voor elke speler:

 • Elke speler krijgt punten voor de schepen die hij verkregen heeft.
 • Elke speler krijgt 1 punt voor elke 3 goederen die hij bezit, ongeacht de soort.

Wie de meeste punten heeft wordt tot Koning van de Stille Zuidzee gekroond en wint het spel.

Rood heeft 6 schepen met de volgnede waarden: 2 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 = 24 punten
Rood heeft ook nog 10 goederen over, wat nog eens 3 punten oplevert.
Het totale puntenaantal voor rood is dus: 27 punten.

Clarifications

Verhelderingen

De eilanden A en B zijn apart, hoewel hun punten elkaar wel raken. De zeevlakten 1, 2, en 3 zijn ook apart.
Het eiland op deze zeetegel loopt van links naar rechts en scheidt de twee zeevlakten.

Tile Reference

Tegeloverzicht

Totaal aantal tegels: 73
link={{{link}}}  x8
 
link={{{link}}}  x5
 
link={{{link}}}  x9
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x5
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x6
 
link={{{link}}}  x5
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x3
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x1
 
link={{{link}}}  x2
 
link={{{link}}}  x8
 
link={{{link}}}  x6
 
link={{{link}}}  x4
 
link={{{link}}}  x4
 

Voetnoten

Zie de pictogrammenpagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de spelregels van ZMG staat dat als een speler nul eilandbewoners in voorraad heeft, hij één van zijn eilandbewoners van het speelveld terug mag nemen. Het lijkt erop dat dit een verkeerde vertaling is van de oorspronkelijk Duitstalige spelregels.