Kostková hra

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Dice Game and the translation is 100% complete.
Other languages:


Box DiceGame HiG.png

Hans im Glück

Úvod

Následující česká pravidla pro spin-off hru Kostková hra, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2011. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotné hře naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

Hra je dodávána v kovové krabičce ve tvaru figurky družiníka a obsahuje:

 • 9 šestistěnných kostek Carcassonne s následujícími hranami:
  • 4 části měst
  Dice-city-faces.png
  • 1 rytíř
  Dice-knight.png
  • 1 katapult
  Dice-catapult.png
 • 1 zápisník
 • 1 tužka

Cíl hry

V Carcassonne kostkové hře se hráči, pomocí házení kostkami, snaží postavit co největší uzavřené město - čím větší, tím lepší.

Pravidla

Průběh hry  

Hráči hází kostkami v daném pořadí. Začínající hráč si vezme všech 9 kostek. Během svého tahu může házet maximálně 3x a poté si započítat body (viz. kapitola vyhodnocení). Pak předá kostky hráči po levici, který pokračuje ve hře.

Dice-catapult.png
katapult

Hráč při prvním hodu hodí všemi kostkami před sebou. Pokud mu padne 1 nebo více katapultů, předá tyto kostky okamžitě hráči po své levici (s těmito kostkami nemůže již v tomto tahu znovu házet).

Pokud hráč na tahu hodí rytíře nebo části města, může tyto kostky odložit stranou a nebo s nimi znovu házet. Pokud hráč hozené části města odloží stranou, musí s nimi ihned stavět. Není dovoleno přestavovat již sestavené části města. Rytíři odložení stranou, již nesmí být v tomto tahu znovu použiti.

Dice-knight.png
rytíř

Pokud hráč během svého tahu posbírá 3 a více rytířů může si vybrat, že v aktuálním tahu nezíská žádné body, ale v příštím tahu bude mít dvojnásobný počet bodů. Hráč si ponechá 1 rytíře a všechny ostatní kostky předá hráči po levici. Ve svém dalším tahu přidá hráč kostku rytíře ke kostkám, které mu byly předány, a hodí jimi. Může se stát že každý hráč bude mít jednoho rytíře, čímž se ostatním sníží počet kostek.

Dice-ex-tripleMeeple.png
Příklad - Konec tahu: Hráč nasbírá 3 rytíře. Jednoho si ponechá a zbylé kostky předá dalšímu hráči. Za postavené město nezíská žádné body.

Stavění města  

Hráč se snaží postavit co možná největší město z kostek které hodil. Během vyhodnocení se počítá z tolika kostek se skládá jeho největší město.

Pravidla stavění města

 • Černé okraje jsou části města.
 • Černé okraje se umisťují vedle černých a bílé vedle bílých.
Dice-city-faces.png
Příklad: Černé okraje jsou části měst a bílé jsou prázdné.
 • Jakmile je kostka jednou použita ke stavbě, nelze ji házet znovu.


Dice-ex-howToPlay1.png
Příklad 1a - První hod: Katapult hráč ihned předá dalšímu hráči, poté ze 4 kostek rozestaví město. Rozhodne se házet dál se 4 zbylými kostkami (v naději že zvětší velikost svého města).
Dice-ex-howToPlay2.png
Příklad 1b - Druhý hod: Opět hozený katapult hráč ihned předá dalšímu hráči. Další 2 kostky přidá ke svému městu. Rytíře si nemůže ponechat a tak si započítá body za své město.

Vyhodnocení  

Poté co hráč hodí 3x kostkami, nebo se rozhodne, že již nechce házet, může si započítat body.
Pravidla pro započítání bodů:

 1. Počítají se pouze kostky největšího uzavřeného města (pokud hráč město neuzavřel, nezíská žádné body)
 2. Pokud měl hráč na začátku svého tahu rytíře, získá dvojnásobný počet bodů.

Bodové scóre se zaznamená do zápisníku.

Vyhodnocení uzavřeného města:
KostkyBodyBody pokud má hráč rytíře
3 kostky=1 bod/2 body
4 kostky=3 body/6 bodů
5 kostek=6 bodů/12 bodů
6 kostek=10 bodů/20 bodů
7 kostek=15 bodů/30 bodů
8 kostek=21 bodů/42 bodů
9 kostek=28 bodů/Tato možnost nemůže nastat
Dice-ex-completedCity.png
Příklad: Hráč vyhodnotí své největší město, složené z 6 kostek, získává 10 bodů.

Konec hry  

Jakmile některý hráč získá celkem 42 bodů, hra končí a tento hráč se stává vítězem.

Zvláštní případ: Pokud hráč během svého tahu hodí 9 katapultů stává se okamžitým vítězem, nehledě na body, které dříve získal.


Další informace

Tato část rozšiřuje základní informace uvedené v pravidlech.

Podrobný příklad tahu  

Následující příklad ukazuje další podrobnosti o nemožnosti přesunout kostky umístěné jako město nebo přehodit rytíře.


Dice more ex 1-1.png
Příklad 2a - První hod: hráč rozestaví město ze 4 kostek a odloží kostku s rytířem. Se zbylými 4 kostkami znovu hodí.
Dice more ex 1-2.png
Příklad 2b - Druhý hod: hráč hodí 2 katapulty, obě kostky předá dalšímu hráči a znovu hodí zbylými 2 kostkami s cílem uzavřít město. Se čtyřmi kostkami, které již jsou součástí města a kostku s rytířem, nelze již hodit.
Dice more ex 1-3.png
Příklad 2c - Třetí hod: Město pomocí hozených částí města není možné uzavřít. Kostky, které jsou již součástí města, nelze přesunout na nová místa. Postaveny jsou dvě města, kompletní město ze 2 kostek a nekompletní město z 6 kostek. Ani jedno z těchto dvou měst nezískává body. Hráč v tomto tahu nezíská žádné body.

Příklady měst  

Dice-ex-city2.png
2 kostky s městem =
0 bodů
Dice-ex-city3.png
3 kostky s městem =
1 bod
Dice-ex-city4.png
4 kostky s městem =
3 body
Dice-ex-city5.png
5 kostek s městem =
6 bodů
Dice-ex-city6.png
6 kostek s městem =
10 bodů
Dice-ex-city7.png
7 kostek s městem =
15 bodů
Dice-ex-city8.png
8 kostek s městem =
21 bodů
Dice-ex-city9.png
9 kostek s městem =
28 bodů