De Boeren

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Farmers and the translation is 100% complete.


Algemene informatie en opmerkingen

Oorspronkelijk uitgegeven door Hans im Glück, in 2014.

Boeren worden beschouwd als onderdeel van het basisspel voor de meeste Carcassonne spelers. Ze worden ook gebruikt in elk officieel toernooi, omdat ze niet als een uitbreiding worden beschouwd. In de nieuwe editie van Carcassonne werden boeren gescheiden als aanvulling om de toegang tot het spel voor nieuwe spelers te vergemakkelijken. WikiCarpedia volgt deze gestroomlijnde aanpak. Ter wille van andere uitbreidingen en de rest van de WikiCarpedia, worden boeren beschouwd als een onderdeel van het basisspel.

Wat zou het leven zijn zonder landbouw? We proberen een deel van deze vraag te beantwoorden door de hardwerkende boeren te introduceren, die lange uren op de velden van Carcassonne doorbrengen. Zoals we ook gedaan hebben voor de wegen, steden en kloosters, zo zijn de boeren ook deel van het spel.

Aanpassingen in de 20-jarig jubileumeditie en Carcassonne C3

De regels voor de 20th Anniversary Edition blijven hetzelfde, maar de rollen van sommige meeples zijn aangepast:

 • Struikrovers worden 'vrouwelijke reizigers
 • Ridders veranderen niet
 • "Monniken" worden ook wel "nonnen" genoemd.
 • Boeren' worden 'vrouwelijke boeren'.

De uitgevers hebben de nieuwe rollen in de regels van HiG gevolgd, hoewel sommige van deze veranderingen niet merkbaar zijn in andere talen.

Aantekening: Omwille van de consistentie met alle bestaande regels houden we voorlopig vast aan het klassieke rollenspel. HiG kan besluiten de regels in de toekomst bij te werken om deze nieuwe naamgevingsconventie te volgen voor nieuwe releases en herdrukken.

20th Anniversary Edition C2 Medal medium.png

Box C3 ZMG.png

Speelmateriaal

 • Geen. Alleen het materiaal uit het basisspel is nodig.

Spelregels

Spelverloop

1. Het plaatsen van een tegel

Je trekt de tegel die afgebeeld is, deze plaats je op een manier dat een zijde van de tegel overeenkomt met een die al op tafel ligt. Met de weilanden worden de groene gebieden in het landschap van Carcassonne genoemd. [1]

Voorbeeld: Op bovenstaande tegel zijn drie weiden te zien.
2. Het plaatsen van een meeple als boer

Een boer is een meeple die je "op zijn zij" plaatst op een weiland. Niet zoals een struikrover, ridder of monnik, want die worden rechtop geplaatst, ligt een boer op zijn kant dit is omdat hij pas aan het einde van het spel gescoord wordt. Dus, komen ze ook niet terug naar je voorraad tot dat de puntentelling plaatsvindt.[2]. Het neerleggen van boeren zorgt ervoor dat u onthoud dat deze tot aan het einde van het spel op het bord liggen. Zoals altijd, is het alleen mogelijk om een boer neer te leggen wanneer er geen andere boeren in een weiland liggen. De velden van Carcassonne zijn gescheiden bij wegen, steden, of iets anders dat hen duidelijk visueel scheidt, zoals een rivier.. Hieronder is een afbeelding te zien met drie gescheiden weilanden.

In het weiland van de zojuist gelegde tegel leg je jouw boer, het weiland strekt zich uit vanaf jouw tegel tot de stad waarin jouw ridder staat. De GELE boer heeft geen impact op jouw, dit is omdat hij zich op een ander weiland bevindt.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mag je een meeple op de omringende weide zetten van een kloostertegel?

Antwoord:
Farmers C2 Clarification 01.png
Ja! De spelregels voor een weide rond een klooster zijn hetzelfde als die voor andere weiden. Je mag een boer ook naast een klooster zetten. In dat geval is het klooster onbezet.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Velden kunnen worden afgesloten, als ze geheel omgeven zijn door wegen, steden, enz. Betekent dit dat ze voltooid zijn?

Antwoord: Velden worden nooit als voltooid beschouwd. Daarom krijg je je boeren nooit terug, tot de eindtelling.... (1/2021)

3. Puntentelling van weiden

Zoals eerder vermeld, worden boeren niet tijdens het spel geteld, derhalve keren ze ook niet terug naar je voorraad. Zet ze dus tactisch in. Stel nu dat het spel voorbij is en dat we de eindtelling gaan uitvoeren. In tegenstelling tot andere projecten zijn het niet de tegels waar de weide uit bestaat die geteld worden, maar het aantal afgebouwde steden dat aan een weide grenst. Elke afgebouwde stad die het weiland aan raakt levert 3 punten op voor de waarde van die weide. Alle weiden die aan een stad grenzen krijgen daar 3 punten voor.

Eindtelling

Elke afgebouwde stad die aan een weide grenst levert 3 punten op voor de waarde van die weide. Alle weiden waar een stad aan grenst krijgen 3 punten.

Drie afgeronde steden raken het grote weiland aan dat bezet wordt door RODE en een BLAUWE boer. Beide spelers zullen een totaal van 9 punten scoren voor de drie afgeronde steden: A, B, en C. Geen van hen scoren punten voor de stad D, dit komt omdat hij niet is afgebouwd.
GEEL en ZWART hebben allebei boeren in hetzelfde weiland, maar Geel heeft hier de meerderheid, hierdoor is GEEL ook de enige speler die 12 punten krijgt voor het weiland, dit is voor de afgebouwde steden 1 - 4.
De ZWARTE speler in het kleine weiland scoort 3 punten per afgeronde stad ( A en B ), voor een totaal van 6 punten.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Het is onduidelijk of niet afgebouwde weiden bij de eindtelling ook punten krijgen.

Antwoord:
Farmers C2 Clarification 02.png
Het is bij de meeste weiden vrijwel onmogelijk om ze volledig af te sluiten en af te bouwen. Het belangrijkste bij de puntentelling van weiden zijn de steden, deze moeten wel afgebouwd zijn. Dus: afgebouwde steden gelden ook op onafgebouwde weiden.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Hoe tel je aan het einde van het spel de weiden die volledig zijn afgesloten door wegen, maar geen aangrenzende steden hebben?

Antwoord:
Farmers C2 Clarification 03.png

Elke weide moet hetzelfde geteld worden, je krijgt 3 punten per afgebouwde stad. In dit geval scoor je dus nul punten, want er is geen aangrenzende stad. De boer kan deze weide nooit verlaten.

Samenvatting

Een korte samenvatting over de boeren, van de belangrijkste details:

 • Boeren worden op hun zij geplaatst, op het bord.
 • Boeren worden alleen gescoord tijdens de eind score, niet tijdens het spel.
 • Voor elke afgeronde stad die aan jouw weiland grenst, scoor je 3 punten.
 • Elke afgeronde stad is punten waard voor elk aantal verschillende velden.
 • Net zoals bij wegen en steden, wanneer er meer dan één boer in hetzelfde veld ligt, scoort alleen de speler met de meeste boeren. Bij een evenveel aantal, krijgen beiden spelers de volledige punten.

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Bij het bepalen van de grote van een weiland kan deze beperkt worden door allerlei barrières, als voorbeeld, wegen, steden of rivieren die niet omzeild kunnen worden, of het einde van de tafel. Het kan zeker gebeuren dat een weiland bijna het hele speelveld beslaat, en er zullen zeker weilanden zijn die tot het einde van het spel open zijn.
 2. Officiële verheldering van de uitgever In de werkelijkheid, zijn er speciale mechanismes uit sommige uitbreidingen (Het Festival, de draak, etc.) die het terug halen van boeren toe staan. (12/2014)