Sedláci

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Farmers and the translation is 100% complete.

Carcassonne Sedláci - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině


Jaký by byl život v Carcassonne bez významných sedláků? Nyní se podíváme, jak fungují, krok za krokem.

Úvod

Symbol Farmers C2.png
WICA symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Sedláci Sedláci v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2021 jako součást Big Box 7 Big Box 7 (C3). Dříve pak stejného roku jako součást základní hry základní hry a Jubilejní edice 20 let Jubilejní edice 20 let. Předcházející pravidla v edici C2 publikovalo roku 2017 jako součást Big Box 6 Big Box 6. Dříve pak roku 2014 jako součást základní hry základní hry. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření v nové edici, jubilejní edici 20 let a třetí edici naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pro většinu hráčů Carcassonne jsou sedláci považováni za součást základní hry. Používají se rovněž na všech oficiálních turnajích, protože běžně nejsou považováni za rozšíření. V nové edici Carcassonne jsou sedláci v pravidlech odděleni jako doplněk, zmírnila se tak křivka učení a usnadnil se přístup ke hře pro nové hráče. WikiCarpedia tento zjednodušený přístup následuje. Pro účely dalších rozšíření a zbytku WikiCarpedie jsou sedláci považováni za součást základní hry.

Změny v originálních pravidlech HiG u Jubilejní edice (20 let) a třetí edice (C3)
20th Anniversary Edition Box.png

Box Base Game C3 MINDOK.png
Pravidla Jubilejní edice 20 let a třetí edice zůstávají stejná, mění se akorát role některých družiníků:
 • Z lupičů se stávají cestovatelky.
 • Rytíři se nemění.
 • Mniši jsou také někdy označováni jako jeptišky.
 • Z sedláků se stávají selky.

Role družiníků se v českých pravidla od Mindoku nemění. Vydavatelství ponechává stejná pojmenování jako v nové a stejně tak původní edici.

Poznámka: V zájmu jednotnosti všech pravidel ponechávají tyto stránky u družiníků prozatím stále jejich původní role. HiG se může v budoucnu u nových vydání a dotisků rozhodnout aktualizovat i ostatní pravidla tak, aby používaly tato nová pojmenování.

Herní materiál

 • Žádný - používá se obsah základní hry.

Pravidla

Sedláci a louky 

Peasant Revolts C2 Protected Meeple.png
1. Přiložení kartičky

Jak víme, každou otočenou kartičku musíte přiložit k hernímu plánu tak, aby alespoň jednou stranou navazovala na nějakou kartičku již na stole ležící. Všechna území (tj. cesty, města a louky) na dotýkajících se stranách kartiček na sebe musejí navazovat, tedy i louky. Každá zelená plocha je louka. [1]

Farmers example a.png
Příklad: Na kartičce jsou tři samostatné louky.
2. Umístění družiníka jako sedláka

Sedláky nazýváme družiníky položené na louku. Leží? Ano, narozdíl od lupičů, rytířů a mnichů nenechávejte sedláky stát, ale na louku je položte. To vám pomůže mít přehled, že tohoto družiníka nezískáte zpět až do konce hry, kdy přináší body (viz bod 3. započítávání bodů za sedláky). [2] Samozřejmě musíte neustále kontrolovat, jak se mění louka, na které sedlák leží. Louky jsou od sebe odděleny cestami, městy, řekou, okrajem herního plánu a vším, co louky jasně a zřetelně odděluje. V příkladu vidíte 3 oddělené louky.

Příklad: Louka právě obsazená červeným hráčem je největší. Její hranici tvoří cesta, obě města obsazená červeným a modrým družiníkem, právě uzavřené malé město a okraj herního plánu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme na kartičce s klášterem umístit družiníka na okolní louku?

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 01.png
Ano! Pro louku obklopující klášter platí stejná pravidla jako pro jakoukoli jinou louku. Sedláka můžete umístit i vedle kláštera. V tomto případě zůstává klášter neobsazený.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Louky se mohou uzavřít, pokud je zcela obklopíme cestami, městy atd. Znamená to, že jsou dokončeny?

Odpověď: Louky se nikdy nepovažují za dokončené. Z tohoto důvodu dostanete své sedláky zpět až při závěrečném vyhodnocení. (1/2021)

3. Započítání bodů za sedláky

Louky se v průběhu partie nevyhodnocují, takže za sedláky dostanete body až při závěrečném vyhodnocení. To znamená, že jednou umístěný sedlák se vám v průběhu hry již do zásoby nevrátí, proto je potřeba je umísťovat na herní plán s rozvahou! Na rozdíl od jiných území nepřinášejí u luk body jednotlivé kartičky, ale přilehlá města.

Závěrečné vyhodnocení sedláků

Každé uzavřené město na louce nebo s loukou hraničící (bez ohledu na jeho velikost) přináší po 3 bodech.

Příklad: Na velké louce, kde leží sedláci červeného a modrého hráče, jsou 3 uzavřená města A, B a C (nebo s ní hraničí). Oba hráči získají při závěrečném vyhodnocení za své sedláky po 9 bodech. Město D není uzavřené, proto se nepočítá. Žlutý a černý hráč mají zastoupení na louce. Vzhledem k tomu, že žlutý má na louce převahu, získá za 4 uzavřená města 1 - 4, celkem 12 bodů. Na malé louce vlevo nahoře má sedláka černý hráč a získá tak 6 bodů za dvě města A a B.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Není nám jasné, zda nedokončené louky získávají body při závěrečném vyhodnocení.

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 02.png
Většinu luk je téměř nemožné uzavřít nebo dokončit. Při jejich hodnocení jsou nejdůležitější dokončená města. Takže: dokončená města se počítají i na nedokončených loukách.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Získám na konci hry body za louku, která je zcela uzavřená cestou a nemá žádná přilehlá města? Pokud ano, jak?

Odpověď:
Farmers C2 Clarification 03.png
Tyto louky jsou hodnoceny úplně stejně jako každá jiná louka, tedy 3 body za každé dokončené město. V tomto případě to dělá celkem 0 bodů. Sedlák přesto nemůže louku opustit.

Shrnutí  

To je celé tajemství sedláků. Připomeňme si stručně hlavní body:

 • Sedláci se umisťují na louky.
 • Sedláci přinášejí body až při závěrečném vyhodnocení.
 • Každé uzavřené město přiléhající k vaší louce vám přinese 3 body.
 • Stejně jako u jiných území platí i u luk, že sedláci mohou být šikovným přikládáním kartiček připojeni na již obsazenou louku.
 • I zde platí, že body získává hráč s převahou sedláků. V případě shody získávají body oba hráči či všichni.

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Velikost louky může být omezena nejrůznějšími překážkami, které nelze obejít - například cestami, městy, řekami nebo okrajem herního plánu. Může se určitě stát, že louka pokrývá téměř celý herní plán a pravděpodobně budou existovat louky, které zůstanou otevřené až do konce hry.
 2. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Ve skutečnosti některé speciální prvky v některých rozšířeních (např. Oslava, Drak, atd.) umožňují vrácení sedláka hráči zpět do jeho zásoby. (12/2014)