De Goudmijnen (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Goldmines (1st edition) and the translation is 99% complete.
Outdated translations are marked like this.
Other languages:
Goldmines C1-08.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Goldmines C3 Tile H.pngLees de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
De Goudmijnen De Goudmijnen
Gold Mines C2 Tile H.jpg
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


GOUD! Het drijft iedereen tot waanzin! Iedereen probeert dit edelmetaal te pakken te krijgen, hoewel de waarde pas aan het einde bekend wordt...

Algemene informatie en opmerkingen

Goudsymbool
Markering

De Goudmijnen (Mini #4) werd oorspronkelijk in 2012 uitgegeven door Hans im Glück.

Deze uitbreiding is ontwikkeld voor het Carcassonne basisspel. Naast alle spelregels van het basisspel zijn onderstaande spelregels van deze uitbreiding van toepassing.

Speelmateriaal

 • 16 houten goudstaven
Figure Gold.png
 • 8 nieuwe landtegels met goudsymbool
 • 1 nieuwe landtegel met een graancirkel

Spelregels

Voorbereiding

Schud de landtegels met het goudsymbool door de andere landtegels. Leg de goudsstaven klaar voor gebruik.

Landtegel leggen

Als een speler een tegel met een goudsymbool trekt, legt hij die volgens de gebruikelijke spelregels aan. Daarna moet hij zowel op de zojuist aangelegde tegel als op één aangrenzende tegel (diagonaal is toegestaan) een goudstaaf leggen. Er worden dus per aangelegde goudtegel twee goudstaven gelegd. Goudstaven mogen op tegels gelegd worden waar al één of meer goudstaven liggen. Een goudstaaf hoort nooit bij een specifiek project, maar bij alle projecten op de tegel.

Het zetten van een horige

Na het leggen van goudstaven, mag de speler volgens de gebruikelijke spelregels een horige zetten.

Puntentelling afhandelen

Als door het aanleggen van de tegel met een goudsymbool een project wordt afgebouwd, vindt zoals gebruikelijk een puntentelling plaats.

Als op de tegels waaruit het project dat afgebouwd werd één of meer goudstaven liggen, worden die verdeeld. De speler die de meerderheid heeft op het afgebouwde project krijgt alle goudstaven die op de betreffende tegels liggen. Bij een weg of een stad gaat het om alle tegels waarop een weg- of stadsdeel van het getelde project ligt. Bij een klooster gaat het om de kloostertegel zelf en alle 8 omliggende tegels. [1] [2] [3]

Voorbeeld 1: Blauw legt een tegel met een goudsymbool aan. Hij legt een goudstaaf op die tegel en op een aangrenzende tegel.
Voorbeeld 2: Rood bouwt de stad af en neemt de drie goudstaven van de stadstegels.

Bij het aanleggen van een tegel en verdelen van goudstaven houd je de volgende volgorde aan:

 1. (Goud)tegel aanleggen
 2. Goudstaven leggen
 3. Horige zetten
 4. Puntentelling afhandelen
 5. Goudstaven verdelen

Als meer dan één speler de meerderheid op een afgebouwd project heeft als er goudstaven te verdelen zijn, of als er meerdere projecten gelijktijdig afgebouwd worden die aanspraak kunnen maken op dezelfde goudstaven, dan worden de goudstaven onder onder de spelers die er aanspraak op kunnen maken verdeeeld. De verdeling gebeurt met de klok mee, te beginnen met de speler die aan de beurt is, totdat alle betrokken goudstaven verdeeld zijn. [4] [5]

Voorbeeld 3: Rood legt de tegel aan en bouwt daarmee de weg af. Rood en blauw kunnen aanspraak maken op het goud op de wegtegels. Omdat hij aan de beurt is pakt rood als eerste een goudstaaf, dan blauw, en tenslotte pakt rood de laatste goudstaaf.

Elke speler legt zijn goudstaven open voor zicht neer. De punten voor de goudstaven worden bij de eindtelling bepaald.

Boeren krijgen geen goudstaven.

Eindtelling

Als het spel voorbij is, worden alle goudstaven die nog op landtegels liggen uit het spel verwijderd.

Hoe meer goudstaven een speler verzameld heeft, hoe meer elke afzonderlijke goudstaaf waard is. Zie onderstaande tabel

Goudstaven Punten per goudstaaf
1-3 1
4-6 2
7-9 3
10+ 4

Voorbeeld eindtelling:[6]
Rood had aan het einde van het spel 102 punten en 7 goudstaven.
De goudstaven zijn 7 x 3 = 21 punten waard.
In totaal heeft rood 123 punten behaald.

Combinaties met andere uitbreidingen

Onderstaande opmerkingen verhelderen de interactie tussen De Goudmijnen en een aantal grote uitbreidingen.

Bruggen, Burchten & Bazaars

Een burchtheer kan goudstaven verzamelen uit het leengebied. Het maakt niet uit dat de goudstaven niet op tegels liggen van het project dat de burchttelling veroorzaakte.

 Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Kan een burcht goudstaven verzamelen die op het leengoed liggen zoals een klooster goudstaven verzamelt die op de kloostertegel en alle omliggende tegels liggen?

Antwoord: Een burcht kan ook goudstaven verzamelen, die op het leengoed van de burcht liggen. Het leengoed bestaat uit 6 tegels: de twee waarop de burcht gebouwd is, de twee rechts daarvan en de twee links daarvan. De burchtheer kan deze goudstaven pakken.

Als er meerdere spelers recht hebben op goudstaven, wordt het goud één voor één verdeeld, zoals beschreven in de spelregels. (6/2013)

De volgende voorbeelden illustreren hoe goudstaven verdeeld worden in enkele scenario's waarbij burchten betrokken zijn: [7]

 • Bij het tellen van een burcht kan de eigenaar alleen goudstaven verzamelen die op het leengoed van de burcht liggen. Goudstaven die op tegels buiten het leengoed van de burcht liggen, komen niet in aanmerking, ook al horen ze bij het project dat de telling van de burcht veroorzaakt heeft.
De spelers nemen om beurten in aanmerking komende goudstaven die op tegels liggen van de projecten die geteld worden. Afhankelijk van de gevolgde volgorde, kunnen sommige spelers die voor goudstaven in aanmerking komen achter het net vissen.


Voorbeeld 1: Het verkennen van verschillende volgordes
Voorbeeld 1A: Rood bouwt de stad waarop blauw staat af, wat een puntentelling veroorzaakt voor de burcht die bezet wordt door rood. Omdat rood aan de beurt is mag hij eerst een goudstaaf pakken en daarna blauw. Blauw kon ook aanspraak maken op de goudstaaf die rood gepakt heeft (die lag in het burchtgebied en ook op één van de tegels van de stad waar blauw de meerderheid had), maar het was in dit geval de enige optie voor rood. Dientengevolge kan blauw alleen de goudstaaf onderin de stad pakken.
Voorbeeld 1B-1: Blauw bouwt zijn stad af, waarmee ook een puntentelling voor de burcht die bezet wordt door rood veroorzaakt wordt. Omdat blauw aan de beurt is mag hij eerst een goudstaaf pakken en daarna rood. Blauw kon ook aanspraak maken op de goudstaaf die rood gepakt heeft (die lag zowel in het burchtgebied als op een tegel van de stad waarvan blauw de meerderheid heeft), maar het was in dit geval voor rood de enige optie aangezien blauw de goudstaaf onderaan de stad pakte.
Voorbeeld 1B-2: Blauw bouwt zijn stad af, waardoor de puntentelling voor de burcht die bezet is door rood veroorzaakt wordt. Doordat blauw aan de beurt is slaagt hij erin beide goudstukken te pakken. Blauw pakt eerst de goudstaaf uit het burchtgebied (zowel rood als blauw konden er aanspraak op maken), zodat rood geen goudstaven kan pakken. Tenslotte pakt blauw de goudstaaf onderaan de stad.

Voorbeeld 2: De beste uitkomst onderzoeken
Voorbeeld 2A: Blauw bouwt zijn stad af, waarmee de puntentelling van de burcht die bezet wordt door rood veroorzaakt wordt. Er liggen twee goudstaven in het burchtgebied waarvan er één op een tegel van de stad ligt waarop blauw de meerderheid heeft). Omdat blauw aan de beurt is besluit hij de goudstaaf te pakken die in het burchtgebied ligt en waarop rood ook aanspraak kon maken, zodat rood gedwongen wordt de andere goudstaaf van het burchtgebied te pakken. Tenslotte pakt blauw de goudstaaf onderaan de stad.
Blauw krijgt 2 goudstaven en rood krijgt één goudstaaf.
Voorbeeld 2B: Rood bouwt de stad die bezet wordt door blauw af waardoor een puntentelling van de burcht die bezet wordt door rood veroorzaakt wordt. Er liggen twee goudstaven in het burchtgebied, waarvan er één op de tegel ligt met een stadsdeel van de stad die bezet wordt door blauw). Omdat rood aan de beurt is, besluit hij de goudstaaf uit het burchtgebied te nemen waar blauw ook aanspraak op kon maken, zodat blauw gedwongen wordt de goudstaaf onderaan de stad te pakken. Tenslotte pakt rood de andere goudstaaf uit het burchtgebied.
Blauw krijgt 1 goudstaaf en rood krijgt 2 goudstaven.

Voorbeeld 3: De verdeling van goudstaven veroorzaken, maar er geen krijgen
Voorbeeld 3: Rood bouwt de stad van blauw af, waardoor de puntentelling van de burcht van rood veroorzaakt wordt. Rood kan echter geen aanspraak maken op goudstaven aangezien ze niet op het burchtgebied liggen. Rood krijgt derhalve geen goudstaven en blauw krijgt 2 goudstaven.


 • Bij het tellen van een burcht kan de eigenaar alleen aanspraak maken op goudstaven die op het leengoed van de burcht liggen, zelfs als ze niet op tegels liggen die bij het project horen dat de telling van de burcht heeft veroorzaakt.


Voorbeeld 4: De projecten die de telling veroorzaakt hebben zijn niet van belang
Voorbeeld 4: Rood bouwt een onbezette stad af, wat de telling van de burcht van rood veroorzaakt. Rood mag de goudstaaf die in het leengebied van de burcht ligt pakken, ongeacht of die op een tegel ligt van de stad die de telling veroorzaakte.

Voorbeeld 5: Reeks van gebeurtenissen waarbij het bouwen van een burcht betrokken is
Voorbeeld 5.1: Geel legt een klooster aan, zet er een monnik op en legt twee goudstaven neer.
Voorbeeld 5.2: Rood legt een tegel aan waarmee de kleine stad wordt afgebouwd.
Voorbeeld 5.3: Rood besluit een burcht te bouwen in plaats van de kleine stad te tellen. Omdat er geen puntentelling plaatsvindt, worden er op dit moment nog geen goudstaven verdeeld.
Voorbeeld 5.4: Blauw bouwt zijn stad af, waardoor de telling van de burcht van rood veroorzaakt wordt. Blauw en rood pakken om de beurt goudstaven. Blauw zal de twee goudstaven onderaan de stad pakken en rood zal de twee goudstaven in het leengoed van de burcht pakken, ondanks dat die goudstaven niet op het project liggen dat de telling van de burcht veroorzaakte.


 • Als een klooster in het leengoed van een burcht geteld wordt, kan de eigenaar ervan aanspraak maken op goudstaven die in de omgeving van het klooster liggen. De naastgelegen burcht kan alleen aanspraak maken op goudstaven in het leengoed van de burcht.


Voorbeeld 6: Verkennen van de telling van een klooster dat het leengoed van een burcht overlapt
Voorbeeld 6-1: Rood bouwt het klooster van geel af, waardoor de telling van de burcht van rood veroorzaakt wordt. Rood en geel pakken elk één goudstaaf, ongeacht de volgorde waarin ze gekozen worden aangezien de twee goudstaven zowel in het leengoed van de burcht als de omgeving van het klooster (d.w.z. op de kloostertegel of een omliggende tegel) liggen.
Voorbeeld 6-2: Geel bouwt zijn klooster af, waardoor de telling van de burcht van rood veroorzaakt wordt. Geel en rood pakken elk één goudstaaf, ongeacht de volgorde waarin ze gekozen worden, aangezien de twee goudstaven zowel in het leengoed van de burcht als de omgeving van het klooster (d.w.z. de kloostertegel en de omgliggende tegels) liggen.


De graancirkels toevoeging

Bij elke mini-uitbreiding zit een tegel van de 7e mini-uitbreiding De Graancirkels De Graancirkels. Deze uitbreiding is met slechts één tegel te spelen, maar het is het beste om met alle 6 de tegels te spelen. [8]

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 9 (8 + 1 graancirkel)
Goldmines C1-01.png ×1
Goldmines C1-02.png ×1
Goldmines C1-03.png ×1
Goldmines C1-04.png ×1
Goldmines C1-05.png ×1
Goldmines C1-06.png ×1
Goldmines C1-07.png ×1
Goldmines C1-08.png ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Officiële verheldering van de uitgever Als een burcht wordt afgebouwd, kan de eigenaar aanspraak maken op de goudstaven die in de 6-tegelige omgeving van de burcht liggen: de 2 tegels waarop de burcht gebouwd is, de 2 tegels links ervan, en de 2 tegels rechts ervan. De eigenaar van de burcht heeft niet noodzakelijkerwijs recht op de goudstaven die bij het project horen dat het afbouwen van de burcht veroorzaakte (tenzij die goudstaven ook binnen het leengebied van burcht liggen of de eigenaar van de burcht ook de meerderheid op het hoofdproject heeft). (6/2013)
 2. Interpretatie uit de gemeenschap In het algemeen worden goudstaven op de tegels van een afgebouwd project verdeeld bij de puntentelling van het project. Welke goudstaven hierbij betrokken zijn is afhankelijk van het project waarvoor punten worden geteld:
  • Projecten die alleen goudstaven verdelen die op hun tegels liggen:
   • Wegen
   • Steden
  • Projecten die goudstaven verdelen die op de projecttegel en aangrenzende tegels liggen:
   • Kloosterachtige gebouwen: kloosters, abdijen, cultusplaatsen, Duitse kloosters (met een monnik), Nederlandse & Belgische kloosters (met een monnik), Japanse gebouwen (met een monnik), Darmstadt-kerken
   • Tuinen
   • Baba Yaga's hut
   • Duitse burchten
   • Kerkhoven
   • Spookslotten
  • Projecten die goudstaven verdelen die op de projecttegel en wegtegels die daarmee verbonden zijn liggen:
   • Duitse kathedralen
  • Projecten die goudstaven verdelen die op aan het project grenzende tegels liggen:
   • Burchten
 3. Interpretatie uit de gemeenschap Als gevolg van deze spelregels worden er geen goudstaven verdeeld als een onbezet project afgebouwd wordt aangezien er geen speler is die daarop de meerderheid heeft.
 4. Interpretatie uit de gemeenschap In het algemeen betekent dit dat als er één of meer projecten bij de puntentelling betrokken zijn, de speler die aan de beurt is (als die aanspraak kan maken op goudstaven) de eerste goudstaaf kiest en daarbij mag kiezen uit alle goudstaven waarop hij aanspraak mag maken. De volgende speler (met de klok mee) die aanspraak kan maken op een goudstaaf mag er nu één van pakken. Merk op dat omdat een speler de vrije keus heeft welke goudstaaf hij eerst pakt (als dat er meer dan één is), ervoor kan zorgen dat een andere speler die eerst wel aanspraak op een goudstaaf kon maken er geen meer kan pakken omdat die al weggenomen is voordat die speler aan de beurt komt. (6/2013)
 5. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de versie van de spelregels van RGG staat "spelers die punten krijgen voor projecten met goudstaven nemen één goudstaaf voor elk project waarvoor ze punten krijgen en waarop goudstaven liggen." Dit lijkt af te wijken van de spelregels van HiG waar de regel is dat je maar één goudstaaf tegelijk mag pakken.
 6. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze aanvullende verheldering van de spelregels komt uit de Big Box 4-editie van de spelregels.
 7. Interpretatie uit de gemeenschap Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de verhelderingen die verschaft zijn door Kettlefish in de volgende gesprekken, volgens de verheldering verschaft door Christof Tisch van 6/2013.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap Merk op dat de tegels van De Graancirkels die bij de mini-uitbreidingen zitten anders zijn dan de tegels in de oorspronkelijke Graancirkels uitbreiding (aangeduid als "Graancirkels I").