Zlaté doly (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Goldmines (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Zlaté doly (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině
ZLATO!!! Vzrušující nález tohoto drahého kovu a vidina velkého bohatství přilákaly do okolí Carcassonne mnoho hledačů. Kdo z nich uspěl, bude jasné až na konci hry.

Other languages:
Goldmines C1-08.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Goldmines C3 Tile H.pngPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Zlaté doly Zlaté doly
Gold Mines C2 Tile H.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


ZLATO!!! Vzrušující nález tohoto drahého kovu a vidina velkého bohatství přilákaly do okolí Carcassonne mnoho hledačů. Kdo z nich uspěl, bude jasné až na konci hry.

Úvod

Symbol GoldMines C1C2.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Zlaté doly Zlaté doly v edici C1, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2012 jako součást Big Box 4 Big Box 4. Dříve ve stejném roce byly pravidla publikovány jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál [1]

 • 8 kartiček krajiny se symbolem zlata
Logo Gold C1.png
symbol zlata
 • 16 zlatých cihliček ze dřeva
Figure Gold.png

Pravidla

Příprava hry  

Kartičky se symbolem zlata zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny. Zlaté cihličky mějte po ruce.

Přiložení kartičky  

Pokud hráč táhne kartičku se symbolem zlata, přiloží ji podle obvyklých pravidel na herní plán. Poté musí na tuto kartičku a také na jednu sousední kartičku (i diagonálně) umístit po jedné zlaté cihličce. Při každém přiložení kartičky se zlatem budou tedy umístěny právě dvě zlaté cihličky. Zlatou cihličku je možné umístit i na kartičku, na které již jedna nebo více zlatých cihliček z předcházejících tahů leží. Zlatá cihlička nepatří ke konkrétní části krajiny, ale ke všem částem krajiny na dané kartičce.

Umístění družiníka  

Po umístění zlatých cihliček může hráč běžným způsobem umístit figurku.

Započítání bodů  

Pokud kartička se symbolem zlata po položení na herní plán dokončí část krajiny, je tato část krajiny vyhodnocena jako obvykle. [2]

Ve chvíli, kdy je uzavřena některá z částí krajiny, která se nachází i na kartičce s jednou nebo více zlatými cihličkami, jsou tyto cihličky přiděleny. Hráč, který má v právě uzavřené části krajiny převahu, dostane všechny tyto zlaté cihličky. K cestě či městu patří všechny kartičky, na kterých cesta či město leží. Ke klášteru patří kartička s klášterem a osm sousedních kartiček. [3] [4] [5]


Goldmines C1 example1.png
Příklad 1: Modrý přiloží kartičku se symbolem zlata a umístí zlaté cihličky na tuto a jednu sousední kartičku.


Goldmines C1 example2.png
Příklad 2: Červený dokončí město a vezme si 3 zlaté cihličky z kartiček tohoto města.

Při přiložení kartičky se zlatem platí následující pořadí akcí:

 1. Přiložení kartičky (se symbolem zlata)
 2. Umístění zlatých cihliček
 3. Umístění družiníka
 4. Započítání bodů
 5. Přidělení zlatých cihliček

Pokud má v uzavřené části krajiny na kartičkách se zlatými cihličkami převahu společně více hráčů nebo je uzavřeno více částí krajiny zároveň, platí následující:
Postupně od hráče, který je právě na tahu si hráči po jedné rozebírají zlaté cihličky, na které mají nárok. Hráči si berou cihličky do té doby, dokud jsou nějaké k dispozici. [6]

Goldmines C1 example3.png
Příklad 3: Červený je na tahu a dokončí cestu. Červený a modrý mají nárok na celkem 3 cihličky. První si vezme červený, protože je na tahu, druhou modrý, třetí opět červený.

Sebrané zlaté cihličky si každý hráč dá před sebe na stůl tak, aby na ně všichni hráči viděli.

Sedláci žádné zlaté cihličky nedostávají.

Závěrečné vyhodnocení

Na konci hry všechny zlaté cihličky, které zůstaly ležet v krajině, odstraňte ze hry.

Po závěrečném vyhodnocení spočítejte, kolik cihliček každý hráč nasbíral. Čím je tento počet vyšší, tím více přináší každá cihlička bodů – viz následující tabulka. Boby za zlaté cihličky si na konci hry zaznamenejte na počítadle bodů.

Počet
cihliček
Body za
každou cihličku
1-31
4-62
7-93
10+4

Příklad závěrečného vyhodnocení: [7]
Červený získal celkem 102 bodů a nasbíral 7 cihliček.
Za cihličky dostane 7 x 3=21 bodů.
Konečný bodový zisk červeného je 123 bodů.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Následující poznámky objasňují, jak Zlaté doly spolupracují s několika hlavními rozšířeními.

Mosty a hradyMosty a hrady

Výklad pravidel komunitou Po dokončení hradu, může hráč brát zlaté cihličky ze všech šesti kartiček které patří do okolí hradu. Nezáleží na tom, zda se zlaté cihličky nacházejí na kartičkách s územím, které spustilo vyhodnocení hradu.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme v případě dokončení hradu brát zlaté cihličky z kartiček v jeho okolí (stejně jako u kláštera je možné brát zlaté cihličky z kartičky s klášterem a kterékoli z navazujících okolních kartiček)?

Odpověď: Pokud je dokončen hrad, můžete brát zlaté cihličky nacházející se na kterékoli z kartiček v okolí hradu. Okolí hradu má 6 kartiček: dvě s postaveným hradem, dvě napravo a dvě nalevo, od něj. Hradní pán může brát zlaté cihličky z celého tohoto prostoru.

Pokud má na zlaté cihličky nárok více hráčů, rozdělují se postupem popsaným v pravidlech. (6/2013)

Následující příklady ukazují, jak se zlaté cihličky rozdělují v některých situacích s hrady: [8]
 • Při hodnocení hradu může jeho majitel brát zlaté cihličky umístěné pouze v jeho okolí. Jakékoli zlaté cihličky mimo tento prostor se nepočítají i když třeba patří k území, které spustilo vyhodnocení hradu.
Hráči se při rozebírání zlatých cihliček umístěných na kartičkách hodnoceného území, střídají. V závislosti na dodržení pořadí mohou někteří hráči s vhodnými zlatými cihličkami nebrat nakonec žádné.


Příklad 1: Postup v různých situacích
Goldmines C1 Scoring Castle Example 0B.png
Příklad 1B-1: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. První si vezme cihličku modrý, po něm červený (modrý měl také nárok na cihličku, kterou si vzal červený). V tomto případě je to pro červeného jediná možnost, protože modrý vzal zlatou cihličku ve spodní části města.
Goldmines C1 Scoring Castle Example 0B.png
Příklad 1B-1: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. První si vezme cihličku modrý, po něm červený (modrý měl také nárok na cihličku, kterou si vzal červený). V tomto případě je to pro červeného jediná možnost, protože modrý vzal zlatou cihličku ve spodní části města.
Goldmines C1 Scoring Castle Example 0C.png
Příklad 1B-2: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. Modrému se podaří získat obě zlaté cihličky. Modrý si nejprve vezme cihličku v okolí hradu (na její získání měli nárok oba hráči). Červený tedy nezíská žádnou cihličku. Nakonec si modrý vezme cihličku v dolní části města.

Příklad 2: Zkoumání nejlepšího výsledku
Goldmines C1 Scoring Castle Example 1A.png
Příklad 2A: Modrý je na tahu. Dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. V okolí hradu jsou dvě cihličky (každá z nich jedena je umístěna na části města obsazeného modrým). První si vezme cihličku modrý a rozhodne se vzít cihličku z okolí hradu (na tuto cihličku měl nárok rovněž červený. Červený je tedy nucen vzít si druhou cihličku v okolí hradu. Nakonec si modrý vezme cihličku v dolní části města.
Modrý získá 2 zlaté cihličky a červený jednu.
Goldmines C1 Scoring Castle Example 1B.png
Příklad 2B: Červený je na tahu. Dokončí město modrého hráče a spustí vyhodnocení svého hradu. V okolí hradu jsou dvě cihličky z nichž jedena je umístěna na části města obsazeného modrým). První si vezme cihličku červený a rozhodne se vzít cihličku z okolí hradu (na tuto cihličku měl nárok rovněž modrý). Modrý je tedy nucen vzít si cihličku v dolní části města. Následně si červený vezme druhou cihličku z okolí hradu.
Modrý získá 1 zlatou cihličku a červený 2.

Příklad 3: Nezískání žádné cihličky při úkonu rozebírání zlatých cihliček
Goldmines C1 Scoring Castle Example 3.png
Příklad 3: Červený dokončí město modrého hráče a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený ovšem nemá nárok na žádnou cihličku, protože se ani jedna nenachází v okolí hradu. Červený proto neobdrží žádnou cihličku a modrý obdrží 2.


 • Při hodnocení hradu má jeho majitel nárok na zlaté cihličky umístěné pouze v okolí hradu. Zlaté cihličky nemusejí být na kartičkách patřících území, které vyhodnocení hradu vyvolalo.


Příklad 4: Území spouštějící vyhodnocení jsou bezvýznamná
Goldmines C1 Scoring Castle Example 2.png
Příklad 4: Červený dokončí neobsazené město a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený si vezme cihličku v okolí hradu, bez ohledu, že se nenachází na části města, které spustilo vyhodnocení.

Příklad 5: Postup zahrnující stavbu hradu
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 1.png
Příklad 5.1: Žlutý přiloží kartičku s klášterem, umístí mnicha a dva zlaté cihličky.
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 2.png
Příklad 5.2: Červený přiloží kartičku a dokončí malé město.
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 3.png
Příklad 5.3: Červený se rozhodne postavit hrad místo toho, aby za malé město získal body. Protože se žádné hodnocení nekoná, nejsou v tomto okamžiku rozdělovány žádné zlaté cihličky.
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 4.png
Příklad 5.4: Modrý dokončí své město a spustí vyhodnocení hradu červeného hráče. Modrý a červený budou střídavě brát cihličky. Modrý si vezme dvě cihličky v dolní části města a červený dvě cihličky z okolí hradu, bez ohledu, že cihličky nejsou na území které spustilo vyhodnocení hradu.


 • Pokud hodnotíte klášter nacházející se v okolí hradu, může brát zlaté cihličky umístěné na přilehlých kartičkách v okolí klášteru. Majitel sousedního hradu, může brát zlaté cihličky pouze v okolí hradu.


Příklad 6: Zkoumání vyhodnocení klášteru překrývajícího se s okolím hradu
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 4A.png
Příklad 6-1: Červený dokončí klášter obsazený žlutým hráčem a spustí vyhodnocení svého hradu. Červený a žlutý si vezmou po jedné cihličce a protože obě cihličky jsou jak v okolí hradu, tak v okolí kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousední kartičce), nezáleží na pořadí v jakém jsou vybrány.
Goldmines C1 Scoring Cloister Example 4B.png
Příklad 6-2: Žlutý dokončí svůj klášter a spustí vyhodnocení hradu obsazeného červeným hráčem. Žlutý a červený si vezmou po jedné cihličce a protože obě cihličky jsou jak v okolí hradu, tak v okolí kláštera (tj. na kartičce s klášterem nebo na jakémkoli sousední kartičce), nezáleží na pořadí v jakém jsou vybrány.

Seznam kartiček

Celkem kartiček: 8
Goldmines C1-01.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Goldmines C1-02.png 1×
 
Goldmines C1-03.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Goldmines C1-04.png 1×
 
Goldmines C1-05.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Goldmines C1-06.png 1×
 
Goldmines C1-07.png 1×
 
Goldmines C1-08.png 1×
 + Symbol CarcassonneC.png
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Logo Gold C1.png | symbol zlata
 • Symbol CarcassonneC.png - označuje kartičku s vyobrazeným klášterem: Feat Cloister C1.png

Kartička s obrazcem v obilí

V každém z šesti samostatných minirozšíření najdete 1 kartičku krajiny z dalšího minirozšíření „Kruhy v obilí Kruhy v obilí“. Toto rozšíření je možné přidat do hry i po jedné kartičce, nejlépe se však hraje se všemi šesti kartičkami dohromady. [9]

Celkem kartiček: 1
GoldminesCC C1-09.png 1×
 
Vysvětlivky
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Samostatně vydané rozšíření obsahuje navíc 1 kartičku krajiny s obrazcem v obilí.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta není součástí tištěných pravidel od Mindoku.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Po dokončení hradu si jeho majitel může vzít zlatou cihličku ze všech šesti kartiček v okolí hradu (2 kartičky na kterých je postaven hrad, 2 kartičky nalevo od něj a 2 kartičky napravo). Vlastník hradu nemusí mít nárok na zlaté cihličky spojené s územím, které zapříčinilo dokončení hradu (pokud se tato zlatá cihlička nenachází v okolí hradu nebo pokud vlastník hradu má také převahu v dokončeném území). (6/2013)
 4. Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že všechny zlaté cihličky na kartičkách dokončeného území se po jeho vyhodnocení, rozdělí. Podle typu území se může lišit prostor ze kterého je možné zlaté cihličky brát:
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky pouze z kartiček na kterých se území nachází:
   • Cesta
   • Města
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičce s daným územím a přilehlých okolních kartičkách:
   • Náboženské stavby: kláštery, opatství, svatyně, Německé kláštery (s mnichem), Holandsko-belgické kláštery (s mnichem), Japonské budovy (s mnichem), Darmstadské kostely.
   • Zahrady
   • Chaloupka baby Jagy
   • Německé hrady
   • Hřbitov
   • Zámek
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičce s daným územím a připojených okolních kartičkách s cestou:
   • Německé katedrály
  • Území, kde je možné brát zlaté cihličky na kartičkách přilehlých k území:
   • Hrady
 5. Výklad pravidel komunitou Z pravidel vyplývá, že zlaté cihličky které se neházejí na kartičkách neobsazeného dokončeného územím se nerozdělují, protože území nevlastnil žádný hráč.
 6. Výklad pravidel komunitou Obecně platí, že pokud se jedná o jedno nebo více území, vybírá si hráč na tahu (pokud má na zlatou cihličku nárok) první zlatou cihličku a může si vybrat z kterékoli na níž má nárok. Další hráč (v pořadí podle hodinových ručiček), si pak může vybrat další zlatou cihličku na kterou má nárok. Všimněte si, že vzhledem k tomu, že si hráč může vybrat, který zlatou cihličku si vezme jako první (pokud je jich na výběr více), může jiný hráč, který měl mít původně nárok na zlatou cihličku, o ni přijít, pokud byl tato zlata cihlička vyzvednuta dříve, než na něj přišla řada. (6/2013)
 7. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Toto dodatečné vysvětlení pravidel pochází z pravidel Big Box 4 Big Box 4.
 8. Výklad pravidel komunitou Tyto příklady jsou odvozeny od vysvětlení, které poskytl Kettlefish, na základě vysvětlení která poskytl Christof Tisch. Vysvětlení naleznete na následujících stránkách: (6/2013)
 9. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že kartičky s obrazcem v obilí obsažené v Mini 1-6 se liší od kartiček které byly vydány samostatně (tato verze je nazývána „Kruhy v obilí I“).