De Toren (1e editie)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tower (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:
Tower C1-15.png Je leest nu de spelregels voor dit tegelontwerp.
Tower C2 Tile K.jpgOpen de volgende spelregels als jouw tegels er zoals deze tegel uitzien.
De Toren De Toren
Hebben jouw tegels een ander ontwerp, kies dan een spel uit Spin-offs.Rule selection by design Spin-offs.png


Box Tower C1 999.png

999 Games

Algemene informatie en opmerkingents

Expansion symbol

The Tower werd oorspronkelijk uitgebracht door Hans im Glück in 2006. De tegels van de eerste Duitse uitgaven hadden geen uitbreidingssymbool.

Dit is de vierde grote uitbreiding voor Carcassonne en introduceert een nieuw aspect in het spel. Met deze uitbreiding kun je torens bouwen waarmee je de meeples van tegenspelers gevangen kunt nemen en vast kunt houden voor een losprijs of wachten op gevangenenruil.

Nieuwe mogelijkheden/dingen zijn:

 • Torens

Een Carcassonne-uitbreiding zou niet echt een Carcassonne-uitbreiding zijn als er geen nieuwe tegels bij zouden zitten, dus tref je in de doos ook 18 tegels aan met stadsdelen, wegdelen en kloosters in nieuwe samenstellingen én de nieuwe torenbouwplaatsen die bijdragen een het maken van een nog mooier speelveld.

Speelmateriaal

 • 18 niewe land tegels
 • 30 toren stukken (in een neutrale kleur)
Figure Tower.png
 • 1 toren als tegel dispenser [1]
Tower C2 Feature Tile Tower.png

Spelregels

Voorbereiding

De 18 tegels worden door de andere tegels heen gemixt.

Elke speler krijgt een aantal torenstukken, afhankelijk van het totaal aantal spelers.

Aantal spelers Torendelen
2 players Figure Tower.png ×10
3 players Figure Tower.png ×9
4 players Figure Tower.png ×7
5 players Figure Tower.png ×6
6 players Figure Tower.png ×5

Landtegel leggen

De nieuwe landtegels worden op de gebruikelijke manier geplaatst. Afgezien van de Tegel met torenfundatie zijn er geen nieuwe elementen op de tegels.

Tegel met torenfundatie
U ziet de 'nieuwe spelelement op het rechter midden van de tegel - de fundatie van een oude toren.
Tegel met een torenfundatie en een brug
Merk op dat in de getoonde tegel de weg over de brug beide weilanden scheidt.

Het plaatsen van een horige

In plaats van de fee te verplaatsen of een volgeling, bouwmeester of varken in te zetten, mag een speler nu besluiten een van zijn of haar torenstukken te plaatsen op een willekeurige tegel met een torenfundatie die al in het spel is, of op een toren die al in aanbouw is.; [2] of om de bouw van een toren te voltooien door een volgeling er bovenop te zetten.... [3]

Plaats een torenstuk en neem een gevangene

Wanneer een speler een torendeel plaatst, mag hij of zij een horige gevangen nemen. [4] [5] [6] [7] [8] Bouwmeesters en varkens kunnen niet gevangen genomen worden. [9] Welke horigen gevangen kunnen worden genomen hangt af van de hoogte van de toren waarop het torenstuk zojuist is geplaatst. Heeft de toren één verdieping, dan heeft de speler de keuze uit vijf tegels waarvan een horige gevangen kan worden genomen: de torentegel zelf, en de tegels die er horizontaal en verticaal mee in verbinding staan.

Als de toren tot de tweede verdieping is gebouwd, heeft de speler negen mogelijkheden om een gevangene te nemen.

Met elk geplaatst stuk op de toren wordt het bereik ervan met vier tegels vergroot.. [10] Het is mogelijk om gevangenen te nemen over ‘gaten‘ in de tegelplaatsing, evenals over andere torens van enige hoogte.. [11] Er is geen limiet aan de hoogte van een toren....

The RooD speler plaatst het torenstuk en neemt de BLauwe volgeling op tegel 4 gevangene
De Rode speler plaatst het tweede torenstuk en heeft nu de mogelijkheid deze volgenlingen gevangen te nemen. De Groenen volger op tegel 1, de Blauwe volger op tegel 6, of de Gele volger op tegel 9.

Als de speler een volgeling van een andere speler gevangen neemt, dan moet de overnemende speler de gevangene duidelijk voor zich neerzetten. Neemt de speler een van zijn eigen volgelingen gevangen, dan moet deze terug in de voorraad worden gelegd. Wordt de laatste dief, ridder of boer van een speler verwijderd van een weg, stad of boerderij waar de bouwmeester of het varken van de speler staat, dan wordt ook de bouwmeester of het varken verwijderd en teruggegeven aan de speler.. [12]

Zet een volgeling op een toren

Zet een volgeling op een toren

Als een horige bovenop een toren is gezet, [13] [14] [15] [16] [17] is de toren afgebouwd en mag die niet verder verhoogd worden. [18] De horige blijft tot het einde van het spel bovenop de toren staan en wordt daar niet meer van verwijderd of aan de speler teruggegeven, tenzij hij door de draak wordt opgevreten [19] [20] [21]of door een andere toren gevangengenomen wordt. [22] [23] [24] [25] Dit kan nuttig zijn als een speler een meer waardevolle horige tegen gevangenname wil beschermen.

Gevangenen

Horigen worden uitgewisseld

Telkens als twee spelers een horige van elkaar gevangen hebben genomen, worden die onmiddellijk geruild en keren ze naar hun eigenaren terug. Daar zijn geen onderhandelingen voor nodig of toegestaan. De gevangenruil is automatisch! [26] Als één van de spelers meerdere gevangenen van de andere speler heeft, mag de eigenaar beslissen welke gevangene hij terugkrijgt. [27]

Daarnaast mag een speler tijdens zijn beurt besluiten om de losprijs te betalen [28] en één gevangene van één tegenspeler terugkopen. [29] In dit geval, zet de speler zijn scorepion drie plaatsen achteruit op het scorespoor, en de scorepion van de tegenspeler gaat drie plaatsen vooruit. Als de speler geen 3 punten heeft, kan hij de losprijs niet betalen en zijn horige niet terugkopen. [30] Eenmaal teruggekeerd, mag deze horige onmiddellijk opnieuw worden ingezet.

Huisregels

Torens mogen geen horigen voorbij "gaten" gevangen nemen. (Met dank aan viberunner)

Een gevangen meeple kan niet worden teruggegeven door betaling van losgeld (de "Oog om oog" regel). (Met dank aan keyofnight)

Een toren met één verdieping kan alleen een volgeling op zijn eigen tegel slaan. Elke extra verdieping voegt een extra tegel bereik toe in elke richting - de snelheid van toenemend bereik is hetzelfde als de normale regels, maar het startpunt is minder krachtig (de "No Surprises" regel). (Met dank aan keyofnight)

Een toren kan ook volgelingen slaan op diagonale tegels van de toren. De afstand tot de gevangen tegel wordt beschouwd als het kleinste aantal horizontale en verticale zetten dat nodig is om daar te komen, dus een diagonaal grenzend aan de torensteen wordt beschouwd als 2 tegels verderop. (Met dank aan Yi Niu)

Tegelverdeling

Totaal aantal tegels: 18
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×2
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1
link={{{link}}} ×1

Voetnoten

Kijk op de Pictogrammen pagina voor uitleg over en licensering van de pictogrammen.

 1. Interpretatie uit de gemeenschap De toren uit elkaar halen wordt afgeraden. De stenen kunnen zowel van boven als van beneden worden getrokken. Wij raden aan de tegels van bovenaf te trekken, want hoe minder tegels er in de toren zitten, hoe groter het gevaar dat de andere tegels eruit vallen als ze van onderaf worden getrokken..
 2. Officiële verheldering van de uitgever Een brug die mogelijk een torenfundatie zou overspannen verhindert niet de groei van die toren, en dat een reeds aanwezige toren niet de plaatsing van een brug verhindert. Indien de twee structuren elkaar zouden hinderen, kunnen de torenstukken worden verplaatst zodat zij niet langer op het torenfundamentsymbool staan. Beide bouwwerken kunnen dan zonder conflict geplaatst worden. (11/2013)
 3. Officiële verheldering van de uitgever Een volgeling kan niet op een torenfundatie worden geplaatst om te voorkomen dat er een toren wordt gebouwd. Alleen torenblokken kunnen op torenfundaties geplaatst worden. De toren kan alleen geblokkeerd worden als hij al bestaat.
 4. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In de oorspronkelijke spelregels werden hoofdmannen niet genoemd, maar in verschillende VVV's stond dat zij op precies dezelfde manier worden behandeld als normale horigen, zoals de nieuwe regels nu beschrijven.
 5. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Er is hier een kleine verandering in de spelregels. In de oorspronkelijke spelregels stond dat het mogelijk was om één horige van een tegenstander gevangen te nemen", terwijl in de nieuwe regels alleen staat dat het mogelijk is om "één horige gevangen te nemen". Het is nu heel goed mogelijk voor een speler om te kiezen om zijn of haar eigen horigen "gevangen te nemen", in tegenspraak met een eerdere FAQ. De RGG editie van de Big Box verandert ook deze regel.
 6. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Als je een drakentegel aanlegt en een torendeel aan een toren toevoegt, wat gebeurt er dan eerst: horigen gevangennemen door de toren, of de jacht van de draak? Antwoord: Gevangenen worden eerst genomen; het plaatsen van een torenstuk is een alternatief voor het inzetten van een horige, en gebeurt dus vóór de jacht van de draak.
 7. Officiële verheldering van de uitgever Horigen op burchten zijn beschermd tegen torens, de draak en de pest.
 8. Interpretatie uit de gemeenschap Als een toren een horige met spoken gevangen neemt, gaan de spoken terug naar de algemene voorraad.
 9. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers In een eerdere FAQ stond dat bouwmeesters en varkens inderdaad gevangen konden worden genomen, aangezien zij toen horigen waren; volgens de huidige regels worden zij echter niet langer als horigen beschouwd, en kunnen zij dus niet gevangen worden genomen..
 10. Interpretatie uit de gemeenschap Met andere woorden, het aantal tegels in elke richting van de toren (de torentegel zelf niet meegerekend) is gelijk aan het aantal torenstukken in de toren..
 11. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Kan een kortere toren de volger van een hogere toren vangen, of moet de toren even hoog of hoger zijn? Antwoord: De hoogte van de toren bepaalt alleen het bereik van de ’aanval’ en heeft geen andere functie..
 12. Interpretatie uit de gemeenschap Dit komt omdat bouwmeesters en varkens niet langer als volgelingen worden beschouwd, en ze kunnen niet zelfstandig in het spel blijven..
 13. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Vreemd genoeg komt dit neer op een kleine wijziging van de spelregels omdat onder de oude spelregels bouwmeesters en varkens tot de horigen werden gerekend, en dus bovenop een toren konden worden gezet–wat ook in een FAQ bevestigd werd!
 14. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Mogen de burgemeester, transportwagen of herenboerderij op een toren gezet worden? Antwoord: Nee, de inzet van deze speelstukken is beperkt tot de projecten die in de spelregels beschreven staan.
 15. Officiële verheldering van de uitgever De abt mag ook niet op een toren worden gezet, zoals in de spelregels voor de nieuwe editie uit 2016 verhelderd werd. De circusdirecteur daarentegen mag wel op een toren worden gezet.
 16. Interpretatie uit de gemeenschap Bewakingshorigen mogen op een toren gezet worden, aangezien zij een gewone horige met een toorts voorstellen verhindert dat niet dat ze daar gezet worden.
 17. Interpretatie uit de gemeenschap Torenbouwplaatsen en de torens die erop gebouwd zijn, zijn andere projecten dan wegen, steden en weiden. Torens maken geen deel uit van de projecten waar ze op staan of die ze "raken" (ze maken geen deel uit van een stad of weide die ze raakt), er is dus geen onderlinge interactie:
  • Een horige die op een toren staat heeft geen effect op de meerderheden op projecten die de toren raken (wegen, steden of weiden) en dientengevolge is de horige ook niet betrokken bij hun puntentelling.
  • Een horige die op een toren staat wordt niet geraakt door acties die gevolgen hebben voor projecten die de toren raken, zoals een jonkvrouwsymbool.
  De horige kan echter wel gevolgen ondervinden van bepaalde interacties: de fee, de draak, de pest of het feest.
 18. Officiële verheldering van de uitgever Dit geldt slechts zolang de horige op de toren blijft staan – het is de aanwezigheid van de horige die het verhogen van de toren tegehoudt, niet het feit dat hij erop gezet is. Als de horige door de draak of een andere toren verwijderd wordt, mogen er weer torendelen aan de nu ontruimde toren worden toegevoegd. (11/2013)
 19. Officiële verheldering van de uitgever De fee mag naar een tegel worden verplaatst waar de enige horige die bovenop de toren is.
  Interpretatie uit de gemeenschap Dit betekent dat de fee aan een horige bovenop een toren kan worden toegewezen. In dat geval zet je de fee naast de toren.
 20. Officiële verheldering van de uitgever De draak vreet alle horigen op een tegel, zelfs die op een toren staan.
 21. Interpretatie uit de gemeenschap Een spook mag bij een horige op een toren gezet worden, mits het geen bewakingshorige is. Zet het spook naast de toren.
 22. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Volgens de Duitse spelregels is dit slechts een verheldering van iets wat eerder in een FAQ is gesteld. In vergelijking met de oorspronkelijke Engelstalige spelregels van Rio Grande Games, is dit echter een belangrijke wijzigiging van de spelregels. In de oorspronkelijke Duitstalige spelregels stond niets over of een horige op een toren gevangengenomen kon worden en bevestigde de FAQ dat dat wel kon. De oorspronkelijke vertaling van RGG stelde echter expliciet dat dat niet kon. Met de uitgave van de Big Box, echter, werd dat door RGG zelf gecorrigeerd, waarmee de twee sets spelregels weer met elkaar in overeenstemming gebracht werden. Om de verwarring compleet te maken, staat nu in de nieuwste spelregels van ZMG dat horigen op torens niet gevangengenomen kunnen worden. Potdorie! (bijgewerkt 3/2014)
 23. Officiële verheldering van de uitgever Een horige op een toren mag niet verjaagd worden door een jonkvrouw, aangezien de toren geen deel uitmaakt van de stad; het zijn afzonderlijke gebieden.
 24. Interpretatie uit de gemeenschap Het verwijderen van de horige op de toren door andere spelmechanismes zoals het gebruik van een feesttegel is ook mogelijk. (12/2014)
 25. Interpretatie uit de gemeenschap Door een derde spook bij een horige op een toren te zetten gaat, zoals gebruikelijk, die horige naar zijn eigenaar terug en gaan de spoken naar terug naar de algemene voorraad. De toren is vanaf dan weer open.
 26. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers De twee regels over onderhandelingen en automatische aard van de ruil betreffen een verheldering uit de spelregels van de RGG editie van de Big Box.
 27. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Dit is ook een nieuwe verheldering die niet in de oorspronkelijke spelregels voorkomt.
 28. Officiële verheldering van de uitgever De losprijs voor de hoofdman wordt niet verdubbeld. Hij mag dan groot zijn, maar hij is nog steeds maar één persoon.
 29. Officiële verheldering van de uitgever Vraag: Hoe vaak vindt het terugkopen van gevangenen plaats bij een “dubbele beurt“ (t.w. slechts éénmalig, zoals het punt voor de fee, of twee keer als onderdeel van een herhaalde stap)? Antwoord: Het gebeurt éénmaal per beurt. De dubbele beurt is [in feite] maar een enkele beurt.
 30. Beruchte verschillen in spelregels tussen edities of uitgevers Deze beperking staat noch in de oorspronkelijke Duitse spelregels van de uitbreiding, noch in de Duitse Big Box, maar wel in de spelregels van RGG en andere uitgevers later in 2006. In latere jaren hebben ook andere uitgevers zoals ZMG deze zin opgenomen.