Tunel (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Tunnel (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Tunel (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Tunnel C1 Tile 3.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Spielbox Tunnel.png
Spielbox číslo 6 2009

Úvod

Symbol Spielbox.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Tunel Tunel v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Spielbox v němčině roku 2009 jako součást samostatného rozšíření. Pravidla byly publikovány také vydavatelstvím HiG jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k českému překladu Poznámky k českému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Ač má rozšíření Tunel a rozšíření Mor stejný symbol rozšíření, nejedná se o stejné rozšíření. Rozšíření spojuje pouze stejný vydavatel Spielbox.

Herní materiál

 • 4 kartičky krajiny s tunely
 • 12 žetonů tunelu, po dvou žetonech v 6 barvách
žetony tunelu

Pravidla [1]

Příprava hry  

Čtyři kartičky s tunely se zamíchají mezi ostatní kartičky hry. Každý hráč obdrží žetony tunelů ve své barvě. Hrají-li pouze dva hráči, smí každý používat žetony tří barev, ve hře tří hráčů smí každý používat žetony dvou barev. [2]

Platí všechna pravidla základní hry s následujícími odchylkami.

Pravidla hry  

Umístění žetonu na východ z tunelu

Hráč smí během svého tahu [3] navíc umístit jeden svůj žeton tunelu na jakýkoli aktuálně neobsazený východ z tunelu (včetně vstupu do tunelu na kartičce, kterou hráč právě přiložil). Pravidla pro umisťování družiníka zůstávají bez ohledu na umisťování žetonu tunelu beze změn. [4]

Kdy vznikne podzemní tunel?

Dokud na vstupu do tunelu neleží žádný žeton tunelu, dojde zde k dočasnému přerušení průběhu cesty, aniž by došlo k její vyhodnocení. [5] I když se sem později umístí jeden žeton tunelu, zůstává nadále neuzavřená. Teprve, když se umístí druhý žeton tunelu téže barvy na jiné neobsazené vyústění tunelu (na právě přiložené kartičce nebo kterékoli jiné), dojde k definování vchodu a východu tunelu. [6] Cesta vede podzemím skrz tunel, ale ani východ z tunelu ji neuzavírá! Stejně jako dosud dojde k jejímu uzavření např. až na křižovatce.

Barva žetonů tunelu má význam pouze pro přiřazení do páru. Tunel však nepatří žádnému hráči (je stavěn pro obecné použití), takže lupič jiné barvy může získat body na cestě, která vede zčásti tunelem. V krajním případě může cesta vést i několika tunely za sebou.

Vyhodnocení

Při hodnocení uzavřené cesty se počítají pouze její viditelné úseky. [7] [8]

Tunnel C1 Sample Board.png
Příklad: Následující ukázka by hráči přinesla 6 bodů (nebo 12 bodů s hostincem):
 • Kartička s cestou vedoucí od města
 • Kartička s odbočující cestou
 • Kartička s vchodem z tunelu
 • Kartička s východem z tunelu
 • Kartička s přímou cestou
 • Kartička s křižovatkou

Po vyhodnocení zůstávají žetony tunelů na svých místech, takže je možné postavit nanejvýš 5 tunelů (nebo 6 při použití kartiček s tunely z jiných rozšíření).

Nové kartičky krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček a žetonů.

Pečlivě se pročtěte popis rozložení částí krajiny na níže uvedených kartičkách. [9]

Tunnel C1 Tile 1.jpg
Tato kartička má 2 louky (horní a spodní polovina kartičky).
Tunnel C1 Tile 2.jpg
Na této kartičce jsou 3 louky (horní polovina, vlevo dole a vpravo dole).
Tunnel C1 Tile 3.jpg
Tato kartička má 2 louky (vpravo dole a zbývající 3/4 kartičky).
Tunnel C1 Tile 4.jpg
Na této kartičce jsou 3 louky (horní polovina, vlevo dole a vpravo dole) - cesta končí u skupiny domků, nerozděluje však louku v horní části (louka vpravo nahoře a louka vlevo nahoře jsou spojeny).

Varianty  

Hráči mohou použít tunely, aby znemožnili dokončení cesty a uvěznili na ni po zbytek hry všechny družiníky. Hráče může k této situaci vést to, že otevře tunel pomocí žetonu a nikdy neumístí druhý žeton. Tato možnost vyvolala mnoho diskusí.

Pro zmírnění této situace byly navrženy některé varianty: [10]

 • Žeton tunelu smíte umístit na vstup do tunelu pouze tehdy, pokud je alespoň 1 z vašich družiníků umístěn na cestě, která je s tímto tunelem spojena. (přispěl Player77)
 • Zasažený hráč může ukrást 2. žeton tunelu a okamžitě je během svého tahu umístit, pokud majitel žetonu nevyužil alespoň jednu příležitost k jeho umístění. (přispěl Christwar Conrand - tvůrce rozšíření)
 • Oba žetony tunelů musí být umístěny současně, pokud je cesta s tunelem obsazena hráčem. Žetony tunelů by navíc neměly být přiděleny jednotlivým hráčům. (přispěl Whaleyland)
 • Hráči nemohou použít žeton tunelu k zablokování soupeřova družiníka. (přispěl corinthiens13)

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Vstupy do tunelu v dalších rozšířeních:

Výklad pravidel komunitou S pravidly pro rozšíření tunel ze Spielbox lze použít také kartičky z jiných rozšíření, na kterých je rovněž vyobrazený tunel. Pokud je na některý z těchto vstupů umístěn žeton tunelu nepočítá se cesta jako průchozí (na rozdíl od uvedených pravidel).

 • Kartičky v jiných rozšířeních:
Princess And Dragon C1 Tile 16.jpg
Princezna
a drak
Abbey And Mayor C1 Tile 08.jpg
Opatství
a starosta
EasterCarcassonne C1 Tile 18.png
Velikonoce
v Carcassonne
CityGates C1 Tile 20.png
Městské brány
Family Feud C1 22.png
Rody
(fanouškovské
rozšíření)

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Hráč získá kartičku loupeživého rytíře, pokud umístěním žeton tunelu v danou chvíli dokončí nejdelší cestu ve hře.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pokud máme dvě dlouhé nezávislé cesty spojené tunelem se stejnobarevnými žetony tunelů, stává se v tomto okamžiku cesta nejdelší cestou? Kdo získá kartičku loupežného rytíře: hráč, který umístil poslední žeton tunelu, nebo hráč, který přiložil poslední kartičku s ohledem na obě cesty včetně kartiček s tunely?

Odpověď: V tomto případě získá kartičku loupežného rytíře hráč, který umístil poslední žeton tunelu, nikoli hráč, který přiložil poslední kartičku kombinované cesty.

Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 4
Tunnel C1 Tile 1.jpg 1×
 + Popis
Tunnel C1 Tile 2.jpg 1×
 + Popis
Tunnel C1 Tile 3.jpg 1×
 + Popis
Tunnel C1 Tile 4.jpg 1×
 + Popis
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Feature Tunnel C1.png | tunel
Celkem žetonů: 12

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Pro toto rozšíření byly publikovány tři sady pravidel: pravidla původně publikovaná v časopise Spielbox, pravidla na webových stránkách HiG a na jejich základě anglický překlad na webových stránkách Spielboxu. Jako základ pro tuto stránku jsme použili verzi pravidel od HiG a v případě potřeby upozorníme na případné rozdíly mezi jednotlivými vydáními.
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V pravidlech zveřejněných ve Spielboxu se uvádí, že při hře dvou hráčů si každý může vzít dvě sady žetonů.
 3. Výklad pravidel komunitou Konkrétní čas během tahu není uveden, což znamená, že žeton lze umístit kdykoli během tahu. (10/2014)
 4. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato poslední věta se v pravidlech zveřejněných ve Spielboxu nevyskytuje; upřesňuje, že hráč může ve stejném tahu umístit družiníka i žeton tunelu.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Následující část je oproti pravidlům publikovaným ve Spielboxu značně přepracována a vyjasňuje se v nich řada otázek.
 6. Výklad pravidel komunitou V pravidlech Spielboxu je pouze uvedeno, že vchod a východ z tunelu jsou „definovány“, ale domníváme se, že je třeba rozlišovat mezi dokončenou cestou a dokončeným tunelem. Anglický překlad Spielboxu tak nečiní a je potenciálně matoucí.
 7. Výklad pravidel komunitou Zdálo by se logické, že pokud jsou vchod a východ tunelu na stejné kartičce, měly by se v případě hodnocení počítat pouze za jeden bod, stejně jako se dvě části města na jedné kartičce počítají pouze jako 1 kartička.
 8. Výklad pravidel komunitou Ačkoli to není uvedeno, hodnotí se dokončená cesta s žetony tunelů během běžné fáze hodnocení, protože pravidla neuvádějí jinou možnost. (10/2014)
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Tato upřesnění potvrdil autor rozšíření Christwart Conrad. Kartička RRRR má 3 samostatné louky.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Rádi bychom si ověřili, zda cesta končící u skupiny domů rozděluje louku, či nikoli. Jinými slovy, má tato kartička 3 nebo 4 louky?

  Odpověď: Tato kartička má 3 louky. (8/2021)

  Tunnel C1 Tile 4.jpg

  Poskytl také odkaz na BGG, kde se o loukách na čtyřech kartičkách diskutuje.

  https://boardgamegeek.com/thread/1001627/tunnels-and-fields

 10. Výklad pravidel komunitou První dvě varianty byly diskutovány ve dvou po sobě jdoucích příspěvcích dostupných na BGG: https://boardgamegeek.com/thread/455033/article/4894966#4894966 Zbývající varianty byly diskutovány v několika příspěvcích na Carcassonne Central (odpovědi #2 a #10): https://www.carcassonnecentral.com/community/index.php?topic=5481.msg79746#msg79746