Mor (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page The Plague (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Mor (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Plague C1 Tile 05.jpg Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky.
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Toto rozšíření zasahuje hluboko do hry. Ničivá morová rána způsobuje, že je důležité samotné uspořádání hry. Po zdánlivě neškodné inkubační době lze brzy dojít k závěru, že tváří v tvář moru není možné získat žádné body. Nenechte se však oklamat! Morovou nákazu je možné nasměrovat směrem ke svým soupeřům a - na druhé straně vymýcené nákazy - ochránit se a bez dalších překážek sbírat body.

Úvod

Symbol Spielbox.png
symbol rozšíření

Následující česká pravidla pro rozšíření Mor Mor v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Spielbox v němčině roku 2010 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotném rozšíření naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Ač má rozšíření Mor a rozšíření Tunel stejný symbol rozšíření, nejedná se o stejné rozšíření. Rozšíření spojuje pouze stejný vydavatel Spielbox.

Všeobecné pravidlo:

Od šesti žetonů morových hejn se šíří mor po celém Carcassonne. Jakmile se žeton morového hejna dostane do hry, musí každý hráč ve svém tahu šířit mor dál. Figurka na zasažené kartičce je bez ohodnocení odstraněna. Lze se však pokusit před morem utéct - na téže cestě, louce nebo v témže městě. V dalším průběhu hry mohou hráči morové hejno vymýtit, mor se tak v určitých oblastech již nesmí šířit.

Definice:

 • Morová kartička s aktivním morovým hejnem a všemi sousedními červenými blechami vytváří aktivní morovou oblast. Rovněž aktivní morové hejno bez sousedících blech se také považuje za aktivní morovou oblast.
 • Navzájem sousedící žetony blech s růžovou stranou nahoru tvoří skrytou morovou oblast.
 • Morová kartička, na níž leží neaktivní morové hejno (loukou nahoru) je před morem v bezpečí. Nikdy se nemůže stát součástí morové oblasti.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny se symbolem morového doktora, na nichž mor vypukl („morové kartičky“)
Plague C1 Doctor Symbol.jpg
symbol morového doktora
 • 18 žetonů blech které ukazují, kam se nákaza rozšířila (červená strana = aktivní, růžová strana = neaktivní).
Token Plague Flea front C1C2.png
přední strana žetonu blechy
Token Plague Flea back C1C2.png
zadní strana žetonu blechy
 • 6 žetonů morových hejn: přední strana (krysa s číslem 1-6) = aktivní morové hejno, zadní strana (louka) = mor vymýcen.
Token Plague Outbreak stacked C1.png
přední strana žetonu morového hejna
Token Plague Outbreak C1 back.png
zadní strana žetonu morového hejna

Pravidla

Příprava hry  

Startovní kartičku umístěte doprostřed herního plánu lícem nahoru. Zamíchejte kartičky základní hry [1] a 17 z nich odpočítejte. Tyto kartičky se budou brát jako první. Poté smíchejte nové kartičky morových hejn se zbývajícími kartičkami. [2] Žetony morových hejn a blech se připraví tak, aby byly po ruce.

Pravidla hry  

První morové hejno

Plague C1 Outbreak Token 01.png
žeton morového hejna
s číslem "1"

Jakmile hráč vytáhne první morovou kartičku, přiloží ji podle obvyklých pravidel. Tím vytvořil aktivní morovou oblast, z které se bude šířit mor. Na symbol morového lékaře položí morové hejno č. 1 (s krysou a číslem nahoru). Hráč, který přiloží morovou kartičku, nesmí umisťovat žádnou figurku. [3]

Poznámka: Žeton morového hejna nikdy nerozděluje louku.

Šíření moru

Token Plague Flea front C1C2.png
žeton blechy

Jakmile se objeví první morové hejno, šíří se mor v každém následujícím tahu dále. Počínaje hráčem po levici toho, kdo umístil první morovou kartičku, si každý hráč na tahu vezme jednu z blech, které jsou po ruce. Hráči blechy pokládají aktivní stranou nahoru na kartičky sousedící (vodorovně nebo svisle, nikoli úhlopříčně) s morovým hejnem. Na kartičku je možné umístit pouze jednu blechu. [4] [5]

V dalším průběhu hry je možné blechy pokládat na kartičky sousedící s těmi, na kterých leží blechy aktivní stranou nahoru. Pokud se blecha umístí na kartičku s jednou nebo více figurkami, vrátí se tyto figurky zpět svým vlastníkům, aniž by následovalo bodování. [6] [7] [8] [9]

Hráč na tahu určuje, ve kterém okamžiku jeho tahu se mor bude šířit. [10]

Útěk

Jakmile mor jednou vypukl, může každý hráč navíc ve svém tahu (v libovolný moment) utéci s jednou (nikoli více) svou figurkou tak, že ji posune po téže cestě, louce nebo v témže městě libovolně daleko a zanechá ji na nějaké jiné kartičce. [11] [12]

Poznámka: Jestliže se dá na útěk lupič, nesmí na cestě překročit křižovatky nebo rozcestí. Jestliže se dá na útěk sedlák, dostane se dál pod mostem, nesmí však překročit žádnou cestu a samozřejmě opustit svou louku. Mniši v klášteře utéci nemohou.

Figurka nesmí utéci na nebo přes kartičky, na nichž leží blecha (aktivní či neaktivní) nebo aktivní morové hejno (s krysou nahoru). [13] Rovněž také nesmí utéct na nebo přes kartičky, na kterých se již nacházejí jiné figurky. A samozřejmě není možné překračovat místa, kde dosud neleží žádné kartičky. [14] [15]

Nové vypuknutí moru

Jakmile si některý hráč vytáhne a přiloží další morovou kartičku, umístí se na ni žeton morového hejna s nejbližším vyšším dostupným číslem. Nyní se mor začíná šířit také odtud. Hráč, který morovou kartičku přiložil, ve svém tomto tahu již neumisťuje žádnou blechu! Od této chvíle mají hráči možnost si vybrat, kterou z aktivních morových oblastí budou rozšiřovat.

Token Plague Outbreak stacked C1.png
očíslované žetony morových hejn
Pozor: Na kartičku s morovým hejnem se nikdy blecha neumisťuje!

Vymýcení morového hejna

Token Plague Outbreak C1 back.png
žeton morového hejna
otočený neaktivní stanu

Jakmile na začátku tahu některého hráče již není žádná blecha po ruce, dojde k vymýcení morového hejna s nejnižším viditelným číslem tak, že se jeho žeton otočí loukou nahoru. (Výjimka: Protože od zahrání první morové kartičky musí být vždy aktivní alespoň 1 morové hejno, zůstává jediné aktivní morové hejno i nadále aktivní.)

Token Plague Flea back C1C2.png
žeton blechy na
latentní straně

Dotyčná oblast se od této chvíle stává neaktivní morovou oblastí. Všechny s ní sousedící blechy se otočí neaktivní stranou nahoru. Od této chvíle si hráči berou libovolnou blechu z libovolné neaktivní morové oblasti.

Vymýcení dalších morových hejn

V dalším průběhu hry se další morové hejno (a sice to s aktuálně nejnižším číslem) vymýtí až tehdy, pokud na začátku některého tahu nejsou k dispozici žádné neaktivní blechy, které by bylo možné přemístit. [16]

Hráč si může vybrat i blechu, po jejímž odebrání bude řetězec blech přerušen. Jakmile nějaká aktivní blecha ztratí spojení s aktivním morovým hejnem (viz. zvláštní případ níže), otočí se neaktivní stranou nahoru. Blechy, které nemají žádné spojení k aktivnímu morovému hejnu, budou vždy neaktivní.

Spojování morových oblastí

Je klidně možné, že se několik morových oblastí spojí dohromady. Pokud k jedné oblasti patří více morových hejn, jejich žetony se až na ten s nejvyšším číslem otočí loukou nahoru. Jestliže se neaktivní blechy spojí znovu s oblastí s aktivním morovým hejnem, otočí se opět aktivní stranou nahoru. Blechy, které byly deaktivovány, se mohou tedy v důsledku spojování morových oblastí znovu aktivovat. Oddělováním mohou také vzniknout neaktivní dílčí oblasti, takže se budou muset blechy otočit neaktivní stranou nahoru.

Vymýcená morová hejna se už nikdy znovu neaktivují. Kartičky s morovými hejny loukou navrch zůstávají až do konce hry moru ušetřeny. Na morové kartičky se nikdy nepokládají blechy. Proto jsou figurky, které se na nich po vymýcení moru ocitnou, natrvalo chráněny před nákazou. [17]

Zvláštní případ

Jestliže se všech 18 blech stane součástí téže morové oblasti, vezme si hráč jednu z nich a položí ji na jinou kartičku, která musí samozřejmě sousedit s aktivní morovou oblastí. Také zde je tento krok povinný a hráč musí umístit blechu na jinou kartičku.

Pokud se později objeví ve hře nové morové hejno, které nebude s předchozím sousedit, stará morová oblast se deaktivuje. Morové hejno se otočí loukou nahoru a všech aktivních 18 blech dosavadní morové oblasti se otočí neaktivní stranou nahoru.

Vyhodnocení

Vyhodnocení není ovlivněno tím, že části dané oblasti jsou zamořeny, dokud nejsou morem zasaženy figurky.

Mor a dvojitý tah

Během dvojitého tahu (viz 2. rozšíření Kupci a stavitelé Kupci a stavitelé) mohou být provedeny následující akce spojené s morem:

 • Mor lze rozšířit maximálně jednou (může se tak stát pouze kdykoli po přiložení kartičky v kterékoli části dvojitého tahu, pokud tato kartička nebyla morovou).
 • Před morem lze utéct pouze jednou (kdykoli během dvojitého tahu).
 • Vymýcení morového hejna lze provést jednou na začátku tahu (tímto je zaručeno, že vždy bude k přesunu neaktivní žeton blechy, pokud se nejedná o zvláštní případ).

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Jak se mor chová při dvojitém tahu, který udělil stavitel?

Odpověď: Při dvojitém tahu šíříte mor pouze jednou (maximálně). Pokud na jedné z kartiček vypukne mor, ale na druhé ne, uděláte to také. Také můžete před morem utéct pouze jednou. Na začátku tahu vymýtíte mor pouze jednou za celý dvojitý tah. (8/2021)

Po přiložení kartičky a následném šíření moru může dojít k následujícím situacím:

 • 1. kartička: morová (v první části svého tahu nelze mor šířit).
  • 2. kartička: morová (ve druhé části svého tahu nelze mor šířit)
  • 2. kartička: kartička bez moru + mor se šíří (povinné)
 • 1. kartička: kartička bez moru + hráč se rozhodne šířit mor
  • 2. kartička: libovolná (hráč nedělá nic, mor již rozšířil v první části svého tahu)
 • 1. kartička: kartička bez moru + hráč se rozhodne mor zatím nešířit (počká do druhé části svého tahu)
  • 2. kartička: morová (v druhé části svého tahu již mor šířit nemůže)
  • 2. kartička: kartička bez moru + mor se šíří (povinné)

Nové kartičky krajiny  

Rozšíření obsahuje některé kartičky se speciálními vlastnostmi. Celý přehled kartiček z tohoto rozšíření nalezete v části: Seznam kartiček.

Plague C1 Tile 04.jpg
Most není křižovatka. Jedna cesta končí ve městě, druhá u chaloupky. Kartička má 3 louky.

Vysvětlující schémata

V této části jsou shrnuty všechny akce popsané v pravidlech. Ukazují, jak se k sobě hodí během normálního a dvojitého tahu - kdy se některé úkony mohou uskutečnit pouze jednou. Následující tabulka shrnuje všechny úkony a dále níže je několik schémat, které vysvětlují hlavní úkony podrobněji.

Fáze tahu Morové akce
(spojené s kroky)
Morové akce
(spojené s dobráním)
1. Přiložení kartičky Krok 1A. Začátek tahu. (C) Vymýcení morového hejna
Šíření moru není povoleno před přiložením kartičky. Pokud se na právě přiložené kartičce nenachází morové hejno, může hráč na tahu šířit mor kdykoli během zbytku svého tahu [pozn. 1]
Krok 1B. Dobrání kartičky
Krok 1C. Přikládání kartičky. (A) Přidání morového hejna (morové hejno zruší úkon šíření moru)
Kdykoli (jednou během tahu):
 • (B) Šíření moru (pokud nebylo umístěno žádné morové hejno) [pozn. 2]
 • Útěk před morem [pozn. 3] (výběr družiníka nebo speciální figurky - stavitele, prasátka nebo pastýře a jeho žetonů ovcí - umístěných na kartičce)
2. Umístění družiníka
(Přesun dřeva)
...
Krok 2B-1. Umístění dřevěného družiníka (nelze ho umístit na kartičku s morovým hejnem)
Krok 2B-2. Umístění fantoma (nelze ho umístit na kartičku s morovým hejnem)
...
3. Započítání bodů ...

Poznámky:

 1. Aby se předešlo konfliktům s pravidly, není dovoleno šířit mor dříve, než se dozvíte, zda jste si nevytáhli kartičku s morovým doktorem kterou lze umístit; jinak byste mohli umístit blechu a poté ve stejném tahu umístit kartičku s morovým hejnem (upřesnění poskytl Christwart Conrad). (8/2021)
 2. Podle upřesnění od Georga Wilda se tak může stát jednou během dvojitého tahu hráče (11/2013). Podle upřesnění od Christwarta Conrada, se tak může stát v první nebo druhé části dvojitého tahu, pokud není přiložena kartička s morovým doktorem (8/2021). Hráč může tento úkon odložit až do druhé části svého dvojitého tahu, pokud jako první přiložil kartičku bez morového doktora, ovšem pokud si jako druhou kartičku vytáhl morovou, nastane situace že ve svém tahu nešíří mor vůbec.
 3. Jednou během dvojitého tahu hráče podle vysvětlení Georga Wilda (11/2013). Potvrzeno také Christwartem Conradem (8/2021)

Schéma (A) - Přidání morového hejna  

Plague C1 Clarification Diagram 01 CZ.png
Schéma (A) - Přidání morového hejna: V každém tahu, pokud je ve fázi 1. Přiložení kartičky (krok 1C) přiložena kartička s morovým doktorem.

Schéma (B) - Šíření moru  

Plague C1 Clarification Diagram 02 CZ.png
Schéma (B) - Šíření moru: Mor se šíří v každém tahu s výjimkou přiložení kartičky s morovým doktorem. Mor se může šířit v kterékoli části tahu po kroku 1. Přiložení kartičky. Na kartičkách s morovým hejnem, uvnitř města Carcassonne a města Lipsko nebo na kole osudu nejsou blechy povoleny.

Schéma (C) - Vymýcení morového hejna  

Plague C1 Clarification Diagram 03 CZ.png
Schéma (C) - Vymýcení morového hejna: Každý tah na samém začátku ve fázi 1. Přiložení kartičky (krok 1A), když je mor aktivní (jednou ve dvojím tahu).


Seznam kartiček a žetonů

Celkem kartiček: 6
Plague C1 Tile 01.jpg 1×
 
Plague C1 Tile 02.jpg 1×
 
Plague C1 Tile 03.jpg 1×
 
Plague C1 Tile 04.jpg 1×
 + Popis
Plague C1 Tile 05.jpg 1×
 + Feature Shed C1.png 
Plague C1 Tile 06.jpg 1×
 + Vesnice
Vysvětlivky
 • Některé kartičky obsahují dodatečné ilustrace, které mohou mít význam v kombinaci s některým z dalších rozšíření:
Celkem žetonů: 6 morových hejn
Plague C1 Outbreak Token 01.png 1×
Plague C1 Outbreak Token 02.png 1×
Plague C1 Outbreak Token 03.png 1×
Plague C1 Outbreak Token 04.png 1×
Plague C1 Outbreak Token 05.png 1×
Plague C1 Outbreak Token 06.png 1×
Celkem žetonů: 18 blech
Token Plague Flea front C1C2.png 18×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství V odpovědi na dotaz pro zástupce HiG uvedl, že „Mor nebyl určen k tomu, aby se hrál společně s dalšími rozšířeními.“ Oficiální objasnění byla přesto poskytnuta, hra se vám tak zřejmě nezhroutí, ale komplikace nastat mohou.
 2. Výklad pravidel komunitou To samozřejmě předpokládá, že hrajete pouze základní hru. Bez ohledu na to, kolik rozšíření používáte, však lze s jistotou říci, že byste neměli hrát morovou kartičku mezi prvními 18 umístěnými kartičkami hry. Je na hráčích, zda počítáte kartičky řeky (například) jako součást prvních 18 kartiček, nebo jako další sadu „bezpečných“ startovních kartiček.
 3. Výklad pravidel komunitou Tato věta naznačuje, že v daném tahu nelze na kartičku morového hejna umístit žádného družiníka, ale neomezuje umístění jiných figurek, které nejsou zasaženy morem. Protože mor působí i na jiné figurky hráče, které nejsou družiníky (prasátko, stavitel, pastýř), není rovněž povoleno jejich umístění na právě přiloženou kartičku morového hejna.
 4. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k současným výkladům ohledně umístění draka a družiníků na území mimo město Carcassonne a kolo osudu se zdá, že by blechu mělo být také povoleno umístiti na vnější části těchto kartiček. Toto je však neoficiální. (1/2013)
 5. Domácí pravidla nebo varianty Ve městech, na cestách a loukách mimo město Carcassonne, kolo osudu a školu platí běžná pravidla - umístění figurky, draka, žetonů blechy atd. probíhá normálně, ačkoli samotné speciální prvky jsou chráněny.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Družiníci na hradech jsou před věžemi v bezpečí, drakem i morem, protože tyto prvky mají vliv přímo kartičku a hrad není umístěn na konkrétní kartičce.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nákaza nemá vliv na draka ani jiné neutrální figurky.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Nákaza nemá vliv na statek, protože se neumísťuje na jednu konkrétní kartičku. Nákaza má vliv vždy jen na jednu kartičku. (11/2013)
 9. Výklad pravidel komunitou Nákaza postihuje i jiné figurky hráče, které nejsou družiníky (prasátko, stavitel, pastýř).

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Postihuje mor speciální figurky, stavitele, prasátko nebo pastýř? Jsou odstraněny, pokud na kartičku kterou zabírají, je umístěn žeton blechy?

  Odpověď: Nákaza postihuje speciální figurky, kterými jsou stavitel, prasátko a pastýř. Pokud je žeton blechy umístěn na kartičku s jednou z vašich speciálních figurek, figurka se vrátí do vaší zásoby.

  Stavitel a prasátko se vám vrátí do zásoby také v případě, že žeton blechy odstraní vašeho posledního družiníka v rámci stejného území. (8/2021)

 10. Výklad pravidel komunitou Šíření nákazy není povoleno, dokud aktivní hráč nezná taženou kartičku. Pokud se jedná o morovou kartičku, hráč nesmí v tomto tahu mor šířit.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Předpokládáme, že figurka může před morem utéct kdykoli během vašeho tahu, protože pravidla neurčují konkrétní okamžik. Pokud tuto akci provedete předtím, než se dozvíte, jakou kartičku jste si vytáhli, mohli byste se dostat do konfliktu s pravidly, protože byste mohli přesunout žeton blechy dříve, než byste věděli, že ve stejném tahu přikládáte morovou kartičku. Mělo by to být přesto povoleno?

  Odpověď: Ne, nemělo. Aby se předešlo konfliktům s pravidly, není šíření moru (kdykoli) povoleno, dokud nevíte, že jste si nevytáhli morovou kartičku (a taženou kartičku je možné přiložit). Pravidlo umožňující šířit mor kdykoli během tahu by nedávalo smysl (pokud by mohlo vyvolat konflikty), takže bych tuto možnost výslovně vynechal. (8/2021)

 11. Výklad pravidel komunitou Hráč si může vybrat libovolnou figurku z hrací plochy bez ohledu na to, zda je tento prvek přímo zasažen morem, nebo ne.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Může před morem utéct každá figurka ve hře, nebo jen ty, které jsou na územích zasažených morem?

  Odpověď: Ano, může být vybrána kterákoli figurka. (8/2021)

 12. Výklad pravidel komunitou Vzhledem k tomu, že na území mimo město Carcassonne a Kolo osudu lze nyní umístit figurku, mohli by se tam pravděpodobně přesunout i prchající figurky. (1/2013)
 13. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta byla anglické verzi CAR chybně přeložena a umožňovala hráči utéct přes aktivní morové hejno. Takto byla napsána věta před opravou: „The follower may not take flight to or over a tile with a flea token (either active or latent), nor to a tile with an active Outbreak.“
 14. Výklad pravidel komunitou Protože figurka nemůže utéct na kartičku s žetonem blechy (ať už aktivní nebo latentní), zdá se rozumné vyvodit, že figurka nemůže být vyslána na kartičku s žetonem blechy pomocí tajné chodby nebo létajícího stroje. Důvodem by mělo být, že žetony blech se mohou kdykoli stát aktivními nebo neaktivními, takže by na kartičce s žetonem blechy neměl být povolena žádná figurka.
  Stejnou argumentaci lze použít také pro kartičky s morovým hejnem. V takovém případě by figurka mohla být na kartičce s morovým hejnem umístěn pouze jednou, a to v případě kdy je neaktivní, protože stav hejna se nezmění.
 15. Výklad pravidel komunitou Před morem mohou utéct i speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř. V takovém případě se žetony ovcí přesunou spolu s jejich pastýřem.

   Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Mohou před morem utéct i speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř?

  Odpověď: Speciální figurky, jako je stavitel, prasátko a pastýř, mohou před morem utéct i místo družiníka. Družiníci a speciální figurky mohou při útěku stát na stejném prvku kartičky. (8/2021)

 16. Výklad pravidel komunitou Tato formulace byla podle autora (Christwart Conrad) aktualizována, aby správně popisovala rozsah procesu vymícení morového hejna. Tento proces by se měl opakovat po jednom ohnisku (začíná se vždy s nejstarším, které je stále aktivní), dokud nevznikne alespoň jedna latentní blecha. Tento proces bude přerušen, pokud zůstane pouze jedno aktivní morové hejno. Jedná se o zvláštní případ definovaný v pravidlech, kdy je všech 18 blech aktivních a spojených se stejným ohniskem. V důsledku toho hráč při šíření nákazy buď:
  • Umístí žeton blechy ze zásoby, je-li k dispozici; NEBO
  • Přesune žeton blechy v latentním stavu (proces likvidace ohniska zajistí, aby byl k dispozici alespoň jeden, pokud je to možné); NEBO
  • Přesune aktivní žeton blechy, pokud a pouze pokud jsou všechny žetony blech aktivní a připojené ke stejnému ohnisku nákazy.
  (8/2021)
  Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Formulace v anglické verzi CAR neobjasnila, že musíte vymýtit morové hejno, pokud je to možné, dokud nejsou k dispozici žetony latentních blech. Znění v CAR je následující:
  „The next Outbreak (and always the token with the lowest number currently in play) is only eradicated when there are no more latent flea tokens which could be moved at the start of a player's turn.“
 17. Výklad pravidel komunitou Tato kartička může být obsazena pomocí tajné chodby (viz 3. rozšíření Princezna a drak Princezna a drak), létajícím strojem (viz mini 1 Létající stroje Létající stroje) nebo obrazcem v obilí (viz mini 7 Kruhy v obilí Kruhy v obilí). Jakmile se morové hejno stane neaktivním, není žádné pravidlo, které by zakazovalo umístění družiníka na tuto kartičku.