Kláštery (První edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Monasteries (1st edition) and the translation is 100% complete.
Other languages:

Hlavní strana  > Carcassonne  > Kláštery (První edice)


Úvod

Symbol rozšíření

Pravidla pro rozšíření kláštery v původní edici (C1) nebyly dosud žádným vydavatelstvím přeloženy do češtiny. Vydavatelství HiG vydalo německá pravidla k rozšíření Německé kláštery v roce 2014. V roce 2016 vydalo německá pravidla k rozšíření Holandsko-belgické kláštery. Na této stránce je uveden neoficiální překlad s korekcemi podle této stránky.

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Holandsko-belgické kláštery naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s Německými kláštery
 • 6 nových kartiček krajiny s Holandsko-belgickými kláštery

Pravidla

Příprava hry  

Odstraňte „původní“ kartičky s kláštery ze základní hry a vraťte je do krabice. [1] Kartičky se speciálními kláštery zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky tohoto rozšíření se přikládají podle základních pravidel hry Carcassonne.

Umístění figurky  

Pokud si hráč vytáhne jeden ze speciálních klášterů, přiloží jej podle běžných pravidel. Poté má dvě možnosti, jak na klášter umístit figuku: [2] [3] [4]

 1. Jako mnich: V tomto případě se s klášterem hraje stejně jako s klášterem v základní hře a hodnocení probíhá podle běžných pravidel hry; nebo
 2. Umístění figurky jako opata v klášteře
  Jako opat: V tomto případě je figurka považována za opata v klášteře. Pro zdůraznění této funkce hráč postaví figurku na bok, aby naznačil že klášter bude hodnocen jinak než klášter. Klášter se hodnotí až na konci hry. [5] [6] Opat tedy zůstává na kartičce a nevrací se k hráči.

Započítání bodů  

Vyhodnocení mnicha

Figurka umístěná do kláštera jako mnich se hodnotí podle běžných pravidel základní hry Carcassonne.

Závěrečné vyhodnocení opata

An abbot on a monastery is not scored until the end of the game. For his abbot, the player receives 1 point per tile present in the vertical column and horizontal row outward from the monastery. The monastery tile itself also scores 1 point. Any empty spaces in the monastery’s row or column interrupt the series of tiles that score for the monastery. [7]

Příklad: Modrý a červený hráč umístily v průběhu hry opata a nyní na konci hry se vyhodnotí. Modrý získá za opata 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů (protože v řadě napravo od kláštera je mezera, nedostane v tomto směru žádné body). Červený získá za opata 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Pro lepší přehlednost odpovídají čísla v příkladu počtu kartiček v následujícím pořadí: sloupec nahoře, řádek vpravo, sloupec dole, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery


Monasteries C1 Picture GE01.jpg

Klášter Andechs
(Bavorsko)

Na východním břehu jezera Ammersee se nachází klášter Andechs, nejstarší poutní místo v Bavorsku. Byl založen v roce 1455 jako filiálka benediktinských mnichů. Klášter je známý i daleko za hranicemi Bavorska díky svému pivu.
www.andechs.de

Monasteries C1 Picture GE02.jpg

Klášter Eberbach
(Hesensko)

Klášter Eberbach je bývalé cisterciácké opatství nedaleko Eltville. Klášter byl založen ve 12. století a se svými románskými a raně gotickými prvky patří k nejvýznamnějším památkám v Evropě. Světovou proslulost získal jako místo natáčení filmové adaptace románu Umberta Eca „Jméno růže“.
www.kloster-eberbach.de

Monasteries C1 Picture GE03.jpg

Klášter Lorch
(Badensko-Würtembersko)

Lorch, bývalý benediktinský klášter, se nachází na horském hřebeni nad údolím řeky Rems a je vidět zdaleka. V roce 1102 jej daroval vévoda Fridrich I. Švábský se svou rodinou. Rozkvět benediktinského kláštera nastal v pozdním středověku. I dnes je půvabný klášter s kostelem, hospodářskými budovami a zahradou, obehnaný kruhovou zdí, stále zcela neporušený láká mnoho návštěvníků.

www.kloster-lorch.com

Monasteries C1 Picture GE04.jpg

Klášter Maria Laach
(Porýní-Falcko)

Maria Laach je středověký klášter založený v roce 1093, který se nachází na jihozápadní straně jezera Laacher. Dominantou tohoto benediktinského kláštera je šestivěžový klášterní kostel Laacher Munster.

www.maria-laach.de

Monasteries C1 Picture GE05.jpg

Klášter Marienthal
(Sasko)

Klášter svatého Marienthalu je nejstarším klášterem cisterciáckého řádu v Německu. Funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1234 až dodnes. Nachází se nedaleko města Görlitz, na trojmezí Německa, Polska a České republiky.
www.kloster-marienthal.de

Monasteries C1 Picture GE06.jpg

Klášter Maulbronn
(Badensko-Würtembersko)

Klášter Maulbronn, bývalé cisterciácké opatství, které je dnes zapsáno na seznamu světového dědictví, je považován za nejzachovalejší středověký klášter severně od Alp. Byl založen ve 12. století a jsou zde zastoupeny všechny slohy a vývojové stupně od románského období až po pozdní gotiku.
www.kloster-maulbronn.de

Holandsko-belgické kláštery


Monasteries C1 Picture NB01.jpg

Trappist Abbey of Westmalle
(Westmalle, Belgium)

This abbey belongs to the order of Cisterciënzers, which was founded in the 11th century. This order is simply called the “Trappists” after the Norman abbey La trappe. They are still well known for their beer.

Monasteries C1 Picture NB02.jpg

The Abbey of Averbode
(Averbode, Belgium)

This abbey belongs to the order of Prémontré, which was founded in 1121 in Prémontré in northern France. The members of the order are thus called “Premonstratensians.”

Monasteries C1 Picture NB03.jpg

Saint-Trudoabbey Brugge
(Brugge, Belgium)

Saint-Trudoabbey is a cloister of the Canonesses Regular of the Holy Sepulchre, which since 1954 has been located in Male Castle, Saint-Kruis Brugge.

Monasteries C1 Picture NB04.jpg

Cloister Huissen
(Huissen, Netherlands)

This cloister, positioned near Arnhem on a hill behind the winterdike, was the home of the Dominicans in 1858. Initially it was nothing more than a manor house, but it was later expanded with 2 wings and a chapel.

Monasteries C1 Picture NB05.jpg

Cloister Heilig Hart (Holy Heart)
(Steyl, Netherlands)

In 1875, many Germans moved to this monastery because they had to abandon their homeland due to the Kulturkampf. Father Arnold Janssen founded a mission house in Steyl that grew into an impressive monastery enclave. Three monastery orders were housed in that enclave; this is one of them.

Monasteries C1 Picture NB06.jpg

Abbey Onze Lieve Vrouw van Nazareth (Our Dear Lady of Nazareth)
(Brecht, Belgium)

Founded by the Cisterciënzer abbots in 1945, after the Abbey Nazareth at Lier was destroyed in 1797. In this region, this order is known as the abbey of “trappistinnekes” (female trappists). The members of the abbey deal mainly with candle making and similar tasks. The abbey also contains a large sewing workshop where vestments are made.

Seznam kartiček

Německé kláštery  

Celkem kartiček: 6
Monasteries C1 Tile GE01.jpg 1x
Monasteries C1 Tile GE02.jpg 1x
Monasteries C1 Tile GE03.jpg 1x
Monasteries C1 Tile GE04.jpg 1x
Monasteries C1 Tile GE05.jpg 1x
Monasteries C1 Tile GE06.jpg 1x

Holandsko-belgické kláštery  

Vydání 999Games (2014)

Celkem kartiček: 6
Monasteries C1 Tile NB01.jpg 1x
Monasteries C1 Tile NB02.jpg 1x
Monasteries C1 Tile NB03.jpg 1x
Monasteries C1 Tile NB04.jpg 1x
Monasteries C1 Tile NB05.jpg 1x
Monasteries C1 Tile NB06.jpg 1x

Vydání HiG (2016)

Celkem kartiček: 6
Tile Monasteries C1 NB01 HiG.png 1x
Tile Monasteries C1 NB02 HiG.png 1x
Tile Monasteries C1 NB03 HiG.png 1x
Tile Monasteries C1 NB04 HiG.png 1x
Tile Monasteries C1 NB05 HiG.png 1x
Tile Monasteries C1 NB06 HiG.png 1x

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Domácí pravidla nebo varianty Alternativně mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)
 2. Výklad pravidel komunitou Tyto dvě možnosti jsou k dispozici vždy, když by byl družiník umístěn na klášter: počáteční umístění družiníka (včetně fantoma), pohyb vozu, tajná chodba, létající stroj atd. (5/2014)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvědomte si, že speciální klášter je pouze jediné území, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je tedy obsazen družiníkem, nelze do něj umístit fantoma, přesunout vůz ani do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je pomocí létajícího stroje na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat, zda se nový družiník stane mnichem nebo opatem, bez ohledu na postavení prvního družiníka. Pokud je však zvláštní klášter již obklopen 8 kartičkami, a představuje tak dokončený klášter, druhý družiník musí být opatem. (7/2014)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože opat získává body až na konci hry a tento klášter není nikdy považován za dokončený, klášter s opatem nikdy nepřinese body pro družiníka na hradě. (5/2014)
 6. Výklad pravidel komunitou Opat se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na kultovním místě/svatyni, protože oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (opatův klášter není nikdy dokončen, takže by vždy vyhrál kacíř). (5/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při použití speciálních klášterů se body navíc za vinici na speciální klášter použijí pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako dokončený klášter. Pokud je družiník umístěn jako opat, body navíc za vinici se neuplatní, protože opat se hodnotí až na konci hry, kdy už vinice nemá žádný účinek. (5/2014)