Speciální kláštery

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Monasteries and the translation is 100% complete.

Rozšíření Německé kláštery a Japonské budovy obsahují kartičky se speciálními kláštery, které nahrazují kláštery v základní hře a ve hře poskytují nový způsob jejich hodnocení.

German Monasteries C3 Tile 05.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Japanese Buildings C2 Tile C.jpg
Monasteries C1 Tile GE05.jpgPokud se vaše kartičky podobají těmto, přejděte na tato pravidla:
Německé kláštery Německé kláštery
Monasteries C1 Tile NB05.jpg
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


Symbol Monasteries C1C2.png

Rozšíření Německé kláštery a Japonské budovy obsahují kartičky se speciálními kláštery, které nahrazují kláštery v základní hře a ve hře poskytují nový způsob jejich hodnocení.

Toto minirozšíření zahrnuje 6 kartiček slavných německých klášterů, za které se nově přidělují body. Zda se vám podaří z nich vydobýt i něco navíc, se ukáže na konci hry.

Úvod

Symbol Monasteries C1C2.png
symbol německých klášterů

Následující česká pravidla pro rozšíření  Německé kláštery a  Japonské budovy v edici C3 a C2, vycházejí z oficiálního překladu do češtiny pro Německé kláštery. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství Mindok roku 2023 jako součást Symbol Bundle.png Balíčku minirozšíření I. Předcházející pravidla C2 publikovalo vydavatelství HiG roku 2018 jako součást samostatného rozšíření a pravidla C2 pro Japonské budovy publikovalo roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich přepis s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Japonské budovy naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pravidla pro Německé kláštery a Japonské budovy jsou shodná.

Toto rozšíření bylo poprvé vydáno roku 2012 v grafice původní edice, známé pod zkratkou C1.

Herní materiál

 • 6 kartiček krajiny představujících významné německé kláštery
 • 6 kartiček krajiny s japonskými budovami

Pravidla

Exclamation2.png

V původních pravidlech tohoto rozšíření byl zaveden nový způsob umístění družiníka: umístění družiníka jako opata. Toto pojmenování zůstalo v pravidlech nové edice nezměněno, ovšem stalo se zdrojem některých nejasností kvůli družiníkovi opatovy z rozšíření Opat Opat přidaného v této edici. V třetí edici byla tato role v německých pravidlech změněna a v oficiálním návodu od Mindoku je tak družiník umísťován jako převor, nejasnosti v názvosloví jsou tak vyřešeny. [1]

Exclamation2.png

Pokud se níže uvedená pravidla zmiňují o speciálních klášterech, předpokládejte že se týkají jak Německých klášterů tak Japonských budov, protože tato rozšíření mají stejná pravidla. V níže uvedeném textu jsou z důvodu zjednodušení zmiňovány pouze jako speciální kláštery.

Příprava hry  

Vytřiďte kartičky původních klášterů ze základní hry a vraťte je do krabice. [2] Místo nich zamíchejte mezi ostatní kartičky krajiny těchto nových 6 kartiček.

Speciální kláštery  

Japanese Buildings C2 Picture 03.png Monasteries C2 Picture GE06.png
1. Přiložení kartičky

Doberete-li si kartičku se speciálním klášterem, přiložte ji k hernímu plánu podle obvyklých pravidel.

2. Umístění družiníka jako mnicha nebo jako převora

Poté můžete umístit družiníka na běžná území (cestu, louku) podle běžných pravidel, nebo můžete umístit družiníka na speciální klášter, kam lze umístit dvěma způsoby:

 • jako mnicha: tím se speciální klášter stane obvyklým klášterem podle všech dosavadních pravidel pro kláštery.
 • jako převora: figurku postavte na hranu, aby se převor nepletl s mnichem. Takovýto klášter se bude vyhodnocovat jinak, a to až na konci hry. Váš převor se tedy během hry už nevrátí zpět do vaší zásoby.
Příklad: Červený umístí svého družiníka na kartičku kláštera Lorch jako převora.
3a. Započítání bodů za mnicha

Družiník umístěný na speciálním klášteře jako mnich se hodnotí podle základních pravidel hry.

3b. Započítání bodů za převora při závěrečném vyhodnocení

Jak už zaznělo, klášter s převorem přinese body až při závěrečném vyhodnocení. Za každého převora získáte tolik bodů, kolik kartiček leží vodorovně a svisle všemi čtyřmi přímými směry od kláštera až k okraji herního plánu či mezeře v něm. [3] Samotná kartička s klášterem také přinese 1 bod.

Monasteries C2 Scoring Example.png
Příklad: Modrý a červený obsadili během hry každý po jednom klášteru svými převory. Při závěrečném vyhodnocení přinesou body takto:

Modrý převor 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů. Mezera vpravo vedle kláštera řadu kartiček ukončuje, tady modrý žádné body nezíská.
Červený převor přinese 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Pro lepší přehlednost odpovídají čísla v příkladu počtu kartiček v následujícím pořadí: sloupec nahoře, řádek vpravo, sloupec dole, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Kombinace s dalšími rozšířeními  

Tento přehled slouží jen jako reference pro ujasnění. Nehrajete-li s příslušnými rozšířeními, můžete ho ignorovat.

Symbol CarcassonneC.pngVšeobecné pravidlo:

Výklad pravidel komunitou Na speciální klášter LZE umístit následující družiníky - lze je postavit jako mnicha (stojící) nebo jako převora (na hranu):

Výklad pravidel komunitou Tyto dva způsoby umístění družiníka (jako mnicha nebo jako převora) je možné použít vždy, když je družiník umísťován na speciální klášter: počáteční umístění družiníka, pohyb vozu, použití tajné chodby nebo létajícího stroje atd. (5/2014)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvědomte si, že speciální klášter je pouze jediné území, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je obsazen družiníkem, nelze již do kláštera umístit fantoma, přesunout vůz nebo do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)

Výklad pravidel komunitou Běžná pravidla předpokládají, že v daném okamžiku může nastat pouze jedna ze dvou možností umístění družiníka. V kombinaci s dalšími rozšířeními (viz 6. rozšíření Král, hrabě a řeka Král, hrabě a řeka, mini 1 Létající stroje Létající stroje, Dárky Dárky a Rozšíření Jubilejní edice 20 let Rozšíření Jubilejní edice 20 let) může být klášter během vyhodnocování obsazen více družiníků. Mohou tak nastat následující situace:

 1. Speciální klášter obsazený minimálně jedním družiníkem umístěným jako mnich a libovolným počtem družiníků umístěných jako převor:
  • Toto území bude vyhodnoceno jako normální klášter, přitom budou zohledněni všichni družiníci umístění jako mniši, a to buď po dokončení (obestavěním kartičkami), nebo na konci hry (pokud ještě není dokončen).
  • Hráč(i) s převahou družiníků umístěných jako mniši obdrží počet bodů, podle aktuální hodnoty kláštera, a všichni mniši se vrátí svým majitelům.
  • Všichni družiníci umístění na území jako převorové budou vyhodnoceni, podle scénáře uvedeno dále.
 2. Speciální klášter obsazený pouze družiníky umístěnými jako převorové:
  • Toto území bude hodnoceno až na konci hry, území není pro družiníky umístěné jako převor považováno v průběhu hry za dokončené, i pokud se obklopí kartičkami.
  • Hráč(i) s převahou družiníků umístěných jako převorové obdrží počet bodů, podle aktuální hodnoty území.

Král, hrabě a řeka (6. rozšíření)

Výklad pravidel komunitou Družiník umístěný jako převor se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na svatyni. Oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (klášter s družiníkem umístěným jako převor není nikdy dokončen, vyhrál by tak vždy kacíř). (5/2014)

Výklad pravidel komunitou Hráči mohou umístit družiníky ze čtvrti s katedrálou na dokončený speciální klášter, který se chystá být hodnocen. Družiníky lze umístit pouze jako mnichy. Umístění družiníka jako převora není povoleno, protože by se neúčastnil aktuálního hodnocení.

 Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Dřívější vysvětlení uvádělo, že do zvláštního kláštera s družiníkem umístěným jako převor nelze umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou ve městě Carcassonne, protože nebude dokončen v průběhu hry.
Pokud má však zvláštní klášter družiníka umístěného jako mnicha (tj. chová se jako normální klášter) a je dokončen, můžeme na něj umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou jako opata?

Odpověď: Pokud je speciální klášter dokončen jako běžný klášter s družiníkem umístěným jako mnich (tj. zcela obklopen kartičkami) nelze umístit družiníka ze čtvrti s katedrálou jako převora.
Družiníka ze čtvrti s katedrálou můžete do speciálního kláštera umístit pouze jako mnicha, protože pouze toto území (speciální klášter působící jako normální klášter) je možné vyhodnotit. (10/2014)

Mosty a hrady (8. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože družiník umístěný jako převor získává body až na konci hry a tento speciální klášter se v takovém případě nikdy nepovažuje za dokončený, nezíská hradní pán/paní na hradě nikdy body za klášter s družiníkem umístěným jako převor. (5/2014)

Ovce a kopce (9. rozšíření)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při použití speciálních klášterů se bonus za vinohrady použije pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako původní klášter. Pokud je družiník na speciálním klášteře umístěný jako převor, bonus za vinohrady nezíská, protože vyhodnocení převora probíhá až na konci hry, kdy vinohrady nemají žádný účinek. (5/2014)

Létající stroje (mini 1)

Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je pomocí Létajících strojů na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat (bez ohledu na umístění prvního družiníka), zda se nový družiník stane mnichem nebo převorem. Pokud je však speciální klášter již obklopen osmi kartičkami (představuje tak dokončený klášter) musí být druhý družiník umístěn už pouze jako převor. (7/2014)

Seznam kartiček

Německé kláštery (C3)  

Celkem kartiček: 6
German Monasteries C3 Tile 01.png 1×
 
German Monasteries C3 Tile 02.png 1×
 
German Monasteries C3 Tile 03.png 1×
 
German Monasteries C3 Tile 04.png 1×
 
German Monasteries C3 Tile 06.png 1×
 
German Monasteries C3 Tile 05.png 1×
 
Vysvětlivky

Německé kláštery (C2)  

Celkem kartiček: 6
German Monasteries C2 Tile 01.jpg 1×
 
German Monasteries C2 Tile 02.jpg 1×
 
German Monasteries C2 Tile 03.jpg 1×
 
German Monasteries C2 Tile 04.jpg 1×
 
German Monasteries C2 Tile 05.jpg 1×
 
German Monasteries C2 Tile 06.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Monasteries C2 Picture GE06.png | speciální klášter (má různé grafické provedení)

Japonské budovy (C2)  

Celkem kartiček: 6
Japanese Buildings C2 Tile A.jpg 1×
 
Japanese Buildings C2 Tile B.jpg 1×
 
Japanese Buildings C2 Tile C.jpg 1×
 
Japanese Buildings C2 Tile D.jpg 1×
 
Japanese Buildings C2 Tile E.jpg 1×
 
Japanese Buildings C2 Tile F.jpg 1×
 
Vysvětlivky
 •  - označuje kartičky s novou ilustrací tohoto rozšíření: Japanese Buildings C2 Picture 03.png | japonská budova (má různé grafické provedení)

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery

Monasteries C2 Picture GE01.png Klášter Andechs
(Bavorsko)

Na východním břehu jezera Ammersee se nachází klášter Andechs, nejstarší poutní místo v Bavorsku. Byl založen v roce 1455 jako pobočka benediktinských mnichů. Klášter je známý i daleko za hranicemi Bavorska díky svému pivu.
www.andechs.de


Monasteries C2 Picture GE02.png Klášter Eberbach
(Hesensko)

Klášter Eberbach je bývalé cisterciácké opatství nedaleko Eltville. Klášter byl založen ve 12. století a se svými románskými a raně gotickými prvky patří k nejvýznamnějším památkám v Evropě. Světovou proslulost získal jako místo natáčení filmové adaptace románu Umberta Eca „Jméno růže“.
www.kloster-eberbach.de


Monasteries C2 Picture GE03.png Klášter Lorch
(Badensko-Würtembersko)

Lorch, bývalý benediktinský klášter, se nachází na horském hřebeni nad údolím řeky Rems a je vidět zdaleka. V roce 1102 jej daroval vévoda Fridrich I. Švábský se svou rodinou. Rozkvět benediktinského kláštera nastal v pozdním středověku. I dnes je půvabný klášter s kostelem, hospodářskými budovami a zahradou, obehnaný kruhovou zdí, stále zcela neporušený láká mnoho návštěvníků.
www.kloster-lorch.com


Monasteries C2 Picture GE04.png Klášter Maria Laach
(Porýní-Falcko)

Maria Laach je středověký klášter založený v roce 1093, který se nachází na jihozápadní straně jezera Laacher. Dominantou tohoto benediktinského kláštera je šestivěžový klášterní kostel Laacher Munster.
www.maria-laach.de


Monasteries C2 Picture GE05.jpg Klášter Marienthal
(Sasko)

Klášter svatého Marienthalu je nejstarším klášterem cisterciáckého řádu v Německu. Funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1234 až dodnes. Nachází se nedaleko města Görlitz, na trojmezí Německa, Polska a České republiky.
www.kloster-marienthal.de


Monasteries C2 Picture GE06.png Klášter Maulbronn
(Badensko-Würtembersko)

Klášter Maulbronn, bývalé cisterciácké opatství, které je dnes zapsáno na seznamu světového dědictví, je považován za nejzachovalejší středověký klášter severně od Alp. Byl založen ve 12. století a jsou zde zastoupeny všechny slohy a vývojové stupně od románského období až po pozdní gotiku.
www.kloster-maulbronn.de

Japonské budovy

Japanese Buildings C2 Picture 01.png Kinkakudži
(Kjóto)

Tento buddhistický chrám v Kjótu je pokryt zlatem a je jednou z nejoblíbenějších staveb v Japonsku, kterou každoročně přitahuje velké množství návštěvníků. V roce 1994 byl zapsán na seznam světového kulturního dědictví.
cs.wikipedia.org/wiki/Kinkakudži


Japanese Buildings C2 Picture 02.png Brána Kaminarimon
(Tokio)

Jedná se o bránu Sensódži v Tokiu. Poprvé byla postavena v roce 941 vojenským velitelem, ale v roce 1635 byla přestavěna na současné místo. Říká se, že právě tehdy postavili 2 sochy, které bránu lemují, ačkoli několikrát vyhořela a současná stavba pochází z roku 1960.
en.wikipedia.org/wiki/Kaminarimon


Japanese Buildings C2 Picture 03.png Kófukudži
(Nara)

Nachází se ve městě HOURYUJI. Hourjuyi je oblast s nejstaršími dřevěnými stavbami na světě. Mnoho obrazů a řezbářských prací ukazuje historii Japonska za více než 1 300 let. V roce 1993 byla jako první v Japonsku zapsána na seznam světového dědictví.
cs.wikipedia.org/wiki/Kófukudži


Japanese Buildings C2 Picture 04.png Hrad Himedži
(Hjógo)

Říká se mu také Širasagidžo (Volavčí hrad). Tento hrad sestávající z 83 budov s vysoce rozvinutým obranným systémem a důmyslnými ochrannými zařízeními pochází z počátku období šógunů. Je to mistrovské dílo dřevěné konstrukce, které spojuje funkčnost s estetickým dojmem, a v roce 1993 byl také zapsán na seznam světového kulturního dědictví.
cs.wikipedia.org/wiki/Himedži_(hrad)


Japanese Buildings C2 Picture 05.png Goryōkaku
(Hokkaidō)

Jedná se o pevnost na ostrově Hokkaidó, která byla postavena na ochranu města Hokodate. Je to známé místo, kde se v poslední fázi období Edo odehrávaly boje mezi starou vládou (šógun) a novou vládou (císařská strana). Poté, co pevnost ztratila svůj vojenský význam, byla nakonec v 10. letech 19. století přeměněna na veřejný park. Podél příkopů bylo vysázeno více než tisíc třešňových stromů, což z ní učinilo jedno z nejlepších míst na Hokkaidu, kde kvetou třešně.
en.wikipedia.org/wiki/Goryōkaku


Japanese Buildings C2 Picture 06.png Kótokuin
(Kanagawa)

Jedná se o buddhistický chrám, v němž se nachází především jedna obří bronzová socha Buddhy o výšce 13,35 m a hmotnosti 121 t. Mniši do něj mohou vstoupit a modlit se uvnitř sochy. Jeho první budova byla postavena ze dřeva a pochází z roku 1252. O několik let později, když dřevěnou konstrukci silně poškodila bouře, bylo rozhodnuto postavit ji z bronzu. Protože velká vlna tsunami 20. září 1488 spláchla všechny budovy, zůstává socha pod širým nebem.
cs.wikipedia.org/wiki/Kótokuin

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Více o stejně pojmenovaném herní materiálu v češtině najdete na stránce: Poznámky k českému překladu.
 2. Domácí pravidla nebo varianty Jako alternativa mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)
 3. Výklad pravidel komunitou Pokud se ve svých osách střetne s jinou osou (nebo i klášterem) jiného hráče, nemá to jakýkoliv vliv na hodnocení - body. Každý převor dostane body za svůj klášter.