Kláštery (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Monasteries (1st edition) and the translation is 100% complete.

Hlavní strana  > Carcassonne  > Kláštery (původní edice)


Úvod

Symbol rozšíření

Společná pravidla C1 pro rozšíření Holandsko-belgické kláštery Holandsko-belgické kláštery a Německé kláštery Německé kláštery nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější původní pravidla v němčině pro Holandsko-belgické kláštery publikovalo vydavatelství HiG roku 2016 jako součást samostatného rozšíření. Předcházející pravidla C1 pro Německé kláštery publikovalo roku 2014 jako součást samostatného rozšíření. Dříve Holandsko-belgické kláštery publikovalo vydavatelství 999 Games roku 2014 jako součást samostatného rozšíření. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Poznámky k čekému překladu.

Více informací o samotných rozšířeních Německé kláštery a Holandsko-belgické kláštery naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pravidla pro Holandsko-belgické kláštery a Německé kláštery jsou shodná.

Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

 • 6 nových kartiček krajiny s Německými kláštery
 • 6 nových kartiček krajiny s Holandsko-belgickými kláštery

Pravidla

Exclamation2.png

Pokud se níže uvedená pravidla zmiňují o speciálních kartičkách, předpokládejte že se týkají jak Holandsko-belgické kláštery tak Německých klášterů, protože tato rozšíření mají stejná pravidla. V níže uvedeném textu jsou z důvodu zjednodušení zmiňovány pouze jako speciální kláštery.

Příprava hry  

Odstraňte „původní“ kartičky s kláštery ze základní hry a vraťte je do krabice. [1] Kartičky se speciálními kláštery zamíchejte mezi ostatní kartičky hry.

Přiložení kartičky  

Kartičky tohoto rozšíření se přikládají podle základních pravidel hry Carcassonne.

Umístění figurky  

Pokud si hráč vytáhne kartičku se speciálním klášterem, přiloží ji podle běžných pravidel. Poté má dvě možnosti, jak na klášter umístit figurku: [2] [3] [4]

 1. Jako mnich: V tomto případě se s klášterem hraje stejně jako s klášterem v základní hře a hodnocení probíhá podle běžných pravidel hry; nebo
 2. Umístění figurky jako opata v klášteře
  Jako opat: V tomto případě je figurka považována za opata v klášteře. Pro zdůraznění této funkce hráč postaví figurku na bok, aby naznačil že klášter bude hodnocen jinak než klášter. Klášter se hodnotí až na konci hry. [5] [6] Opat tedy zůstává na kartičce a nevrací se k hráči.

Započítání bodů  

Vyhodnocení mnicha

Figurka umístěná do kláštera jako mnich se hodnotí podle běžných pravidel základní hry Carcassonne.

Závěrečné vyhodnocení opata

Opat v klášteře je hodnocen až na konci hry. Hráč získá za svého opata 1 bod za každou kartičku nacházející se ve svislém sloupci a vodorovné řadě směrem ven od kláštera. Samotná kartička s klášterem také získává 1 bod. Jakékoli prázdné pole v řadě nebo sloupci od kláštera přerušují řadu kartiček, které se pro klášter započítávají. [7]

Příklad: Modrý a červený hráč umístily v průběhu hry opata a nyní na konci hry se vyhodnotí. Modrý získá za opata 2 + 0 + 2 + 1 + 1 = 6 bodů (protože v řadě napravo od kláštera je mezera, nedostane v tomto směru žádné body). Červený získá za opata 4 + 2 + 1 + 2 + 1 = 10 bodů.

Poznámka: Pro lepší přehlednost odpovídají čísla v příkladu počtu kartiček v následujícím pořadí: sloupec nahoře, řádek vpravo, sloupec dole, řádek vlevo a kartička s klášterem.

Popis jednotlivých klášterů

Německé kláštery


Monasteries C1 Picture GE01.jpg

Klášter Andechs
(Bavorsko)

Na východním břehu jezera Ammersee se nachází klášter Andechs, nejstarší poutní místo v Bavorsku. Byl založen v roce 1455 jako filiálka benediktinských mnichů. Klášter je známý i daleko za hranicemi Bavorska díky svému pivu.
www.andechs.de

Monasteries C1 Picture GE02.jpg

Klášter Eberbach
(Hesensko)

Klášter Eberbach je bývalé cisterciácké opatství nedaleko Eltville. Klášter byl založen ve 12. století a se svými románskými a raně gotickými prvky patří k nejvýznamnějším památkám v Evropě. Světovou proslulost získal jako místo natáčení filmové adaptace románu Umberta Eca „Jméno růže“.
www.kloster-eberbach.de

Monasteries C1 Picture GE03.jpg

Klášter Lorch
(Badensko-Würtembersko)

Lorch, bývalý benediktinský klášter, se nachází na horském hřebeni nad údolím řeky Rems a je vidět zdaleka. V roce 1102 jej daroval vévoda Fridrich I. Švábský se svou rodinou. Rozkvět benediktinského kláštera nastal v pozdním středověku. I dnes je půvabný klášter s kostelem, hospodářskými budovami a zahradou, obehnaný kruhovou zdí, stále zcela neporušený láká mnoho návštěvníků.

www.kloster-lorch.com

Monasteries C1 Picture GE04.jpg

Klášter Maria Laach
(Porýní-Falcko)

Maria Laach je středověký klášter založený v roce 1093, který se nachází na jihozápadní straně jezera Laacher. Dominantou tohoto benediktinského kláštera je šestivěžový klášterní kostel Laacher Munster.

www.maria-laach.de

Monasteries C1 Picture GE05.jpg

Klášter Marienthal
(Sasko)

Klášter svatého Marienthalu je nejstarším klášterem cisterciáckého řádu v Německu. Funguje nepřetržitě od svého založení v roce 1234 až dodnes. Nachází se nedaleko města Görlitz, na trojmezí Německa, Polska a České republiky.
www.kloster-marienthal.de

Monasteries C1 Picture GE06.jpg

Klášter Maulbronn
(Badensko-Würtembersko)

Klášter Maulbronn, bývalé cisterciácké opatství, které je dnes zapsáno na seznamu světového dědictví, je považován za nejzachovalejší středověký klášter severně od Alp. Byl založen ve 12. století a jsou zde zastoupeny všechny slohy a vývojové stupně od románského období až po pozdní gotiku.
www.kloster-maulbronn.de

Holandsko-belgické kláštery


Monasteries C1 Picture NB01.jpg

Trappist Abbey of Westmalle
(Westmalle, Belgium)

This abbey belongs to the order of Cisterciënzers, which was founded in the 11th century. This order is simply called the “Trappists” after the Norman abbey La trappe. They are still well known for their beer.

Monasteries C1 Picture NB02.jpg

The Abbey of Averbode
(Averbode, Belgium)

This abbey belongs to the order of Prémontré, which was founded in 1121 in Prémontré in northern France. The members of the order are thus called “Premonstratensians.”

Monasteries C1 Picture NB03.jpg

Saint-Trudoabbey Brugge
(Brugge, Belgium)

Saint-Trudoabbey is a cloister of the Canonesses Regular of the Holy Sepulchre, which since 1954 has been located in Male Castle, Saint-Kruis Brugge.

Monasteries C1 Picture NB04.jpg

Cloister Huissen
(Huissen, Netherlands)

This cloister, positioned near Arnhem on a hill behind the winterdike, was the home of the Dominicans in 1858. Initially it was nothing more than a manor house, but it was later expanded with 2 wings and a chapel.

Monasteries C1 Picture NB05.jpg

Cloister Heilig Hart (Holy Heart)
(Steyl, Netherlands)

In 1875, many Germans moved to this monastery because they had to abandon their homeland due to the Kulturkampf. Father Arnold Janssen founded a mission house in Steyl that grew into an impressive monastery enclave. Three monastery orders were housed in that enclave; this is one of them.

Monasteries C1 Picture NB06.jpg

Abbey Onze Lieve Vrouw van Nazareth (Our Dear Lady of Nazareth)
(Brecht, Belgium)

Founded by the Cisterciënzer abbots in 1945, after the Abbey Nazareth at Lier was destroyed in 1797. In this region, this order is known as the abbey of “trappistinnekes” (female trappists). The members of the abbey deal mainly with candle making and similar tasks. The abbey also contains a large sewing workshop where vestments are made.

Seznam kartiček

Německé kláštery  

Celkem kartiček: 6
Monasteries C1 Tile GE01.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile GE02.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile GE03.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile GE04.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile GE05.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile GE06.jpg 1× 

Holandsko-belgické kláštery  

Verze 999Games (2014)

Celkem kartiček: 6
Monasteries C1 Tile NB01.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile NB02.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile NB03.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile NB04.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile NB05.jpg 1× 
Monasteries C1 Tile NB06.jpg 1× 

Verze HiG (2016)

Celkem kartiček: 6
Tile Monasteries C1 NB01 HiG.png 1× 
Tile Monasteries C1 NB02 HiG.png 1× 
Tile Monasteries C1 NB03 HiG.png 1× 
Tile Monasteries C1 NB04 HiG.png 1× 
Tile Monasteries C1 NB05 HiG.png 1× 
Tile Monasteries C1 NB06 HiG.png 1× 

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Domácí pravidla nebo varianty Alternativně mohou být speciální kláštery přidány do hry bez odebrání původních klášterů. Pokud však hrajete pouze se základní hrou bez dalších rozšíření, může být kartiček s kláštery příliš mnoho. (4/2014)
 2. Výklad pravidel komunitou Tyto dvě možnosti (umístění družiníka jako mnicha nebo jako opata) je možné použít vždy, když je družiník umísťován na speciální klášter: počáteční umístění družiníka, pohyb vozu, použití tajné chodby nebo létajícího stroje atd. (5/2014)
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Uvědomte si, že speciální klášter je pouze jediné území, i když jej lze použít dvěma různými způsoby. Pokud je obsazen družiníkem, nelze již do kláštera umístit fantoma, přesunout vůz nebo do něj umístit družiníka pomocí tajné chodby. (7/2014)
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Pokud je pomocí Létajících strojů na speciální klášter umístěn druhý družiník, může si hráč vybrat (bez ohledu na umístění prvního družiníka), zda se nový družiník stane mnichem nebo opatem. Pokud je však speciální klášter již obklopen osmi kartičkami (představuje tak dokončený klášter) musí být druhý družiník umístěn už pouze jako opat. (7/2014)
 5. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Protože opat získává body až na konci hry a tento klášter není nikdy považován za dokončený, klášter s opatem nikdy nepřinese body pro družiníka na hradě. (5/2014)
 6. Výklad pravidel komunitou Opat se nemůže účastnit souboje o vliv s kacířem na kultovním místě/svatyni, protože oba mechanismy hodnocení jsou zcela odlišné (opatův klášter není nikdy dokončen, takže by vždy vyhrál kacíř). (5/2014)
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při použití speciálních klášterů se body navíc za vinici na speciální klášter použijí pouze pokud je družiník umístěn jako mnich a území je hodnoceno jako dokončený klášter. Pokud je družiník umístěn jako opat, body navíc za vinici se neuplatní, protože opat se hodnotí až na konci hry, kdy už vinice nemá žádný účinek. (5/2014)