Obléhání / Kataři (původní edice)

From Wikicarpedia
Jump to navigation Jump to search
This page is a translated version of the page Besiegers Cathars Siege (1st edition) and the translation is 100% complete.

Carcassonne Obléhání / Kataři (původní edice) - Wiki stránka s komentovanými pravidly v češtině

Cathars C1 04.png Na této stránce najdete pravidla pro takto ilustrované kartičky. Besiegers C1 03.png
Toto rozšíření nebylo v dalších edicích publikováno.
Pokud grafika na vašich kartičkách vypadá úplně jinak, bude mít jinou spin-off hru Carcassonne.Rule selection by design Spin-offs.png


V 11. a 12. století se v jižní Francii rozvinulo nové náboženství zvané katarství. Římská církev toto náboženství prohlásila za kacířské. Na počátku 13. století se Carcassonne stalo baštou katarského náboženství. Po nevyslyšení varování a zavraždění církevního legáta zahájil papež Inocenc III. křížovou výpravu proti katarům. Obléhání Carcassonne v roce 1209 znamenalo začátek 40 let trvající války.

Úvod

Symbol Cathars C1.png
Symbol katarů
Symbol Cathars.png
WICA symbol katarů
Symbol Besiegers C1.png
Symbol obléhání II a WICA symbol obléhání

Následující česká pravidla pro rozšíření Obléhání II Obléhání II, Obléhání Obléhání a Kataři Kataři v edici C1, nemají dosud žádný oficiální překlad do češtiny. Nejnovější pravidla publikovalo vydavatelství HiG v němčině roku 2013 jako součást Symbol CarcassonneC.png Müller edice. Předcházející pravidla publikovala společnost Rio Grande Games v angličtině roku 2008 jako součást Logo RGG.png Kultovní místa, obléhání a tvořivost pod názvem Obléhání. Prvně pravidla publikovalo vydavatelství Spielbox v němčině roku 2005 jako součást Symbol Spielbox.png Carcassonne Almanach a roku 2004 jako součást čísla Symbol Spielbox.png 5 pod názvem Kataři. Na této stránce je uveden jejich překlad s korekčními úpravami popsanými na souhrnné stránce: Notes on the Czech translation logo.png Poznámky k čekému překladu.

Více informací o jednotlivých rozšířeních Obléhání II, Obléhání a Kataři naleznete v Carcapedii Carcassonne CZ fóra (pro zobrazení obsahu se prosím zaregistrujte).

Pravidla pro Obléhání II, Obléhání a Katary jsou shodná.


Rozšíření je hratelné pouze se základní sadou CARCASSONNE nebo kterýmkoli jiným rozšířením. Všechna pravidla hry zůstávají stejná. Zde jsou popsána pouze dodatečná pravidla k tomuto rozšíření.

Herní materiál

Pravidla

Přiložení kartičky  

Všechny nové kartičky krajiny se zamíchají mezi ostatní kartičky hry.

Vyhodnocení dokončených cest, měst a klášterů  

Dokončené město

Dokončené město ve kterém se nachází kartička s obléhateli/katary, se považuje za obléhané. [1] Kdykoli je v průběhu hry dokončeno obléhané město, počítá každá kartička a každý erb [2] v tomto městě pouze za 1 bod namísto obvyklých 2 bodů. Pokud město obsahuje katedrálu, získá hráč za každou kartičku a erb pouze 2 body (místo obvyklých 3 bodů).

Útěk z obléhaného města

Z obleženého města je možné uniknout přes sousední klášter. [3] [4] Pokud klášter přímo sousedí s obléhací nebo katarskou kartičkou, [5] i diagonálně, pak na konci tahu hráče [6], může odstranit jednoho rytíře [7] [8] z obleženého města a vrátit jej do své zásoby. [9] [10]

Cathars C1 escape.png
Příklad: Červený chce odstranit svého družiníka z obleženého města. Protože klášter sousedí s kartičkou obléhatelů vpravo, může svého družiníka na konci tahu odstranit.

Konec hry  

Vyhodnocení měst

Pokud město zůstane do konce hry nedokončené, nezíská hráč při závěrečném vyhodnocení žádné body. Řídí se pravidlem „-1 bod za kartičku a erb“.

Vyhodnocení luk

Sedláci zásobují obléhatele i obléhané. Sedlákům přinese každé dokončené obležené město dvojnásobek, tedy 6 bodů. Pokud je na louce prasátko získá sedlák 8 bodů za dokončené obležené město. [11] Vícenásobné obležení téhož města nemá žádný přídavný účinek. [12]

Cathars C1 farms.png
Příklad: Na konci hry se obležené město započítává do celkového počtu za louku. Modrý získá 6 bodů. Červený získá 6 bodů za sedláka vlevo nahoře a 8 bodů za spodního sedláka s prasátkem. Celkově obležené město přináší červenému 14 bodů.

Seznam kartiček

Obléhání II  

Celkem kartiček: 6
Besiegers C1 01.png 1×
Besiegers C1 02.png 1×
Besiegers C1 03.png 1×
Besiegers C1 04.png 1×
Besiegers C1 05.png 1×
Besiegers C1 06.png 1×

Obléhání  

Celkem kartiček: 4
Siege C1 01.png 1×
Siege C1 02.png 1×
Siege C1 03.png 1×
Siege C1 04.png 1×

Kataři  

Celkem kartiček: 4
Cathars C1 01.png 1×
Cathars C1 02.png 1×
Cathars C1 03.png 1×
Cathars C1 04.png 1×

Poznámky pod čarou

Vysvětlení ikonek najdete na této stránce.

 1. Výklad pravidel komunitou Všimněte si, že na počtu kartiček s obléhateli/katary ve městě nezáleží. Všechna obléhaná města se při hodnocení posuzují stejně, bez ohledu na počet obléhacích kartiček. (12/2014)
 2. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími V původních pravidlech pro katary a obléhání nebyly erby zmíněny, byly ale zahrnuty v pozdějším upřesnění.
 3. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Rytíř z obleženého města může uniknout také přes opatství nebo kultovní místo/svatyně, protože i ty mají vlastnosti kláštera.
 4. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Starosta a vůz mohou také uniknout z obleženého města přes klášter, opatství nebo kultovní místo/svatyni, protože každý družiník ve městě je považován za rytíře.
 5. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Všimněte si, že v rozšířeních Obléhání II a Kataři musí být klášter umístěn hned vedle kartičky obléhatelů/katarů, aby rytíř mohl uniknout. Nicméně RGG v pravidlech pro Obléhání uvedlo, že klášter umožňuje útěk na klášter který může být umístěn vedle libovolné kartičky obléhaného města (i diagonálně). V zájmu jednotnosti by bylo vhodné na začátku hry při kombinování kartiček z těchto sad zvolit pouze jedno z těchto pravidel.
 6. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství To je v okamžiku, kdy se rozhodnete, že už nemáte co dělat.
 7. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Může se stát, že vedle kláštera je více obléhaných měst. V takovém případě může uniknout pouze jeden rytíř ze všech obležených měst za tah.
 8. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Při dvojím tahu stavitele může být rytíř odstraněn z obléhaného města v obou tazích dvojího tahu. (3/2015)
 9. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Můžeme na konci tahu jednoduše osvobodit rytíře, pokud klášter hraničí s (obléhaným městem), nebo musíme (ve stejném tahu) přiložit město nebo klášter? Odpověď: Rytíři mohou uniknout, pokud jsou splněny podmínky (klášter vedle kartičky obléhatelů). Hráč není povinen stavět město ani klášter. Musí prostě mít ve městě rytíře.
 10. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Otázka: Pro upřesnění předchozí otázky: Může hráč umožnit družiníkovi útěk z obleženého města přes klášter a umístit téhož družiníka do města Carcassonne ve stejném tahu? (Kdy dojde k útěku družiníka?) Odpověď: Rytíř uniká na konci tahu, a proto nemůže být ve stejném tahu znovu umístěn. (5/2007)
 11. Oficiální vysvětlení pravidel od vydavatelství Hráč stále získává dvojnásobek bodů za obléhané město, pokud leží na louce se statkem.
 12. Rozdílná pravidla mezi jednotlivými edicemi nebo vydavatelstvími Tato věta byla přidána roku 2014 do pravidel od HiG pro obléhání. (12/2014)